Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Lucie Myslíková je mediální hvězda, naštěstí toliko krátkodobá. Jde o děvče, které je zachyceno, ano oděno ve skautský kroj diskutuje s názorovým odpůrcem na prvomájové demonstraci v Brně. Fotografie je známá, slavná, a takovou nepochybně zůstane, a to i přes to, že na jiné fotografii, již uvádíme pro ilustraci v plné velikosti i ve výřezu, jsou vidět její ponožky, jež se, opět arci než nakrátko, staly slavnějšími než jejich nositelka.

Symbol na nich, Good Night White Pride, doprovázený násilným piktogramem, má totiž protipól, s nápisem Good Night Left Side, a za jeho veřejné vystavování byl jeho nositel Okresním soudem v Sokolově pravomocně odsouzen; šlo o poněkud netypickou situaci, protože ještě než stačila skončit dovolací lhůta, trest byl v důsledku Klausovy amnestie prominut a odsouzení zahlazeno, tudíž nemělo smyslu podávat dovolání.

Zůstává ovšem otázka, co by se stalo, kdyby někdo vzal tehdejší sokolovský rozsudek a poslal ho v příloze trestního oznámení, jež by na skautku Lucii podal. Možná by se dozvěděl, že ony dva symboly nelze porovnávat, neboť ten Luciin zachycuje násilí neškodné, ba ušlechtilé, ale také by se mohlo stát, že by policie dívku skutečně začala stíhat, protože precedens je zřejmý a vina jasná.

To jsou ty paradoxy bojující demokracie, která je ve skutečnosti levicovou, nebo, chcete-li, neomarxistickou, názorovou diktaturou, jež nemá s obranou demokracie společného zhola nic: což by se ukázalo v okamžiku, kdy by se mělo oběma stranám začít měřit stejně, tak jako v onom případě militantní brněnské skautky.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-05-07 22:05
Poslechnou, pane Pecina, myslejí, že by šlo ještě návodněji?
0 # Anonymní 2017-05-08 09:54
Určitě šlo. Odkaz na ten rozsudek?
+1 # Tomáš Pecina 2017-05-08 10:01
Najděte si ho, je vystaven. Ale dělám to nerad, opravdu bych nerad jakkoli uškodil tomu děvčeti.
0 # Anonymní 2017-05-08 12:25
Teď tedy lžete, milý pane. Uškodit jste chtěl,jinak jste tuto diskusi nad dítětem vůbec nerozjížděl. Že o tom možná nevíte Vás nijak neomlouvá.
+1 # Leo Tydlitát 2017-05-08 13:22
Vsadím život Babišových dětí, že ono šestnáctileté „dítě“ má to vaše falešné moralizování tvrdě v ponožce.
0 # Anonymní 2017-05-08 13:31
Já se, na rozdíl od vás, o holčičky nezajímám. Tak je mi úplně jedno, co nosí na ponožkách. Fascinuje mě,kolika českým mužům tohle děcko stojí za vzteklé ustříknutí do klávesnice
+1 # Anonymní 2017-05-08 13:40
Copak dítě. To není, než neskonale hloupé. Ale kdo je takhle tupě a zákeřně indoktrinoval? Tolik blbosti na jedné fotce, to se jen tak nevidí. Za koho mluví? Prý, že vychovají i "naše" děti. To jsem nevěděl, že skauti jedou v neomarxismu.
+1 # Tomáš Pecina 2017-05-08 14:02
Povšimněte si (a opakuji to podruhé, udiven, že toho třeba), že ona se chová normálně, demokraticky: svůj názor veřejně projevuje a je ochotna o něm diskutovat. Nedemokratičtí jsou ti, kteří projevovat názory a diskutovat o nich zakazují a trestají za to, a samozřejmě i ti, kteří ji – údajně – navrhují lynchovat. U ní chybu nevidím: ze svých jednoduchých představ o světě vyroste.
0 # Anonymní 2017-05-08 14:06
Jen bych se divky take zastal-na DVTV je s ni rozhovor a mluvi velmi velmi dobre (kazdy ma pravo na svuj nazor, vyslechla jsem si ho, nebyl agresivni, v mnohem s nim nesouhlasim, ale to je demokracie, nechtela jsem byt slavna apod.)
V 16ti letech-za me respekt k divce.

Neocon
+1 # Anonymní 2017-05-10 21:11
Neuvěřitelné, jak jsou lidé slepí, bagatelizují kampaň,která vyústí až k "She justified rape in the name of political discourse. A Girl Scout opened herself up to sexual assault for the sake of her political beliefs." a raději útočí na autora této stránky.. Co potřebujete k probuzení, ještě více krve v ulicích Evropy?
0 # Anonymní 2017-05-11 01:12
Dívka se chová normálně, pokud by mluvila sama za sebe, ne za skauty. Až bude dívenka mluvit pouze za sebe, nikdo neřekne ani popel - pak to bude demokracie, nikoli znesvěcování skautské organizace.

