Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dostal prokurátora, říkávalo se druhdy v souvislosti s vojenskou justicí, kterážto zkratka vystihovala skutečnost, že vojenští prokurátoři (takoví jako např. dnešní ctihodný ústavní soudce soudruh Jaroslav Fenyk) se s vojskem nikterak nemazali a trestní řízení v armádě bylo ryze formálním, nezajímavým a dokonale deterministickým procesem: od samotného počátku bylo jasné, že kdo dostal prokurátora, si po několika procesních úkonech odnese poukaz na mřížkové lázně a poté si udělá výlet do Sabinova, kde bude nějakou dobu dýchat cezený vzduch.

Doba pokročila. Dnes je, minimálně v oblasti bojující demokracie a jejích nepřátel, stejně ominosní událostí jako někdejší dostání prokurátora dostat znalce: zkušenost ukazuje, že před těmito novodobými Boblíky není úniku, a na koho je jednou zadán znalecký posudek, nemá šanci na záchranu: rozsudek je toliko formálním potvrzením toho, co znalec, ve skutečnosti arci jen kašpar s razítkem, maňásek na ruce moci, o obviněném napsal. Ivo Svoboda rozpozná závadový diskurs, Michal Mazel a Miroslav Mareš naleznou extremistický kontext, a mentalistka Petra Papiežová vysvětlí, co měl řečník svými slovy doopravdy na mysli.

Nejnověji, jak se v posledním tišeném Reflexu pochlubil brněnský státní zástupce Jan Petrásek, dostali znalce lidé kolem vydavatelství guidemedia etc, za knihu projevů Adolfa Hitlera. Problém prý není v projevech samotných, ale ve spojovacím textu, jímž výběr vybavil publicista Lukáš Beer. Zda tyto texty byly příliš oslavné nebo naopak nedostatečně odsuzující, Petrásek nevyjevil, a nevím to ani já, jelikož při pohříchu letmé četbě jsem nenarazil na nic, co bych si dokázal představit kursivou v obžalobě. Je ovšem pravda, že nejsem žádný znalec…

Naskýtá se otázka, zda chystané trestní stíhání není ve skutečnosti odplatou za to, co L. Beer píše na svém blogu Náš směr. A že si dovoluje opravdu hodně: např. upozornit, že rasistické norimberské zákony byly uzákoněny v době, kdy ve Spojených státech byla uplatňována rasová segregace, a tak čtyřnásobný olympijský vítěz z Berlína Jesse Owens, jemuž prý Adolf Hitler odmítl podat ruku, se po návratu do vlasti nesměl ani ubytovat ve stejném hotelu jako jeho bílí kolegové, nebo že stejné koncentrační tábory jako v Německu pro Židy vybudovaly za války Spojené státy a Kanada pro své občany s japonskými předky.

A šíření takových informací je zapotřebí zamezit, protože to vše je sice pravda, ale taková, kterou v bojující demokracii smíme říkat jen v soukromí; jinak bychom také mohli dostat znalce.

Komentáře   

0 # krystlik 2013-06-09 12:15
Článek Jiřího Doležala v Reflexu 23-13 „Betelné Hitler“ je bulvární a nesen ve jménu ukřivděného národa holubičích povah. Sugeruje čtenářům, že vydavatel Pavel Kamas je taxikář, aby hned na začátku vlivem mizerné pověsti tohoto povolání „naladil“ čtenáře proti němu. Z obrázku s nápisem „Správná volba www.hitlerovyprojevy.cz“ Doležal vyvozuje, že správnou volbou je Adolf Hitler. K takovému výroku je třeba značné míry českého šovinismu a hlouposti. Panu Kamasovi též podsunuje, že na své nedávné přednášce v Augsburku zpochybňoval Hitlerův záměr vyhubit a přesídlit český národ (celý text přednášky v nassmer.blogspot.cz/.../...). Pravdou je, že podle posledního Hitlerova rozhodnutí z 23. 9. 1940, které do konce života nezměnil, měli být Češi přenárodněni v časovém horizontu sta let, vybiti nebo vystěhováváni být neměli. Dále Doležal tvrdí, že Witikobund je „nacistická organizace, založená sudetoněmeckými nacisty v roce 1948, která je dodnes neonacistickým spolkem“. Z tohoto tvrzení není nic pravdivé, ani datum založení. Kdyby měl Doležal pravdu, byl by Witikobund v BRD již dávno zakázán. Celý článek je ukázkou ubohosti českého národoveckého myšlení projikovaného do žurnalistiky.
0 # Anonymní 2013-06-09 14:34
Ve své zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 uvádí Ministerstvo vnitra o Witikobundu následující
„Pozornost si rovněž zaslouží organizace bývalých sudetoněmeckých nacistů – Witikobund, který v prostředí landsmanschaftů šíří protičeské názory. Programem organizace je odstranění tzv. „zločinných Benešových dekretů“ a odčinění údajných válečných zločinů Spojenců a jejich stoupenců na německém národě. Dále program obsahuje vymýcení tzv. lží o zločinech Němců za druhé světové války a pranýřování tzv. holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení. Kromě Bavorska je na německém území jeho nejsilnější složkou organizace v Severním Porýní – Vestfálsku.

