Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dnes uložil Krajský soud v Ústí nad Labem v prvním stupni tresty za loňský brutální útok v Duchcově. Rozsudek byl k útočníkům značně shovívavý: od roční podmínky po tři roky vězení.

Takové tresty arci neodpovídají závažnosti toho, co se stalo: útok byl veden ve skupině z pohnutky, kterou nelze než hodnotit jako zavrženíhodnou (Romové se před incidentem pokusili ukrást poškozenému bicykl), a jeho následkem je těžké ublížení na zdraví, s jehož způsobením nemohli útočníci dost dobře nebýt srozuměni; někteří obžalovaní byli nadto již pro trestnou činnost různého druhu trestáni, takže adekvátní by byly tresty mezi šesti a osmi roky vězení, pro mladistvého iniciátora útoku polovina.

Otázkou je, nakolik k rozsudku přispěla zmocněnkyně poškozených Klára Kalibová, která místo, aby řádně hájila jejich zájem, pronášela do medií výroky jako Podle poškozených šlo o rasistický čin. Nicméně říkají, že v každém národě žijí rasisté a nelze uplatňovat princip kolektivní viny, což je tvrzení sice pravdivé, ale zmocněnci poškozeného podobná hodnocení nepříslušejí; ten by měl především dbát ochrany práv svého klienta: jestliže se snad osobně nedomnívá, že útok byl motivován rasisticky (a ani já si to nemyslím), a její klienti jsou opačného názoru, je její povinností zastoupení vypovědět.

Protože je Kalibová advokátní koncipientkou Michala Mazla, lze její postup hodnotit jako zaviněné porušení povinností advokátního koncipienta, za něž by měl následovat kárný postih od České advokátní komory: ale počkat, ta přece trestá opačné jednání než nedbalé hájení práv klienta!

Akutalisováno.
Server Romea zveřejnil video z ústního vyhlášení výroku rozsudku. Doporučuji: kontrast mezi popsanou brutalitou útoku a směšně nízkými tresty nemůže být zjevnější. Připomínám, že k disposici měl soud sazbu od pěti do dvanácti let [§ 145 odst. 2 písm. a), h) TrZ].

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-03-19 14:55
Pozor, hájení klientů se netrestá vždy, ani když je zjevně protiprávní - www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12749
0 # Anonymní 2014-03-19 15:44
Ten rozsudek bohuzel prileva olej do ohne - a to ze vsech koncu cele problematiky.
DS
0 # Anonymní 2014-03-19 16:03
Naprostá souhlas s DS... Jednou na tu předposranost vůči "diskriminovaným" opravdu těžce dojedem!

A jinak nerozumím tomu, že se někdo příčetný může nechat dotyčnou zastupovat.
0 # Anonymní 2014-03-19 16:16
off topic:
Omlouvám se, že zdejší diskuze používám jako právní poradnu, nicméně je to pro mě velmi cenný, rychlý a spolehlivý zdroj erudovaných informací použitelných v běžném životě. Tentokrát mám 2 dotazy:
1) Jak postupovat, pokud jsem nebyl před započetím výslechu vyslýchajícím poučen o svých právech? Může výslech dál pokračovat, pokud tuto skutečnost namítnu a nechám zaprotokolovat? Co vyslýchajícímu, který neprovedl poučení hrozí? Kam se obrátit s případnou stížností a jaké jsou její náležitosti?
2) Můžu být nucen ke sdělení důvodu proč jsem odmítl vypovídat ve věci, ve které figuruji jako účastník(svědek), pokud jsem uvedl, že nevypovídám abych nezpůsobil sobě trestní stíhání? Abych uvedl, jaké trestní stíhání za jaký tč. by mi případně hrozilo? Jak se proti takovému nátlaku bránit?
Děkuji za odpovědi.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-19 16:25
Ad 1: Nedostatek nebo jiná vada poučení způsobuje především procesní nepoužitelnost výslechu, domáhat se poučení z posice vyslýchaného proto nedává příliš smysl.