Jsem zvědav, až budu prezentovat nějaké své názory, a budu je repzrezentovat, jako oficiální názory veřejně a pro média třeba páně Pecinova Sudetoněmeckého hnutí - např. názory o tom, že Sudetští Němci jsou váleční zločinci a měli by platit odškodné Čechům - zda bude mít Témáš Pecina ze mě stejnou radost jako z mého demokratického chování.

Miloslav Ponkrác
+1 # Leo Tydlitát 2017-05-07 22:18
Měření jedním metrem je velmi dvojsečné. Příkladmo, kdyby transparent „Vychováme i vaše děti“ drželi pan Bartoš s panem Pecinou, neměl bych o své potomky nejmenších obav. Je-li však toto heslo v rukou šestnáctileté, na-té-správné-straně-barikády-angažované dámy, nelze tento výjev považovat než za manifestaci skalního neomarxismu, kteréhož bych své děti rád ušetřil.
0 # Radek Mikula 2017-05-08 01:04
Katolictvím ovlivněná liberální demokratka Eva Kantůrková se stále hlásí ke Kapitálu jako k dílu, které ji zásadně ovlivnilo, a vysvětluje proč.

Já se ptám, jaký vliv měl Karel Marx na zde pojednanou problematiku.
+1 # Tomáš Pecina 2017-05-08 07:49
Odkdy je reformní komunistika Kantůrková liberální demokratkou? Nejspíš od doby, kdy ji vyhodili z KSČ, jako mnozí další.
0 # Radek Mikula 2017-05-08 19:17
Mohu se ji zeptat, nicméně tipuji, že o nějakých ne méně než patnáct let dřív. Její straničtí vrstevníci začali ztrácet iluze o proletářské diktatuře již na přelomu čtyřicátých a padesátých let (rekord drží jistý Zbyněk Fišer vystoupiv koncem února 1948) a jistě nešlo jen o straníky z její generace. Ostatně první krizi zažila KSČ již dvacet let předtím.

Koneckonců pokud by se EK stala liberální demokratkou po vyloučení ze strany, tak proč by k němu vlastně došlo?
+1 # Tomáš Pecina 2017-05-08 20:48
Tento proces jeví se mi poněkud neupřímný: lidé jako Pithart, Rychetský a další "prozřeli" v okamžiku okupace, arci fakticky mnohdy až okamžikem, kdy byly za své těsně poukupační postoje, jež nebyli ochotni revidovat a učinit pokání, ze Strany vyloučeni. Z některých se během dalších 20 let skutečně stali demokrati, ale takových byla menšina: většina hledala jiný, lepší komunismus ještě na konci 80. let, a ke změně postoje došlo až v 90. letech, kdy to začalo být výhodné.

Proto si víc vážím takového Ransdorfa než příkladmo právě Kantůrkové, a je mi milejší Šabatová, která marxistkou zůstala dodnes, než Dlouhý, který po převratu začal vyznávat extremní liberalismus.
0 # Radek Mikula 2017-05-08 22:31
Vycházíš z nesprávného předpokladu, že marxista nemůže být demokratem, aniž by přestal být marxistou.

Kantůrková je možná obojí, možná se k marxismu přestala hlásit podobně jako Petr Uhl. Dokonce jdem slyšel, že marxistou ještě před svým zatčením přestal být i Záviš Kalandra.

Už dávno před válkou se s KSČ rozešla Milena Jesenská a řada spisovatelů. Jestli přestali být i marxisty, nevím.

Budeme snad i je podezřívat ze zištných motivů?
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 22:53
Marxista nemůže být demokratem, protože marxista vyznává bytostně nedemokratickou thesi o třídním boji. Ta popírá demokratickou maximu rovnosti lidí, neboť občanská práva jsou odvislá od třídní příslušnosti dané osoby. Marxista, který by tvrdil, že příslušník buržoasie je roven proletáři, by ex definitone přestal být marxistou.
0 # Radek Mikula 2017-05-08 23:40
občanská práva jsou odvislá od třídní příslušnosti dané osoby - tak to mi nějak s tou maximou nejde do hromady.

Lidé jsou si bez ohledu na své třídní postavení rovni, ačkoli stoupenci majetkového rozdělení zavedli systém, který je s touto přirozenou rovností v rozporu..
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 23:46
To je než marxistický newspeak: byli to ve skutečnosti až marxisté, kdo za třídní příslušnost trestal.
0 # Radek Mikula 2017-05-09 00:13
Znamená to, že postupovali v souladu s marxismem?
0 # Tomáš Pecina 2017-05-09 06:21
S jeho leninsko-stalinskou podobou nepochybně.
0 # Radek Mikula 2017-05-10 00:58
Co dát si trochu práce s odlišením stalinismu a leninismu?
Podrobnosti k doptání u polského šlechtice a maršála Sovětského svazu Tuchačevského.

Ten samý problém se týká i Gogova eurobolševismu.
0 # Anonymní 2017-05-11 02:45
Tomáš Pecina: Tady létají termíny "třídní boj", "marxismus", "leninismus", "stalinismus", "demokracie", "občanská práva", atd. - a nejsem si zrovna příliš jist, jestli je vůbec povědomí o jejich významu.

