Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Trestní stíhání skončeno, věznění exposlanci vypuštěni z cel na svobodu, vydávací představení odvoláno, státní zástupce Ištvan mediálně označen za troubu… – přiznejme si, že takto rychlý obrat nikdo z nás ještě před 24 hodinami neočekával.

Co z usnesení Nejvyššího soudu proniklo na veřejnost, budí značné rozpaky a dává vzpomenout jiných extravagantních výkonů českého soudnictví, příkladmo nálezu Melčák v. PSP. Ve večerním vysílání České televise se ztrapnil odborník na trestní právo Jiří Jelínek, začněme proto stručným poučením:
Parlamentní imunita, právní institut starobylý a vznešený, přichází v českém právním řádu ve třech podobách: 1. absolutní ochrana zákonodárce před trestním, případně přestupkovým stíháním za v Ústavě vymezené skutky, imunita kategorická a nesejmutelná, jež taktéž slove indemnitou; 2. procesní ochrana zákonodárce před jakýmkoli trestním stíháním, před jehož zahájením musí být získán souhlas komory, jejímž je členem; a 3. (volitelná) ochrana před přestupkovým stíháním, kdy je jen na vůli zákonodárce, podrobí-li se běžné nebo parlamentní proceduře projednání přestupku.
Imunita druhého druhu (procesní), nedávno omezená, je do značné míry anachronismem, protože vytváří-li a aprobuje-li vládu parlamentní většina, může ta samá většina poslance vydat ke stíhání; skutečný smysl měla tato imunita v situaci, kdy parlament čelil pretensím panovníka – je-li suverenem lid, pozbývá smyslu a jen ve společnosti vyvolává napětí a nelibost, jsouc široce pociťována jako výsada nezasloužená.
V případě exposlanců Fuksy, Šnajdra a Tluchoře jde arci pouze o indemnitu, absolutní ochranu zákonodárce před stíháním za způsob hlasování a za projevy učiněné v parlamentu. Té nelze zákonodárce nijak zbavit, nelze se jí vzdát ani ji oslabit. Někdy je tato forma imunity nazývána ne zcela přiléhavě imunitou hmotněprávní, což odráží fakt, že trestní stíhání je nepřípustné vždy, bezvýjimečně. Ústavní podmínkou takové ochrany, má-li být poskytnuta zákonodárcovu projevu, je nicméně to, aby k němu došlo na půdě parlamentu, čímž se liší od dalších dvou typů imunity, které mají personální povahu a poskytují zákonodárci ochranu bez ohledu na to, kde ke skutku došlo.
Z usnesení Nejvyššího soudu, resp. těch jeho částí, které byly publikovány, je nejdůležitější následující pasáž:
Za projev učiněný v poslanecké sněmovně je namístě pokládat i jednání poslance v souvislosti s jeho politickou činností a tedy také jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím, ať už v rámci jedné či více politických stran či jejich koalic. Jde tak stručně řečeno o vyjádření postojů v rámci politické soutěže probíhající nepochybně i v poslanecké sněmovně, a to i ze strany jednotlivých poslanců.
To ovšem znamená, že rozšířil-li Nejvyšší soud v usnesení Lid v. Bárta pojem projevu na všechna právní jednání, notabilně i nabídku úplatku, zašel nyní o krok dál a imunisoval všechny skutky imunitou nadaného zákonodárce, které mají politický charakter, bez ohledu na místo, kde k nim došlo.
Tento výklad je v rozporu s jednoznačnou dikcí Ústavy a jeho důsledkem by byla generální imunisace (dekriminalisace) politiky v rozsahu, který nemá obdoby: pod jednání v souvislosti s politickou činností zákonodárce je totiž možno podřadit přijetí úplatku nejen ve sporné formě výnosného místa (sinekury), ale i přímé výhody např. formou přijetí platby v hotovosti.
Připadá-li nám takový výklad extremní, vzpomeňme kausy Víta Bárty, kde Nejvyšší soud imunisoval jednání, které lze za legitimní politickou dohodu označit jen s maximálním vypětím právně interpretační fantasie.