Ad 2: Ne, nic dalšího uvádět nemusíte. Nechte si uložit pokutu, stížnostní orgán ji zruší.
0 # Anonymní 2014-03-19 16:56
Ad 1: Já se poučení nedomáhám, svá práva znám. Nicméně poučit před každým výslechem vyslýchaného je povinností vyslýchajícího a pokud ji nesplní porušuje tím své povinnosti a má práva. Takže je logické, že pokud dám skutečnost, že jsem poučen nebyl zaprotokolovat a poté si na ni budu stěžovat, má z logiky věci orgán problém (bude muset vysvětlovat, proč nedostál svým povinnostem a nepoučil mne). Já mám spíše zájem dozvědět se, jaký zákon či předpis mu tuto povinnost ukládá a jaká je sankce při jejím nesplnění. Může být např. vyloučen z projednávání věci? Nějak pokutován? Degradován? Atd.
Ad 2: Stížnostní orgán je kdo?
3) Musím se dostavit k výslechu na základě telefonické domluvy pokud jsem se tak domluvil, ale od té doby jsem se rozhodl, že nemám čas a ani zájem se podrobovat dalšímu výslechu? Pokud to uvedu po telefonu hrozí mi nějaká sankce nebo mohu snad být předveden? Musím jim vůbec volat a nebo telefon brát? Co když uvedu, že nemám zájem se výslechu účastnit a pokud mají zájem oni, mají mi zaslat další předvolání poštou?
0 # Jan Vučka 2014-03-19 20:05
Pokutu by v takovem pripade zrusil soud.
Ja osobne se domnivam, ze pokud predem organu sdelite, ze odmitate vypovidat, pokutu za nedostaveni Vam nemaji pravo ulozit. Pripoustim vsak, ze je to mensinovy nazor.
0 # Filip Šudák 2014-03-21 03:34
K dotazu z 19. března 2014 16:56:
1) Moc bych to nenafukoval, není problém započít celý výslech (podání vysvětlení) znovu, po řádném poučení. Jedná-li se např. o výslech obv. před pol.orgánem, prostě a jednoduše jim, na závěr, odmítněte podepsat poučení (které Vám měli hlasitě číst před započetím výslechu, a tehdy jste jej měl podepsat), s odůvodněním, že Vám je prostě nepřečetli a neseznámili Vás s ním. Orgánu sice za to, že Vás nepoučil, reálně ničehož nehrozí, ale protokol z takového výslechu nelze pak před soudem použít jako důkaz, třeba.
Povinnost poučovací vyplývá z jednotlivých procesních předpisů, zde z tr.řádu.
Vyloučen z projednávání věci může být kterýkoliv policista, či celý "policejní orgán", dá-li takový pokyn dozorující státní zástupce (např. na základě Vaší žádosti o přezkoumání postupu pol.orgánu). Je to však velmi nepravděpodobné, vyloučení pro podjatost nepřipadá reálně v úvahu již vůbec.
Pokutován být nemůže, nejedná se o protiprávní jednání relevantní z hlediska trestního práva hmotného (ať již správního, či soudního), není-li jím způsoben závažný následek.
Degradován nemůže být někdo, kdo nebyl povýšen. Přečtěte si zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - funkci přísluší služební hodnost a hodnost, dnes se nepovyšuje jako za mjr.Zemana.
2) Podle povahy stížnosti dozorující státní zástupce, dohledující státní zástupce, či soudce soudu okresního, v jehož jurisdikci probíhá vyšetřování, zde soudce soudu okresního.
3) Quod non est in actis, non est in mundo. Telefonicky si s policií NIKDY a NIC podstatného nedomlouvejte. Nebo se potom ničemu nedivte.
Ostatní otázky jsou již, spíše, věcí zdravého rozumu.
Ne, nikdy jim nemusíte volat. Je to Vaše právo, nikoli povinnost.
Ne, nikdy jim nemusíte zvedat telefon ani na sebe uvádět telefonní kontakt. Žádný zákon Vám neukládá telefon mít, a již vůbec ne jeho číslo komukoli sdělovat. Tr.řád má dostatečně upraven způsob komunikace OČTŘ - obv. - OČTŘ, co je podání, jak se doručuje, co má obsahovat etc.
Co by kdyby: když s nimi takto jednáte (sorry, ale ve Vašem postavení to nejsou Vaši, s kterými si domlouváte, kdy půjdete na pivo), nechejte se "co by kdyby" překvapit.
0 # Filip Šudák 2014-03-21 03:36
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Anonymní 2014-03-19 21:17
Přechozí komentář opět sežral báječný antispam od Googlu, už mě to fakt nebaví. Jinak, k dnešním úletům naší justice dodám tříletou podmínku za pokus o vraždu nezletilého spícího syna. Hurááá!
0 # Anonymní 2014-03-24 21:05
jiný, alternativní pohled... Je to, její dítě. Její vejce. Ona ho nosila. Je to její vlastnictví - nikoho jiného - tedy, její majetek.