Miloslav Ponkrác
0 # Radek Mikula 2017-05-11 02:51
Zkuste se tím prokousat.
0 # Anonymní 2017-05-08 02:58
Každý její osud bude sledován a otištěn i takové to policejní stíhání. Chtěla hrát tu hodnou nánu a toto by byla její kaňka která ji odstřelí na stranu toho chlapce (myslím že tam by být nechtěla)

Brňbrno
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 06:56
Proč nána? Chovala se naprosto demokraticky, nepožadovala, aby pochod zakázali, jako by na jejím místě činila nedemokratka Kalibová, nýbrž diskutovala – třebaže hodnotu té diskuse můžeme oprávněně zpochybňovat.
0 # Anonymní 2017-05-11 01:24
Protože je nána. Protože v tu chvíli reprezentovala skauty. Jestli chce mluvit demokraticky za sebe, ať nemluví za skauty, ale za Lucii Myslíkovou.

Je zvláští že policista, který vustupuje v uniformě policisty si nemůže veřejně projevovat řadu názorů, který si může dovolit ten samý člověk, pokud nemá uniformu a není ve službě. Dokonce i zákon posuzuje tytéž projevy policisty jinak, pokud policista vystupuje jako úřední osoba a nebo jako neúřední občan.

Prostě ať si demokraticky diskutuje za svou osobu, nebo za organizace, kde má oficiální udělení práva vystupovat za organizaci - pak to bude v pořádku.

Až bude Tomáš Pecina vystupovat jako obhájce nějakého obžalovaného před soudem, pak jeho řeč, názory a chování mají v tu chvíli přímý dopad na obhajovaného a jeho osud. Říkat cokoli si může Tomáš Pecina dovolit tam, kde to má následky pouze na něho.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-11 09:41
Být nána v šestnácti letech je jaksi lidská přirozenost. O druhém, zjevně starším diskutérovi to však již neplatí. Dle dostupného videa narušil v průběhu diskuze opakovaně jako osobní tak dokonce i intimní zónu, což svědčí o zanedbané výchově rodiči i školou. Polehčující okolností budiž nu zjevná určitá duševní delikátnost. Brojit proti islámu v bundě vyráběné Araby z Dubaje může leda mentoš.
0 # Anonymní 2017-05-08 03:33
Tedy, to je upadek, pane Pecino... Tohle bych cekal od Konvicky a ne od cloveka s mozkem...
0 # Anonymní 2017-05-08 04:11
Jistě, rovný přístup ke všem bez rozdílu, horší úpadek právního státu si nelze představit:-))))
0 # Anonymní 2017-05-08 09:22
Navrhuji experiment - na pravou nohu fusekli "Good Night Left Side", na levou "Good Night White Pride", nafotit a udat se. :-)
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 09:53
To není originální, Jan Šinágl má pro podobné experimenty vlajku, kde je na jedné straně hákový kříž, na druhé srp a kladivo. S úspěchem aplikuje.
0 # Anonymní 2017-05-08 11:58
Po bludech o PL jedete i neomarxisty? Asi jste do té propasti koukal příliš dlouho a málo octoval.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 16:29
Inteligentní čtenář chápe, že od pojmu "neomarxismus" si udržuji odstup, a nabízím ho toliko alternative. Nemyslím si totiž, že by celá levice byla marxistická, kulturně-marxistická nebo neomarxistická; to jsou jen nepřesné termíny, vedené snahou postihnout široké spektrum soudobých levicových ideologií: enviromentalismu, destruktivní antidiskriminace, feminismu apod. Skutečný marxismus, s i ve své neo- formě, je zejména ekonomickou ideologií, vycházející z premisy, že vlastnictví je zločin a nevlastník, jenž je vlastníkem vykořisťován coby pracovní síla, má vydržené, dějinné právo vlastníka tohoto zbavit a tím vykořisťování domněle navždycky odstranit.
0 # Anonymní 2017-05-08 17:28
No to jste tomu moc nepomohl.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 17:39
Naštěstí, milý Yossi, váš argumenty nepodepřený názor má relevanci kdákání husy na vesnické návsi.
0 # Radek Mikula 2017-05-08 19:30
Právě neomarxismus se spíše než na ekonomické motivy lidského jednání a ekonomické příčiny dějinných procesů soustředí na jejich psychologickou stránku. K významu hospodářských faktorů se ve své teorii následně vrací postmarxismus.

hlavní otázkou však je souvislost mezi praktikami bojující demokracie a marxismem ve všech podobách nebo s levicovým myšlením vůbec.

Na ni odpověď asi nedostanu.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 20:43
Jistěže dostaneš: kdyby šlo bojující demokracii o to, co proklamuje, tzn. o ochranu společnosti před rozkladnými, militantními "extremistickými" ideologiemi, musela by postupovat stejně proti všem formám extremismu, tedy stíhat stejně tak nositele trika s vrahem Che jako toho, kdo má na tričku číslovku "88". Ve skutečnosti jsou levicové formy extremismu buď tolerovány, nebo dokonce adorovány, jako v případě té hrdinné skautky.
0 # Niki 2017-05-08 21:40
Je zajímavé, že levicoví extremisté, kteří terorizovali vlastní obyvatelstvo, jsou vnímáni pozitivněji než pravicoví extremisté, kteří terorizovali cizí obyvatelstvo.
0 # Radek Mikula 2017-05-08 22:18
Skautka jako levicová extremistka, snad přímo neomarxistka? Její oslava byla opravdu kýčovitě přehnaná. Z toho, co tady čtu se ale zdá, že určenou roli hrát sama odmítla.

