Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Mnozí hovoří o tom, že posledními volbami, ve kterých prohrály demokratické strany a zvítězila politická divise jisté obchodní společnosti, skončila 1. česká republika. To jsou silná slova, arci nikoli zcela nedůvodná. Jak jinak charakterisovat situaci, kdy se moci v zemi ujímá tandem tvořený člověkem, jehož úspěšná presidentská kampaň byla financována z peněz cizí, agresivní velmoci, a bezskrupulosním králem korupčníků, který svůj podnikatelský úspěch založil na masivním uplácení všech a jehož jedinou zásadou je, že každý má cenovku, rozdíl je jen v tom, jaká částka je na ní? Prožíváme tak nyní skutečně cosi jako soft versi období po únoru 1948.

Konec demokratických poměrů v právu, jež je svou povahou konservativní a mění se pomaleji než např. masmedia, začal vpádem trestních orgánů na Úřad vlády a zdá se pokračovat neztenčenou intensitou. Patří k němu i případ Jiřího Komárka, zkorumpovaného policisty, jednoho z těch, kteří místo plnění služebních povinností a věrnosti státu přijali nabídku Andreje Babiše a stali se, stále ještě formálně ve službě, na vedlejšák jeho zaměstnanci.

Když Komárek, spolu s dalším podobným výtečníkem Robertem Šlachtou, musel řady policie opustit, dostal od Babiše okamžitě lukrativní místo ve finanční správě. Druhá strana, v daném případě ještě Agrofertem ne zcela kontrolované – rozuměj uplacené – státní zastupitelství, na to reagovala trestním stíháním Komárka za jeden z excesů, prohlášení o brutálním úniku informací, účelově vypuštěné v době policejní reorganisace.

Domníváme se, že jde o zástupné trestní stíhání, které Babišovi pouze prospěje a demokracii uškodí. Jak Šlachta, tak Komárek jsou zločinci, kteří by zasloužili mnohaleté nepodmíněné tresty za to, jaké informace a služby ještě na ÚOOZ Agrofertu poskytovali, avšak postavit někoho před soud za prohlášení tohoto druhu protistranu jen posílí, protože soud s velkou pravděpodobností obžalobě s odkazem na princip subsidiarity trestní represe nevyhoví; jediným výsledkem akce Komárek tak bude, že Agrofertu přibude další mučedník.

Demokracii nelze bránit nedemokratickými prostředky, což platí nejen v oblasti svobody slova.

Komentáře   

0 # gogo 2017-11-15 08:11
Z hlediska objemu prostředků ze zahraničí si myslím, že nejvíc od "cizí, agresivní velmoci" inkasoval na svoji podporu Havel.

Expanze Babišova impéria a jeho metastázování do státní správy je pro společnost smrtelné riziko, které nás nasměruje ukrajinským směrem. Je smutné, že se Babiš může zaštítit výsledky zatím svobodných voleb.
0 # Anonymní 2017-11-15 08:44
Tady je nebo byla nějaká demokracie? Tedy forma vlády, "ve které by se všichni občané rovně podíleli – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost"?

Nemyslím si to. Zákony jsou navrhovány a přijímány jelitami shůry, ve prospěch především úzké vrstvy "majitelů klíčů". Dokonce dnes už se nepokrytě převážně jen "implementují" ty shůry z nadpozemského eurodobra spadlé. Bez jakéhokoliv ohledu na zájmy porobených domorodců. Při velkém listopadovém převratu se akorát dostala k moci skrz na skrz zkorumpovaná cizí mocí ovládaná jelita, která držela moc a prováděla politiku v cizím zájmu za pomoci od předchůdců převzatého všeobjímajícího systému obelhávání a manipulace všeho občanstva. Tato jelita se dnes pomalu rozkládá, protože se plody svého fungování v očích významné části občanů zcela zdiskreditovala. Takže jsme v posledních letech svědky jiného způsobu obelhávání. Arci složitějšího, méně důvěryhodného a méně udržitelného. Zdá se, že vše směřuje k rozvratu typu pádu Západořímské říše. Systém je dokonale zabezpečen proti jakékoli demokratické změně, vládnutí se zajišťuje všeobjímající korupcí podpůrných vrstev, jediná možnost změny je násilná.
Pokud byla "úspěšná presidentská kampaň financována z peněz cizí, agresivní velmoci", není třeba nad tím brečet. Jiné úspěšné kampaně jsme byli a stále jsme nuceni "si" financovat sami. Holt jiné cizí agresívní velmoci jsou prohnanější, ziskuchtivější, schopnější a drzejší.
0 # Tomáš Pecina 2017-11-15 10:31
Tady je nebo byla nějaká demokracie?

