Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ani po týdnu od zveřejnění usnesení ve věci imunity exposlanců (na serveru Nejvyššího soudu: Šnajdr, Tluchoř) jsem v jejich studiu nepokročil dál než ke konstataci, že rozhodnutí jsou nesrozumitelná a vnitřně inkonsistentní: jako by nebyla výsledkem porady senátu, ale úradkem pohádkových sudiček, které po jedné přistupují ke kolébce novorozencově a tu jedna něco přizná, tu to druhá ubere nebo zpochybní (budeš moudrý a nesmírně bohatý, ale naroste ti dlouhý nos).

Usnesení nejsou dobře a přehledně strukturovaná a je složité vytušit z nich odpověď na ty otázky, které byly podkladem pro právní závěr o vynětí exposlanců z pravomoci trestních orgánů. Nejvyšší soud jako by vůbec nerozlišoval, že korupce má dvě fase, přijetí nabídky korupční výhody a korupční protiplnění, přičemž tvrzení, že imunita pokrývající protiplnění postačuje pro beztrestnost celého skutku, Nejvyšší soud zároveň proponuje i popírá.

Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu přijetí úplatku podle § 331 TrZ je potřebná toliko souvislost s obstaráváním věci obecného zájmu a imunita tohoto obstarávání nemůže mít na trestnost skutku vliv, protože poslanec není trestán za to, co činí, ale z jakých pohnutek se tak děje; jsou-li tyto pohnutky subsumovatelné pod § 331, bez nejmenších pochyb se trestného činu přijetí úplatku dopouští, přičemž k dokonání trestného činu pravidelně dochází ještě předtím, než má korumpovaný příležitost protiplnění poskytnout, okamžikem přijetí výhody nebo její nabídky.

K vynětí by tak mohlo dojít toliko v případě, že by bylo imunitou chráněno samotné přijetí výhody. Kdyby byla rozhodnutí Nejvyššího soudu konstruována tímto způsobem, nebylo by proti tomu možno nic podstatného namítat, přestože i to by byl značně extensivní výklad čl. 27 Ústavy: přijetí peněz by trestným zůstalo, protože to není politické jednání podřaditelné pod čl. 27 odst. 2, avšak přijetí funkce je výsledkem politické dohody a jedná se o projev zákonodárce v parlamentu v tomto rozšířeném smyslu.

Problémem zůstává místní působnost materiální imunity. Podle Nejvyššího soudu, který si s tímto aspektem případu zjevně nevěděl rady, si poslanec nebo senátor svou komoru nosí s sebou jako hlemýžď ulitu. To je výklad zřetelně kontratextuální a i když je snad korektní interpretací Ústavy e ratione, je krajně problematický, protože imunita jako právní nástroj ochrany zákonodárného sboru a jeho členů před šikanou zasahuje do principu rovnosti občanů před zákonem a jako takový by měla být vykládána spíše restriktivně a aplikována zdrženlivě, jen pokud je jí skutečně naplňován účel, pro který existuje. Na místě je test proporcionality mezi porušením rovnosti a zájmem na ochraně zákonodárců před šikanou.

Mám proto i nadále rozhodnutí Nejvyššího soudu za argumentačně chabé a politicky nešťastné, a i když nepochybuji o tom, že Ištvanovo javertovské tažení má s právem málo společného, Nejvyšší soud měl k disposici jiné způsoby, jak zastavení trestního stíhání docílit: např. ve výroku vyslovit, že exposlanci nejsou vyněti z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, avšak v odůvodnění obiter dictum uvést, že ve věci se a limine o podezření z trestného činu nejedná. Tento právní názor by Ištvanovi lidé nemohli ignorovat a museli by trestní stíhání všech obviněných, jak uplácených, tak uplácejících, zastavit.

