Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Adam B. Bartoš uveřejnil text 23stránkového usnesení, jímž byl obviněn z přečinů hanobení, podněcování a popírání. Na jeho vzniku se nepodílel elitní ÚOOZ, nýbrž jde o spisek vzešlý ze svěžího pera kpt. Bc. Milana Ulricha, DiS. (co znamená tato zkratka, jsem nikdy netušil, arci začínám), z 9. oddělení OOK pražské krajské správy. Zápas onoho s jazykem byl místy obtížný, ale obecně se dá říct, že až na nepochopení pravidla o psaní velkých písmen (Víra, Židovský…) převážně vítězný.

Trestná činnost obviněného extremisty spočívá více nebo méně ve všem, co za poslední tři roky řekl, napsal nebo vydal, tedy můžeme úvodní stránky přeskočit a zaměřit se na důkazy. Hlavním je – nepřekvapivě – znalecký posudek Josefa Zouhara, ve kterém tento prý uvedl, že v Bartošem vydané knize je zaznamenán silný antikomunismus, což je dle znalce ve spojení s židovským živlem ta nejhorší kombinace vůbec. No, to si, při vší úctě, nemyslíme, ještě horší by bylo, kdyby kniha byla taky antisovětská!

Orgán se pokusil i o ústavněprávní argumentaci, uveda:

Důvodem nemožnosti subsumpce jednání pod svobodu projevu je skutečnost, že se v tomto případě nejedná o jednání podřaditelná pod tzv. hodnotící soudy a naopak se jedná o skutková tvrzení, která nemají reálný či prokazatelný základ. Jedná se tedy o tak zásadní vybočení z práva na svobodu projevu, že nelze než těmto prohlášením zákonem garantované, politické právo na svobodu projevu nepřiznat a to zejména proto, že prohlášení zasahují do primárních práv a svobod jiných osob, jako jsou například právo na život, lidská důstojnost, svobodné náboženského vyznání, apod.

Jak je kodifikováno v čl. 17 odst. 4, Listiny základních práv a svobod, zákon číslo 2/1993 Sb., lze svobodu projevu, popřípadě jiná práva omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

V tomto případě jde o využití právě takového práva, neboť stát v rámci ochrany majoritní části obyvatelstva prostřednictvím konkrétních ustanovení trestního zákoníku vyjádřil jaká práva a svobody jsou důležitější.

Tedy policejní logika v kreativním podání, s přidanou hodnotou v podobě nového nápadu, že svoboda projevu svědčí toliko hodnotovým soudům.

Ctěnému publiku doporučuji nakoupit rodinné balení popcornu, toto představení slibuje mimořádný divácký zážitek!

Komentáře   

-1 # Anonymní 2016-05-10 03:19
Bartosova prohlášení opravdu zasahují do primárních práv a svobod jiných osob, jako jsou například právo na život, lidská důstojnost a tak.. .
Zouhar Nezouhar, on je jen nastrojem soucasneho soudniho procesu ... Asi jako byl Saddam Hussein souzen irackym soudem, tedy soudem neperfektnim, byt v jadru byl trest smrti za jeho zlociny trestem spravedlivym.
V zasade jde o bytostni otazku, proc by meli byt obcane Ceske republiky, ti, kteri jsou zidovskeho puvodu, ve sve vlasti nejakymi otloukanky..

0 # Anonymní 2016-05-10 07:17
Bartošova prohlášení zasahují do práva na život :-D :-D :-D
0 # Leo Tydlitát 2016-05-10 07:31
Pokud jsou skutečně židovského původu, dodržují určité zásady a zvyky (např. mravní) a vůbec berou celou věc trochu vážněji než hrstka křiklounů placených z amerických fondů (viz Židovská obec), pak jejich a naše vlast jsou rozdílné pojmy: Izrael (či Sion) a Česká republika, a tudíž vaše „bytostná otázka“ se stává irelevantní. Ve vesmíru těchto lidí se nevyskytuje A. B. Bartoš, a vice versa.

Pokud ovšem těmi lidmi nazvanými vznešeně „židovského původu“ myslíte obyčejné vulgární filosemity, se kterými se v ČR po lISTOPADU (to je listopad s co nejmenším l) roztrhl pytel, pak se domnívám, že tito lidé si zaslouží jedině více Bartošů, aby konečně prozřeli ze svého života ve lži.
0 # Anonymní 2016-05-10 11:03
Vše je v rovině konverzační, ideové – je tedy ze strany státu více než nemravné posouvat věc do roviny fyzické (trestní). Tím současné zřízení jenom ukazuje, že se od minulého, totalitního, v ničem neliší.

