Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Proč se Brnu přezdívá jihomoravské Palermo? Zásluhu na tom mají, vedle vyhlášeného a úspěchy ověnčeného policejního sboru, i obě státní zastupitelství, městské a krajské. O kvalitách posledně jmenovaného se lze přesvědčit v usnesení, jímž byla zamítnuta stížnost společnosti guidemedia proti svému stíhání v kause projevů Adolfa Hitlera.

Usnesení vydal Milan Vagai, bývalý člen KSČ – jak jinak! –, a pokud čekáte, že se konečně dozvíte, čím konkrétně se vydavatelství trestného činu popírání genocidia dopustilo, nečiňte si přehnaných nadějí, budou rychle zmařeny. Soudruh je patrně notorický blb, což lze seznat i z jeho pracovní anamnesy (notabilně zde), a možná je proto lépe, že se o seriosní polemiku se stížními body nepokusil. V usnesení arci nechybí korunní argument v kause guidemedií, totiž že nelze přehlédnout ani grafické znázornění desek publikace, včetně záložek, jež nezpochybnitelně vycházejí z barev vlajky NSDAP.

Takovou argumentační hloubku nelze neocenit. Oslí uši, v provedení s malou rudou hvězdičkou na konci boltců, budou určitě slušet – blahopřejeme!

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-11-18 15:26
Tady máte příspěvek do Vaší budoucí obhajoby, až se Vám to pokusí to stádo oslů vrátit : Osli jsou velmi komplikované bytosti oplývající spoustou nálad. Umí být přátelští, mazliví, nezávislí, laskaví, dokonce i melancholičtí. Také nejsou žádné pochybnosti o jejich vysoké inteligenci. Ale když se mu zrovna nechce nic dělat, může to být ten nejlínější a nejtvrdohlavější tvor pod sluncem. Jako všichni koně i poníci dokáže kopnout i kousnout.
0 # jgIII 2013-11-18 20:32
ja myslim, ze vas zavrou za podvod - slibil jste osli usi, ale nedodal, cimz jste je uvedl v omyl! Klidne tento prispevek vymazte...
0 # Filip Šudák 2013-11-19 08:17
Nezbývá, než st.zástupci vyseknout poklonu. Popsat téměř osm stran o ničem, slušný výkon. Nicméně kolerace důvodů usnesení se stížnostními body nějak absentuje. Když on je zločinec vinen, protože vinen je, i když to nelze odůvodnit.
0 # Tomáš Pecina 2013-11-19 08:54
Ale zase je hezké, jak vyložil, že existují i jiné judikáty NS než ten o Zítkovi, který se mu nehodí. Že jsou starší a nepublikované, jej neznepokojilo.
0 # Filip Šudák 2013-11-21 14:48
Ale to je ještě úspěch, že našel vůbec nějaké rozhodnutí, které mu pasuje, i když starší a nepublikované. Mnohem lepší je, když tvrdí něco, co v citovaném rozhodnutí vůbec není, nebo je zcela zjevně vytrženo z kontextu.
0 # Anonymní 2013-11-19 13:46
0 # Tomáš Marný 2013-11-19 17:22
"nelze přehlédnout ani grafické znázornění desek publikace" ... tak jako na knize o dinosaurech bude patrně zobrazený dinosaurus, lze očekávat, že na knize o Hitlerovi bude zobrazený Hitler. Tuto hypotézu lze ostatně potvrdit návštěvou jakéhokoli velkého knihkupectví, pane Vagai.
0 # Anonymní 2013-11-19 20:44
Pan Pecina napsal "Soudruh je patrně notorický blb"
Mne by zajímalo, zda za to může být napadnut např. pomluva apod...

Má otázka : jak daleko v kritice je možné zajít, aniž bych porušil (nějaký) zákon?

Petr V
0 # Tomáš Pecina 2013-11-20 00:14
Dnes už mohu, § 154 odst. 2 TrZ/1961 nebyl do nového TrZ převzat.
0 # Anonymní 2013-11-25 21:43
Díky za odpověď, ale vy jste ho urazil jako člověka (Soudruh je patrně notorický blb), nikoliv jako "státní orgán" ("soudruh" není označením pro státní orgán ...