Od r. 2001 je Witikobund považován ze strany německé zpravodajské služby BfV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. Vliv Witikobundu ve Spolkové republice Německo v poslední době vzrostl.“
0 # Anonymní 2013-06-09 14:38
"K takovému výroku je třeba značné míry českého šovinismu a hlouposti."
- Vzhledem k osobě Doležala snad židovské, ne? Ale to byste si samozřejmě napsat nedovolil... :-)

-es-
0 # Anonymní 2013-06-09 15:16
Hloupost je u JXD vyvolána dlouholetým kouřením marihuany.
0 # krystlik 2013-06-09 17:36
Anonymní z 14:34:

Neznám stát, který by tak důsledně potíral nacionální socialismus a jeho projevy jako SRN. Kdyby Witikobund byl národně socialistický, tak už je zakázán.
0 # krystlik 2013-06-09 17:46
Anonymnímu z 14:38:

V svém článku Doležal vystupuje za český národ.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-09 18:58
Také se kloním spíš k závěru, že z JXD promlouvá spíš jeho židovská než česká identita. Takové poruchy kognice lze zaznamenat u mnoha Židů, pars pro toto u Karla Kachyni, který natočil výborně filmy, ale nesměl tam vystupovat Němec, to Kachyňa okamžitě ztratil soudnost a vytvořil karikaturu vlastního díla, jako např. Vlak dětství a naděje.

Právě o tom píše Šlégrová ve své námitce podjatosti z důvodu možného Mazlova židovského původu.
0 # Anonymní 2013-06-09 19:22
Chcete toto thema dale rozvijet a navazovat tak na sracky?
nassmer.blogspot.cz/.../...
0 # Tomáš Pecina 2013-06-09 19:27
Beer na svém blogu setrvale bojuje proti Židům a také např. proti homosexuálům, ale to mě vcelku nezajímá. Pro mě je důležité, aby mohl své názory, a že to jsou občas strašné hovadiny, svobodně šířit, protože když nebude on moci šířit své názory nesprávné, kdo mi zaručí, že já budu moci šířit své správné?
0 # Anonymní 2013-06-09 19:28
Identita židů v Česku:
Změny v židovstvu pokračovaly i v 19. století. Velký vliv sehrál rozvíjející se nacionalismus a židé se tak rozdělili mezi dvě myšlenková hnutí. Příznivci asimilace (v nastávající době sekularizace společnosti již nebyl nutnou podmínkou křest) upřednostňovali sblížení se s německou či českou kulturou, takže se z nich stávali Němci či Češi „israelského vyznání“ (resp. „mojžíšského“). Naproti tomu sionisté zdůrazňovali národní a kulturní svébytnost židů. Oba proudy vytvářely své vlastní spolky (sionistické, česko-židovské či německo-židovské)...

Toto Lukáš Beer zastírá a naopak vychází z nacistických definic Čecha, Žida a Němce a z těchto nacistických definic vymýšlí svoje nesmysly.
0 # Anonymní 2013-06-09 19:32
Neboli: Byli a jsou židé (nikoliv Židé) součástí českého národa (resp. (sudeto)německého národa?
0 # Tomáš Pecina 2013-06-09 19:38
Tak to bylo před válkou, po r. 1945 se stal novým identifikačním motivem židovství v diaspoře vztah k holokaustu.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-09 19:44
Byli a jsou židé (nikoliv Židé) součástí českého národa (resp. (sudeto)německého národa?

Židé za 1. a 2. republiky měli trojí identitu: židovskou, českou/slovenskou/německou a československou. Součástí českého/slovenského/německého národa proto samozřejmě byli, dokud z něj nezačali být nacionalisty, nejdřív německými, potom slovenskými a nakonec i českými, vyřazováni a vytlačováni. Vzpomeňme si, jak bylo ještě před okupací zakázováno židovským právníkům a lékařům provozovat praxi: to dnes Češi hrozně, ale hrozně neradi slyší. Kdyby nedošlo k vytvoření Protektorátu, je velmi pravděpodobné, že by českoslovenští Židé skončili v Čechy a Slováky provozovaných vyhlazovacích táborech, tak jako čeští Cikáni.
0 # krystlik 2013-06-09 20:10
Poněkud nepřesné, vážený pane Pecino!

Podle meziválečného cs-sčítání lidu se židé mohli hlásit k jakékoliv národnosti - nebyla uznáná jen slezská, na druhou stranu byla zase uměle přidána kvůli Sudetoněmcům židovská. Většinou se židé hlásili k německé, židovské, československé a maďarské národnosti. Numerus clausus pro vykonávání povolání v druhé republice a pak norimberské zákony byly založeny ne na národnosti, nýbrž na krvi, na rase = kdo měl tři prarodiče židy na toho se to vztahovalo, kdo jen dva, byl z obliga. Kdyby trvala republika o něco déle, byli by židé zbaveni zcela určitě občanství. Co by se stalo s majetkem není jasné, ale byl jim ještě před okupací cs-úřady obstavován.

Ve Slovenské republice byli židé posuzováni pendantem k norimberskému zákonu, ale podle mojžížského vyznání, ne tedy rasově, a s celou řadou výjimek.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-09 20:17
Vážený pane Krystlíku, řeč není o národnosti, nýbrž o identitě, což tehdy nebylo jedno a to samé.
0 # krystlik 2013-06-09 20:17
Anonymnímu z 19:28:

K židům můžete přistupovat podle židovského úzu, tj. žid je ten, kdo má židovskou matku, rasově (3 nebo 4 prarodiče židé), nábožensky (3 nebo 4 prarodiče mojžíšského vyznání).