Neméně děsivá je asymetrie, která je v případě korupčního jednání založena mezi zákonodárci a ostatními občany. Zákonodárce může v souvislosti s výkonem mandátu jak uplácet, tak úplatky přijímat, avšak ten, kdo mu úplatek poskytl, případně kdo ho přijal, je i nadále trestně odpovědný. Jestliže by se tedy např. zjistilo, že lobbista zaplatil poslanci pět milionů korun za to, že bude hlasovat pro určitý zákon, lobbista bude trestně stíhán, zatímco poslanec bude díky své imunitě odpovědný toliko politicky. Tím by se úroveň české politiky propadla o další patro a velmi se obávám, že to by už ani jinak téměř nekonečně trpělivý a shovívavý volič neunesl a než demokracii s takto disponovanými politiky, raději by zvolil diktaturu, kde vykonavatelé moci nejsou vůči vůli diktátora imunní a kde bývá zvykem čas od času uspokojit volání davu po odsouzení korupčníků, bez ohledu na to, zda ke korupci skutečně došlo a zda byla řádně prokázána.

Proto nemůžeme rozhodnutí Nejvyššího soudu uvítat: přestože jím na jedné straně končí pochybné a abusivně vedené trestní stíhání, jeho důsledky budou z dlouhodobého hlediska devastující.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-07-17 08:48
Jelínek byl vskutku zajímavý. Pokud jsem jej dobře pochopil, tak dle něj jsou i všechny odposlechy tehdejších poslanců k ničemu, protože je chránila imunita.
0 # Anonymní 2013-07-17 10:23
Nazývejme věci pravým jménem, Jelínek byl mimo a zmohl se jen na argumentum ad authoritas, že on jako zkouší státnice, tak tomu rozumí.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-17 13:56
Ještě, že jsem nezačal na PF UK studovat: po včerejšku je mi celkem jasné, že této úrovně odbornosti bych nebyl nikdy schopen dosáhnout a nejpozději u státnic bych propadl.
0 # Anonymní 2013-07-17 10:30
Souhlasím. Výkon Jelínka byl opravdu ohromující. Chudáci studenti u státnic. Zvláště zajímavé bylo jeho blekotání, které snad mělo být právním názorem, že se měla sněmovna žádat o vydání exposlanců v době, kdy již poslanci nebyli.
0 # Anonymní 2013-07-17 10:41
Já mám na ty "odborníky" na trestní právo jednoduché měřítko - pokud by trestnímu právu alespoň trochu rozuměli tak místo blekotání na univerzitě soudí na NS nebo dělají Sokola.*


*I když je to jen podmínka nutná, nikoli dostatečná, viz pan kolega Černý, u kterého lituji jeho klienty.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-17 13:57
…u NS, kde třeba takový Pácal je odborníkem na slovo vzatým…
0 # Anonymní 2013-07-17 15:39
TP:

Proto říkám nutná, nikoli dostatečná.
0 # KarelV 2013-07-17 12:26
Současné stíhání jsem považoval za nepřiměřené.

Jestli odůvodnění správně rozumím, tak z vyšetřování vypadávají poltické skutky, čili hlasování a jeho motivy a odstoupení z mandátu a jeho motivy, což i já považuji za politické projevy.

Čili to co má žalobce v rukou je, že někomu byla nabídnuta trafika, ale už ne to co bylo jejím cílem, což je těžko úplatek. Něco "za nic". Proto nepřípustnost celého stíhání.


Na druhou stranu, za součást indemnity prostě motivy hlasování a jednání považuji a tam opravdu nemají OČTŘ co dělat. A bez těch motivů se úplatek neprokáže.

Má to ale zajímavý dopad. I finanční úplatek za čin pod indemnitou je nestíhatelný. Je to ale pouze imho NUTNÝ logický důsledek současně definované indemnity.

Mj. za první republiky byla hustota stíhaní poslanců daleko větší, většinou ovšem za verbální činy proti republice, představitelům, zřízení a úřadům a sněmovna i senát svoje členy v drtivé většině nevydávala, považujíc to za součást politické činnosti, čímž vlastně konstantně rozšiřovala indemnitu na veškerou politiku tak, jak to nyní udělal NS. Korupce se tehdy skoro nestíhala.
0 # Anonymní 2013-07-17 18:17
Pokud bude MUDr. Rath tvrdit, že domluvil úplatek v prostorách sněmovny a doma jej pouze přijal, tak je z toho taky venku?
0 # Guy Peters 2013-07-17 12:49
Tak výklad pojmu projev je přímo v důvodové zprávě: „Projevem se rozumí nejen výroky, ale i gesta, písemná podání, návrhy a jiné projevy vůle.“
0 # Tomáš Pecina 2013-07-17 14:16
O tom není pochyb, že forma projevu může být různá, ale jde o jeho obsah; nezdá se mi, že by tvůrci Ústavy měli na mysli např. nabídku/přijetí úplatku.
0 # KarelV 2013-07-17 15:53
Podle mne nejde o to, že by se nesmělo řešit přijetí úplatku, ale o to, že se nesmí řešit hlasování/demise, a ani co k ní vedlo.
0 # Anonymní 2013-07-17 16:00
ad KarelV:

