Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ke kause hanobivého podněcování v Polné zveřejňujeme ku potěše obecenstva znalecký posudek Josefa Zouhara. Hned na začátku se můžeme pokochat mocí spojky kdy, citované z opatření policejního orgána, jehož víra v konjunktivní schopnost oné je patrně bezmezná, a poté už se před námi rozprostře líbezná krajina kontextuálního extremismu, založená na představě, že vhodným výkladem, spleteným z řetězce oslích můstků, uděláme extremistu z kohokoli, za koho nám policie zaplatí.

Ve věci byla před několika dny podána obžaloba k Okresnímu soudu v Jihlavě, můžeme se proto těšit na trestní příkaz a poté na zdejším čtenářstvem zvláště oblíbenou atrakci zvanou výslech znalce.

Aktualisováno.
Trestní příkazy byly soudem vydány expresně, v nebývalé výši 12/24 měsíců. Případ byl přidělen začínající soudkyni Tereze Jedličkové, jako jedna z jejích vůbec prvních věcí. Tak se budeme těšit.

Komentáře   

0 # Leo Tydlitát 2016-03-14 00:19
Mám za to, že akce v Polné, k připomenutí vraždy Anežky Hrůzové zcela zapadá do protižidovských aktivit pana Bartoše v poslední době. Například v době demonstrací v červenci 2015 v Praze, v rámci svých řečnických vystoupení organizoval prodej protižidovských publikací Traiana Romanescu (…)

Jako bych tohoto fossilního znalce slyšel hovořiti ve známém interview. Slyšeli jste až doposud o zmiňovaném rumunském odpůrci Židů? Já nikoli… Možná by se měl tento „nezaujatý“ (fysiognomie zde hovoří více než jasně) znalec nad sebou zamyslet a nerozšiřovat nebohým čtenářům svých posudků obzory antisemitského vědění.

Jihlavo, Jihlavo, město ty krásné (i ten Prior se mi líbí, Pražáci!) s mnoha skvělými lidmi, obestřené ovšem i jakousi tíživou atmosférou nevypočitatelné a mnohdy agresivní schisofrenie, snad způsobenou věčným pnutím německého a židovského, nadšeně komunistického i zatvrzele protikomunistického živlu v tomto chudém kraji, který se odjakživa rval sám se sebou.

Čím to, že mne k sobě tolik přitahuješ, často i zcela proti mé vůli, jako v tomto případě. Snad je to tím, že jsem od tebe bydlištěm vzdálen sotva 40 kilometrů. Dobrá. Máš, cos chtěla. Budu se rvát za tvou čest, kterou uhájím před brněnskými pravdoláskaři i severočeskými pohůnky divného t.č. régimu, kteří tě zatáhli do své trapnohry.
0 # Anonymní 2016-03-14 10:10
"fysiognomie zde hovoří více než jasně"¨

LOL. Protože Bartoš vůbec nevypadá jako žid. :D
0 # Leo Tydlitát 2016-03-14 15:44
0 # Leo Tydlitát 2016-03-14 03:20
L. Zemánek je v posudku dvakrát zmíněn jako Zelenka. Nazývat J. Zouhara jiným příjmením (např. Toufar) nicméně nedoporučujeme, nemuselo by to prospět srdci dotyčného (*1940).
0 # všd 2016-03-14 03:52
Vzhledem ke zpřísnění podmínek pro bytí soudním znalcem se jím nejspíš nikdy nestanu. Každopádně, znalec Zouhar publikoval, pokud vím, posudky ve prospěch Šlégrové a Konvičky. Přičemž první jmenovaná opravdu nemá žádné sympatie k Židům. V jejím případě lze říct, že Zouharův posudek jí pomohl.
0 # Leo Tydlitát 2016-03-14 16:01
Ano, Zouharovy posudky, jsouce naprosto předvídatelné, se – přese všechny předpoklady – drží docela při zemi. Znalec napíše, co chce zadavatel slyšet, a na konci to zaonačí alibistickým „Míru společenské nebezpečnosti nechť zhodnotí orgány činné v trestním řízením“.
Podle dnešních měřítek to nemá daleko ke trollingu. :)
0 # Anonymní 2016-03-15 20:07
zvláštní. většinou je znalcům spíše vytýkáno, že se zaobírají takovými ryze právními termíny jako je společenská škodlivost.
0 # všd 2016-03-14 04:44
Ještě bych dodal, že pokud Josef Zouhar pochází z Valašska, tam mají lidé běžně východní rysy (i na slovenské straně). Se židovským původem bych to nespojoval. Mohu doložit dost fotek tamních obyvatel, majících údajně židovské předky, kteří o žádných svých židovských předcích nevědí.