Q.
0 # Anonymní 2016-08-21 21:26
Dávejte si pozor na strany co mají potřebu stále chtějíc malílinkatínapoleonovic chlapíci zakazovat. Zákaz ovoce které ABB nejí, zákaz kondomů, zákaz přerušení a pojízdné věznice s trestem smrti. Více v programu ND (v případě úspechlůs zákazuúlů přiblude)
EVA N.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2016-05-10 10:06
DiS = diplomovaný specialista
0 # Tomáš Pecina 2016-05-10 10:13
Já vím; byl to vtip.
0 # Anonymní 2016-05-10 13:06
V Česku zvládne vyšší odbornou školu (VOŠ) i mentálně postižený
izeny.eurozpravy.cz/.../...
0 # Anonymní 2016-05-10 10:59
No jsem zvědavý, jak se z tohodle vyvleče, protože ty jeho projevy ty skutkové podstaty zcela zjevně naplňují.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-05-10 11:15
Jsem rovněž zvědav. Jeho obhajoba bude muset být vedena víceméně v ústavněprávní rovině.
0 # Anonymní 2016-05-10 12:42
Víte, kdo ho obhajuje?

P. S. V ústavně právní rovině = počítat na 99 % s odsouzením a doufat, že ústavní stížnost nedostane Fenyk. :)

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-05-10 14:39
Víte, kdo ho obhajuje?

Nevím.

P. S. V ústavně právní rovině = počítat na 99 % s odsouzením a doufat, že ústavní stížnost nedostane Fenyk. :)

Soudruh vojenský prokurátor není jediný, u koho extremisté neprojdou. Musil, Rychetský, soudruh Filip a další. Jiní se budou bát medií.

Uspět s touto argumentací může u soudu I. stupně, horší to bude u odvolačky, tam je téměř bez šance. A u Nejvyššáku záleží, komu to přidělí: Hrachovec, Fremr, Šámal ok, Pácal katastrofa, ostatní podle toho, jak se vyspí.
0 # Anonymní 2016-05-10 21:39
máte recht. tentokrát to bude z valný části oproštěný od procesních komplikací (znalci, doručování, poučování podjatosti) a bude se řešit především čistě právní podstata věci. nemyslím, že to obhajoba ustojí, ani u ÚS...
0 # Tomáš Pecina 2016-05-10 22:03
Já naopak soudím, že obhajoba má velmi silnou posici, pokud bude pojata efektivně.
0 # Anonymní 2016-05-11 08:59
TP:

V čem má obhajoba silnou pozici?

Skutek se zjevně stal, opakovaně, je zjevně trestný. Pokud nedovodí, že ty §§ TZ jsou neústavní, tak fakt netuším, jak se z toho má dostat ven.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-05-11 09:22
Pro podrobnou odpověď bych zřejmě musel sepsat cosi jako stížnost proti zahájení, případně koncept závěrečné řeči. To by nebylo účelné.

Obecně a v kostce, obhajoba by měla být založena na tom, že nejen samotnou existenci daných skutkových podstat, ale každou jejich konkrétní aplikaci je nutno poměřovat podmínkou subsidiarity, která je v tomto případě duální: musí být dovozena společenská škodlivost a nemožnost využití mírnějších prostředků a zároveň nezbytnost trestní represe jako opatření, které je v demokratické společnosti z důvodů v Listině výslovně vyjmenovaných nezbytné.

Pak lze vzít skutek po skutku, a dovodit, že taková nezbytnost tu není, protože každý recipient předmětných informací má možnost seznámit se s dalšími názory na tutéž otázku a je na něm, aby si svobodně utvořil názor.
0 # Anonymní 2016-05-11 09:47
TP:

Dokázal byste popsat modelový příklad, kdy by dle Vás byla aplikace popíracího § TZ namístě?

(Nemyslím filosoficky, ale právně, jestli za to dle Vás lze vůbec někoho odstíhat, nebo prostě máme Google a každý si to může dohledat.)

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-05-11 09:50
Nejspíš ne, je-li zajištěna pluralita informací, ústavní princip vždy převáží: in dubio pro libertate.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-11 09:52
Ale děkuji za otázku, přivedla mne na myšlenku, jak toho využít v prvním kroku testu proporcionality: zákaz šíření určitých informací o historii zvyšuje jejich kredibilitu, bez ohledu na to, zda jsou pravdivé.
0 # Philip Sudak 2016-05-10 11:22
I když má tzv. skutková věta skoro šest stran, chybí ji to podstatné - přesný popis toho, jak se dopustil konání, které policejní orgán považuje za trestné, a které subsumuje pod konkrétní dikci trestního ustanovení, citace z knih, článků, projevů etc.