§ 154
(2) Kdo hrubě urazí nebo pomluví státní orgán při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento výkon, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.


navíc výše jste ho přímo jmenoval osobním jménem : ( Usnesení vydal Milan Vagai,)
a nazval jste ho blbem

tj.§ 11 v současnoti ještě platného ObčZ/1964 Sb., ObčZ

nebo § 184 TrZ/2009 Sb

Petr V
0 # Filip Šudák 2013-11-28 12:23
Ustanovení § 184 tr.zákoníku není na věc vůbec přiléhavé, neboť pan Pecina nesděluje o jiném "nepravdivý údaj", pouze vyjadřuje svůj názor. Nepravdivým údajem by bylo například tvrzení, že usnesení vydal Milan Vagai, ačkoli by tomu tak nebylo, a až pak by bylo lze posuzovat, zda je tento nepravdivý údaj "způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů...", přičemž výčet možného poškození je toliko demonstrativní. Nullum crimen sine lege.

Ustanovení § 11 (et sequentia) občanského zákoníku nechrání pana státního zástupce před veřejnou kritikou jeho úřední činnosti, byť i by se tato kritika mohla subjektivně jevit jako nevhodně vyjádřená, třeba i hrubě.

Existuje spousta prejudikatury, počínaje ESLP, že osoby činné ve veřejné správě musí snést typově mnohem větší míru kritiky na tuto veřejnou činnost, než jiné osoby.

Ustanovení § 11 et sequentia o. z. se sice na st.zástupce vztahuje, ale pouze na jejich "neúřední" osobnost, občanskou čest a lidskou důstojnost etc.

Existuje test proporcionality mezi právem na ochranu osobnosti a právem na svobodu projevu, přičemž platí, že zásahem do práva na ochranu osobnosti není hodnotící úsudek; hodnotící úsudek může býti zásahem do práva na ochranu osobnosti pouze v tom případě, že vybočuje z práva na hodnotící úsudek prima facie.

Tak tomu, ovšem, v případě pana Peciny není, neboť jeho názor na kvalitu práce st. zástupce má oporu v právní theorii i v tom, co lze právem očekávat od odůvodnění přezkoumatelného rozhodnutí, jak to vykládá ustálená judikatura. Jeho hodnotící názor, že citovaný státní zástupce je blb, může se sice jevit jako nevhodný, ale v žádném případě se z jeho strany nejedná o zneužití práva, o situaci, kdy by pro toto své hodnotící stanovisko neměl žádné racionální ospravedlnění.

Jednání pana Peciny je proto plně v mezích platného práva.
0 # FORTUNA 2013-11-28 14:47
ad Filip Šudák, 28.11.2013, 12:23

No, já to vidím takto, jako laik a a na tomto blogu i titulovaný jako troll:
Existuje-li oprávněné podezření, že v nějaké důležité funkci působí notorický blb, je třeba zaměřit svoji pozornost na toho člověka, kdo jej do takové pozice uvedl. Ukazovat prstem na blba: hleď, blb!, je ztráta času.
Neexistuje-li takové podezření, měl by se rozumný člověk podobných útoků vyvarovat.
Napadá mi navíc, až všichni členové KSČ a s nimi spojená parta se dostanou mimo provoz, na koho budou dnešní aktivisté útočit potom?
Nebo si snad někdo myslí, že s jejich odchodem bude problém vyřešen?

mirek vorlický
0 # Filip Šudák 2013-11-29 14:06
Uvážíte-li však, jak tento systém funguje, musí Vám velmi rychle dojít, že poukazovat na toho, kdo do veřejně činné funkce jmenoval zjevně nekompetentního člověka, je Catch-22.

Státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti. Ministr spravedlnosti není státním úředníkem. Pokud byste chtěl poukázat na toho, kdo nekompetentního st.zástupce jmenoval do funkce, je to Catch-22, protože jednak to k ničemu nebude - dotyčná osoba tam už dávno není, nebo třeba už ani nežije, jednak, dotyčná osoba, i kdyby dosud byla ministrem spravedlnosti, stejně nemůže nekompetentního st.zástupce odvolat.

Spoluvinu má i Nejvyšší státní zástupce, který jmenování státních zástupců navrhuje, a který již tam pravděpodobně také dávno není, je-li ještě vůbec naživu.

Ani jeden z "jmenovatelů" však nemůže jmenovaného z funkce odvolat, kdyby se choval byť sebehorším způsobem. To může, de iure et de facto, vykonat pouze kárný senát, který to však, až na extrémní výjimečné případy, nikdy neudělá - Catch-22. Ministr není navíc za výkon své funkce jakkoli odpovědný (respektive, odpovědný je jen tím, že jej případně nemusí jeho strana znovu jmenovat do funkce a / nebo voliči volit).

