Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jan Šinágl smí opět a) tvrdit a spekulovat, že mezi Mgr. Janou Gavlasovou a (manželem Heleny Vondráčkové) Martinem Michalem probíhala či probíhá milostná či sexuální korespondence a zveřejňovat texty či jejich části, které jsou takto označovány či charakterisovány, ať už svým názvem či svým obsahem, b) tvrdit a spekulovat, že Martin Michal vedl milostnou či sexuální korespondenci s více ženami a jednou z těchto žen je také Bc. Petra Kubíková, a zveřejňovat texty či jejich části, které jsou takto označovány či charakterisovány, ať už svým názvem či svým obsahem, c) tvrdit a spekulovat, že Martin Michal je otcem nezletilého dítěte Mgr. Jany Gavlasové, a zasahovat do soukromého a rodinného života Mgr. Jany Gavlasové zveřejňováním tvrzení či spekulací o jejím soukromém životě a rodině, a d) tvrdit a spekulovat, že Martin Michal podvádí Helenu Vondráčkovou s jinými ženami, a spekulovat o jejich totožnosti.

To vše díky dnes vyhlášenému nálezu Ústavního soudu, který vyhověl jeho ústavní stížnosti, o níž jsme na tomto blogu již psali, a zrušil jako neústavní usnesení Krajského soudu v Praze, které to J. Šináglovi dočasně zakazovalo.

Jen nevím, co si s takovou mírou svobody J. Šinágl počne, a také, zda v této zemi existuje s výjimkou čtyř neúspěšných žalobců vůbec ještě někdo, koho by výňatky z milostných e-mailů mezi Michalem a Gavlasovou nebo Michalem a Kubíkovou zajímaly (ony si představuji např. takto: Milá Janičko, velice po tobě toužím, ta stará ochechule odjela na víkend na Slapy – vezmi malého/malou a přijeďte za mnou do Řitky, prosím!). Ale třeba se mýlím a mí vážení čtenáři spekulace o totožnosti žen, s nimiž Michal svou o dvanáct let starší životní partnerku podváděl nebo podvádí, přímo hltají.

Komentáře   

0 # Leo Tydlitát 2016-09-12 16:31
Nemám nic k thematu, tak snad jenom, že některá jména mají odnepaměti bulvární konotace („Slouhův Michal kozu píchal, ona mečela až do večera“), s čímž se jejich nositelé musejí smířit, podobně jako se ctitelé musikální divy let šedesátých až stodesátých smířili s tím, že český národní poklad, neřku-li památku, obhospodařuje Izraelec (což je mimochodem celkem příznačné).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)