Petr V
0 # Anonymní 2014-03-24 21:10
tzn. může s ním naložit, jak uzná za vhodné....

Petr V
0 # Anonymní 2014-03-20 14:24
To je realita politicky korektní doby, menšinový kriminálník a je jedni jestli je to cikán, nebo Vietnamec atd je považován vlastně za oběť.... A tak mají byt oběti rady, ze státní zástupce nestíhá je za "provokaci" ... Jen mi nejde na rozum, ze si vezmou jako zástupce Kláru Kalibovou, doneslo se ke me, ze měli dostat nejake drž hubne , ale ani tak ti nechápu
0 # Anonymní 2014-03-20 15:56
Co přesně Vám vadí na výroku: "Podle poškozených šlo o rasistický čin. Nicméně říkají, že v každém národě žijí rasisté a nelze uplatňovat princip kolektivní viny"?
0 # Tomáš Pecina 2014-03-20 18:05
To, že se zmocněnec od klientů distancuje. Jako kdyby obhájce řekl: "Můj klient si myslí, že se podvodu nedopustil." Nepopírám, že tak nějak si obhajobu představuje ČAK, ale je to hrubě neethické.
0 # Anonymní 2014-03-21 08:38
Aha - a ten dištanc, to že kalibová si myslí něco jiného, jste vyčetl mezi řádky, kontextuálně, vzhledem k osobě Kalibové, jejích aktivit a lidí, se kterými se stýká (Mazel a spol.)? Chápu, že se nemáte rádi, ale tady bych nic závadného nehledal.

Já osobně u soudu obraty jako "podle žalobce k promlčení/k zaplacení nedošlo", nebo "obviněný vinu popírá" používám běžně a ještě mi nikdy nikdo nevyčetl, že by to chápal jinak než kdybych řekl, že "podle mě k promlčení/k zaplacení nedošlo", nebo "já vinu (klienta) popírám". Respektive, obě verze používám shruba stejně...
0 # Tomáš Pecina 2014-03-21 08:45
To je něco jiného, já o sobě rovněž běžně hovořím ve třetí osobě.

Kalibová ale relativisuje, to co říká, druhou částí sdělení ("nicméně..."), takže výsledný dojem je právě distanc od mínění klientů. Všiml jsem si toho už dřív, u jiných mediálních výroků.
0 # Anonymní 2014-03-21 08:46
TP: Obecně máte pravdu, na druhou stranu jsem zažil občanskoprávní "ex offo", kde Vám klient dává zcela nesmyslné pokyny a soud Vám řekne, že Vás nezprostí a máte to prostě udělat.

U Kalibové bych ale podal podnět ČAKu, kdoví, co všechno napsala do podání v to spisu.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-21 09:27
U Kalibové bych ale podal podnět ČAKu, kdoví, co všechno napsala do podání v to spisu.

Velmi pochybuji, že by se tam něco našlo (i kdyby se tím náhodou chtěla ČAK zabývat). Kalibové styl je spíš dělat nátlak na soudce mimprocesně: umím si představit, jak soudkyni hrozí skandalisací v mediích. V každém případě dosáhla svého a tresty jsou skandálně mírné – a i přiznaná náhrada je nevalná, zejména těch 20 tisíc pro poškozeného muže je výsměchem.
0 # Anonymní 2014-03-21 12:36
ad "Kalibová ale relativisuje, to co říká, druhou částí sdělení ("nicméně..."), takže výsledný dojem je právě distanc od mínění klientů. Všiml jsem si toho už dřív, u jiných mediálních výroků."
- z Vás se stal takový kontextualista a vykladač výroků, že by ten brněnský extremznalec, se kterým se furt kočkujete, radostí zaplesal :)
0 # Anonymní 2014-03-21 12:55
to prece neni otazka kontextualni ... ta formulace jakou Mgr.Kalibova uzila je docela jasna. Byla minena, vyrcena a pochopena presne tak, co Mgr. Kalibova chtela sdelit. Tedy ze se distancuji od stanoviska klientu.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-21 13:12
z Vás se stal takový kontextualista a vykladač výroků, že by ten brněnský extremznalec, se kterým se furt kočkujete, radostí zaplesal :)