Nic, jako "Třetí říše národu německého", nikdy a nikde neexistovalo. Tzv. třetí říše, tj. Německo v letech 1933 - 1945, officiálně jmenovala se Německá říše, později Velkoněmecká říše.

Soudruh vyšetřovatel tak vytvořil fiktivní stát, spojením neformálního označení Německé / Velkoněmecké říše a neformálního označení Svaté říše římské (Sacrum Romanum Imperium, v němčině Heiliges Römisches Reich), která se, ovšem pouze na německy mluvícím obyvatelstvem osídleném území nazývala Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, tedy, Heiliges Romisches Reich Deutscher Nation, v češtině pak Svatá říše římská národu německého.

Jestliže stát neexistoval, nemohl mít officiální představitele, a tito nemohli spáchat genocidium. A popírání genocidia, které nebylo, trestné není.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2016-05-10 12:06
Ale to jsou mi novinky. Svatá říše římská národa německého "ovšem pouze na německy mluvícím obyvatelstvem osídleném území"? Co je to za blbost?

Další omyl. Třetí říše existovala od roku 1871 a je to obdobný název jako je například třetí republika (československá).
0 # Anonymní 2016-05-10 13:57
A byla to Třetí republika nebo třetí republika - podobně pak Třetí říše nebo třetí říše?
0 # tkrystlik@yahoo.de 2016-05-10 17:03
A jé, problémy pravopisu českého jazyka a zrovna nejsložitější jejich úsek: psaní velkých písmen. Třetí říše s velkým T i malým t - závisí to na tom, jak k tomu přistoupíte. Je-li to zdůrazněno v d-originálu, pak by se slušelo to napsat s T, berete-li to jako pracovní název Německé říše, tak s t, protože to není oficiální název. Další možný, ale nesprávný přístup, je pojmout Třetí říši jako období 1933-45. Pak se obvykle píše s velkým písmenem. Třetí republika (československá) se píše zásadně s malým t, protože to není oficiální název. Stejný postup jako u třetí říše můžete uplatnit i u Třetí (francouzské) republiky. Zde usus velí napsat spíše T než t. Ovlivněno poválečným psaním „němec“ s malým N a všeobecným zákazem do roku 1950 hrát v ČSR skladby i klasických německých skladatelů, i těch nejznámějších jako je Beethoven. Jeden takový „bohulibý“ zákaz se uplatňuje dodnes: v českých zemích se vynechává, a to i v nahrávkách na CD, 2. věta Triumfální symfonie Bedřicha Smetany (Triumph-Sinfonie E-Dur, op. 6) protože obsahuje melodii Haydnova Kaiserliedu, rakouské císařské hymny Gott erhalte unsern Kaiser und in ihm das Vaterland! Když už jsme u toho, tak Češi dodnes zcela dětinsky popírají, že jejich hymna Kde domov můj? je plagiát Koncertantní symfonie Es dur pro hoboj, klarinet, fagot a lesní roh K297 b od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1778 a její text je parafrází básně Johanna Wolfganga Goetha Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn.

Zpět k psaní velkých počátečních písmen. Naprosto nelogický zmatek panuje v psaní německých názvů. Složky Sicherheitspolizei (Sipo) byly Kriminalpolizei (Kripo) a Geheime Staatspolizei, takto psáno v obou jazycích, ve zkratce v němčině Gestapo, ale v češtině gestapo. Naproti tomu se v češtině píše velkým písmenem Sicherheitsdienst (SD), Abwehr, Ordnungspolizei (Orpo) atd. Postrádá to logiku. Další anomálie je při psaní Wehrmacht (v němčině) a wehrmacht (v češtině). Přitom je to název, který by se měl psát s W! Wehrmacht coby německá branná moc měla složky, např. Luftwaffe, které se i v češtině všechny do jedné píší s velkým počátečním písmenem. Přísně logické, že?
0 # Anonymní 2016-05-10 17:34
Pane tkrystliku (Tkrystliku?), znáte živý jazyk, jehož pravidla by byla naprosto logická?
0 # Philip Sudak 2016-05-10 19:01
www.xn--heiliges-rmisches-reich-hlc.de/