Co se Vám nelíbí na panu Lukáši Beerovi? Vystupuje v kulturním smyslu jako Rakušan, identifikovaný s Vídní, tj. xenofobně, relativně antisemitsky.
0 # krystlik 2013-06-09 20:23
Máte pravdu, vážený pane Pecino, psal jste o identitě, přehlédl jsem to. Nicméně Váš seznam není úplný, chybí identifikace židů s národností maďarskou, rakouskou (pokud se necítili Němci - kolem 50 000 osob žilo v ČSR mezi válkami s rakouskými pasy), slezskou, polskou, rusínskou, rumunskou (s moravskochorvatskou snad nikoli).
0 # Tomáš Pecina 2013-06-09 20:31
To jistě, výčet úplný nebyl.

Právě to, že první čs. republika nebyla budována jako národně neutrální stát na občanském principu, způsobilo nespokojenost menšin a vedlo nakonec k tomu, že Češi zůstali nakonec "sami proti všem", uvnitř i vně svého státu.
0 # krystlik 2013-06-09 22:19
Vážený pane Pecino,

od toho je jen krůček ke konstatování, že Češi si rozbili svůj meziválečný stát převážně svojí vinou. Jste ochzen jej učinit?
0 # krystlik 2013-06-09 22:25
Anonymnímu z 19:22:

"Byli a jsou židé (nikoliv Židé) součástí českého národa (resp. (sudeto)německého národa?"

Z řad Němců českých zemí byli vyloučeni říšskými zákony. Součástí cz-národa nebyli a nejsou, i když se k němu třeba hlásili a hlásí. Např. mezi vojenskými letci v cs-armádě mezi válkami a za WW II se nesměli objevit židé. Lakmusovým papírkem dneška jsou Vietnamci s českým pasem - pokud je cz-veřejnost bude pokládat za roduvěrné Čechy, mají židé šanci.
0 # krystlik 2013-06-09 22:26
Oprava: ...je (konstatování) a ne jej (stát)
0 # Tomáš Pecina 2013-06-09 23:12
od toho je jen krůček ke konstatování, že Češi si rozbili svůj meziválečný stát převážně svojí vinou. Jste ochzen jej učinit?

Podle prevalentní české státní doktriny mělo rozbití Československa dva viníky: zradu sudetských Němců a zradu západních mocností v Mnichově.

Před r. 1989 se dodávalo, že jediný SSSR byl ochoten jít ČSR na pomoc, ale vinou věrolomné čs. buržoasie mu to nebylo umožněno. To jediné je pravda, s douškou, že spíš než o věrolomnosti by bylo na místě mluvit o zbytkovém pudu sebezáchovy.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-09 23:13
Lakmusovým papírkem dneška jsou Vietnamci s českým pasem - pokud je cz-veřejnost bude pokládat za roduvěrné Čechy, mají židé šanci.

Kdyby za roduvěrné, stačilo by za nevyhnatelné. Případ romských paterčat je v tomto směru zcela indikativní.
0 # jonáš 2013-06-10 06:45
Romové maj taky vesměs české občanky, proč chodit až do Asie.
0 # krystlik 2013-06-10 09:33
K přípisu pana Peciny, 23:12:

Sudetoněmci republiku nezradili, západní mocnosti také ne. V Mnichově se jen revidovaly pařížské mírové smlouvy, tj. rozsah cs-území. Podle stavov Společnosti národů to byla povinnost tzv. mocností (GB, F, I - USA neratifikovaly mírové smlouvy), když tyto smlouvy ohrožovaly mír. A to poměry v ČSR ohrožovaly.

Kdyby SSSR vytáhl ČSR na pomoc - jak by to učinil, když Rudá armáda projít PL a RO nemohla?
0 # Anonymní 2013-06-09 19:39
Ke dvojí identitě:
Dvojí identita je běžná např. u obyvatel Hlučínska, mají občanství ČR a zároveň občanství SRN.
0 # Daniela 2013-06-10 00:12
Jestlize nekdo bere za stejne prirovnani norimberskych zakonu se zakony o segregaci, paklize neshledava rozdil mezi nacistickymi tabory a tabory americkymi pro japonske nacionaly, pak uz mu neni pomoci a zustane naveky jen zatemnelym debilem.