Člověk se stále učí něco nového…
0 # Tomáš Pecina 2014-03-21 13:17
Snad budou příště poškození moudřejší a Kalibovou si pod vlivem duchcovského precedentu nevezmou, i kdyby jim s Mazlem nabízeli sebelepší podmínky.

V těchto případech bych je nemohl zastupovat ani já, protože bych nemohl před soudem prohlásit, že útok pokládám za rasistický, když si to nemyslím, ačkoli poškozeným by takové tvrzení a argumenty mohly být ku prospěchu. Výhodou advokáta proti aktivistovi je, že může s klidným svědomím tvrdit věci, které si ve skutečnosti nemyslí.

Kalibová je ovšem jiný případ, ta pod záminkou podpory jedné procesní strany pracovala ve prospěch druhé.
0 # Anonymní 2014-03-21 14:05
Tomasi, z ceho cerpate jistotu ze ten utok nebyl rasove motivovany, tedy presneji, ze obeti nebyly (a nejsou v podobnych pripadech) utocniky vybrany podle etnickeho klice?
DS
0 # Anonymní 2014-03-21 14:12
Ad 12:55 : "to prece neni otazka kontextualni ... ta formulace jakou Mgr.Kalibova uzila je docela jasna. Byla minena, vyrcena a pochopena presne tak, co Mgr. Kalibova chtela sdelit. Tedy ze se distancuji od stanoviska klientu."

- a co takto: To přece není otázka kontextuální... ten hákový kříž na dortu je docela jasný. Byl míněn, vytvarován, a pochopen přesně tak, jak paní ta a ta chtěla. Tedy že propaguje nacismus.

Pokud to někdo chápe jinak, je to odpovědnost Kalibové (paní té a té), nebo posluchače/strávníka?
0 # Tomáš Pecina 2014-03-21 14:50
A někdo tu snad popírá, že hákový kříž na dortu je propagací nacismu? Jinou otázkou je, že nebyl ani upečen, ani zkonsumován veřejně, tudíž nejde o trestný čin ani podle nejextensivnějšího výkladu příslušných ustanovení TrZ.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-21 14:57
DS: Rasistický trestný čin v kontextu kvalifikované skutkové podstaty příslušného zločinu se posuzuje podle motivu, výhradního nebo minimálně hlavního, ne podle průběhu skutku nebo osoby útočníka. Zde šlo o ukradené elektrokolo a útok byl tedy veden pohnutkou zcela nerasistickou, a ani případné rasistické nadávky z něj rasistický trestný čin nedělají. Přesto měl být ve druhém odstavci kvalifikován, jednak proto, že směřoval proti dvěma osobám, jednak pro zavrženíhodnost motivu (poškození nebyli ochotni smířit se s krádeží svého majetku). Když někoho zbiju proto, že mi chodí za ženou, jsem v prvním odstavci, když proto, že jsem mu ukradl kolo a jemu se to nelíbí, ve druhém. Mimochodem, rozdíl sazeb není velký, horní hranice se liší jen o dva roky, takže celé dohadování, zda to byl nebo nebyl rasistický útok, je do značné irelevantní.
0 # Anonymní 2014-03-21 15:36
„Dřevěným hranolem mě srazili z motorky a pak zkopali. Křičeli, že jsem bílá mrdka a že mi podpálí barák.“, případně "chodí opilí po vsi a vykřikují, že jsme bílé svině, že nás rozsekají sekerou a vypálí domy. Smějou se nám do obličeje, že se jim nemůže nic stát, protože mají papíry na hlavu" je podle vás, pane Pecino, už dostatečně rasistické i co do pohnutky? (zdroj. A propos, již mi ten krám od Google dnes smazal dva komentáře, už to fakt přestává být zábavné!
0 # Anonymní 2014-03-24 21:18
Kolo ukradeno nebylo... Pokoušeli se ho _vzít_ Musíte používat přesný pojem...