O Guevarovi vím, že osobně jako partyzán zastřelil jednoho zrádce, a pak že je obviňován za popravy anarchistů. Zároveň se ale mluví o tom, že nesouhlasil se směrem, kterým Kubu vedl Castro. Take jeho osobní historie se asi nevejde do jedné nálepky.

Podobně tvrdit, že bojující demokraté jsou marxisty, protože nepožadují represi proti marxistům má sice jistou logiku, ale moc bych na její přesvědčivost nesázel. To by bylo jako prohlásit Druhou republiku za fašistickou jen na základě faktu, že byla tolerantnější k nacistům, než ke komunistům.

Hysterizovaná ochrana demokracie nebo menšin se prostě zaměřuje tam, kde aktuálně vidí největší nebezpečí.
Je povrchní z toho vyvozovat nějaké specifické ideologické pozadí.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 22:56
Je povrchní z toho vyvozovat nějaké specifické ideologické pozadí.

Není, této ideové spřízněnosti nasvědčují i všechny průvodní znaky "boje proti extremismu".

Medialní kitch, který byl vytvořen z Lály, by nám neměl bránit vidět podstatu věci, a tou je dokonalá ilustrace dvojího metru, který stát ve jménu ideologie bojující demokracie uplatňuje.
0 # Anonymní 2017-05-08 23:04
"kdákání husy na vesnické návsi."

Vždyť to je obsah tohoto blogu, jen to ani není husa, ale slepice, co si myslí, že je husa. :)

Yossi
0 # Radek Mikula 2017-05-08 23:28
To je ovšem trochu jako tvrdit, že když se křesťané vymezují hlasitěji proti homosexuálům, než proti lesbičkám, je to tím, že křesťanky jsou lesbicky orientované a lesbismus je součástí křesťanské teologie.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 23:29
Yossi: To je věd náhledu. Vás naopak vnímám jako husu, která se cítí být orlem a ke všeobecnému gaudiu o tom každého přesvědčuje.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-08 23:32
RM: Kdyby církev mužskou homosexualitu odsuzovala a lesbickou lásku velebila, vznikal by věru právě takový dojem.
0 # Radek Mikula 2017-05-09 00:18
Nikoli, analogii by v popsaném případě představovali bojující demokraté, kteří by vzývali neomarxismus. Kolik takových znáš?

Oni jsou jen z celkem pochopitelných důvodů více popuzováni neonacismem.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-09 06:22
Kolik takových znáš?

Jsou jich plné neziskovky.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-09 07:49
Mimochodem, vzácnou výjimkou je Yossi. Je sice rabidně intolerantní, ale na rozdíl od typického sluníčkáře, který hledá různá sofistikovaná odůvodnění, proč je např. řečený Che na tričku v pohodě, požaduje stíhání všech forem závadového diskursu.
0 # Leon Kreutzfeld 2017-05-09 10:42
Neomarxism je trochu siroky a nepresne definovany pojem, podobne jako neoliberalism. Ja jej pouzivam zhruba v tomto vyznamu: v oblasti spolecenske politiky se jedna o socialni inzenystvi (napr. Jacque Fresco), tudiz vira v a usili drzitelu moci o ovlivneni chovani jednotlivcu a spolecnosti pomoci zakonu a medii za ucelem dosazeni nejakeho libeho cile.

V oblasti ekonomicke se jedna hlavne o viru v a usili o kontrolu hospodarstvi pomoci regulace. V tom se lisi od neoliberalu, kteri tvrdi ze veri, ze nejlepe si jednotlivec a korporace zaridi zivot sam bez interference drzitelu moci.

Oba terminy, jelikoz se v podminkach spolecenskeho kvasu nedaji presne definovat, jsou pak pouzivany odpurci techto myslenkovych smeru i v pejorativnim slova smyslu.

Neoliberalism je nakonec doktrinou, ktera ojebe stat a jednotlivce jmenem svobody (ktera je nakonec svobodou jen pro korporace), zajimco neomarxism ojebe jednotlivce jmenem nejakeho vyssiho libeho cile (vetsino nejake derivace tzv. solidarity).
0 # Tomáš Pecina 2017-05-09 13:02
Mám právě pocit, vp. Kreutzfeld, že -marxismus v neomarxismu je používám hlavně jako nadávka, proto tento termín sám neužívám. Co měl utopický myslitel Marx společného s genderovými quotami nebo se životním prostředím?

