Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Tohle začíná být, na rozdíl od jiných Romeou běžně generovaných umělých skandálů, docela zajímavé: Televise Prima, věrna své orientaci na nejmasovější (rozuměj: nejtupější) část populace, odvysílala serii reportáží z převážně romskou menšinou osídlených lokalit, což jí vysílací rada vytkla (str. 8) a uložila jí zajistit v sedmidenní lhůtě nápravu.

Televise se nyní brání, tvrdíc, že ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) vysílacího zákona […] v evropském kontextu zcela unikátně zavádí tzv. politickou korektnost do právního řádu a jednoznačně odporuje ústavní garanci svobody projevu a práva veřejnosti na informace.

To jsou poměrně silná slova, arci nikoli zcela bezdůvodná.

Předmětné ustanovení, včleněné do vysílacího zákona novelou účinnou od 31. 5. 2006, je dílem bývalé komunistické poslankyně Ivany Levé, a do zákona se dostalo výhradně díky hlasům levicových zákonodárců. Protože vysílací rada si patrně byla vědoma jeho sporné povahy, až dosud byla v jeho aplikaci uměřená, a i proto se jeho výklad – a ústavnost – dosud nikdy nestaly předmětem adjudikace.

Přesné znění tohoto ustanovení je: [Provozovatel vysílání je povinen] nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se ethnických, náboženských nebo rasových menšin.

I když v oblasti rozhlasového a televisního vysílání je působení svobody slova a práva veřejnosti na informace do značné míry omezené (vysílání je z hlediska obsahu legitimně a ústavně konformním způsobem regulováno), lex Levá by mohl patřit k těm výjimečným případům, kdy by aplikace ustanovení vysílacího zákona mohla vést až k jeho derogaci Ústavním soudem.

Prvním důležitým aspektem je jeho inherentní neurčitost: neexistuje obecná shoda o tom, co je a co není stereotypní předsudek a už vůbec ne, co takový předsudek utvrzuje. Jestliže řeknu, že Romové kradou, zřejmě takový předsudek vyslovuji, ale co když své vyjádření přeformuluji tak, že zločinnost v romských komunitách, zejména v tzv. sociálně vyloučených lokalitách, mnohonásobně přesahuje průměr v celé populaci a policie není schopna tomuto stavu účinně čelit? To je samozřejmě pravda, přesto jsem tím, podle mínění jedněch, mohl utvrdit v příjemcích sdělení stereotypní předsudek týkající se romské menšiny: totiž že Romové kradou.

Dalším aspektem je legitimita státní regulace soukromých vysílatelů, která v tomto případě už může rovněž narážet na ústavní meze. Každý regulační zásah musí být poměřován svou účelností a potřebností, a omezit právo vysílatele poskytovat publiku relevantní a pravdivé informace, které navíc ani nejsou demagogické, jen proto, že se tak mohou posilovat negativní stereotypy týkající se romské menšiny, to je v právním státě věru na pováženou.

A konečně je tu otázka pragmatického náhledu: každý regulační zásah v takto citlivé otázce povede k tomu, že se v populaci změní referenční filtr, s jehož pomocí jsou informace týkající se Romů zpracovávány. Ilustrovat to můžeme na diskusích velkých zpravodajských serverů: jestliže v článku referujícím o trestném činu určitého druhu není výslovně uvedeno, že pachatelem nebyl Rom (a proč by mělo?), objeví se vždy desítky komentářů thematisujících právě tento aspekt věci. A protože se do obecného povědomí rozšířil mem, že romská ethnicita pachatele se nesmí uvádět, je vymalováno: nejen za všechny ukradené kovové předměty, ale bezmála i za všechny loupeže, znásilnění a kapesní krádeže mohou Romové, což novináři dobře vědí, a někteří z nich, ti slušnější a odvážnější, se nám to aspoň pokoušejí naznačit (např. zmínkou, že šlo o osoby tmavší pleti nebo o příslušníky – nespecifikované – ethnické menšiny). Horší výsledek si arci obtížno představit.

Nelze vyčítat huse, že kejhá, a komunistické exposlankyni Levé nemůžeme mít za zlé, že její legislativní návrhy byly – komunistické. Nic nám ale nebrání, abychom takto defektní ustanovení, třeba s odvoláním na jeho vagnost, prostě neaplikovali. Led, na který velká rada vstoupila, je tenký, a mohl by se probořit.