Jistě, mohou být nemanželskými potomky židovských sousedů. Avšak, to by bylo mnohem pravděpodobnější u lidí narozených před válkou v Praze a dalších městech s početnou židovskou menšinou, jenže u těch jsou židovské rysy méně obvyklé. Dané rysy jsou v podstatě typické právě pro Valašsko.
0 # Anonymní 2016-03-14 09:09
To mě vždycky zajímalo pane Pecino, a vy jako znalý byste mi možná mohl odpovědět.

Policejní orgán, když popisuje nějaký závažný zločin závadové osoby, kdy závadová osoba něco ošklivého řekla, absolvuje předtím nějaké školení, které ho učí používat spojku "kdy"?

Četl jsem řadu policejních protokolů a tato spojka, v slohových pracích gymnazistů obvykle absentující, se táhla všemi spisy jako příslovečná červená nit, na konkrétním autorovi zcela nezávislá. Až mi to připadalo, že policisté musí absolvovat kurz sepisování protokolů, kde pravidlo užití slov "kdy" a "když" je hned na prvním místě.
0 # Tomáš Pecina 2016-03-14 09:33
Přesně tak. Orgáni absolvují kurs, kde je jim vštípena základní zásada policejní stylistiky: "Když nevíš, jak větu připojit, napiš kdy, a pokud ti přijde, že je to tam příliš často, alternuj s když."
0 # Anonymní 2016-03-14 13:18
Ten kurs není zdaleka omezen na policii, obdobným školením prochází nadkritické množství zástupců prakticky libovolné profese, ve které jménem státu produkují právní texty (včetně např. úředníků všeho druhu a soudců). Ti, kdo nebyli na kursu osobně, to pak chytí od kolegů.

Budiž alespoň justici ke cti, že existuje i anti-školení, viz www.jacz.cz/.../
0 # Anonymní 2016-03-14 11:22
A co dle Vás tedy tohle duo myslelo výrazem "uspokojivé řešení židovské otázky v ČR"?

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-14 11:46
Kde tam vidíte "v ČR"?

Není na nich, aby vysvětlovali, co měli na mysli. Od toho je obžaloba a její znalci, aby je usvědčili z nedovolených myšlenek.
0 # Anonymní 2016-03-14 12:51
"Kde tam vidíte "v ČR"?"

V kontextu. :P

"Od toho je obžaloba a její znalci, aby je usvědčili z nedovolených myšlenek."

Já se nebavím o tom, zda to je TČ nebo není. To by s Vámi bylo marné. Já se ptám, co dle Vás tím uspokojivým řešením mysleli.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-14 12:56
To by s Vámi bylo marné.

To věru bylo.

Já se ptám, co dle Vás tím uspokojivým řešením mysleli.

To já nevím, a nejsem ji jist, že tím museli něco konkrétního myslet, protože to jsou politici. Co myslel Babiš, když říkal, že ANO to či ono "prostě zařídí"?
0 # gogo 2016-03-14 12:59
Třeba takové řešení, jaké bylo užito pro osobu blízkou. Orgány uspokojilo, občany nikoliv.
0 # Anonymní 2016-03-14 13:36
"nejsem ji jist, že tím museli něco konkrétního myslet, protože to jsou politici. Co myslel Babiš, když říkal, že ANO to či ono "prostě zařídí"?"

Myslel jsem si, že jste schopen aspoň normální logické úvahy a uznání, že tím Bartoš myslel řešení vybočující z libdem. Tak nic no.

Yossi
0 # gogo 2016-03-14 14:43
A nezdá se vám úchylné, aby se trestalo za to, že výrok ve VÁS vzbuzuje závadové myšlenky?
Má snad být Bartoš zodpovědný za VÁŠ latentní antisemitismus?
0 # Tomáš Pecina 2016-03-14 15:14
Ale to je přece podstata podněcování! Vy někoho latentně nenávidíte, a někdo jiný spáchá trestný čin tím, že způsobí změnu vaší latentní nenávisti v otevřenou. Proto je celá ta konstrukce tak perversní, nemusíte tvrdit nepravdivé skutečnosti, nemusíte manipulovat, prostě o někom nebo o něčem řeknete pravdu a za to vás zavřou.
0 # Anonymní 2016-03-14 15:35
ad gogo:

Krásná odbočka, slaměný panák, insitní psychologie a ad hominem v jednom, a k tématu nic.

yossi
0 # gogo 2016-03-14 16:38
Tak ten svůj komentář upřesněte. Předveďte logickou úvahu a popište řešení vybočující z libdem, které vás napadlo a za které by měl jít Bartoš sedět.
0 # Anonymní 2016-03-14 16:44
ad gogo:

"Tak ten svůj komentář upřesněte. Předveďte logickou úvahu a popište řešení vybočující z libdem, které vás napadlo a za které by měl jít Bartoš sedět."