Hledáte styčnou plochu, jak jsem vyrozuměl, v masivní regulaci. Ale to je protipol liberalismu, není to vlastnost marxismu (to už spíš veškeré levice, podle Reaganova "if it keeps moving, regulate it"). Praktické reinkarnace marxismu neregulovaly, ty vlastnily.
0 # gogo 2017-05-09 13:12
Já tedy užívám spíš termín neobolševismus, nebo častěji a specifičtěji pokud jde o struktury spojené s EU, pak eurobolševismus.
Marxismus byl přece jen spíš teoretický koncept a nikde nebyl realizován v té původní podobě.
0 # Anonymní 2017-05-09 13:15
Společná je myšlenka mobilisovat nějakou "utlačovanou" skupinu k revoluci, aby tak rozbila dosavadní řád. V případě marxismu šlo o dělnickou třídu, v případě neomarxismu jde o různé sexuální, etnické a jiné menšiny.

Marx s "genderem" a pod. neměl jistě společného nic, jen ukázal cestu skrze kritiku "útlaku", historický materialismus atd.

Dle mě je -marxismus v neomarxismu zahrnut zaslouženě.
0 # Anonymní 2017-05-09 13:17
Ad gogo:
Každá idea svou realisací nutně zhrubne, v původní podobě se nerealizuje nic. Těmito výmluvami cesta nevede.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-09 13:46
To je velmi zavádějící představa. Neomarxisté přece nevyzývají, příkladmo, ke světovému povstání žen nebo homosexuálů, ale dávají menšinám, případně privilegovaným většinám, nová, dosud společností neakceptovaná práva.
0 # Leon Kreutzfeld 2017-05-09 14:02
Ta pripominka anonyma je imho pripadna.

Napr. rakousky zpevak Conchita Wurst vyhral pred lety soutez Eurovise jako LGBT kandidat a narusil tim dosavadni rad vitezu Eurovise ve stylu Ein Kessel Buntes. Jako rakousky kandidat by nikdy nemel chanci.

Ze k serii uspesnych revoluci doslo je nabiledni. Clovek pred 50 lety "normalni" je dnes xenofob, homofob a chauvinisticke prase.
0 # gogo 2017-05-09 14:18
Ne že bylo samotné označení důležité, ale pokusím se popsat, proč je podle mého mínění lepší slovní základ bolševický, než marxistický.
- marxismus byl spíš salonní, intelektuální (tohle slovo používám také v posměšném smyslu) kdežto bolševismus byl z reálného světa.
- než bolševismus převládl, musel se vypořádat s paralelními konkurenty (tehdy menševiky), eurobolševici také převládli a rozhodně po Lisabonu (někteří uvádějí již Maastricht) jsou určující silou.
- eurobolševik se vyznačuje vysokou mírou odtrženosti od reality. Příznačné je jisté hlupáctví spojené s pocitem neomylnosti. Stejně jako se mnoho soudruhů cítilo povolaných rozhodovat o technických řešeních nebo přírodních zákonech, dnešní eurobolševici jdou mnohem dál.
- naprostá nesnášenlivost vůči jiným názorům a odhodlanost aplikovat na ně mocenské prostředky.
- snaha usurpovat moc, centralizovat a nastolit nadvládu nad pokud možno vším.
- Práce s mládeží a zejména kriplení vzdělávacího systému
- Pocit "neomylnosti strany".
- budování vlastní oligarchické struktury a jakéhosi pseudoreligiozního kultu. Rudí měli mýtickou dělnickou třídu, neobolševici pak témata typu globální změny a multikulti a eurobolšani pak k tomu velekněžskou strukturu hlavního bruselského termitiště.

těch paralel je samozřejmě víc.
0 # Anonymní 2017-05-09 15:00
Ad TP
"Revoluci" chápejte jak revoluci kulturní, ne jako násilný převrat.

Kdyby nedošlo k emancipaci jistých způsobů života a myšlení (které dle mě nakonec povedou k zániku společnosti, ale to je pro vaši námitku nepodstatné), nikdy by se nedostali jistí lidé k moci, protože by neměli žádnou podporu. (Daniel Cohn-Bendi ad.) Jim tento vývoj vyhovuje, zvětšuje se jim tak elektorát (Hledejte "Curley Effect")
0 # Radek Mikula 2017-05-10 01:11
"bez skutečné teorie společnosti a jejího pohybu, jeden nemůže uniknout stalinismu. Stalin byl velký taktik…ale Stalin, bohužel, nebyl marxista…základ stalinismu leží v důrazu na taktiku před strategií, praxi před teorií…byrokracie vytvořená stalinismem je ohromné zlo. Společnost je jí udušena. Všechno se stává nereálným, nominalistickým. Lidé nevidí (celistvý) projekt, strategickou snahu a žijí v nehybnosti…"

Přijímají se sázky na autora výroku.
0 # Anonymní 2017-05-10 01:32
Já myslím, že je to jen slovíčkaření. To, že si Džordž Bernhard Lukáč ze Segedína předefinoval slova - to udělal prakticky každý moderní evropský filozof, kdo něco napsal.

Mám vůbec dojem, že existuje sorta lidí, kteří si myslí, že stačí věci okecat a předefinovat - a všechno se změní. Lukáč patřil k nim také, chtěl se vymanit ze stalinismu tím, že věci jinak nazve. Takových týpků byla celá řada. Někteří chtěli okecáním přelstít dokonce i přírodní zákony - takový Sigmund Freud si třeba myslel, že když vytáhne na světlo co je v podvědomí, podvědomí to tím pádem okamžitě přestane dělat.

