Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nestává se často, abych se mohl tak bezvýhradně ztotožnit s textem Zdeňka Jemelíka (předlistopadového mnohonásobného agenta StB a současného spolupracovníka Johna Boka ve Spolku Šalamoun), jako v případě jeho komentáře o osudu řidiče autobusů a amatérského kreslíře Romana Smetany.

Je to přesně tak, jak píše Jemelík. Ochrana svobody projevu nepřísluší vandalskému jednání, a i když lze mít rozumné pochybnosti, zda bylo nutné Smetanovo umělecké extempore řešit prostředky trestního práva, stejně jako zda se neměla soudkyně Langerová, s ohledem na postavení svého manžela, z procesu sama vyloučit, Smetana nevyužil těch procesních prostředků, které měl k disposici, a je pochybné využívat za těchto okolností – a viditelně pouze pod tlakem medií – institut stížnosti pro porušení zákona (SPZ).

SPZ je reliktem minulé doby, který měl dávno zmizet, protože je systémově pochybný a akcentuje nerovnost obviněných. Připomeňme, že stížností pro porušení zákona, na jejíž podání arci neexistuje právní nárok, může ministr spravedlnosti napadnout pravomocné rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, s výjimkou Nejvyššího, pokud shledá jeho nezákonnost. Namítat může porušení zákona ve prospěch i v neprospěch obviněného, avšak Ústavní soud již před řadou let vyloučil, právě z důvodu nerovného přístupu k tomuto opravnému prostředku, nepříznivé trestněprávní důsledky rozhodnutí, že zákon byl porušen ve prospěch obviněného.

Už to je ale špatně: proč by měl nějaký státní orgán deklarovat, že mi jiný státní orgán předtím nadržoval, nota bene jestliže se takový závěr může promítnout např. do rozhodnutí o náhradě nemajetkové újmy, na kterou bych měl jinak nárok?

Pochybná je i espézetka ve prospěch obviněného. Protože trestní řád nestanoví, že by ministr byl povinen takovou SPZ podat (cf. může), je SPZ jen dalším typem milosti, jíž státní orgány mohou, ale nemusí, napravit vlastní pochybení. Rozhodnutí nepodat SPZ se neodůvodňuje a je jen na ministru, zda se rozhodne dát Nejvyššímu soudu příležitost spáchané bezpráví napravit. Náprava křivd je jistě dobrá věc, ale demokratický právní stát by se měl snažit, aby přístup ke spravedlnosti nebyl závislý na svévoli státního úředníka; je-li už selekce nápadu v určitých případech nezbytná, měla by být v rukou soudu (a certiorari).

Ve Smetanově případě nebyl k podání SPZ rozumný důvod, protože obviněný, ač mohl, v řízení nevyužíval svých procesních práv, a své uvěznění si rozhodnutím nevykonat uložený alternativní trest sám přivodil. Vzhledem k okolnostem u něj naopak vidím prostor pro presidentskou milost, která by měla přijít, pokud by byl skutečně odsouzen i za vyhýbání se trestu: v tomto případě byl Smetana sveden protagonisty sentimentalistické občanské společnosti a nebylo by spravedlivé, kdyby měl vzít jejich vinu na svá bedra.

Komentáře   

0 # Karel Vážný 2012-09-04 11:03
Ač v mnoha hodnotách jsem blízký konzervativismu, mám z doby minulé zakořeněný určitý pozitivní přístup k aktivismu i k anarchismu.

Celá smetanovská věc ukazuje na tři problémy současné doby:

1. Míra rozvratu politické obce už dosáhla úrovně, že relevantní skupina lidí začíná mít pocit, že nadešel čas pro revoluci ve smyslu vnitřní naplnění příslušného ústavního článku. Píšu vnitřního - "v duchu ustanovení" - nikoli vnějšího. Že vláda, legislativa, obce a nakonec i justice sice na oko fungují, ale již dávno "neslouží" suverénu - lidu, ale jen zájmovým a ekonomickým skupinám, mafiánům, lobbyistům. A začínají k nim alespoň verbálně patřit relevantní síly, jako odbory, levicové strany (reprezentující vlastně půlku voličů), relevantní NGO... Na postup zbojníka Smetany tak hledí s úctou a obdivem, ať už si i hodnotově říká příslušný senát NS co chce.

Možná vznikla ikona revoluce a mládež bude Smetanu nosit na tričkách...

2. Podobně Smetana poukázal na to, že se z kloubů vymkl volební proces, klíčový mechanismus demokracie. Podobně si řada lidí myslí, že volbami nic nezmění.

Že i za volbami stojí velké peníze, které nelze přemoci, nelze proti nim prezentovat svůj názor apod. Proto berme právo do svých rukou...

Osobně si myslím, že od dob oposmluvního kažení systému se situace pomalu vyvíjí vpřed, na konzervativní středopravici je zde tvrdá konkurence (KS ani KK fakt nemyslím), aktivity řady lidí, jako třeba Otevřete apod. pomalu proměňují obecní podhoubí.