Zase po mě chcete, abych dokazoval něco, co netvrdím. Takže debata nemá smysl. Já se nikde nevyjádřil k tomu, zda je to TČ anebo zda to má být TČ.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-14 16:50
Opět jsem nucen upozornit, že ABB vůbec nemusel nic konkrétního mínit. To mi připadá zcela self-evident, leč moje myšlenka nepadla na úrodnou půdu.

Tedy jinak: Když někdo řekne např. po mačetovém útoku nebo duchcovské "romské férovce", že romská otázka není dosud uspokojivě vyřešena, vyplývá z toho, že má na mysli konkrétní a určité řešení např. formou internačních táborů, sterilisace, nucené asimilace apod.? Nebo jediné, co z toho vyplývá, je, že si chce nahnat politické body?
0 # Anonymní 2016-03-14 17:41
Yossi: Já jsem schopen z lidské úvahy určit, že režim, ve kterém se člověk musí policii nebo soudu zpovídat a obhajovat, že nemá „závadové myšlenky a výroky“ není demokratickým, ale diktátorským nebo alespoň polodiktátorským.

A lidé, kteří to, jako třeba Yossi, podporují, a namísto lidské úvahy, že na postupu „thought-crime“ je něco shnilého ještě navíc podsouvají jaké myšlenky či výroky má druhý mít – o takové lidi by si normální člověk neměl opřít ani kolo. A štítit se jich, protože jsou nebezpeční a divní.

Miloslav Ponkrác
0 # gogo 2016-03-15 07:48
Ale kdepak, Yossi, prostě demonstrujte ten proces
"normální logické úvahy a uznání, že tím Bartoš myslel řešení vybočující z libdem"
tak, jak to očekáváte od nás. Toho byste měl být schopen, když to očekáváte od ostatních.
0 # Anonymní 2016-03-15 09:44
TP:

"dyž někdo řekne např. po mačetovém útoku nebo duchcovské "romské férovce", že romská otázka není dosud uspokojivě vyřešena, vyplývá z toho, že má na mysli konkrétní a určité řešení např. formou internačních táborů, sterilisace, nucené asimilace apod.? Nebo jediné, co z toho vyplývá, je, že si chce nahnat politické body?"

Dostáváme se k Vašemu oblíbenému kontextu. Záleží, kdo to řekne. :)

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-15 09:45
ad MP:

Na absurdní představy o absolutní svobodě slova zde již bylo napsáno mnoho, takže nebudu na to Vaše ad hominem okopávání nějak rozsáhleji reagovat.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-15 10:19
Tedy za identický výrok, případně i na identickém shromáždění, bude jeden řečník odsouzen, protože to myslel závadově, a druhý ne, neb jeho slova byla legitimním vyjádřením kritiky. Právní Kocourkov v kostce.
0 # Anonymní 2016-03-15 13:58
TP:

Žádný Kocourkov, tak prostě funguje trestní právo. Žádný bug, ale feature. Máte to v ix skutkových podstatách, např. vyhrožování, vydírání, nebezpečné pronásledování, pomluva,...

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-15 14:59
Yossi: To není ad hominem okopávání. To je prostě odplivnutí si nad lidmi, jako jste vy, kteří by rádi trestali lidi za jejich myšlenky a názory – a pokud by to nešlo, tak jim ještě podsunuli svůj význam co byste chtěl, aby tím řekli a mysleli.

Naopak to, co tu provádíte vy, je ad hominem útok na jinou osobu.
0 # Anonymní 2016-03-14 15:05
Nevím, co je na posudku k potěšení. Ty podtrhané pasáže jsou beze zbytku pravdivé.
"Aktivita připomněla existenci židovského nebezpečí, které je zapotřebí řešit" - pravda, pouze bych zůstal u otázky, resp. "problému"
"Tabulka byla vyměněna za jinou, objektivně způsobilou k podněcování nenávisti" - opět pravda, protože vybízí k "řešení" problému na etnickém základě
0 # Tomáš Pecina 2016-03-14 15:15
Kde máte "židovské nebezpečí"? V kontextu, že ? :-)
0 # Anonymní 2016-03-14 15:36
To Vaše zesměšňování kontextu u trestných činů paroduje jen Vás samého.

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-15 15:00
Yossi: Mě by jen zajímalo, kolik lidí byste nahlásil gestapu za Protektorátu, protože byste chtěl ctít tehdejší právo.
0 # Anonymní 2016-03-15 15:29
:D Naložte víc :D Nesouvisející argumenty ad hitlerum jsou mé nejoblíbenější.