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-07-05 19:18
zajímavé jsou 2 roviny
1) Zda informace, třebaže pravdivá, nemůže na soukromé TV zaznít, aniž by se k tomu měl potřebu vyjadřovat nějaký ngo profesionální rom a regulační orgán. Zde si myslím, že Ústava je již jen cár papíru, když jsou různá nařízení EU evidentně vyšší právní síly. Díky všem co hlasovali pro tzv Lisabonskou smlouvu
2) Proč by se nemohla uvádět národnost pachatelů. Myslím, že je to zcela v pořádku a píš by se měly ony národnosti a menšiny zamýšlet sami nad sebou. Také jak chcete řešit problém, když ho nemůžete pojmenovat. Vezměte si například drobnou kriminalitu, tak je v mnoha městech dnes převážně romská, prostě fakt. Stejně tak stačí pohled na osazenstvo nějakého českého nápravného zařízení... nebo drogová kriminalita. Ta je zase dnes skoro výlučně vietnamská... v obou případech je zapojena značná část oné menšiny (romské a vietnamské) a přitom oficiální informační linie je Romové jsou "chudáci" a Vietnamci "tvrdě pracující" a mají geniální děti...ani jedno nemá přitom s pravdou/realitou nic společného....kdo tedy více lže? Prima, když uvádí de facto pravdivou informaci, nebo meanstream /pravda láska, když o menšinách prokazatelně lže, až se mu od pusy práší....?
0 # Tomáš Pecina 2014-07-05 21:36
Ano, přesně o to jde. Pravdivá informace o duchcovském útoku je způsobilá utvrdit diváky v jejich "stereotypech" a "předsudcích" o Romech. Jediným řešením by tedy byla autocensura.
0 # Anonymní 2014-07-06 12:37
Některá média si již "autocenzuu veřejně vyhlásila" například Respekt, prý nebude psát o privatizaci OKD, protože jeho majitel p. Bakala v té podivné privatizaci figuruje....jistě je to trochu odlišný případ, ale například Mladá fronta by mohla veřejně vyhlásit, že nebude psát o romské a menšinové kriminalitě, etno businessu atd, protože například její zaměstnanec p. Patrik Banga na jejím idnesu dělá administrátora... česky cenzora a bere...a měla by to pěkně veřešené. Místo toho by nás bombardovala nárůstem údajných rasistíckých a antisemických útoků atd...uznejte...byl by to "krásný nový svět".....
0 # Anonymní 2014-07-08 16:39
0 # Tomáš Pecina 2014-07-05 22:52
Mladá fronta má politickou korektnost v genech. Kdybych nevěděl, že vznikla až po Únoru, vsadil bych se, že za Protektorátu psala oslavné texty o Hitlerovi.
0 # Anonymní 2014-07-06 05:27
Pane kolego, hluboce se mýlíte a Vaš vědění má velké trhliny! Mladá fronta vznikla již v roce 1945. Jen Vaše mládí Vás omlouvá ... :-) :-) :-)
Ovšem oslavovat A.H. opravdu nestihli. Politicky korektní byla ovšem od samého počátku.
0 # Guy Peters 2014-07-06 15:39
Mladá fronta vznikla, když Jaromír "Hořec" Halbhuber ukradl nakladatelství Der Neue Tag. Komunisté s nějakými německými novinami v roce 1945 nepočítali a nikomu to nevadilo.
0 # Anonymní 2014-07-06 09:20
"Prvním důležitým aspektem je jeho inherentní neurčitost: neexistuje obecná shoda o tom, co je a co není stereotypní předsudek a už vůbec ne, co takový předsudek utvrzuje. "

Neplatí tady ono americké "I shall not today attempt further to define ...But I know it when I see it."leclerc
0 # Anonymní 2014-07-06 09:21
Na celé kauze je nejpikantnější to, že nikdo, ani KP multíci se nesnaží zpochybnit pravdivost reportáže. Je to tedy všeobecně přijatá pravda o níž nikdo moc nediskutuje. Není divu, kdo má zájem a hlavně odvahu, může se přesvědčit na vlastní oči. Ale z okem pražské kavárny to zajím ještě vidět není.

Debata je jen o tom, zda to televize může či nemůže říkat:) Právní stav je jen málo významný, i v naší soft diktatuře, v níž žijeme, má právo ten, kdo má moc a moc už řekla, jak to chce. Pravda ale, jak naznačuje i nápis na prezidentově vlajce, se řídí jinými zákony a těžko půjde ucpat všechny informační kanály. Pravda projde, navíc ještě obohacená o lidskou fantazii a příchuť zakázaného ovoce. Existuje lepší reklama?