Promiňte, ale můžete mi říci, k čemu by bylo potom dobré, aby zde bylo uvedeno, kdo "notorického blba" do funkce jmenoval?
0 # FORTUNA 2013-12-01 11:51
ad Filip Šudák, 29.11.2013, 14:06
Děkuji za reakci. Nezpochybňujete to, co píši, ptáte se však, k čemu by to bylo dobé. Zkusím vysvětlit. Píšete, že ministr spravedlnosti, MS, na návrh Nejvyššího státního zástupce, NSZ, jmenuje SZ do funkce. Připusťme, že zmíněná osoba je skutečně blb, nebo tak málo kompetentní, že někdo jej může právem za blba označit. To může znamenat jen to, že MS a NSZ na tom nejsou lépe než blb SZ. Dále, blb nemá kapacitu svoji blbost skrývat, a tak musí překvapit, že ji u prvního řízení neodhalil sám soudce. Tedy tvrzení, že MS a NSZ mohou umřít, než blbost SZ vyjde najevo, neobstojí. Když ani kárný senát není schopen plnit svoji roli, musím přiznat, že můj návrh je jen tak dobrý, jako ten, který kritizuji. V mém případě budeme však aspoň vědět, že v celé řadě blbců je SZ ten poslední a nejmenší. Pro účely spravedlnosti, práva a pořádku je pak třeba volit jiný postup. Horší bude, když zjistíme, že se o žádné blbce nejedná.

Mám také otázku:
Jak byste popsal vlastnost, která společnosti v ČR dovolí pyšnit se názvem demokracie a přitom se nechá řídit oligarchy?
0 # FORTUNA 2013-12-14 09:39
I já považuji své názory za hodnotné. Tento blog je údajně o právu a úvahy o fontu písma soudních zpráv do práv asi patří. Většinou jsou zde úvahy na chod soudů a státní správy a v jaké nemalé míře se tam vyskytují a operují blbci. Proto mne více zaujala informace od pana Šudáka, 29.11.2013, 14:06 a jsem překvapen, že jako takový jsem sám. Pan Šudák informuje, jak je vlastně nemožná blbce ze státní správy vyřadit. Po nějaké době musí tedy nutně nastat situace, kdy blbci začnou státní správu ovládat. Není právě skutečnost, když teď máme dva policejní prezidenty, a nikdo se nezdá býti schopen, oprávněn a připraven situaci vyřešit, toho jedním důkazem? Není zřejmé, že celá státní správa se jako administrativa rozpadá? Není v Praze díra zvaná Blanka toho jen dalším bolestným důkazem? Jak dlouho to má trvat, než se někdo chytne za nos?
mirek vorlický
0 # Tomáš Pecina 2013-12-14 17:52
Formální stránka písemností – jejich typografická úprava – je integrální součástí debat o právu. Vaše pitomé texty vesměs nikoli.
0 # FORTUNA 2013-12-20 09:05
Hmmmm....moje pitomé texty tedy NĚKDY ano? Připadá mi, že cit pro český jazyk není pana Peciny silná stránka.
Po roce 1948 zločinci změnili způsob řízení státu a, logicky, upravili právo. Po roce 1989 se měl vrátit pořádek, ale právo nikdo neupravil a nastal chaos. Je-li tento blog o právu, je i o řízení státu. Je správné, že debaty touto formou probíhají. Jen mi není jasné, co je zde cílem. Považuje snad pan Pecina za pitomost snahu zjistit, jak se jeden nebo dva notoričtí blbové dostali do správní správy, a hlavně jak je z ní vyloučit? Nebo je to tak, že české právo a tento blog tvoří jakousi symbiózu? Domnívám se totiž, že popsat člověka jako notorického blba by se neobešlo bez odezvy, kdyby zde byl právní stát. Buď by celá věc měla soudní dohru, nebo by se pan Pecina vystavil jistému opovržení svých profesních kolegů, protože vysmívat se slepému, že nevidí, nemá úroveň.
Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2013-11-19 21:14
V případě tohoto notorického blba se může cítit být uražen srovnáním pouze notorický blb.
0 # Anonymní 2013-11-28 09:28
Jo, jo, ty (ex)komunisti nám tu nadělali pěkný svinčík a ještě nadělají, jsou nadále dosazováni ve vedoucích funkcí (např. předseda KS České Budějovice), patřičná kariéristická výchova jejich potomků a ostatních je zaručena.Slušné lidi jednoduše vyštvali a ze vzniklé nedobré situace státu těží KSČM.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)