0 # Tomáš Pecina 2013-06-10 00:22
Prosím tedy, vysvětlete zatemnělému debilovi, v čem se segregační legislativa od norimberských zákonů lišila, a v čem byl na tom lépe Japonec v internačním táboře oproti Židovi např. v Theresíně. A než začnete s vysvětlováním, přečtěte si např. tohle.
0 # Daniela 2013-06-10 02:39
Nahodou, Vy jste jeste nezdebiloval, p.Pecino, mozek funguje jako sachovnice, ale...
At se kazdy vzdelava sam a pouziva svuj kriticky usudek, mame prece knihovny a hledacky na internetu, ne ?
Ja pisi jen svuj nazor.
Americti Otcove zakladatele meli spoustu deti s cernoskami, misenci pak celkem v bile spolecnosti uspeli. Meli misenci prvniho stupne v Risi plosnou moznost uplatneni ?
Ve tricatych letech nemohli byt sezdani cernoch s beloskou, tak jednoduse zili na hromadce. Mohl stejne tak cinit Zid a zit otevrene s cistokrevnou Nemkou a plodit zidovska arijcata ??
Japonsti obcane nebyli deterrovani kvuli sve "podradne" rase, ale proto, ze USA byly ve valce s Japonskem a existovala opodstatnena obava spoluprace s nepritelem. ..Byla Treti Rise ve valce s nejakym zidovskym statem a proto museli nacisti deterrovat zidy ??
Nevim, nevim, neverici Tomasi. Vyhledejte na Googlu...:-)
0 # Tomáš Pecina 2013-06-10 07:56
Rozdíly, které jste popsala, bych nazval drobnými, ba jemnými. Lepší a přesvědčivější argumenty byly v zásobě nebyly, než že zákony proti mísení ras někteří obcházeli?
0 # Anonymní 2013-06-10 08:16
Zcela zásadní rozdíly jsou v postihu za obcházení zákonů. Pokud např. za drobnou krádež je v jedné zemi pokuta, kdežto v jiné useknutí ruky, těžko mohu tvrdit, že obě země mají srovnatelné zákony.
Ano, vím kam míříte - v obou zemích existuje stejný princip, krádež se prostě trestá a výše trestu je z tohoto pohledu víceméně jemný rozdíl. Nicméně tento úhel pohledu bude sdílet málokdo.
Tím ale nechci říct, že byste neměl mít právo svůj názor říkat. :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-06-10 09:15
Tvrzení, že mezi norimberskými a americkými segregačními zákony není žádný rozdíl, zde nepadlo, obdobně pro internační (koncentrační) tábory.

Otázka zní, zda jsou to dostatečně velké rozdíly, abychom měli právo tvrdit, že jde o nesrovnatelné věci, jak v nestřeženém okamžiku učinila Daniela.

Na otázku takto formulovanou odpovídám, že ne, nejsou, a i když norimberské zákony směřovaly k boji s domnělým vnitřním nepřítelem a účelem segregace bylo něco jiného, jejich dopad byl identický: drastické omezení přídělu práv na základě ethnicity občana. A opět, to samé u internačních/koncentračních táborů.
0 # Sekal 2013-06-10 13:24
Srovnávání obdobných věcí v různých místech jest věcí nesmírně ošidnou.
Můj kamarád byl za vzděláváním v Británii a tam dostali jednou ve třídě posoudit nějaký případ přestupku, za nějž byl uložen jakýsi drakonický trest. Měli posoudit, zda je trest přiměřený, vhodný, příliš přísný atd.
Zhruba polovinu třídy tvořili Číňané. Ti se rozdělili na dvě skupiny, z nichž jedna popsala trest jako přehnaně přísný a druhá jako odpovídající. Chvatný průzkum zjistil, že mezi Číňany není žádného rozdílu v původu: všichni pocházeli z jednoho velkého města (tuším z Kantonu). Při analýze se pak zjistitlo, že polovina z nich měla za to, že popsaný přestupek se stal v Británii, zatímco druhá polovina měla za to, že se stal v Ćíně. Po tomto vyjasnění se obě skupiny Číňanů rychle shodly na tom, že v Británii by takový trest byl příliš přísný, zatímco v Číně je přiměřený. V Ćíně se totiž musí trestat přísněji.
0 # Daniela 2013-06-10 20:37
Pane Pecino,
argumentovat hloubeji s nekym, kdo bere skutecnost a situace jako incidenty, bez ohledu na urcujici okolnosti v danem casoprostoru je nemozne..Ja nesedim na oblacku a nepozoruji lidske hemzeni, neanalysuji paradigmy svobody, nevytvarim rovnice, proc tato udalost se rovna specifickemu logickemu nasledku..
Lidske byti je neoddelitelne od krivd, zbytecneho nasili nebo ublizovani jinym, tyto vlastnosti patri, bohuzel, k tem bytostem, ktere nazyvame lidi.
Kde jsou dnes zmasakrovani Cinane v Nankingu a uskvareni Japonci v Hirosime ?? Jen v mysli lidi, co prezili. Z toho mne logicky plyne, ze je naprosto nutne pro preziti se poucit z minulosti a snazit se, aby se takove a podobne tragedie uz nikdy neopakovaly.. To je podle mne ta prava bojujici demokracie, kterou, (pravda, ve forme nedokonale), tolik odsuzujete..Zatim se nenasla jina, dokonalejsi forma lidskeho souziti a ruzne smery se stale vraci k takovym ideologiim, co uz drive prukazne nicily, misto aby lidstvu nejak pomohly.
Konkretne. Japonsti, z vetsiny nevinni obcane byli internovani do taboru za ucelem ochrany nekolika statisicu jinych lidskych dusi, tez Americanu... To ale Vy nepochopite.. :-(
0 # Tomáš Pecina 2013-06-10 21:02
Milá Danielo, jestliže byly ty internace v pořádku, proč se obětem USA omluvily?

Nežijete zde a máte nedostatek informací, přesto byste již mohla nahlédnout, že ve skutečnosti se zde neodehrává prevence dalšího holokaustu, ale potlačování authentické politické oposice zaměřené proti systému prostředky trestního práva, s cílem usnadnit momentálně mocným jejich vládnutí. Kdo proti nim vystoupí, bude označen za neonacistu a za aplausu pitomců a nadšenců, jak jste vy, posazen do vězení.