Ale je fakt, že kromě možnosti postavit si bedýnku na roh a tlampat (i díky Vám elektronicky) je malá šance nějak zviditelnit svůj (i třeba relevantní ve smyslu četnosti) názor ve veřejném prostoru.

Pan Smetana to vzal po jánošíkovsku, ale třeba přelepovací boj zde byl i za první republiky.

3. Je pravda že právo přeje bdělým. Je ale otázka, zda toto má v této míře platit i pro trestní oblast.

Znal jsem chlápka, právníka, co zřejmě vlivem nepříznivých okolností a nějaké slabší duševní poruchy dospěl k závěru, že ČSFR nezanikla legálně a že tedy není občanem ČR, že neuznává kontinuitu jejích orgánů, soudů, odmítal mít OP, měl starý propadlý pas ČSFR atd...

Je přiměřené a pro společnost snesitelné nechat na člověka, který se z různých důvodů rozhodne nebránit, nechat dopadnou i nespravedlivé trestní řízení?

Není lepší nechávat pro lidi, co se rozhodnou neuznat nebo i třeba nedokážou pochopit naší společnost a její systém nějaký prostor k "nucené obhajobě"? Považuji spravedlnost za vyšší hodnotu, než svobodu.

V tomto smyslu je např. SPZ pro mne přijatelná. Protože trestní řízení není civilní a poškozený vždy má možnost jít s nárokem k civilnímu soudu.
0 # Anonymní 2012-09-04 22:43
Německá říše prý také ještě neskončila
0 # Anonymní 2012-09-06 20:53
Můj pohled na věc je takový, že poškodil cizí netrvalou věc. Věc, která bude po pár týdnech sama zničena a podle toho se mělo postupovat při rozhodnutí o vině a trestu. Upuštění od potrestání, podmínečné zastavení TO apod.
0 # Anonymní 2012-09-07 13:58
Že prý "obviněný, ač mohl, v řízení nevyužíval svých procesních práv". Nevíte zda: Je povinností obžalovaného znát skutečnosti, pro které je soudce vyloučen z projednávání určité věci pro podjatost? Musí obžalovaný vědět kdo je manželem soudkyně, před kterou byl pohnán? Nevíte zda pan Smetana byl svědkem, anebo hostem na svatbě manželů Langerových? Musí obžalovaný věřit tomu, co se případně prezentuje v mediích (například kdo je manželem té které soudkyně)?
0 # Anonymní 2012-09-07 14:09
Pokud vim, soudkyne jej na to vyslovne upozornovala a ptala se, zda nechce vznest namitku podjatosti. Tj jste mimo terc.

O.
0 # Anonymní 2012-09-12 09:47
někdo podal T.O. na českou televizi, jakou to má šanci?, případně jsou tam nějaké chyby?, předpokládám, že to nedělal právník
nebylo by špatné, kdyby to aspoň rozbíhalo diskusi o zaujatosti ČT, ČT je fakt hrozná, jak již nekolik let protěžuje některé skupiny
nwoo.org/.../
0 # Dan Dvoracek 2012-09-12 10:21
Je to ryze psychopatické podání.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-12 14:38
No, já si také říkám, zda televise veřejné služby nedává příliš malý prostor theoriím o tom, že přistání Američanů na Měsíci vyrobil na zakázku Kubrick, nebo že Hitler s manželkou z obleženého Berlína úspěšně uprchli a nespáchali sebevraždu.
0 # Anonymní 2012-09-17 23:02
a co toto? trestní oznámení na MF Dnes
no nejspíš to bude zahráno do autu
www.blisty.cz/art/64952.html
0 # gogo 2012-10-02 16:00
Na Olomoucku se to v souvislosti s krajskými a senátními volbami tykadly jen hemží. Dokonce jsem včera užasl, kdo že to namaloval tykadla paní Záleské na obrovský billboard na sloupu ve výšce cca 10m.
A pak, byv blíže veledílu, jsem zjistil, že tykadla jsou dílem jistě velmi kreativního grafika a dáma jimi byla obdařena již ve fázi tisku. Tak mě napadá, když si kdejaký nýmand přivlastňuje autorská práva na kdejaký prd, neměli by ODSáci panu Smetanovi zaplatit?
0 # Anonymní 2012-10-29 09:31
Snetna ANO DA ODS NET =NE
0 # gogo 2015-12-11 13:27
Mohl by prosím někdo podat na Putnu žalobu?

parlamentnilisty.cz/.../...

Zajímalo by mne totiž, jak by se k tomu postavil soud v Praze.
0 # Guy Peters 2015-12-11 16:35
Proč by měl někdo podávat na Putnu žalobu? Je snad poškozený?
0 # Anonymní 2015-12-13 09:09
Analogicky ke Smetanovi. Znehodnoceni letaku, hodnota se jiste da vyjadrit.
0 # Tomáš Pecina 2015-12-13 10:21
A Robejšková je soudkyně?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)