Pak se ale nesmí řešit ani hlasování zaplacené milionem v tašce.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-17 16:02
Ano, ale pak zmizí kausa úplatku, a zbude z něj dobrovolný příspěvek na životní náklady poslance, pozornost. Právě proto je usnesení NS takový děs, že by se OČTŘ neměly zabývat tím, za co byl úplatek poskytnut, pokud jde o výkon imunitou chráněné pravomoci zákonodárce.
0 # KarelV 2013-07-17 16:20
Anonym: Ano souhlas.

Přesto to považuji za rozumnější model, než OČTŘ řídící Sněmovnu.

Možná bude nutno předefinovat imunitu i indemnitu jako celek, ale podle mne je reprezentace voličů vyšší hodnotou, než momentální stíhání. I v zájmu politické stability.
0 # Anonymní 2013-07-17 16:34
Huh, hodne odvazny nazor. Cili jinymi slovy, pokud je clovek jednou zvolen do parlamentu, vse co nasledne cini je treba chapat jako reprezentaci volicu, i kdyz tak cini vylucne pro svuj soukromy prospech, jako v pripade uplatku, a proto je v zajmu lidu, aby takovy clovek nemohl byt trestne stihan. Kdybych si to precetl v nejakem absurdnim dramatu, velmi bych se pobavil. PD
0 # Anonymní 2013-07-17 18:49
Projevem "vůle" je i výstřel na politického oponenta v lavici sněmovny.
0 # Anonymní 2013-07-17 13:40
Včera rozhodl NS o trafikantech. Domnívám se, že o imunitě neměl rozhodovat Nejvyšší soud ČR, ale jen Ústavní soud ČR. Věc imunity není zakotvena v trestním právu (či řádu), ale v Ústavě ČR. Kde je tedy problém?
0 # KarelV 2013-07-17 15:55
Par. 10 TŘ:
§ 10 Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení

(1) Z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva.
(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.

Proto o tom rozhoduje ve zvl. řízení NS.
0 # Anonymní 2013-07-17 13:41
Tak by snad měli ihned pustit i Ratha, ne?
0 # Tomáš Pecina 2013-07-17 14:37
Kdyby prokázal, že sedmičku dostal nikoli jako hejtman, ale jako poslanec, nebyl by bez šance.
0 # Anonymní 2013-07-17 15:08
Tak to kazdopadne, a ihned zastavit trestni rizeni, protoze pokud je pravda, ze ty penize byly urceny pro financovani politickych stran, pak se bez nejmensich pochyb jedna o projev politicke vule, a ten podleha generalni poslanecke imunite z vule bozi, i kdyby byl ucinen na Marsu (© NS). PD
0 # Anonymní 2013-07-17 15:58
Přesně. Měl by teď tvrdit, že to byly peníze pro stranu, resp. pro něj jako poslance strany.
0 # Anonymní 2013-07-17 18:36
Jsem z toho trochu zmatený. Z čeho je dovozováno, že imunita (indemnita) kryje podle NS i předávání vína na Marsu? V těch výňatcích nic takového nečtu (pokud to nemá vyplývat z obratu "probíhající nepochybně I v poslanecké sněmovně").

Já jsem to pochopil tak, že NS definoval "půdu Sněmovny" ve smylu tak říkajíc stavebním. Tj., že půdou Sněmovny se rozumí ten barák a co se s tane mezi poslanci v tom baráku, je indemnováno.

Obdobně to myslím chápe i VSZ a ostatně se v tomto smyslu nechal slyšet i jeden z obhájců.

PV
0 # Anonymní 2013-07-17 19:47
Nadsazka. Rath...penize pro stranu...politicka vule...vule bozi..:)

Nicmene bych dodal, ze není uplne jasno, zda NS nerozsiril indemnitu i mimo pudu snemovny, minimalne Istvan se nechal slyset, že v této věci bude chtít po NS ještě jednoznačné upřesnění, protože to podle nej neni jasne.

Druha vec je podle me ona presumpce pobytu poslance ve snemovne ("ze skutku popsaného v odůvodnění vzneseného obvinění nijak neplyne, že se tak mělo stát mimo půdu poslanecké sněmovny či jejích orgánů"), ktera taky muze mluvit ve prospech Marsu...kdyby tam odletel tajne. :)

Predpokladam, ze v teto veci bude jasne ve chvili, kdy páni soudci dopisi oduvodneni, nicmene uz samotna skutecnost, ze zavdali pricinu k pochybam, je docela skandalni.

