Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Celkem bez překvapení se vyvíjí mediální proces roku: Jana Nagyová-Nečasová dostala za zneužití vojenské zpravodajské služby trestním příkazem roční podmínku, stíhání zpravodajce Pohůnka bylo zastaveno, jednání jeho dvou šéfů postoupeno ministerstvu obrany.

Proti trestnímu příkazu hodlá státní zástupce (podle iDnes: žalobce) podat odpor (podle téže: rozklad), proti usnesením o zastavení a postoupení stížnost (hádejte, co podle Agrofertpressu: ano, správně, odvolání!).

Je dobře, že soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová nepodlehla mediálnímu běsnění a politickým tlakům a věc posuzuje, jak se zdá, podle její skutečné závažnosti, tady jako bagatelu.

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-06-30 17:50
To postoupení není Ministerstvu vnitra ale Ministerstvu obrany, pod které Vojenské zpravodajství spadá.
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 17:55
Díky, už to opravili. Bylo mi to také divné, co s tím má MV, ale když něco napíše Nejčtenější Seriosní Deník, to se pochybovat nemůže.
0 # Anonymní 2014-06-30 17:56
Takže Ištván uspěl, skutek se dle soudu stal. Zatím tedy žádný problém s jeho postupem.:) Za mediální běsnění si můžou obvinění (a jejich advokáti) způsobem obhajoby.

Yossi
0 # Anonymní 2014-06-30 20:38
Zneužití tajné služby pro osobní účel jako bagatel?

Mne celkem straší ten postup ala Lessy, že když je možný služební postih, tak nelze postihnout dle trestního zákoníku.
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 20:43
Přesně tak. Osobně bych to řešil opačně, Nagyovou a Pohůnka bych zastavil a šéfům dal podmínku, ale jinak se s Královou ztotožňuji. Uvidíme, kdo to dostane u odvolačky.
0 # Anonymní 2014-06-30 22:22
A kde je hranice, kdy postačuje služební postih a kdy je nutný postih dle trestního zákoníku?
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 22:36
To stanoví trestní zákoník. Trestný čin nelze v disciplinárním řízení projednat.
0 # Anonymní 2014-07-01 05:19
Sám uvádíte, že se trestný čin stal, takže nerozumím, proč současně souhlasíte, že se má řešit v rámci služebního postihu. Leda byste to myslel ironicky a já to nepochopil.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-01 07:28
Opakuji, že bych rozhodl poněkud jinak: že se trestný čin stal a že se ho dopustili Kovanda s Páleníkem.
0 # Anonymní 2014-07-02 08:05
A to Vám, v daném kontextu, připadá jako "bagatela"? Potažmo to považujete za "rozumné rozhodnutí"?
0 # Tomáš Pecina 2014-07-02 10:00
Bagatelou míním, že se sice jednalo o trestný čin, ale relativně nízkého stupně závažnosti, a rozumným rozhodnutím, že to tak bylo posouzeno. Nevím, co na tom dál mohu vysvětlit.
0 # Anonymní 2014-07-02 11:52
Já asi rozumím, jak to myslíte, ale zdráhám se tomu uvěřit. Takže podle Vás je pravděpodobně zcela únosné, pokud se státem zřizovaná tajná služba zcela bez zákonného podkladu zneužívá pro ryze soukromé účely premiérské konkubíny? Co § 329 TrZ? Nehledě i na nemalé zbytečně vynaložené prostředky daňových poplatníků, což by například mohlo navozovat podezření ohledně správy cizího majetku - §§ 220, 221 TrZ? (Sledování údajně částečně prováděla i najatá soukromá firma.)
0 # Tomáš Pecina 2014-07-02 12:01
Únosné? Někdy jsem naznačil cosi v tomto smyslu?

Za závažný trestný čin bych pokládal, kdyby vojenské zpravodajství sledovalo např. oposiční politiky. To by byla úplně jiná kategorie, než když sledovalo premierovu manželku, navíc toho zřejmě tak moc nezjistili.
0 # Anonymní 2014-07-02 12:52
No tak když je něco bagatelní, tak je to relativně bezvýznamné, zanedbatelné, aspoň v mém chápání. "Únosné" už v něm dokonce tuto hranici překračuje.Pro mě je to jednání naprosto nepřijatelné, neslučitelné s dalším působením těch lidí ve svých funkcích. K čemuž, nemýlím-li se, vede jedině cesta odsouzením za trestný čin. Ovšem z Vašeho vyjádření se dá dovodit, že postižení takového jednání jen v rámci kázeňské pravomoci (tedy například snížením osobního hodnocení po dobu tří měsíců, třeba koncem roku plně kompenzované odměnami) je "rozumné". To nevěřím svým očím. Taktéž zcela irelevantní argumentaci "...navíc toho zřejmě tak moc nezjistili" bych od Vás určitě nečekal.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-02 13:01
Napsal jsem, že podlé mého názoru se Páleník a Kovanda trestného činu dopustili. Jejich působení ve službě je vyloučeno bez ohledu na to, bude-li se incident posuzovat jako trestný čin nebo disciplinární delikt.

Bagatelní trestný čin je takový, který není pouhým přestupkem, ale je relativně málo závažný. Čemuž odpovídá i uložený trest. Pokud si pod tímto pojmem představujete něco jiného, jak popisujete, pak pod takové vymezení bych záležitost nepodřadil.
0 # Anonymní 2014-07-02 14:32
No asi nejste svůj omyl schopen přiznat, škoda...

