Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Rozšiřovanec D. Navara na dlažbě.
Rozšiřovatel: Brněnský deník
Aniž bychom museli ctěné čtenáře zatěžovat podrobným výkladem o náležitostech antického dramatu, bez důkazu postulujme, že bez zápletky není dobrého díla ani literárního, ani literárně-dramatického. To platí pro Aischyla stejně jako pro brasilskou telenovelu, a výjimkou není ani jedna z našich nejblíbenějších telenovel právních, pojímající žalobní úsilí Davida Navary ve věci neoprávněného rozšiřování jeho podoby.

Městský soud v Brně samosoudkyní Ivanou Chlupovou po poněkud vyčerpávajícím průběhu řízení a úmorném řetězu replik a duplik usoudil, že šířit rozšiřovancovu podobu nikdo nesmí, a rozšiřovatelka, společnost guidemedia etc s. r. o., se brání, že ji rozšiřovala oprávněně.

Pokračování u Krajského soudu v Brně, popcorn zakoupíte u justiční stráže ve vrátnici.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-03-02 16:01
V důvodové zprávě k příslušnému ustanovení dotčeného právního předpisu je uvedeno toto:

"K § 84 až 90: Ochrana podoby a soukromí člověka mají být podle osnovy zajištěny zvláštními normativními konstrukcemi. Obsahem, jak také plyne z navrhované úpravy, se právo na podobu a právo na soukromí odlišují, zejména tím, že podoba člověka nepožívá ochrany jen v soukromí. Návrh úpravy vychází z dosavadního pojetí v § 11 a 12 současného občanského zákoníku s některými upřesněními provedenými ve shodě se závěry doktríny. Ochrana práva na podobiznu se upřesňuje ve dvou směrech. Předně se navrhuje stanovit reprobaci jakéhokoli neoprávněného zobrazení člověka, z něhož jej lze identifikovat. Dále se stanoví právní pravidlo, že souhlasem s vlastním vyobrazením člověk uděluje souhlas též k jeho obvyklému a s ohledem na okolnosti případu zároveň i pro něho předvídatelnému rozšíření podobizny. Rovněž ochrana soukromí člověka vychází ze standardního pojetí. Záměrně se zakazuje narušit „soukromé prostory“, nikoli „obydlí“ člověka, protože právo na soukromí zasahuje nejen místo, kde člověk bydlí, ale také místo, kde vykonává svou obvyklou profesi. V tom směru se odkazuje na stanovisko Výboru pro lidská práva. Vzhledem k prioritě osobnostního práva jako nejvyšší hodnoty se navrhuje umožnit výslovnou úpravou odvolání souhlasu s použitím či šířením záznamů osobní povahy. Takové odvolání však nemůže jít k tíži osoby důvodně spoléhající, že souhlas odvolán nebude, proto jí musí být přiznána náhrada škody, vznikne-li jí nějaká. Záměrně se přitom mluví jen o škodě, nikoli o újmě, neboť náhrada nemajetkové újmy se za této situace přiznat nemíní. Společné pravidlo vztahující se jak k podobě, tak k soukromí člověka, přejímá v podstatě beze změny stávající konstrukci § 12 odst. 2 a 3 nynějšího občanského zákoníku s tím, že normativní obsah dosavadního § 12 odst. 1 je systematicky zařazen jinam.".

Jan K.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-02 16:23
To nám příliš nepomáhá.
0 # Anonymní 2017-03-02 16:30
Je-li zachována "stávající konstrukce § 12 odst. 2 a 3 nynějšího občanského zákoníku", pak může být spolehlivým východiskem pravděpodobně judikatura Nejvyššího soudu. Bohužel k občanskému zákoníku nevlastním - s přihlédnutím k značné finanční náročnosti - žádný "komentář", a proto Vám nemohu poskytnout více relevantních informací.

Jan K.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-02 16:52
To jsem samozřejmě prohledal už během řízení před soudem I. stupně. Nic pertinentního neexistuje: patrně se nikdo doposud nepokusil tak pitomou žalobu podat. Navara je novátorem.
0 # Anonymní 2017-03-06 17:08
Vymazávání těchto stránek bude stíháno podle zákona.

zdroj:
jaros.nickelli.sweb.cz
0 # Anonymní 2017-03-09 11:45
At tedy pako Navarra zažaluje Bněnský deník Rovnost,který tu fotografii zveřejnil jako první. A za další,kdyby se pan Navarra choval slušně,tak by nelíbal podlahu Bněnské ulice a nebyl by takhle zvěčněn.Tak že ve finále si za to může pan Navarra jen on sám.Z následky měl počítat.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)