Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Žádné velké překvapení: selhal už první krok, jímž se rektor Západočeské university pokusil zahájit správní řízení o odnětí neoprávněně získaného titulu. Přirozeně – každé oznámení o zahájení správního řízení musí v prvním odstavci obsahovat kouzelnou formulku X. jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení Y. zahajuje správní řízení Z., a neexistence ustanovení Y. činí oznámení podle § 77 odst. 1 SprŘ nicotným.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)