Komentáře   

0 # Jan Vučka 2013-07-25 07:15
Můj názor je velmi podobný Vašemu. Rozhodnutí jsou mimořádně nekvalitní (ne že by se tak dramaticky odlišovala od jiných nekvalitních rozhodnutí, která jsem viděl, ale v tak významné věci bych očekával, že si s odůvodněním dají práci). Už týden přemýšlím, co napsat na JP kromě toho, že je to prostě zmatek.
Rozhodnutí in re Tluchoř je o trochu lepší než in re Šnajdr.
0 # David Schmidt 2013-07-29 00:19
Dovoluji si připojit můj pohled na věc.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-29 09:08
Tak to bych nazval znásilněním Nejvyššího soudu, provedeným zvlášť brutálním a trýznivým způsobem. NS sice vše, co tvrdíte, říká, ale zároveň také říká přesný opak.
0 # Anonymní 2013-07-29 10:27
Děsím se toho, jak dopadne druhý pokus, až to Ištván přeformuluje.

Jen by mě zajímalo, co bude NS u druhého pokusu dělat, pokud zde bude v mezidobí obíčko ÚS, že to má dělat jinak než doposud.
0 # David Schmidt 2013-07-29 22:16
TP: příklad? Rozhodnutí NS není rozporné.
0 # David Schmidt 2013-07-29 22:31
"Jen by mě zajímalo, co bude NS u druhého pokusu dělat, pokud zde bude v mezidobí obíčko ÚS, že to má dělat jinak než doposud."

Jak jinak než dopusud? trestnost vzdání se mandátu? Trestnost nehlasování s vládní většinou? Trestnost projevu na na poslaneckém klubu, ale nikoli ve výboru?

NS v poslední kauze neřekl nic více než že politický postoj, který se projevuje v nehlasování a ve vzdání se mandátu nesmí být součástí postihovaného jednání. Co je na tom tak nesprávného, aby ÚS to nějak korigoval?

NS v kauze Bárta jasně stanovil, že projev na kluibu je kryt imunitou, ale samotné předání půjčky již nikoli. Tj. nepojal to jako neoddělitelnou součást politiky. Stejným způsobem rozhodl nyní, jen to nenapsal tak explicitně, ale že záleží na OČTŘ, jak budou dále postupovat. Což asi zrcadlí nepřesvěčení o hmotněprávním spáchání zločinu.
0 # Anonymní 2013-07-25 11:08
"já bych to tam nenapsal."
To je stanovisko soudc,e který v té věci rozhodoval.:D Trololo.
zpravy.ihned.cz/.../...
0 # Anonymní 2013-07-25 14:06
Že má Ištvánovo tažení málo společného s právem? :D Větší blbost jste napsat nemohl. A krásně to svědčí o vaší kvalitě jakožto právníka :) Problém je, že stejně jako u nás nejsou kvalitní novináři, je tu i málo kvalitních právníků. Za to máme výborné PR manažery a profesionální ohybače práva. Pokud Nagyová instruovala VR z pozice šéfky kabinetu vlády, dopustila se trestného činu - stíhání v pořádku. Pokud na popud Nagyové VR konala, dopustili se její zaměstnanci trestného činu - stíhání v pořádku. Jestliže poslanci posty vyžadovaly a bez nich by mandáty nesložili a nenechali vládu přežít, což snad z odposlechů plyne, jinak by to nerozjížděli - stíhání v pořádku. Jestliže jim někdo posty dohodil a v jednom případě dokonce vytvořil - pak není moc co řešit - stíháníé v pořádku. A protože věřím, že Tomáš Pecina o obsahu odposlechů ví stejně, jako zbytek veřejnosti - tedy téměř nic - vaří z vody a jako klasický český právník se staví spíše na stranu morálních zmetků a ani s tím nemá problém. Říká, že stíhání šlo zastavit lépe v tom smyslu, že by "hajzl" Ištván nemohl chudáky tři zkorumpované poslance stíhat, což mělo být uděláno, asi aby Pecinově pokřivené spravedlnosti bylo učiněno za dost. Vážený pane Pecino, klidně si tu omlouvejte to, co je nad slunce jasné téměř všem. Klidně tu mluvte o zvůli státních zástupců a policie. Děláte ze sebe jen dalšího bezpáteřního hajzlíka, který kope za "svou" partu a do noci přemýšlí, kterou kličkou by je z toho vysekal. Nebyla snad tato parta, kterou se tu snažíte hájit, tou samou partou, která udělala z ČR ráj vyčůraných exekutorů a právníků? Ale což, takových lidí, pro které je mamon vším a klidně budou v červenci 2013 vykřikovat ODS je pro ČR nejlepší, ODS je nevinná, ODS je čistá (protože díky ní má manželka nový čtyřky, v garáži mám novou sedmičku a na zahradě mi právě dodělávají novou padesátku) je tu dost. Takže se nebojte, když vylezete na ulici, za exota nebudete...
0 # Tomáš Pecina 2013-07-25 16:07
Vidím, že máte jasno: kvalitní právník se vyznačuje tím, že Ištvanův postup schvaluje. Tím se možnosti diskuse s vámi zhruba vyčerpaly, takže dovolíte-li, nebudu se do ní ani pouštět.
0 # Jan Kasal 2013-07-25 16:58
A co na Ištvanovu postupu neschvalujete?
0 # Guy Peters 2013-07-26 16:21
BTW, jak definujete právníka? Tomáš Pecina je novinář. To, že se českým novinářům nepodobá, není chyba jeho, ale jejich.
0 # gogo 2013-07-26 17:07
"Tomáš Pecina je novinář"
To jste mne docela překvapil. Ačkoliv se neznáme osobně, spíš bych jej zařadil mezi právníky než novináře, minimálně od jeho odchodu z BL.
Z čeho odvozujete profesi? Z toho, co kdo umí (nebo vystudoval) nebo z toho, co jej reálně živí?
0 # Tomáš Pecina 2013-07-26 21:15
Málokdy se mi chce tento blog zavřít jako ve chvíli, kdy se tady posté řeší, co (ne)jsem a co jsem (ne)vystudoval. Děkuji všem za pochopení a zdržení se podobných komentářů.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-26 21:46
A co na Ištvanovu postupu neschvalujete?