Až vám bezpečnostní divise Agrofertu udělá doma první prohlídku, nahlédnete hloubku svého omylu.
0 # Anonymní 2017-11-15 13:29
Já, že se mýlím? Vy byste mě rozesmál :-)
Sám dobře víte, že mně nic takového nehrozí. Na rozdíl od Vás. Proto si také šifrujete disk, že. A samozřejmě nebezpečí nehrozí od bezpečnostní divize Agrofertu, ale od výkonných údu té vaší "demokracie", že. Za předpokladu, že v tom sám nejedete. Což je dost dobře možné, ba pravděpodobné.
vimeo.com/231922669
0 # Tomáš Pecina 2017-11-15 14:10
Jestliže je ředitel ÚOOZ placen jedním z největších zločinců v zemi, tyto varianty jaksi splývají. Tak jako po r. 1945 prorůstala KSČ do státního aparátu, až jej nakonec plně ovládla, prorůstá do něj dnes Agrofert. A menšinové vláda tento proces nebývale urychlí.
0 # Anonymní 2017-11-15 18:00
Tomáš Pecina: To je ale nevyhnutelný děj událostí v ryzím kapitalismu. Jestliže se na první místo postaví zisk firem, pak jediným možným důsledkem jsou mocné monopoly či oligopoly - jiný konec to mít nemůže. A je zcela jedno, jestli se jedná o Českou republiku nebo USA nebo Indonésii nebo kolonii Marťanů na železitých píscích na Marsu.

Občanská aktivita (myslím skutečná, ne chaos a bordel vytvářený neziskovými organizacemi) je zde sprosté slovo.

Organizace zaměřené na zisk jsou prostě bez skrupulí a jedou rychle za svým cílem. Rychleji, než funguje demokractické rozhodování. Takže časem se vytvoří obří monopoly, oligopoly a zájmové skupiny, které přímo či nepřímo ovládají vládu, právo, úřady a obchod.

Nevím v historii o případě, kdy by to skončilo jinak.

Nedokáži si ani dost dobře představit, jak by v současné demokracii kdekoli na světě mohly věci skončit jinak.

Mocenské vakuum, kdy jsou síly slabé, a existuje relativní podíl všech na rozhodování jsou jen po válkách, některých revolucích či genocidách. V ostatních případech se prostě posilují mocenská centra, až jedna nebo několik skupin nakonec dostanou pod kontrolu vše. V 19/20 případů to přínáší velký úpadek a chudobu, v jednom asi z 20 případů rozvoj.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-11-15 14:31
V okamžiku informačního monopolu přestává demokracie existovat. Zvrat nastal v 90. letech, kdy zanikla nezávislá média s nezanedbatelným dosahem.

Uvědomme si, že každý druhý z našich spoluobčanů má IQ pod 100. Aby se člověk zorientoval, potřebuje být chytrý, nezávislý a musí mít k dispozici kvalitní informační zdroje nebo si je musí umět nalézt. Kolik tu takových může být?

S prominutím, podívejte se, kolik je i zde, na blogu s určitou intelektuální úrovní, v diskusích kretenů!

Tenhle boj nelze vyhrát!
0 # Tomáš Pecina 2017-11-15 15:11
Nepotřebujete informační monopol, stačí kontrolovat OČTŘ a český novinář se přizpůsobí. Právě čtu, za co byl obviněn Marek Přibil. Neuvěřitelné. A Babišův hnojomet LN jede na plné obrátky…
0 # Anonymní 2017-11-15 17:49
Pokud někdo čte české noviny či české zprávy, a nedejbože tomu ještě věří - pak by mu měla být odebrána svéprávnost.