Kontrolní otázka: byli Vondrák a Dupová ve vazbě a) proto, že lepili nálepky se závadovým webem; nebo b) proto, že kandidovali na předních místech ve volbách za Dělnickou stranu?
0 # Anonymní 2013-06-10 22:00
Pane Pecino, internace Japonců měly pochopitelný důvod, ale to neznamená, že nikoho nepoškodily. Co je na tom špatného přiznat to, a omluvit se? "Internace" Židů a jiných lidí pochopitelnost postrádá - pro mne a mnoho jiných, ale asi ne tak moc pro Vás - a proto je srovnávání jaksi mimo.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-10 22:21
To není argumentační cesta, kterou by bylo možné obhájit. Židé byli internováni, protože je nacistická státní moc označila za potenciální bezpečnostní risiko, za hrozbu režimu. Buď tedy vyjdete stejně jako já z pohledu obrany lidských práv a z toho, že nikdo nesmí být zbaven osobní svobody jen pro svůj ethnický původ, nebo se ocitnete "na šikmé ploše", protože budete muset tvrdit, že zatímco Židé pro Říši žádným skutečným risikem nebyli, Japonci pro USA ano. A protivníci vás snadno usvědčí z toho, že nemáte pravdu, když doloží, že Židé proti německému státu skutečně aktivně konspirovali. Vám pak nezbude než tvrdit, že oni tak činili oprávněně, kdežto Japonci nikoli, a Japonci byli proti internováni v zájmu obrany demokracie, kdežto Židé v zájmu obrany nedemokratického, diktátorského režimu. Z čehož i člověk inteligence zcela prostřední dovodí, že demokracie na rozdíl od diktatur mají právo své pociťované a potenciální nepřátele věznit pouze pro jejich původ, a má vás tam, kde vás potřeboval.

Dokažte mi, prosím, kde je v mé úvaze chyba.
0 # Anonymní 2013-06-11 00:39
Vaše reakce sugerovala, že internace nemohly být správné, když se za ně USA omluvily. To, že se za důsledek jednání omluvím ale neznamená, že mé jednání nebylo v pořádku.

Souhlasím s Vámi, že nikdo nesmí být zbaven osobní svobody jen pro svůj ethnický původ. Jenže lidská práva nelze dost dobře kombinovat s válkou.

Omezit pohyb a tím možnou škodlivou činnost občanů země, se kterou jsem ve válečném stavu, považuji za pochopitelný zákrok. Válka bohužel dost nutně znamená pozastavení demokracie a omezení lidských práv. Doklad o tom, že Němcům hrozilo nebezpečí od Židů a že je proto bylo třeba "internovat" neznám. Říše nebyla původně ve válce.

Vaše úvaha je logickz v pořádku - až na tu premisu, že mne protivníci snadno usvědčí, že Židé proti německému státu skutečně aktivně konspirovali.
0 # Anonymní 2013-06-11 00:44
Jestli Vás to opravdu zajímá tak Židé vyhlásili válku Německu jak hlásala titulní strana např. Daily Express z 24. března roku 1933 s titulkem "Judea Declares War on Germany" Tedy pár dní po volbách kdy nacisté teprve zaznamenali svůj zásadní úspěch. V jakých pozdějších letech teprve docházelo k internaci židů snad netřeba připomínat. Toto vyhlášení války, která spočívala v ekonomické likvidaci a bojkotu Německa byla jedním z mnoha nepřátelských projevů což spolu tím dalším vyústilo v jejich pozici nepřítele státu na kterou doplatili obyčejní židé, kteří s tímhle měli společného asi tolik co Američané japonského původu s Pearl Harborem. Dalšími faktory byl bolševismus se kterým byli spojováni a což je obecně známé viz přední bolševičtí představitelé, židé a Versailleský diktát, projevy předních židovských představitelů a osobností které se netajili tím, že chtějí zničit Německo atd. Riziko že pomalu každý žid může být další potenciální partyzán, tak s nimi jednali tak jako Američané s Japonci, tzn. internace a navíc podpora emigrace + následný odsun jako součást politiky strany. Takové je historické pozadí.
0 # Anonymní 2013-06-11 00:50
Zapomněl jsem dodat, že Vaším výrokem "Omezit pohyb a tím možnou škodlivou činnost občanů země, se kterou jsem ve válečném stavu, považuji za pochopitelný zákrok." jste v podstatě vyvrátil celou svou pozici viz ono vyhlášení války v mém příspěvku, rozdíl je v tom, že nebyli ve válce se zemí jelikož židovský stát neexistoval, ale byli ve válce s národem který jim válku vyhlásil.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-11 01:07
Internace se netýkala pouze občanů země, se kterými byly USA ve válce (a i to mám za naprosto nepřípustné), nýbrž všech osob japonského původu, včetně osob s americkým občanstvím.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-11 02:00
Je hodno povšimnutí, že to, co zde předvádějí Daniela a Anonym z (posledně) 0:39, je smutným důsledkem a plodem "bojující demokracie" v praxi. Váš antinacismus je jen "uhlířská víra", bez dostatečných znalostí a schopnosti orientovat se v problematice. Nesnášíte toho Hitlera, kterého vám od dětství ukazovali v televisi, přihlouplého, infantilního a primitivního fanatika, a když se dozvíte, že je to z velké části jen produkt propagandy, propadáte panice. Kde jsou najednou vaše životní jistoty?
0 # Daniela 2013-06-11 04:54
Ve druhe svetove neexistoval zadny zidovsky stat Judea a proto to bylo jen bezzube prohlaseni..Brat to za bernou minci muze jen nacista, pac mu to dava jakesi moralni opodstatneni pro vrazdeni zidu.. Prispevek je nazorny priklad, proc je resistance proti nacistum nutna.