Mno a treti, podle me nejzavaznejsi, aspekt je zvlastni vyklad indemnity pri vzdani se mandatu (=hlasovani dle NS) ve vztahu k prijeti uplatku. NS judikoval toto "Pokud za daných okolností hlasoval o přijetí zákona či vzdal se poslaneckého mandátu, nelze takové jeho jednání vztáhnout současně k naplnění všech znaků skutkových podstat již označených trestných činů." Z toho nemuze vyplyvat nic jineho, nez ze i kdyby vzal libovolny uplatek za konkretni hlasovani, a to kdekoliv, tak indemita pri hlasovani zabranuje, aby poslanec naplnil vsechny skutkove znaky prijeti uplatku.

Takze bych ten Mars uplne nezavrhoval... :) PD
0 # Anonymní 2013-07-17 15:27
Po vzoru sdělení ÚS to bude určitě hutné čtení.
0 # Anonymní 2013-07-17 16:57
Pokud byl pripad barta oznacen za politicky "normalni" . Tak bylo od pocatku jasne ze toto dopadne podobne , protoze to je jeste radove mensi "problem" .
0 # Anonymní 2013-07-17 17:34
Já si říkal, že je Ištvan docela v klidu, zvláště po Bártovi. Každopádně nechci žít ve světě, kde je normální politická trafika, úplatky rozuměno lobing. Pokud bychom dovedli argumentaci NS ČR do absurdna tak odstřelení opozičního poslance např. při interpelacích by mělo být vyňato z pravomoci očtř. Kap
0 # Anonymní 2013-07-17 17:41
Zapomente na Citizens United. Nejvyssi soud Ceske republiky rekl, ze se da legalne uplacet poslance aby hlasovat pro nejaky zakon, tak proc se zdrzovat s nejakyma volbama? Staci vsechny uplatit a nemusi se platit za bilboardy (nebo za postovni reklamu s 90% slevou).
0 # Anonymní 2013-07-17 23:57
No vždyť kauza Čunek byla ukázková prasárna Ištvána a spol. Mimochodem taky Ostrava... Zajímavé...
0 # Anonymní 2013-07-18 09:58
Kausa Čunek byla ukázková prasárna, ale tehdejší politické representace, objednali u Vesecké a spol. zastavení trestního stíhání. Neznám samozřejmě spis, ale tohle se mělo dostat k soudu se vším všudy. Však dnes je již legendární výrok JUDr. Kučery bývalého soudce NS ČR, pokud jde o pád vlády, musí nezávislost justice stranou, krása že. Jen pro zajímavost žaloba na tu sekretářku byla definitivně zamítnuta. Kap
0 # Anonymní 2013-07-18 18:55
Melo se to dostat k soudu ? Proc tedy istvanovi vice nez pul roku trvalo i rozhodnuti o zdeleni obvineni ? To by se k soudu dostalo za dalsi rok , tesne pred volbami .
0 # Anonymní 2013-07-18 21:08
Mělo se to dostat k soudu, protože by to bylo řekněme přávně čistější, než to zamést v přípravku státním zástupcem. Ale to bych chtěl moc.
Pokud jde o druhý bod, předně justici musí být úplně jedno, jaká je politická situace ve státě, to si musí ustát. Pokud jde o namítanou délku přípravného řízení ve fázi před sdělením obvinění, tak v takto složité trestné činnosti půl rok je super rychlost. Kap
0 # Anonymní 2013-07-19 14:08
V "takto složité trestné činnosti", která byla založena na ničím nepodloženém tvrzení vydírající zhrzené šmudly pět let po údajném činu?
0 # Anonymní 2013-07-19 17:41
Přece u Čunka to byl tlak a protitlak. Dvě politické skupiny napojené na dvě party SZ se mydlily hlava nehlava.

Především je factum, že Urbanová byla Čunkova milenka. Jejich láska skončila údajně v okamžiku, kdy Čunek (Vsetín) nechtěli Urbanové za krajně nevýhodných podmínek prodat hájovnu (ve skutečnosti RD) z majetku Městských lesů Vsetín. Dále stojí za povšimnutí, že Urbanová na Čunka vminulosti podala již jiné trestní oznámení, konkrétně mělo jít o sexuální obtěžování. To bylo odloženo. Nu a pak je tam ten naprosto šílený časový odstup. Sečteno a podtrženo: krajně nevěrohodné svědectví.