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-15 16:05
Yossi: Chápu, morálku považujete za parodii, protože není v trestním zákoníku. Snažíte se tu útočit na několik lidí, protože morálka ani morální princip vám nic neříká. Není to totiž v trestním zákoníku. Pak se nabízí opravdu otázka, jak byste se choval třeba v kontextu Hitlerova nebo PolPotova zákoníku – to napadne kdekoho.
0 # Anonymní 2016-03-15 16:12
:D :D :D Koukám, že s diskusí nesouvisející anonymní nálož pokračuje. Nenechte se rušit.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-15 16:20
Ale ani v českém trestním zákoníku nic o kontextu není, to je extensivní výklad umožňující trestat za politické přesvědčení tím, že se skutečně pronesený nebo napsaný výrok vyloží "v kontextu" s dalšími projevy tvůrce a dovodí tak jeho domnělá společenská škodlivost.
0 # Anonymní 2016-03-15 16:43
Hlavně, že vy jste anonymní. Klidně se podepíši jako vy, a jste v háji, anonyme.

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-15 16:47
Tomáš Pecina: Takže to vypadá, že zásada „in dubio pro reo“ asi už neplatí, jak se zdá. Protože vsunout cokoli komukoli, že „to tak myslel“, jak zde předvádí Yossi, a považovat to za vrchol morálky, to je nebezpečný jev. Připomíná mi to mřížku zanořování (nebo vynořování, už si to nepamatuji). To skončí tak, že časem „on to neříkal, nepsal, ale určitě si to myšlel, tak ho zabásneme.“ – A Yossi pak dostane orgasmus, že je to tak správně. Nejsem Yossi, ale když si Yossi stěžuje na anonymní přispěvatele, tak se tak podepíši.

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-15 17:02
TP:

Že tam není nic o kontextu? To jste ten zákon asi moc nečetl:
"jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu"
"nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů"
to je obojí o kontextu (osobě, místě, situaci projevu) a dalo by se pokračovat.

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-15 17:06
(Sarcasm) Napadlo mě, nedal by se zažalovat a zavřít Yossi? Myslím, že by nebyl velký problém mírně překroutit po jeho způsobu některého jeho příspěvky, a vyvodit z tohoto kontextu, že má zakázané a trestné názory. Vzhledem k jeho velkorysému vyvozování, jak to druhý myslel, by nebyl velký problém to otočit proti němu – protože zcela jistě by při tak velkorysém uvažování nebyl problém najít kontext něčeho tresného.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-03-15 19:49
To je dost jiný případ. Extremistický kontext, takto aplikovaný, by znamenal, že přestože na mě násilník vytáhl kudlu a požádal mě o peněženku, trestného činu se nedopustil, protože je to ctihodný, dosud netrestaný občan.

Nejde tu o působení na adresáta, ale o osobu pachatele, což je kriterion, které nemohu přijmout.
0 # Tomáš Pecina 2016-03-15 19:54
Zdvořile žádám všechny anonymy s výjimkou Yossiho, aby se nepodepisovali jako Yossi; your point has been made.
0 # Anonymní 2016-03-16 08:28
"Nejde tu o působení na adresáta, ale o osobu pachatele, což je kriterion, které nemohu přijmout."

Ale to se přece prolíná - působení na adresáta je odvislé od osoby pachatele, když na Vás kudlu vytáhne 4leté dítě...

A pak tady máme takovou tu věc, které se říká úmysl, kde se opět zohledňuje osoba pachatele. Já chápu, že se Vám nelíbí, když někdo dovozuje nedovoditelné. Ale situace s Bartošem, který je "židovsko otázkou" živ již několik let, píše o tom tuny knih, projevů a dá se dost dobře dohledat, co s nimi zamýšlí, a jakou myšlenku tedy chtěl zcela zjevně tou akcí v Polné podpořit, je jiná.

(Nikde netvrdím, že je to TČ, jak se mi zde snaží anonymní trollové vnutit, ale není to situace, že Pepa nesmí nosit 44 na bundě, protože poslouchal v mládí Orlík.)

Yossi
0 # Anonymní 2016-03-15 09:52
Když jsme ale už u toho Zouhara, co říkáte na to, že mu policie dala dle tvrzení Konvičky vyhotovit posudek na to, zda je islám agresivní a nenávistné náboženství?

Yossi
0 # Leo Tydlitát 2016-03-15 10:53
Já na to nic moc neříkám, jenom si představuji ten posudek.
Podle mých odborných znalostí mám za to, že islám je agresivní a nenávistné náboženství. Víc k tomu nemám, co bych řekl. (případně: Neboť tak praví zákon.) Míru společenské nebezpečnosti islámu v konkrétním případě pana Kremličky nechť posoudí husaři.
0 # Anonymní 2016-03-16 15:01
No vidíte, ani ne po týdnu rozhodnuto. A pak že ta naše justice nefunguje! :-P
0 # Leo Tydlitát 2016-03-17 13:19
Tomu říkám Proces.
0 # Leo Tydlitát 2016-03-18 16:19
Soudí se verbální zločiny stejně jako prosaické zločiny?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)