Za to, ze sedi v mocenske posici postkomunisticka klika, za to si mohou Cesi sami, protoze si zvolili jeste horsi oposici, nez jsou dnesni mafiani. Extremisticka cesta, ktera navrhuje revoluci a strasi tim, ze jednou zuctuji jako Marycka Magdonova s vyvolenci, toto jest zarucene slepa ulicka. Svet se uz poucil a je haklivy na extremisty, zvlaste na ty, co oprasuji narodni socialismus. Uz to jmeno nasvedcuje, ze, ackoliv hlasaji zmenu k lepsimu, jejich system by byla zase sprosta diktatura.

Jestlize Dupova/Vondrak byli deterovani z obav, aby nevyhrali DS volby, pak, jako spravni revolucionari, meli ocekavat prekazky a mit za sebou dalsi kandidaty, kteri prevezmou jejich misto..Nestalo se, pac jsou extremisty - na okraji spolecnosti.

Pred lety ve Frankfurtu jsem videla mnoho projevu Hitlera..Doporucuji shlednout. Primitiv on nebyl, ale naprosty silenec, uz jeho visaz a krecovite pohyby indikovakly, ze je to nenormalni tvor..Penu u ust a potil se jako cune, ztelesnena nenavist a agrese. Vise o narodu, ktery se sklada z milionu stastnych casticek, jako vceli ul, kde narod prvne, pak osoba a naposledy soukromy majetek, to vse je mi odporne.. Nakonec sny o vylucne germanske rase, lebensraumu v utopicke budoucnosti se zakonite zmenily v germanska jatka..Fanaticky Hitler znicil a zdiskreditoval celou krasnou nemeckou historii a kulturu, od valky se na Nemce svet diva jako na uchylne barbary.. Uz proto nacisty nenavidim. To neni jen o kolokaustu, - naciste potupne prohrali, Fuhrer zbabele unikl zodpovednosti a tak at se s tim konecne revisioniste smiri.

0 # Tomáš Pecina 2013-06-11 09:23
Souhlasím, že odůvodňovat internaci Židů válkou se židovským národem je nepřijatelné: stejně jako v případě Japonců.

Krátce po inkarceraci V&D byla DS rozpuštěna, a kandidátky nástupnické DSSS prázdné nezůstaly, takže váš argument je chybný. Nicméně stále nevím, zda věříte v možnost a) nebo b).

Z Hitlera se ukazují pouze tyto výňatky, právě ve snaze přesvědčit publikum, že to byl irelevantní šílenec. Byl to bohužel velmi relevantní šílenec, a německému národu nesmírně uškodil a zdiskreditoval ho. To je nicméně historie, zde řešíme přítomnost a potlačování oposice prostředky trestního práva, tedy něco, co já pokládám za neakceptovatelné a vy to hájíte.
0 # Anonymní 2013-06-11 11:56
"Ve druhe svetove neexistoval zadny zidovsky stat Judea a proto to bylo jen bezzube prohlaseni..Brat to za bernou minci muze jen nacista, pac mu to dava jakesi moralni opodstatneni pro vrazdeni zidu.. Prispevek je nazorny priklad, proc je resistance proti nacistum nutna."

Gratuluji, takto rychlé jsem to nečekal, klasické ad hominem, argumenty chybí, tak jste to vyřešila takto a zbytek komentáře jste rovnou ignorovala. Rovnou jste do toho zatáhla jakési "vraždění židů" zatímco je řeč o internaci v táborech.

"Souhlasím, že odůvodňovat internaci Židů válkou se židovským národem je nepřijatelné: stejně jako v případě Japonců."

Jak Daniela, tak pan Pecina ignorovali zbytek mého příspěvku a ignorovali stejně tak důsledky onoho vyhlášení války které stavilo židy do pozice nepřítele státu, oba se z podivného důvodu chytli jen toho vyhlášení války. Oba zároveň ignorují že s internací se začlo až mnohem později, protože jak jsem uvedl ve svém příspěvku, důvodů k internaci bylo více a ne samotné vyhlášení války, všechny důvody byly tím důvodem k internaci, o berné minci jsem neřekl ani slovo a o odůvodňování pouze tímto jedním aktem také ne, to byl od obou diskutérů logický klam, konkrétně podsouvání. Podsouvají něco co jsem neřekl a proti tomu pak argumentují. Pro sbírku logických klamů kterých je dobré se vyvarovat doporučuji nějakou literaturu na toto téma, jak ad hominem, tak podsouvání nemají v diskusi místo.
0 # Anonymní 2013-06-11 12:07
"Nakonec sny o vylucne germanske rase, lebensraumu v utopicke budoucnosti se zakonite zmenily v germanska jatka..Fanaticky Hitler znicil a zdiskreditoval celou krasnou nemeckou historii a kulturu, od valky se na Nemce svet diva jako na uchylne barbary.. Uz proto nacisty nenavidim. To neni jen o kolokaustu, - naciste potupne prohrali, Fuhrer zbabele unikl zodpovednosti a tak at se s tim konecne revisioniste smiri."