Právě tito týpci, kteří namísto práce a změn reality si mysleli, že stačí věci okecat jsou na počátku dnešního neštěstí. Pak se vyrojili fanatičtí obviňovači z toho, že někdo řekl to, napsal tamto - a tedy je rasista, extrémista, neonacista, ten onen - protože slovo ničí společnost více, než realita. Lukáč a jeho týpci na stejné vlně se snažili ukecat realita, vykecat realitě díru do hlavy a uzavřít celý svět do matrixu z umělých slov a definic.

Čekám jen, kdy někdo přijde na to, že fyzikální zákony jsou špatné - a zakáže je připomínat nebo tak něco. Kdo napíše nebo zmíní gravitační zákon - do vězení s ním!

Právě proto se mnoho lidí utápí v definicích, co je levice, co pravice, co je marxismus a co není - houby na tom záleží. To, na čem záleží je realita. Tedy obsa, nikoli forma a jazykový symbol. Ale moderní člověk bude šít do definic a hádat se o ně.

P.S.: Lukáčovi bylo stejně prd platné v boji proti Stailnovi, že mu předefinoval pod rukama marxismus a Stalina z něho vyloučit. Stalinovi to bylo zcela u zadnice, a na světových událostech nezměnil ani píď.

Miloslav Ponkrác
0 # Radek Mikula 2017-05-10 03:23
Když vzýváte realitu před definicemi reality, může to vést právě až k tomu, co G. Lukács nazývá stalinským důrazem na praxi před teorií.

On především "předefinoval" i leninismus. Mělo to jistý dopad i té reality.
0 # Anonymní 2017-05-10 04:39
Radek Mikula: Já jsem se vyjádřil přesně, nemůžu za to, že jste to nepochopil.

Já jsem napsal, že omyl Lukáče, stejně jako dalších je důraz na kecy před realitou. Pravdivá teorie je v realitě stejně jako pravdivá praxe. Ale také můžete vytvářet vzdušné zámky a sci-fi z učeně znějících vět jako ten Lukáč.

Nemám rád moderní filozofy, je to jen krasořečnění. Zatímco starověcí a středověcí filozofové se více méně snažili přijít na kloub záhadám vesmíru a reality, moderní filozofové si hráli na bohy a na ředitele vesmíru. Zkoušeli napodobit stvoření umělé reality - matrixu - skrze slovo jako bůh v bibli, akorát z toho byly jen plané a krasoduché prázdné teorie a prázdné věty bez obsahu.

Mnoho zla bylo vytvořeno právě těmito krařečmi a krasoteoriemi bez opory v realitě, kdy si sociální inženýři (nazývaní různě: moderní filozofové, sociologové, ekonomové, ...) vysnili svůj svět - a teď si hrají na bohy a snaží se ho prosazovat v praxi. Když jim realita ukáže, že je to cesta do pekla, mají jen jednu ze dvou reakcí: 1) přitvrdit a ještě více zesílit jejich chybné snažení; 2) vymyslet krasotermíny a nové definice - a myslet si, že tím najednou ta samá činnost se změní ze zla na dobro.

Vlastně to postihlo i celou humanitní vědu. Sociolog už nepotřebuje zkoumat reálné chování sociálních skupin - plně si podle Parkinsonova zákona vystačí s polemikou keců, tvrzení a teorií jiných sociiologů. Ověřovat v realitě není ani třeba. Totéž řada jiných humanitních oborů, často to vypadá, že si věda vystačí pouze s polemikami a citacemi jiných vědců a tím se plně saturuje ve své činnosti - realitu už zkoumat netřeba. Kdyby na to nenásledovala fáze, že se tito následně snaží výsledky svých polemik bez ověření v realitě realizovat skrze tlaky v praxi, vyhli bychom se obrovským zlům.

Miloslav Ponkrác
0 # gogo 2017-05-10 07:47
"Čekám jen, kdy někdo přijde na to, že fyzikální zákony jsou špatné - a zakáže je připomínat nebo tak něco. Kdo napíše nebo zmíní gravitační zákon - do vězení s ním!"

Čekat netřeba, tzv. "dekolonizace fyziky" je realitou. U nás jen v náznacích a vzhledem k poměrně rozšíření základní gramotnosti mají zábrany i ti nejskalnější neobolševici, ale v progresivních zemích včetně USA už se to stává tématem reálného života.
příklady např. zde v komentářích
nautilus2.wordpress.com/.../...
0 # Anonymní 2017-05-10 13:53
Gogo: Výsledkem skutečných fiilosofů ze starověku a středověku byl obrovský rozvoj vědy. Matematika není nic jiného, než dílo, které vzniklo starými filosofy, kteří propracovali základy matematiky a matematických metod. To samé logika a odvozené obory, které mimo jiné dávají základ třeba dnešní digitální technice. Chemie jako odvozené dílo staré alchymie, apod.

Starověcí a středověcí filozofové byli poctiví a položili slušný základ.