Petr V
0 # Daniela 2014-03-20 15:58
Podivala jsem se na video, diky p.Pecino, obrazek nahradi tisice slov...
Pani soudkyne si mela precist nahlas doma text 2x a cucat spred projevem nejake haslerky..
Rozsudek se mi zda velmi nespravedlivy a neumerny, proti kolika zakonum se zlocinci (a ne vytrznici, jak se snazi rozsudek findikovat) zproneverili a jak tomu rozumim, jen jedno odsouzeni ztraty svobody a to u recidivistky.
V pripade napadeni bezbrannych obcanu, a jeste s takovou barbarskou surovosti je ostudne, ze nepadly vyssi tresty.. Velice spatny precedent....
Ve Statech by byl stejny problem, kdyby se to neregulovalo s o trochu vice vyvazenym nazorem, logika ta, , ze, kdyz se mensinam nadrzuje, podporuje to vlastne rasismus a KKK. Jako, ze je to voda na mlyn ruznym bigotum a take bezni obcane jsou soudni schovivavosti otraveni a v normalnim souziti jsou pak proti mensinam vice zaujati (viz pripad M.Trayvon).. Sklon k nadrzovani tu je tez...
V Cesku, tvrdim si odhadnout, takove rozsudky normalni obcany - vetsinu- take logicky nastvou a vlastne jeste postvou proti vsem Romum...I tem slusnym. ..A neonackove dostanou munici proti demokracii ..
Pani-slecnu K.Kalibovou od te doby, kdy si nebyla v jednom rozhovoru jista, zda Che Guevara byl vrah a zlocinec , ale o Pinochetovi vedela hned, ze on byl fasista, tak od te doby ji za inteligentni a spravedlivou nepovazuji...
0 # Anonymní 2014-03-20 18:59
Kalibová se dlouhodobě profiluje jako zastánkyně menšin, takže v tom, že se ujala zastupování poškozených vidím především snahu o ochranu cikánů a ne o ochranu práv klientů. Ta vyjádření mým domněnkám dávají ostatně za pravdu.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-20 21:35
Též z jejího vystupování mám dojem, že celou dobu jen hrála "habaďůru" na poškozené a ve skutečnosti hájila zájmy obžalovaných. Otázkou je, co proti tomu efektivně dělat.
0 # Anonymní 2014-03-21 00:49
Me by zajimalo, jakymi "argumenty" je presvecila... jak na ne vubec ziskala kontakt atd.. to by mnohe napovedelo...
0 # Anonymní 2014-03-21 05:00
Proc si ti chudáci vzali za obhájkyni Kláru Kalibovou? Ta přeci během toho procesu obhájovala útočníky cikány..... Nechapu
0 # Anonymní 2014-03-21 21:03
Proč si vzali soudružku Kalibovou?? Pravděpodobně proto, jaké finanční podmínky jim soudružka nabídla. Vůbec bych se nedivil, kdyby ji ve skutečnosti ještě platila nějaká prorómská organizace. V tom případě by to bylo na zástavu výkonu advokacie. Dá se něco takového zjistit?
0 # Tomáš Pecina 2014-03-21 21:22
Těžko. Věřte tomu, že kdybych měl příležitost některé její kousky (např. týkající se mé účasti v nocích kavárenských debat) oplatit, udělal bych to. Zde přímý důkaz k disposici nemám.
0 # Anonymní 2014-03-23 20:34
Pro ann z 21:03 hod. Nemyslim si, ze by sl.Kalibova a jeji kolegove pouzili nejake pozitivni motivace. Repertoar jeji argumenatce v poslednich letech je vyhradne negativni bez ohledu na prilezitost. Jeji vystoupeni koliduji mezi zastrasovanim, vyhruzky az po sireni poplasnych zprav a vyvolavani paniky.