Jinak právě neobjektivní zprávy - po celá desetiletí - do značné míry způsobily tento stav. Na rozdíl od předřečníka tvrdím, že skutečná nezávislá média po roce 1989 zde nikdy nebyla. A to je, mimo jiné, důvod dnešního marasmu.

Dnešek už je jen symptom tohoto. V situaci, kdy ministr vnitra Chovanec rovnou zakládá cenzuru a centrum pro ostrakizaci kompletní šíře názorů podle vzoru Orwellova "Ministerstva pravdy". A kdy neziskové organizace široce plní seznamy a databáze lidí, webů a zdrojů, které si dovolují nejít v linii ideologické strany - už demokracii nezachráníte. Tohle nebude mít pěkný konec.

Všechny státy, společnosit i další drží dohromady ideje. V okamžiku, kdy téměř 30 let zde bujela propaganda namísto objektivních zpráv - dostaly ideje na zadek smrtelnou ránu.

Babišův hnojomet nedělá nic jiného, než třeba americký CNN či jiné hnojomety po všech kontinentech. Je to moderní způsob novinařiny.

Celé Česko je zahnojeno miliónem nálepek, kterými lidé hází po sobě, kdykoli potřebují někoho umlčet či dehonestovat. "On je ten a ten ...fob!", "On je levičák!", "On je kremlobot, nebo on je prozápaďák.", "On je ..." - z toho se Česko už nedostane.

Kontrolovat OČTR je možné jen proto, že se o OČTR a dění kolem toho nešíří, a ani nemohou šířit, pravdivé informace. Bez toho by ta kontrola OČTR k ničemu moc nebyla.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-11-15 15:08
Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu
zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Anonymní 2017-11-15 16:29
Nevidím to tak zle. Sama skutečnost, že agresivní cizí mocnost musí platit prezidentskou kampaň, namísto aby dotyčného prostě dosadila, je rozhodně pokrok... :-).

A o tom, že jsou tu nějaké demokratické strany, také dost pochybuji. Byl jsem dlouhá léta v jedné, která to má v názvu a jsem dnes přesvědčen, že by to slovo měla vypustit.
Jediný rozdíl mezi ANO a tzv. demokratickými stranami je ten, že ty strany nemají silného lídra. Nehledejte za vzestupem Andreje Babiše nic složitějšího; lidi ho chtějí, protože je svého druhu jediný.
0 # Anonymní 2017-11-15 23:13
Asi narážíte na Svobodné; můžete prosím stručně, ale konkrétněji, co Vás vede k tomuto názoru? Díky.
0 # Anonymní 2017-11-15 17:34
> Jak jinak charakterisovat situaci, kdy se moci v zemi ujímá tandem tvořený člověkem, jehož úspěšná presidentská kampaň byla financována z peněz cizí, agresivní velmoci

Existují nějaké jasné důkazy? Tedy kromě novinových článků mediálních aktivistů, kteří jsou v zájmu jeho odstranění prohlásit cokoli?

Babiš je fakt katastrofa. Ale nejsem si jist, zda ještě horší než tzv. "demokraté". Celý Váš blog je obrazem černé stránky tohoto režimu a to je jen specializovaný.

cnemo
0 # Anonymní 2017-11-15 18:51
"Šlachta, tak Komárek jsou zločinci, kteří by zasloužili mnohaleté nepodmíněné tresty za to, jaké informace a služby ještě na ÚOOZ Agrofertu poskytovali" - máte něco konkrétního?
0 # Tomáš Pecina 2017-11-15 21:21
Jen nepřímé důkazy. Vím, jak neschopným polistou je Šlachta, a jak Babiš a jeho "hnojomety" a "hnojometníci" (Koutník, Shabu) vyváděli kvůli reorganisaci, při které měl Šlachta přijít o vliv. A jak ochotně mu zařídil místo u celní správy.
0 # Anonymní 2017-11-15 22:37
Trefné a smutné :-(
DS
0 # Anonymní 2017-11-16 12:11
Na resortní téma - novinky.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)