Dále - pokud jsem to správně pochopil - se policie mohla přetrhnout, aby Čunka dostala. Že takovouto aktivitu normálně nevykazují je věc jedna. Významnější je to, že na Čunka ani po detailním prošťourání jeho života nenašli vůbec nic, co by výpověď Urbanové podporovalo.

Čili jediným důkazem snad měla být výpověď Urbanové. Čili ukázkově na zastavení v přípravě (nebo co chtěli tomu soudu jako předložit?). Každopádně mi připadalo naprosto neuvěřitelné, že ho snad chtěli doopravy obžalovat (jak potom vykládali). Normálně by to OČTŘ v takové důkazní nouzi rovnou odložil, resp. zastavil a udělal si čárku.

Nechci moc řešit, jak se to ze Vsetína dostalo do Přerova. Jenom uvedu, že jsem s daným SZ kooperoval jako zmocněnec poškozeného. Svůj totálně matný a laxní přístup k věci tehdy korunoval tím, že na HL usnul. Řekl bych, že spánek je jeho běžný modus operandi a sveřepé pronásledování Čunka z něj excesivně vybočuje.

Za takové situace pak logicky druhá strana vyvinula protitlak a mocensky to zařízli.

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-17 20:36
NS vydal "sdělení", ve kterém sděluje, že nám sice zatím nemůže nic sdělit, ale že prý poslanci zatím vraždit nesmějí. Tak jsem opravdu zvědav na ty nuancální rozdíly.
0 # KarelV 2013-07-17 21:17
Ale ty jsou jasné, úplatek vyžaduje dva skutky - úkon a protiplnění. Tady jde jen o to, že ten úkon (projev politiky ve Sněmovně), je ovšem mimo dosah očtř.
0 # Anonymní 2013-07-17 21:37
Ale pockat, oni pouze rekli, ze se nemuzou k rozhodnuti vyjadrit, protoze jeste nebylo doruceno ucastnikum. Tedy v tomto okamziku je treba striktne odmitnout libovolnou interpretaci! Ona ta vrazda mozna i projde, ale zatim to nemuzou komentovat.
0 # Anonymní 2013-07-17 22:05
Tak vydírání se tam děje často... závazná hlasování pod pohrůžkou vyloučení a nezařazení na kandidátku...
0 # Tomáš Pecina 2013-07-17 23:02
Marek Antoš v televisi právě prohlásil, že kompletní odůvodnění četl, a nerozumí mu. Připravuji se tedy na intelektuálně mimořádně zdařilé dílo, jaká se našim soudům daří produkovat po tuctech.
0 # Anonymní 2013-07-17 23:32
Prosim pekne, v jakem poradu to rekl?
0 # Anonymní 2013-07-17 23:41
Udalosti, komentare
0 # Anonymní 2013-07-17 23:20
Podle mne jsou to převážně ti, co jsou zapsáni v seznamu komunistických soudců, kteří byli tehdy tak horliví a "loajální" ke komunistickému státu, že z toho mají dodnes pošramocené svědomí a jsou "pomýlení", takže nejsou schopni rozumného výkladu zákonů.
0 # Anonymní 2013-07-17 23:25
Pardon, ta duplicita je omylem, ale za obsahem si stojím, je osvědčen dlouholetým pozorováním zevnitř systému.
0 # Anonymní 2013-07-18 00:12
Jeden velky OT, pokud by to vadilo tak smazat. Vim, ze se tady hned nekolikrat resil "zavadovy" raper Reznik, tak me napadlo, ze tu pro pobaveni dam jeho novy klip o tom procesu. Mihne se v nem i "schvalovaci" tricko s Breivikem, tak treba bude nova kauza. :)
0 # Anonymní 2013-07-18 00:14
0 # Anonymní 2013-07-18 08:25
§ 351
Maření přípravy a průběhu voleb a referenda
Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí,
kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle,
kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého,
kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo
kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
**************************************************************************
Analogicky a kontinuálně : Kdo zákonodárci v souvislosti s výkonem jeho hlasovacího práva (zvýšení daní a církevní restituce) nabídne prospěch /formou tzv. trafiky/, aby se vzdal mandátu (což je maření přirozeného výsledku demokratických voleb v tom čase), …….. M.Ch.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-18 10:04
Tak to určitě ne: hmotněprávní analogie v neprospěch obviněného je v trestním právu vyloučena, a tahle je jako vyšitá.
0 # Anonymní 2013-07-18 08:53
NS nevydal odůvodnění, pouze sdělil výrok. Rozhodnutí NS nebylo doručeno účastníkům řízení. Z logiky věci by tedy nemělo nabýt právní moci.
Jak je tedy možné, že byli trafikanti již propuštěny?