Tudiz bych rekl, ze klienty "sehnala" vysvetlenim (vystrasenim) ze jejich kauza bude jistojite zneuzita "neonacisty a rasisty" a jim se zle povede.. a jen a jen ona je schopna - coby odbornice a parvnicka z prahy, ktera je porad i v televizi a novinach hajit - jejich prava a pomoci jim... a desila je tak dlouho az na to kyvli
0 # Anonymní 2014-03-23 22:25
Asi by bylo snadné zeptat se těch lidí, co je zastupovala, jak k ní přišli. Nicméně jsem si jistý, že to, že postižené zastupuje právě ona, není náhoda. Být postiženými, tak bych určitě chtěl, aby kauza byla "zneužita" tzv. neonacisty a Kalibovou bych určitě poslal do řiti - ovšem pokud bych měl poměr k věci neutrální, určitě bych si ji vybral třeba v případě, že by to dělala zadarmo.
0 # Anonymní 2014-03-20 20:50
Omlouvam se ale toto je absurdita nad absurdity!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 # Anonymní 2014-03-21 11:40
Romové terorizují vesnici, místní dostali policejní ochranu

Dřevěným hranolem mě srazili z motorky a pak zkopali. Křičeli, že jsem bílá mrdka a že mi podpálí barák ... .Chodí opilí po vsi a vykřikují, že jsme bílé svině, že nás rozsekají sekerou a vypálí domy. Smějou se nám do obličeje, že se jim nemůže nic stát, protože mají papíry na hlavu.

Výtečně, jen tak dál, s Kalibovou a podobnými soudci v čele multikulti pokroku...
0 # Anonymní 2014-03-21 11:48
A další komentář mi zmizel... Pokud Googlu hodlá mazat všechny komentáře odeslané přes IPv6, tak ať ten AAAA záznam rovnou smažou. :-(
0 # Anonymní 2014-03-21 15:47
Výtečně, a další komentář mi zmizel v žumpě Googlu. Začíná to být tady opravdu nepoužitelné. Hlavně, že když se dvakrát do měsíce naběhne ten tapetující pošuk, tak antispam nedělá nic.
0 # Jan Vučka 2014-03-24 08:03
Tomáš, nekřivdíte dnes Kláře?
Výrok zní: „Podle poškozených šlo o rasistický čin. Nicméně říkají, že v každém národě žijí rasisté a nelze uplatňovat princip kolektivní viny“
Není fér hrát si na Ivo Svobodu a domýšlet si, co asi tím v nějaké mřížce myslela (zvlášť, když se tomto blogu podobné domýšlení kritizuje). Slova samotná znamenají "romští útočníci byli podle poškozených rasisté; poškození ale věří, že ne všichni Romové jsou rasisté".
To je naprosto korektní výrok, který nic negativního vůči poškozeným neobsahuje. I já ochotně věřím tomu, že ne všichni Romové jsou rasisté. Proč by si to nemohli upřímně myslet poškození??? A proč by tu myšlenku poškozených nemohla Klára říci nahlas???
Nějaké implikace, že by se to třeba po nějakém velkém ohnutí dalo chápat jako znevažování poškozených, to už je jen účelové spekulace a la mřížky vynoření.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-24 13:26
Vy toho Foucaulta ale matláte: je prostě vidět, že na to nemáte dostatečné vzdělání jako svalnatý pedagog Ivo!

Nejde o mřížky, nýbrž o povrchy vynoření, mřížky jsou mřížky specifikace, a osobně nemám ani ty nejmenší výčitky, jestliže na těchto mřížkách budu rožnit právě Kalibovou. Moje hypothesa je, že poškození nic takového, co bylo presentováno, ani neřekli, ani se nemyslí, ale jde právě jen o představy Kalibové, které jim byly pod pretensí bezplatnosti zastoupení imputovány a fakticky vnuceny. A zároveň se nedomnívám, že v tom má prsty Mazel, ten asi jen zírá, co pod hlavičkou jeho AK Kalibová provádí.

Mou letitou zásadou je nevěřit nikomu, kdo se jednou zachoval neethicky, a u Kláry K. je takové jednání nikoli výjimkou, nýbrž pravidlem. Jejím heslem je, že účel světí prostředky, a i já s ní proto podle tohoto hesla nakládám.
0 # Anonymní 2014-03-24 22:01
Zajímalo by mne co si myslíte o tomto?

protiproud.parlamentnilisty.cz/.../...

Petr V

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)