Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ve čtvrtek 22. ledna od 14.15 hod. se u Obvodního soudu pro Prahu 2 koná další jednání v již pět let se vlekoucím sporu mezi dvěma větvemi potomků Jana Antonína Bati a Českou republikou. Předmětem sporu je náhrada za Baťův dům a přilehlé pozemky ve Zlíně, o něž podnikatel jako domnělý kolaborant a nepřítel lidu v r. 1945 přišel. Poté, co v r. 2007 rozhodl soud o obnově retribučního řízení a Baťa byl rehabilitován, se konfiskace stává nezákonnou a Baťovým dědicům tak náleží náhrada škody.

Ve čtvrtek by měl být vyhlášen mezitímní rozsudek, jímž bude rozhodnuto o základu nároku.

Zdroj: Wikipedie
Zde je podaná žaloba z r. 2010; požadovaná částka byla později, podle předběžných závěrů znaleckého ocenění, upřesněna s tím, že současná cena nemovitostí je cca 60 milionů korun a vzhledem k tomu, že s nemovitostí J. A. Baťa nemohl téměř 65 let nakládat, žalobci navrhli zvýšit náhradu na čtyřnásobek této částky, protože skutečnou ztrátu způsobenou ušlými příjmy již není možné s ohledem na časový odstup od konfiskace přesně vyčíslit.

Soudkyně Otílie Hrehová má z rozhodnutí zjevné obavy a snaží se ho pokud možno co nejvíc oddálit: není snadné být soudcem v postkomunistické zemi, kde je nezávislost soudce na jeho vládě stále spíš na papíře – jak jsme ostatně mohli nedávno sledovat, širokoúhle a v živých barvách, na Slovensku.

Aktualisováno.
Opravil jsem logo, protože to původní, s odděleným a typograficky nepřiměřeně titěrným háčkem nad ť, jaké je k vidění např. na pražské prodejně společnosti Bata na Václavském náměstí, se užívá až od r. 1989. S Janem Antonínem se pojí spíše modifikované logo z r. 1938, kde je místo háčku bambule. Mimochodem, je zajímavé, že společnost Baťa upravovala tento logotyp do místního písma země, kde působila, takže existují mutace ruská, arabská, thajská apod.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-01-20 15:53
zajímavost:
Presidentem geniální Baťa, nebo polokomunista Beneš?
blog.aktualne.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)