Nebo existuje něco jako "blanketové" rozhodnutí soudu? Odůvodnění později, výrok ale zavazuje?
0 # Tomáš Pecina 2013-07-18 10:06
Marek Antoš říkal, že ho prý četl, zároveň ale, podle jiných zpráv, na něm NS teprve pracuje: teda som z toho voľaký zmätený…

Ve vazebních věcech se výrok oznamuje zvlášť, to je běžná praxe.
0 # Anonymní 2013-07-18 09:02
Proč by vlastně nemělo být možné nechat přezkoumat rozhodnutí NS u ÚS?

Mohu snad podat ústavní stížnost podle par.72 zÚS, odst 1a, v níž budu tvrdit, že zásahem orgánu veřejné moci (NS) bylo porušeno moje ústavně zaručené základní právo rovnosti v právech dle čl. 1 LZPS, tím, že poslancúm je nad literu Ústavy orgánem veřejné moci přiděleno právo, které já nemám, například právo beztrestně korumpovat a být korumpován.
Případně si mohu stěžovat i na porušení čl. 2, odst 2 LZPS, že státní moc byla uplatněna v mezích nad rámec stanovený zákonem (Ústavou).
0 # Tomáš Pecina 2013-07-18 10:08
Porušení ústavně chráněného práva rovného zacházení (bez současného zásahu do práva na fairový proces) ještě nikdo s úspěchem u ǓS nenapadl, byl byste první.
0 # Anonymní 2013-07-18 12:59
Nemluvím o rovném zacházení, mluvím o tom, že chci mít stejné právo, jaké přidělili (podle mého názoru nehorázně protiústavně) poslancům. Taky chci beztrestně přijímat úplatky, když je to zjevně docela dobře možné.
Plus i druhý bod. Protiústavním zásahem orgánu veřejné moci nad mez stanovenou zákonem jsem ohrožen a omezen na svých nezcizitelných právech. Mohl jsem třeba mít v úmyslu na balkoně PS vykřikovat protisocanská hesla, aniž bych se musel bát, že mě poslanec ČSSD v rámci politického projevu vůle beztrestně zastřelí. Nebo jsem mohl aspirovat na předsedu DR Čepra a Šnajdr mi to korupčně vyfoukl... Zprostředkovaně platím vyšší daně díky korupcí zvýšeným státním výdajům. Atd, atd...

Já nic podávat nebudu, neznám ani žádného advokáta. Vy znáte a umíte v tom chodit...
Přispěl bych notabilně na náklady. Předpokládám, že by nebyl problém uspořádat i menší sbírku...
0 # Tomáš Pecina 2013-07-18 13:08
Chcete-li beztrestně přijímat úplatky, co vám brání stát se poslancem? A pokud máte strach, že návštěvu PSP nepřežijete, prostě tam nechoďte; lézt při návštěvě trojské ZOO do výběhu hrochů vás přece také nikdo nenutí!

Jako podklad pro ústavní stížnost to pořád nevidím.
0 # Anonymní 2013-07-18 13:25
Nebrání mi nic, ale nechci to. Chci jen to právo, na které mám dle LZPS nezadatelné rovné právo. A když mi je nepřiřknou, tak ať je odeberou i poslancům. Když z žádné litery zákona neplyne. Samozřejmě jde o argumentaci absurdní, ale to je rozhodnutí NS přece taky.
Hroch není orgán veřejné moci, a nemám v postavení vůči němu žádná občanská práva.
V právním státě se postup podle zákona musí opírat o objektivní kritéria a o racionální, v realitě zakotvené důvody, a nikoli o čistě subjektivní, o skutkové důvody nepřenou (libo)vůli toho, kdo pravomoc vykonává. Že ano.

A ten druhý bod?
0 # Tomáš Pecina 2013-07-18 13:41
Jak můžete chtít stejná práva jako poslanci? To byste mohl chtít i limousinu se chauffeurem a ochranku, když ji má president, ne?