Účelovost, a nejvíc ze všeho zneužití institutu vazby. Za to je sice ve finále odpovědný soud, ale neměl být podán ani takový návrh.
0 # Adikia.cz 2013-07-27 08:35
Na druhou stranu je však potřeba říct, že účelové (nikoliv účelné) držení ve vazbě zde není ničím neobvyklým a když jde o obyčejného člověka, tak se o to média nezajímají, stejně jako o lidských podmínkách ve vazbě. Díky této kauze tak občané mohli nahlédnout do reality, která může kdykoliv postihnout kohokoliv.
0 # Anonymní 2013-07-25 17:05
Příspěvek je hodnotnou ukázkou sociálně politické deprivace. K tomu napsala zajímavě I. Švihlíková: "Lidé se cítí bezmocní, frustrovaní. Mají pocit, že nemají nikde zastání. Z toho pak plyne snaha zabezpečit se sám, proboxovat se a nikomu nevěřit. Jak uvidíme, jedním z hlavních problémů ČR je zoufalý stav sociálního kapitálu, bez kterého ale skutečná změna není možná. (...) Považují se pouze za diváky v politické hře, do které nemají šanci mluvit, něco ovlivnit.". Jak ukazuje pisatel, z flustrace plyne také zaslepené nutkání řešit politické konflikty právní cestou. Občanskou neschopnost veřejně se angažovat pak má vyvážit akktivita orgánů činných v trestním řízení.

Tento naivní přístup bývá spojen s upřednostněním emotivních způsobů uvažování, které můžou vést ke snížení schopnosti porozumět psanému projevu. To se přihodilo také anonymnímu přispěvateli, který nepostřehl, že článek názor, který je mu tak proti mysli, vůbec neobsahuje. Jeho slabinou tedy není formulace nějakého nepřijatelného stanoviska. Tu vidím spíš v tom, že právé jednoznačný a komplexní názor je z něj obtížné vysledovat.

To vede k otázce, zda podle autora měl Nejvyšší soud stíhání nechat pokračovat, nebo mu měl zabránit s lepší argumentací, viz např. "přijetí funkce je výsledkem politické dohody a jedná se o projev zákonodárce v parlamentu". Možná bylo na místě konstatovat, že pro tvorbu jasného názoru chybí dostatek podkladů.

Radek Mikula
0 # Anonymní 2013-07-26 21:57
Mám obavy, že je v tom všem zapleten i Václav Klaus.
0 # Anonymní 2013-07-31 07:45
A to jakým způsobem?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)