Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zveřejňujeme rozsudek, jímž senát Městského soudu v Praze ve složení Karla Cháberová (ex-KSČ), Štěpán Výborný (ano, to je ten výtečník, který kdysi navrhl moje trestní stíhání za kritiku protiextremistických soudních znalců) a Jan Kratochvíl vyhověl žalobě Kláry Samkové směřující proti kárnému rozhodnutí České advokátní komory.

Soud se detailně obíral řešenou materií, tedy, inter alia, exkrementy ve všech myslitelných a právně relevantních modalitách; zaujalo – a pobavilo – nás toliko tvrzení na str. 17 rozsudku, že výrok proponující, že orgány činné v trestním řízení jsou pitomé, nelze ověřit. Dle našeho soudu je ověřován spontánně každý den.

Velmi podstatnou částí rozsudku je arci pasáž, zavádějící námi již dříve traktovaný koncept tajného advokáta, který má právo na svobodný projev ve stejném rozsahu jako běžný občan, a advokáta veřejně známého, který je ve svých veřejných projevech vázán povinností přispívat k vážnosti a důstojnosti advokátního stavu (s presumcí, že něco podobného skutečně existuje, dodejme). Nesouhlasíme a doufáme, že Nejvyšší správní nebo Ústavní soud vrátí svobodu slova i veřejně se presentujícím advokátům.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)