Možná byste se mohla zamyslet nad tím, že to není o Hitlerovi a historii o které toho moc neznáte soudě dle Vašich příspěvků ale o tom co znáte z televize a mainstreamových knih ve kterých je Vám tento obraz "úchylných barbarů" podáván, to jsou totiž dvě naprosto odlišné věci.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-11 12:08
Zbytek vašeho textu jsem neignoroval, jen jsem presumoval, že pokud i vy sám tvrdíte, že internovaní Židé neměli s ani s vyhlášenou "válkou", ani s bolševismem vesměs nic společného, nebyla podle vás ospravedlnitelná ani jejich internace.
0 # Anonymní 2013-06-11 12:40
Podle Vaší logiky tedy internace lidí ze státu se kterým je jiný stát ve válce naráží na ten samý problém, protože válku vyhlašuje prezident a ne jednotliví obyvatelé, ti se tím pouze řídí (nebo neřídí) a stávají se nástrojem ve vedení takové války. Stejná situace jako v případě obyčejných židů v Německu kteří se stali pouze nástrojem a doplatili na činy svých představitelů.

Jen pro pořádek uvádím, že žádná internace z mého pohledu není ospravedlnitelná, z mého pohledu je takové jednání vždy špatné jelikož jsou lidé omezeni bez práva na spravedlivý soud atd. Ale není řeč o tom co je správné a co ne, ale o tom co bylo ze strategického hlediska nutné v té době.
0 # Daniela 2013-06-12 00:46
....možnost a) nebo b).
Oboji.
a). Odpor.org zneklidnoval mnoho lidi a s lepenim nalepek prisla prilezitost k represivni akci. Pokud vim, nalepkari byli puvodne tri, jedna osoba podlehla natlaku a svuj prestupek-trestni cin odsoudila a distancovala se od hnuti. Sam jste psal, ze kdyby D/V cinili pokani a odvolali, vazba a trestni rizeni by byly mirnejsi..
b).Vice pravdepodobnejsi..Myslim, Delnicka strana, resp. Delnicka mladez stavela na populismu a mela zrejme urcitou oblibenost, predpokladam, kvuli mladym clenum..Verim, ze byla potreba je neutralisovat. Ono by k tomu stejne doslo, IMHO, po uspesnych volbach, jakmile by se v ulicich objevily jejich poradkove bojuvky..Vigilanti neprojdou.
Problem s divokymi Romy neodejde sam od sebe, toto je zodpovednost statu, ale na druhou stranu, jak to ma vlada resit, kdyz pri sebemensi represi se obcane plosne spoji proti policii a prevladne anarchisticka nalada....

0 # Tomáš Pecina 2013-06-12 00:48
Verim, ze byla potreba je neutralisovat

Trestním stíháním za něco jiného? Konstatuji, že vaše methody nejsou daleky od těch nacistických.
0 # Anonymní 2013-06-12 05:58
www.biblestudysite.com/judeawar.htm

Odjinud:

Úplně prvním vyhlášením války v celé druhé světové válce bylo to z 23. března 1933, kdy shromádění židovských vůdců z celého světa formálně a veřejně vyhlásilo válku Hitlerově vládě, která tu dobu byla pouhé dva měsíce u moci a doposud nevydala žádný ze svých rasových zákonů.

Židovské vyhlášení války otisklo velké množství novin, včetně Daily Express v Londýně, který na celou přední stranu v čísle z 24. března 1933 otiskl titulek “Judea vyhlašuje Německu válku”. V článku se volalo po “sjednocení všech židů na celém světě”, kdy se na shromáždění židovských vůdců rozhodlo o masivních demonstracích a také celosvětovém bojkotu německého zboží, pravděpodobně skrze mezinárodní obchodní styky.

Nahoře: Dně 24. března 1933 všechny světové noviny hlásaly vyhlášení války Německu Židy: první vyhlášení války v rámci druhé světové války a zároveň prostupuje snahou vysvětlilt britské a francouzské vyhlášení války Německu v roce 1939 při invazi do Německa, ale nevyhlášení války Sovětskému svazu za ten samý čin. Druhá světová válka byla vedena proti Německu, ne proti Sovětskému svazu; vše kvůli tlaku Židovstva na zničení protižidovského Německa, nikoliv na ochranu Polska.

Nevědomky sloužilo toto vyhlášení války Německu pouze k rozdmýchání protižidovského cítění po celém Německu: německá vláda bránila Židům v zastávání veřejných funkcí nebo “vlivných pozicích,” mezi jinými například školství, žurnalistika apod.

Toto vyhlášení také poskytlo legální základy k zadržování velkého počtu Židů v Německu: Amerika konec konců internovala Japonce, stejně jako Kanada a Británie, která zase internovala Italy. Pokud Židů sami vyhlásili Německu válku, tak nacisté mohli argumentovat, že není neopodstatněné se domnívat, že jsou hrozbou a také s nimi tak jednat. Navzdory tomu, ne všichni Židé byli internováni v celém trvání války.