Ale, proboha, to je zcela nepodstatné; meritem není historická správnost a přesnost, leč poukázat na to, že ucho vyšetřovatel použil do tzv. skutkové věty název státu, který nejen, že nikdy neexistoval, ale navíc je, pravděpodobně, složeninou všeho možného i nemožného.
0 # všd 2016-05-11 03:58
Pokud Hohenzollernské Německo bylo po roce 1871 Třetí říší, které říše byly první a druhá? Já jsem se domníval, že první říše byla Svatá říše římská národa německého a druhá právě ta Hohenzollernská.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2016-05-11 07:16
Ad 3:58:

Ano, máte pravdu. Třetí říše byla Německem necísařským. Neoficiálním názvem. Sám NS-režim, když se dostal k moci, utlumil používání termínu Třetí říše, v roce 1939 již ho nepoužíval.
0 # Philip Sudak 2016-05-11 15:01
Dokonce mám za to, ze jsem, sveho casu, nekde cetl, ze to ke konci valky bylo i tvrde stihano.

Treti rise, stejne jako napr. Rakousko-Uhersko, nikdy neexistovala (officialne).
0 # Anonymní 2016-05-11 17:56
Začalo to otázkou o velkém a malém písmenku, což mi může být ukradené. Potažmo jsme se dostali k historii názvu Třetí říši. Za tím stojí daleko víc, než jsem si představoval. Doporučuji německou wikipedii, de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich .
0 # Leon Kreutzfeld 2016-05-10 11:27
Ja bych z toho nedelal vedu. Ve svobodnem state o tom, co tim zanedbatelny opposicni politik myslel a jestli tim neprekrocil nejake zakony, rozhoduji znalci, a o pripadnem spravedlivem trestu nezavisle soudy.

Czechia v r. 2004 opustila vychodni divocinu a pripojila se ke clubu elitnich evropskych zemi. Musi se proto chovat dle pravidel svobodneho sveta. Tohle by mu neproslo ani u Putina.
0 # Leo Tydlitát 2016-05-10 13:23
Aha! Takže to bylo členství v EU, co z Čechů udělalo nadlidi mající jediného nepřítele ve zlém Rusku, a přátele „svobodného světa“ a jeho daňových rájů…
0 # Leon Kreutzfeld 2016-05-10 14:15
Tak urcite. Tohle usili o myslenkovou desinfikaci rozhodne neni kocourkovskou specialitou. Desinfikuje cele brusselske imperium, i kdyz to casto dela mene neohrabane ci mene byzantsky.
0 # Anonymní 2016-05-12 01:43
Odkdy si spolupracujici BIS chodi sednout? Pche :-) Divadlo...
0 # Anonymní 2016-05-12 14:04
Mně se líbí ten idiotsky použitý obrat "zejména, ale ne výhradně" na úvod několikastránkové skutkové věty: obviňuju ho přeci výhradně za to, co skutkově líčím a musím vylíčit. O "tom ostatním" se počítám stejně moc nedozvíme (nečetl jsem to ještě celé).

Dále se mi líbí - i z hlediska obhajoby s důrazem na subsidiaritu - to líčení, jak obviněný páchá závažnou trestnou činnost zcela veřejně a nerušeně už "nejméně" tři roky. Pravda, mohlo to celé jaksi vyvrcholit, a tím právě vynutit zásah OČTŘ, ale taková případná okolnost by se pak taky měla konkrétně objasnit. Spojovat to třeba s projevem B. na Václaváku by asi nebylo pro žalobce zrovna komfortní. I když i tu může platit, že drzé čelo lepší než poplužní dvůr.

Výzvou pro obhajobu bude obvinění z popírání genocidia. Ostatní jsou dost kecy v kleci. Výzvou v mnoha ohledech. Pokud se žalobci podaří soustředit pozornost na toto, obhajoba bude tlačena (a může se na to sama chytat) do velmi nepohodlné debaty o tom, "kde je hranice", o antisemitismu a antisionismu a tak. To už je snad lepší to brutálně srovnávat s genocidiem Arménů, za jehož průkazné popírání se notoricky nestíhá (a proč ?? byli snad Arméni nějací podlidi oproti Židům ??). Bartošovi nicméně podle všeho opravdu velmi těžce straší židi i Židi na cimbuří a líčit ho jako pouhého antisionistu je raw deal. Na druhé straně, pokud bude šikovný, proces i své odsouzení bude mohutně politicky - jak rád říká EuroTelička - fruktifikovat. Chtějí mu snad OČTŘ politicky pomáhat ?? :-)

VR
0 # Sekal 2016-05-16 00:38
Orgán je možná sečtělejší než tušíte :-)))

viz I. ÚS 453/03

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)