Druhý bod vám vysvětlil Kalousek v TV: o žádnou korupci nešlo, oba poslance do funkcí jmenoval jako odborníky na slovo vzaté. Jmenování nemělo s jejich složením mandátu žádnou souvislost. A zkuste mu to vyvrátit, jestliže navíc zřejmě nebyl tak hloupý, aby něco domlouval po mobilu!
0 # Anonymní 2013-07-18 13:47
Ale já přece argumentuji tím, že ta práva ze zákona nemají a protiústavně jim je teprve nyní přidělil NS. Kdyby ta práva měli poslanci napsané v ústavě, jako tam třeba mají ten nesmysl, že když poslance-vraha PS nevydá ke stíhání, je navždy beztrestný, neobracím se na ÚS, ale odebéřu se do nejbližší putyky a setrvávám v nadávkách na kripla Havla, který to beztak má všechno na svědomí.

Ad 2. bod. Protiústavním zásahem orgánu veřejné moci nemyslím přidělení trafiky, ale opět jen toto konkrétní rozhodnutí NS. Které činí beztrestným např. otevřené přijetí úplatku za hlasování před TV kamerami. A když bude beztrestné, bude ho zcela jistě přibývat. A mně růst škody...
S Kaldou to nemá co dělat.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-18 14:06
Pak mi nezbývá, než vám doporučit návštěvu nejbližší lampárny. Tam se jistě vaše argumentace setká s porozuměním.
0 # Anonymní 2013-07-18 21:47
zpravy.ihned.cz/.../...

Jak bylo naznačováno v tiskovce Ns, rozhodnutí bude asi skutečně "imunizovat" i přijímání igelitkových úplatků.
0 # Anonymní 2013-07-18 23:29
Kdo může být v tomto případě ještě aktivně legitimován k podání ústavní stížnosti kromě trafikantů? Trafikanti samozřejmě ústavní stížnost nepodají, protože jim NS vyhověl.

Proto vidím problém s aktivní legitimací u jiných osob
0 # Tomáš Pecina 2013-07-19 01:07
Každý, kdo je rozhodnutím NS dotčen na svých základních právech, tedy zřejmě nikdo.
0 # Anonymní 2013-07-18 13:49
Oceňovat soudní znalce v tomto kraji není zvykem, ale lapidární inzerát Stanislava Humla nelze neocitovat: „Prodám mandát poslance, za min. 20 mega a 5 kg zlata. Zn. rychle, než si to Nejvyšší soud rozmyslí.“ :-)
0 # Anonymní 2013-07-18 14:41
No, v teto souvislosti me napada smutny fakt, ze v nedavynch dnech se zcela v tichosti poslaneckeho kresla a tedy statutu nadcloveka ujala prava ruka Paroubka, severocesky kmotr Petr Benda. Kreslo a statut nedotknutelnosti mu kolegialne prepustil znami politicky myslitel a hokejovy internacional "Guma" Slegr.
ds
0 # Anonymní 2013-07-19 08:01
Tady je text toho usnesení:
lidovky.cz/.../...

Klasický český přístup, na 3/4 citace vyjádření účastníků a zákonů a vlastní právní názor jsou prakticky je ty věty, které už byly v médiích. Takže vodítko do budoucna žádné, tohle fakt vypadá hodně "koupeně", ale pokud si to koupil Tluchoř, ta se na to možná vztahuje imunita.:D
0 # Tomáš Pecina 2013-07-19 11:21
Díky. Už ho studuji, ale nerozumím mu a zdá se mi částečně vnitřně rozporné. Zřejmě opět nedostatek mého vzdělání…
0 # Anonymní 2013-07-19 10:13
Podle rozvrhu prace Nejvyssiho soudu danou agendu (rozhodovani o vyneti z pravomoci organu cinych v tr. rizeni) dela na Nejvyssim soudu jen tento senat - jen tito 3 soudci - co to je za pravo na zakonneho soudce kdyz se ***predem vi*** kdo to bude delat v realite pomeru v Ceske republice - kazdy at si udela na to nazor sam ...
alarmujici je take ze takovy nazor zastava clovek ktery 10 let pracoval jako ustavni soudce ...Martin Levy
0 # Anonymní 2013-07-19 10:15
zajímavé souvislosti, široké pole pro konspirační teorie - změna rozvrhu práce Brožová ->Brož->Sokol ...