Proto když sovětská armáda vstoupila v roce 1945 do Berlína, objevila plně fungující židovskou komunitu s několika tisíci lidmi vyčkávajících v synagogách.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-12 18:02
Tento výklad neodpovídá realitě, protože nepřátelství nacistů vůči Židům je podstatně starší než vyhlášení "války" Německu v r. 1933. Také nelze ponechat stranou odlišné zacházení s Japonci a se Židy v táborech, stejně jako charakter norimberských zákonů (a následných předpisů, které poměry Židů v Říši upravovaly), které jistě nebyly směřovány k ochraně státu, ale ke zcela jiným cílům.
0 # Anonymní 2013-06-12 21:19
Nejen nacisté pořád hledali na židech nějaké ty mouchy, a největší židovské organizace byly proti bojkotu (který byl nicméně docela účinný, co se spotřebního zboží týká). Asi se obávali odvetných opatření - řada německých židů provozovala nadále výnosné obchody až do tzv. Křišťálové noci.
0 # Anonymní 2013-06-10 00:18
Snad jenom drobnost: Navštívil jsem jak několik bývalých německých koncentračních táborů, tak i americký pro Japonce. Srovnávat tyto dvě věci je jako srovnávat deset let ve věznici s ostrahou s domácím vězením od rodičů v deseti letech.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-10 00:26
Shoda je nicméně v tom, že v nich byly internovány nevinné osoby jen na základě svého ethnického původu. USA se jim, pokud vím, oficiálně omluvily.
0 # Anonymní 2013-06-10 15:16
Snad jen drobnost - přemýšlel jste také o tom, že zatímco na Americké půdě byl klid, tak na území Třetí říše zuřila válka, tzn. neustálý přísun uprchlíků a různých skupin obyvatel, s tím spojené riziko nemocí, bombardování atd. a i s tím se museli vypořádat při budování a řízení a zásobování jejich táborů? Přemýšlel jste o tomto "drobném" rozdílu při Vašem srovnávání táborů?

Snad jen ještě jedna drobnost - mohl by jste vyjmenovat ty rozdíly v neprospěch německých táborů, které jste v těch táborech viděl že Vás to dovedlo k Vašemu názoru?
0 # Anonymní 2013-06-10 15:39
A ještě jedna drobnost - kdyby jste chtěl opravdu srovnávat nějaké tábory, tak se nejdříve podívejte na Americké tábory pro Němce po skončení války i když já osobně bych to táborem nenazval jelikož šlo jen o oplocené louky a to je vše. (vygooglujte si "Eisenhower death camps"), průměrné odhady, cca. 1-1.5 milion němců vyhlazených díky vyhladovění, nedostatku vody a katastrofickým podmínkám a lokální populace měla zakázané dodávat vězňům potraviny pod hrozbou trestu smrti. Bohužel, po takovém táboře Vás dneska nikdo provázet nebude a informovat Vás o tom také nebudou jelikož to není v zájmu těch co od války utvářejí dějiny.
0 # Michal 2013-06-10 00:30
Nevím proč by měl být Lukáš Beer popotahován kvůli tomu co píše o osudech Jesseho Owense. Jednak si nemyslím, že i nejhorlivější prokurátor či policista by takto zbytečně útočně vystupoval na obranu pověsti Spojených států - proč také - ale také má na stránkách onačejší věci, třeba o homosexuálech a chvályhodném díle nemoci AIDS.

Sice jeho některé názory místy rovněž považuji za hovadiny, ale jiné jeho články jsou mimořádně objevné, velice čtivé, zajímavé a především jsem nezaznamenal z jeho strany žádné vysloveně neonacistické, antidemokratické či nějak podobně zásadní projevy, jakkoliv se i já domnívám, že kniha Projevů se poněkud nebezpečně propagaci blíží. Tedy doufám, že stíhán nebude, a bude-li, bude osvobozen. Toto píši jako stoupenec toho, co jinak označujete slovy "bojující demokracie", která jinak než v posměšném až demagogickém kontextu neužíváte.
0 # Anonymní 2013-06-10 10:03
Karel Kachyňa:
Pane Pecino, mám dojem, že Karlu Kachyňovi křivdíte, nebo neznáte důkladně jeho tvorbu. Doporučuji snímek Kočár do Vídně, tam jistě nedochází k antiněmeckému zjednodušování.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-10 10:17
V Kočáru do Vídně se uplatňuje stejný princip individuálního vyvinění jako v Koljovi: píšu o tom zde. Čímž nechci říct, že ty dva filmy jsou umělecky srovnatelné: to určitě ne. V Kočáru jsou kromě toho i další silné motivy, v tom mi dost připomíná Godardovy Les Carabinieres.
0 # Anonymní 2013-06-10 16:34
No další diskuze, která je zcela prostá argumentačních klamů.
0 # Anonymní 2013-06-11 00:14
No já jen "mimo mísu" k prvnímu odstavci. "Dostal prokurátora" nevystihovalo na vojně formální akt procesu, ale jednoduše ten fakt, že na vojenské základní službě se rozlišovala "basa" a prokurátor. Basa byla svým způsobem frajeřina, prokurátor byl už průšvih. Jednalo se tedy o rozlišení závažnosti provinění. Mluvím tedy o létech 80 minulého století. Ale to je jen taková douška. Nenechte se vyrušovat.
0 # Anonymní 2013-06-25 16:42
Řečnická otázka pro Danielu: Internovaly nějak USA během války občany německého nebo italského původu? Prosím o odpověď. Věřím, že kolébka novodobé liberální demográcie šlápla vedle jen v případě těchto 'Japs'...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)