Ale pak přišli moderní němečtí a židovští filozofové - a jejich cílem bylo oslavovat člověka jako ředitele vesmíru. Když si moderní filozof ukecne, tak najednou se budou galaxie točit jinak, a hvězdy svítit jinak. Stačí na to vhodná definice, termín či krasověta.

A stejně jako starověcí poctiví filozofové plodili do světa ovoce své poctivosti, moderní filozofivé plodí ovoce své namyšlenosti a do světa posílají další a další Babylónské věže.

Není náhodou, že v Německu vznikl komunismus (Marx, Engels, Das Kapital, Manifest der Kommunistischen Partei). Že později na univerzitě ve Frankfukrtu nad Mohanem založili tito filozofové svůj Institut für Sozialforschung, a tyto a podobné myšlenky hned získaly přímo své vědecké centrum a patřičnou sílu a akceleraci k otrávení celého světa.

Co jiného může být plodem ovoce moderních filozofů, kteří si myslí, že svět se řídí tím co poručí a napíší, než základy nejhorších diktatur světa? Diktatura je také poroučení.

Všechny ty gender filozofie, feministické filozofie, ekoterorismus - to je práce založená na moderních progresivních neměckých a židovských filozofech jako ideovém základě. Oni se nudí, a východisko moderní filozofie je scestné - je to ignorování jakékoli reality a jakýchkoli důsledků v realitě.

Lukáč de facto ve svém díle nepředvedl nic jiného, než svou psychiku. Své trauma ze Stalina prostě vyřešil tak, že ze svých definic marxismus Stalina vyloučil - prostě jako dítě, které si myslí, že když zavře oči, tak objekt před ním zmizí. Zapnul jednoduše obranný mechanismus ochrany ega (jak píše Sigmund Freud). Problém je, že celá moderní filozofie je spíše obranou ega filozofů, kteří si ze strachu z reality tvoří vlastní definice a svět, ve kterém už to, čeho se bojí nebude.

Mimochodem, nomen est omen (jméno je osud). Starší filosofové se psali se s, protože sofos = moudrost. Filosof = ten, kdo miluje moudrost. Filozof se z má základ zofos = temnota. Filozof = ten, který miluje temnotu.

Miloslav Ponkrác
0 # Radek Mikula 2017-05-11 02:49
Marxismus je výsledkem potřeby reagovat na rozpory kapitalismu. Po nezdařeném pokusu o aplikaci své ideologie byl nucen analyzovat na stalinismus. Lukács to dle mne učinil velmi výstižně, ačkoli samozřejmě můžeme donekonečna polemizovat se stalinisty, stejně jako s antimarxisty o tom, zda Džugašvili marxistou byl či nebyl.
0 # Anonymní 2017-05-08 16:21
Já jsem před časem uvažoval, že bych si na podobné experimenty koupil z obchodu Storch Heinar tričko "88/8=11".
Až budu mít někdy hodně odvázanou náladu, třeba to udělám. :-)
Jsem na mou duši zvědav, jaký tajemný význam by v tom udatní policisté dokázali vykoukat!
0 # Anonymní 2017-05-12 10:59
Zkus 4+4=8 nebo sekvenci 8, 49, 144
0 # Anonymní 2017-05-09 10:35
Doneslo se mi, že se holky poučily a po poradě s renomovanou právní kanceláří si na oddílových schůzkách napletou podkolenky,kde nápis Good Night White Pride nahradí nápisem Good Night JK Gang. Na předlohu ležící postavy má být mezi členy JKG snad vypsáno výběrové řízení....
0 # Anonymní 2017-05-09 12:17
Pravda o skautce z Brna