novinky.cz/.../...
0 # Anonymní 2013-07-19 13:09
jinak zmena rozvrhu prace je jedna z nejvetsich pravomoci predsedy daneho soudu, je v podstate nicim neomezeny, nepotrebuje souhlas mistni soudcovske rady, jen tu zmenu musi se soudcovskou radou projednat (tj. v praxi dat na vedomi) Martin Levy
0 # Anonymní 2013-07-19 13:28
Tak nevím, ale závěry Nejyšší stolice se nápadně podobají tomu, co od začátku vykřikuje zločinec Nečas a jeho zločinecká kumpanie. Přijetí výhody za složení mandátu je přeci v demokracii naprosto normální.
0 # Anonymní 2013-07-20 09:41
Rozhodnutí NS je klasickou ukázkou jednání české justice. Tj. odpovídá na otázku, která mu vůbec nebyla položena. To, o co v řízení jde, je ponecháno vědomě stranou. Nikdo se totiž neptá na to, jestli si poslanci mohou hlasovat či nakládat se svým mandátem jak chtějí, konečně za to ani nejsou stíháni, ani jim nic takového není kladeno za vinu. Jde o to, zda si ve věci obstarání veřejného zájmu mohou nechat slíbit úplatek. Což je věc zjudikovaná milionkrát. Žádný veřejný činitel to udělat nemůže a je zcela nepodstatné, zda samotným jednáním v rámci své pravomoci zákon jinak poruší nebo ne. Starosta bude trestně stíhán, když si nechá slíbit úplatek např. při veřejné soutěži bez ohledu na to, jestli ji ve skutečnosti ovlivní nebo ne. Dokonce bez ohledu na to, jestli si jej nechal slíbit od někoho, kdo byl objektivně nejlepší. Máme na to judikaturu už ze socialismu v případech "přidělení" bytu. Je úplně jedno, jestli vezmeš úplatek od někoho, kdo je podle pořadníku stejně na řadě. A soudci NS tohle vědí. zaznamenávám si jejich počin a protože nejde o žádný právní názor, ale o vědomé zneužití funkce, nezapomenu. Žádnej strach, judikatury na to, jak je zcela marné volání po spravedlnosti toho, kdo se dostal do soukolí justice, si sami vytvořili dost. Prostě OŤR a soudy jsou u nás nezávislé a spravedlivé, stačí využívat opravných prostředků ... jak onehdy zacitoval ing. Fiala panu Nečasovi. Tohle vítězství je jenom zdánlivé, protože i před těmi, kteří si dosud zakrývali oči NS ukázal, co je vlastně zač.
0 # Anonymní 2013-07-20 11:53
Přesně tak. Nikdo nezpochybňuje, že by se nemohli svobodně a podle svého nejlepšího svědomí vzdát mandátu. Protizákonné je akorát přijmout za to úplatek. Podobně třeba Alexandr Novák mohl asi legálně prodat akcie energetických společností z majetku Chomutova, akorát za to neměl chtít 40 mega a nemusel včil bručet.
Jenomže taky Ištvan asi neměl blábolit o veřejném zájmu jako o vykonávání mandátu poslance, ale měl to spíš spojit s obsazováním funkcí ve státem vlastněných firmách. Kdo ví, mohlo to být záměrné.Beztak každý ví, že hlavním cílem celé té taškařice bylo dostat k veslu Zemana..
0 # Tomáš Pecina 2013-07-20 12:21
Já logice toho usnesení prostě nerozumím: jestliže má poslanec ničím neomezenou a neomezitelnou svobodu hlasovat, neznamená to ještě, že by měl svobodu inkasovat za způsob svého hlasování úplatky. Nejvyšší soud tyhle dvě věci vůbec nerozlišuje.
0 # Anonymní 2013-07-20 22:50
"Projev" by mel byt chapan jako sdeleni informace (to zahrnuje TČ pomluvy) nebo sdeleni nazoru (podpora, propagace, popirani, hanobeni atd., viz hlavicka tohoto webu). "Projev vule" tedy tezko muzeme podradit pod pojem "projev".

Jiří Janošek
0 # Anonymní 2013-07-21 08:56
Od té doby, co jsem viděl paní Nagyovou u soudu ve věci jejího platu, se mi na pozadí mozku lehce připomínala úvaha, že je na ní něco divného. Jistě, dokonalý účes ve srovnání s tím, jak byla do vazby dodána. Pro zkušené je totiž indikátorem vazby odrůstající "blonďatost" chovankyň. měl jsem za to, že paní Nagyové bylo zřejmě mírně nadstandartně umožněno používat natáček či kulmy, ale moje žena je toho názoru, že zřejmě došlo i k "plastické" operaci prodloužení vlasů, což si jen tak sám neuděláte. Takže jsem si vzpomněl na slova "blonďaté bestie" oni mají policii, my máme justici a docela by mě zajímaly poslední prémie ředitele ostravské vazby. Zvlášť když i ostatní vězni svědomí neopomněli poděkovat bachařům.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)