Jste-li anticikanista, oslavujte. Podobná kauza je účinnější než deset Vandasových projevů a dvacet serverů typu odpor.org. Je málo věcí, které dokáží přesvědčit občana a voliče, aby konal. Ale urážka stupidní lží či vyzdvihování lůzy nad řádné občany mezi ně určitě patří.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-06 10:25
Z formulace normy je bez dalšího rozboru patrné, že pravdivost informace podané v pořadu není rozhodujícím a patrně ani podstatným kriteriem. Z toho může v nejhorším případě resultovat snaha přenést odpovědnost na znalce a logickou obranou vysílatelů bude volání po zavedení předběžné censury. Sledujme tento kanál, tohle bude zajímavé!
0 # Anonymní 2014-07-06 12:33
Ale to přece plyne z definice politické korektnosti o pravdu opravdu nejde...(a ani G. Orwell by to nenapsal lépe "pravda je lež a lež je pravda...") Velmi se obávám, že náš systém začíná splňovat všechny znaky totality. řízená výchova/indoktrinace, manipulace v mediích, postihování jiných názorů....jistě zatím ještě soft totality...zatím,.....:-(
0 # Radek Mikula 2014-07-08 01:44
Nechci posuzovat nakolik je to relevantní, ale některé citace z reportáží Primy jsou skutečně neseriózní, až zhovadilé:
"K podobnému činu, jako je znásilnění, tu od té doby nedošlo, ale právě nezaměstnaní Romové se podle starousedlíků stále velkou měrou podílejí na drobné kriminalitě,"
viz Mediamania

Je to jako napsat, že k podobným masakrům, jako byly ty v pětačtyřicátém, od té doby v Sudetech nedošlo, ale právě čeští nacionalisté podle starousedlíků odmítají posílat své děti na hodiny němčiny.

Celý problém je sporný, dělat ale, jak k tomu v této diskuzi místy dochází, z reportérů Primy bojovníky za pravdu, je trochu nemístné.
0 # Anonymní 2014-07-08 17:49
Byl jste někdy v cikanskem ghettu? Reportáž byla jeste velmi samo regulována, to je paradox, diky politické korektnosti se kyvadlo posunulo velmi doleva, a tak začal byt pravda, která je ve středu, označována za extremismus .....
0 # Tomáš Pecina 2014-07-08 18:41
Může nám připadat, že je to v nepořádku, ale tak lidská práv fungují. V USA byl šampionem svobody slova Larry Flynt, osoba názorů a mravů pro většinu z nás ohavných, a ve stejném kontextu musíme posuzovat, pokud by se bitva o PC censuru ve vysílání měla odehrát na podvozku TV Prima a Bohumila Rouba. Na nich se vytvoří judikatorní pravidlo, a toto pak bude aplikováno i na ty ostatní novináře, kteří by třeba chtěli přinést zprávu o Romy vykradené lékárně (jako dnes v Novém Jičíně), ale už nebudou moci.
0 # Anonymní 2014-07-08 16:30
Nechci Vám ničit bábovičky, ale existuje naprosto jednoduchá metoda, jak poznat pravdu. Vypravte se na malou procházku do podobných oblastí, podívejte se, jak tu starousedlíci/cikáni žijí, zeptejte se místních, co se stalo konkrétně jim, zeptejte se "mimo protokol" místních policistů... Uvidíte, že situace
je podstatně horší a reportéři Primy celý problém ještě výrazně zjemnili. Nespekulujte, pravda je totiž na dosah ruky!

>Je to jako napsat, že k podobným masakrům, jako byly ty v pětačtyřicátém, od té doby v Sudetech nedošlo, ale právě čeští nacionalisté podle starousedlíků odmítají posílat své děti na hodiny němčiny.

Je jen otázkou času, kdy na některém z desítek terorizovaných lokalit dojde k vážným incidentům. Většinoví "rasisté" už mají dost ponižování ze strany politiků, kteří žijí právě z jejich daní, nikoli z daní "vyvolených etnik". Z daní těch samých rasistů také politici platí lůzu, která devastuje celá města, je pod nadstandardní právní a sociální ochranou, de facto beztrestná. Násilí rozhodně není něco, bych si přál, ale při současné politice to prostě objektivně nemůže vést jinam.
0 # Radek Mikula 2014-07-08 23:45
Primitivovo blaho:
vše je přehledně jasné - na první pohled je evidentní, kde je černá a bílá, kde jsou utiskovaní a kde tyrani. Žádný složitý sociální ani etnický konflikt u nás není. Stačí, aby přišel někdo, kdo udělá pořádek. Ten náš, bílý...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)