Má slovo muž, který se v Brně postavil nenávistné skautce

Na obrázku v prvním článku drží příslušníci tohoto "skautského" oddílu transparent vyjadřující podporu nechvalně proslulé Klinice!(Netřeba dodávat, že s původní myšlenkou skautingu, v podstatě branné přípravě, tohle nemá společného opravdu vůbec nic.)
0 # Anonymní 2017-05-09 16:06
To je TEN Filip Vávra? Mě se na něm líbí, že se nenechá znechutit. Nebyl von taky skaut?
0 # Anonymní 2017-05-10 06:25
Jan Kubiš a spol. byli také zlí neomarxisté bojující proti hajlujícímu "vlastenectví" že.....
0 # Anonymní 2017-05-10 15:01
Technická na znalce:
Nevíte někdo, jestli ta Štajnarka co má to Slovačisko je ta pravá od Al Zarooni Turevy z Dubaje nebo padělek od našich přátel z Namu?
0 # Anonymní 2017-05-11 00:01
Tomáš Pecina píše: "to jsou jen nepřesné termíny, vedené snahou postihnout široké spektrum soudobých levicových ideologií: enviromentalismu, destruktivní antidiskriminace, feminismu apod."
...to je pravda, ale právě všechny tyto ideologie s tím kulturním marxismem souvisejí, jsou jeho součástí (jako dílčí nástroje destrukce kapitalistického řádu), nebo z něho vycházejí.
Ovšem třeba environmentalismus by šel vyloučit, pokud není spojen přímo či metodami (otevřeně ani skrytě) s cíly neomarxistů, ovlivněním ekonomiky a politickými NGO ke změně či narušení spol. řádu vedle ochrany přírody, například).
Neomarxismus v širším smyslu je vhodná popisná či souhrnná "škatulka" (termín, pojem) umožňující snažší komunikaci, pro různé projevy a formy kulturního marxismu, Nové levice atd., případně (přeneseně) i pro metody destrukce kapitalistického řádu (dlouhý pochod institucemi, náhradu dělnické třídy menšinami, politickou korektnost, politické neziskovky - to vše je neomarxismus).
V užším smyslu může být chápán jinak. Připomeňme, že za minulého režimu byl komunisty chápán jako revizionismus marxismu(leninismu), a jako nebezpečný tvrdě stíhán (nejen uvnitř strany).
Je to podobně jako např. označení neodarwinismus, tzn. z původního učení vychází, zachovává základní principy, některé opravuje, vylepšuje, nahrazuje, přizpůsobuje nové situaci.
Z metod kromě tzv. dlouhého pochodu institucemi (dnes jsou na Západě a zčásti i u nás, ovlivněny nejen výchovou mladé generace klíčové (vysoké) školy, a mládežnické organizace, ale i nelevicové politické strany, církve, ministerstva, tajné služby atd.), je to také např. uplatňování teze neomarxisty Herberta Marcuse: netolerovat vše pravicové (konzervativní) a tolerovat vše levicové (pokrokové). Kulturním marxistům proto stačí takto zvolna postupovat a vytrvat desítky let, a obejdou se bez revoluce. Lidé, kteří na to upozorňují, je zároveň třeba ignorovat, umlčovat, nebo dehonestovat (jako extrémisty či konspirátory), aby tento téměř nepozorovatelný proces byl utajen, nebo nepřipadal společnosti jako negativní, vzdalující se skutečné demokracii, svobodě a rovnosti pro všechny občany.

Diskutujícím to může být známo, ale pro připomenutí odkaz s přehledným krátkým exkursem do historie, z pera velice seriózního a erudovaného autora. Znalost těchto věcí je nezbytnou podmínkou k pochopení dnešního dění ve světě i u nás. Kdo zatím neví o co neomarxismu dnes jde, tak pochopí (a zažil-li komunismus, tak pochopí snadněji); cíleně a programově vše probíhalo pomalu, nepozorovaně desítky let, bez revoluce, ale o to důkladněji, do hloubky a šíře celé společnosti (to se dělo na Západě, a dnes to proniká k nám, takže Listopadem 1989 nic neskončilo).
Odmyslete si nadpis a autorovy voličské sympatie, a čtěte:
kdu.cz/.../petr-vopenka-proc-budu-volit-kdu-csl
0 # Anonymní 2017-05-11 01:08
Marxismus není nic jiného, po kulturní stránce, než teze, že realizace pudů a chtíčů člověka - je základní žebříček hodnot. Když napíšete: Dělejte si, co je vám příjemné bez ohledu na následky pro sebe i druhé - pak toto přesně je základní modus operandi.

Ovšem výše uvedená teze je jen nástroj, jak oslabit a srazit národy a lidi na kolena tím, že všechny svou kreativitu, tvořivost, schopnosti a vyšší ideály provaří v chaosu a podléhání tomu nejnižšímu co v člověku je. Hlavně je třeba tak vychovat děti. První krok bylo tyto ideály vsadit jako součást vědy - o frankfurktském institutu jsem psal. Pak je možné nad takovými lidmi vládnout a oškubávat je.

Proti tomu jsou největším nepřítelem jakékoli ideje, které buď a) činí člověka zodpovědným a myslícím na budoucnost a/nebo na jiné; b) tvrdí, že člověk není tvůrce zákonů a morálky (tedy všechna náboženství); c) jakékoli vyšší ideály, které přesahují lidský život.

Především děti je třeba naučit pouze pudovému chování:

- Neexistuje láska, pouze sex (sexuální výchova co nejvíce hardcore a v co nejnižším věku).

- Rodina je přežitek, protože rodinná soudržnost dává rodině sílu, je třeba ji nahradit svazkem dvou lidí s výhodami.

- Národ a vlastenectví je nenávist, protože soudržný národ je silný a to je fuj.

- Znalosti a vědění jsou přežitek, protože i ty činí člověka silnými a hlavně - tfuj tfuj - nezávislými.

- Je třeba všechny (lidi, státy, spolky) zadlužit, pak nebudou lidé nezávislí, ale otroci.

- Náboženství, stejně jako exaktní vědy (fyzika, ...) je fuj, protože razí tezi, že zákony neurčuje člověk - což je přežitek.

- Je třeba všechny lidi vykořenit. Vysvětlit jim, že nemají rodný kraj, ale jsou doma všude. Nemají rodinu, partnera, jazyk, kulturu - jsou přeci světoběžníci a světáci. Takový člověk je v zásadě stejný jako kluk z děcáku bez jakýchkoli vazeb.

- atd.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-24 12:18

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)