Proč myslíte, že je "jejich působení ve službě vyloučeno"? Pokud vím, Páleník už je stejně "ve výslužbě" (takže netuším, jak by ho ministr mohl postihnout), ovšem pokud by to zůstalo, jak "rozumná" soudkyně posoudila, tak by zřejmě nic nestálo v cestě jeho reaktivaci (když už ho mezitím vykopli z korýtka, které za své cenné služby dostal). Kovanda je pak, tuším, dočasně mimo službu (=válí si doma šunky za půl peněz) a pokud o jeho trestu bude rozhodovat ministr, skončí to nejspíš tím sníženým osobním ohodnocením v původní nebo jiné funkci, odpovídající jeho hodnosti a kvalifikaci, neboť na propuštění by to nestačilo (když přece nespáchal trestný čin).
0 # Tomáš Pecina 2014-07-02 16:49
Jiný právní názor nemusí být nutně omyl.

Tajná služba, která něco takového dovolí, je zralá na zrušení, a operativci, kteří se na tom podíleli, na vyhazov bez výsluhy, ale to ještě neznamená, že by se jednalo o těžký zločin, za který by měly padat (např.) nepodmíněné tresty.
0 # Anonymní 2014-07-03 05:33
Pokud byli ochotni sledovat na pokyn milenky manželku premiéra, tak jistě byli ochotni sledovat i opoziční politiky (nebo jiné osoby). Zda k tomu dostali pokyn a činili tak, nevíme (bez odposlechů by se nepřišlo ani na toto sledování). Zdráhám se věřit, že se jednalo o jediné náhodné zneužití tajné služby.
0 # Anonymní 2014-07-03 08:10
TP 16:49:
Ach jo. To přece nemůžete myslet vážně. Vůbec si nevidíte do úst a schováváte se za nějaký pochybný "právní názor"? Jste už jak ten kárný senát NSS.
Jedním slovem říkáte, že "se tak moc nestalo", když tajná služba mimo své zákonné oprávnění "jenom sledovala manželku" (a řidiče Úřadu vlády a jeho přítelkyni) a druhým slovem, že "je taková tajná služba na zrušení". Pokud byste měl v tom druhém pravdu (já sice s tímto názorem sympatizuji, ale asi "to neprojde"), tak by připadala v úvahu i kvalifikace podle § 329 TrZ, odstavec nejméně 2 (tři až deset let). Jistě by potom byla důvodná i "nedbalostní" kvalifikace podle § 330 TrZ, odst 2, možná i 3, a zajímavá by byla i aplikace § 398 TrZ, odstavec 2, ale především odstavec 4. Pořád ještě bagatela a rozumné rozhodnutí?

Ve shodě s anonymem přede mnou jde dle mého názoru (a to v obou případech - jak u zneužití Vojenského zpravodajství, tak v tomto "rozumném" rozhodnutí) o projev fungování politicko-vládně-justiční chobotnice, pro kterou zákon neznamená vůbec nic, podstatné jsou jenom její zájmy a jejich protagonisté. A to, že jde bohužel o zneužívání mocenských nástrojů zcela běžné, pravděpodobně dennodenní, a u kterého jen málokdy vyvře jeho pozadí ve vší nahotě na veřejnost, ještě neznamená, že je bagatelní. Ve druhém případě je to vlastně určitá obdoba "případu Janoušek", u kterého se na jiném místě nerozpakujete mluvit o tom, že "soudy berou". Což si nyní nejsem jistý, zda to náhodou pro Vás taktéž není bagatelní.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 09:00
Vy jste jako ten putimský strážmistr: kdyby měl Švejk fotoaparát, určitě by fotografoval :-)

Jestliže se zjistí, že polovina důstojníků tajné služby neumí číst a psát a druhá polovina má IQ v pásmu slabé debility, bude služba na zrušení rovněž, aniž by tím spáchali trestný čin.

Prostředky trestního práva nemůžete postihovat jednání, kterého by se někdo mohl dopustit, ale právě jen to, co spáchal, a to je v tomto případě skutečně bagatela. Takže k přečinu došlo a je na místě uložit za něj trest, ale není to nic, za co by měli ty čtyři zastřelit za úplňků.
0 # Anonymní 2014-07-03 10:07
Vaše vyjádření je zcela nemístné. "Zastřelení" samozřejmě nežádám a pokud píšu o nějakém "by", tak jen dovádím do důsledku Vaše slova. I ve vašem druhém odstavci by patrně za hypotetický popisovaný stav někdo měl nést odpovědnost, zřejmě i trestní.
Na rozdíl od Vás bych považoval za rozumné, kdyby byli adekvátně postiženi alespoň za to, co jim lze prokázat, a v rámci platných sazeb (takže např. § 329 TrZ, odstavec 1 až 2, popřípadě alespoň § 330 TrZ, odstavec 1 až 2, § 393 TrZ odstavec 2, § 220 TrZ, odstavec 2b, popřípadě alespoň § 221 TrZ, odstavec 1).
A je od Vás velký nonsens, pokud nerozlišujete, že v našich podmínkách jsou reálně prokazatelné patrně pouze uvedené přečiny, avšak závažnost jejich činů by v jiném právním prostředí klidně mohla odpovídat organizované zločinecké skupině, o korupci ani nemluvě. Viz např. postižitelnost u nás a ve Švýcarsku v kauze MUS.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 11:48
Co je na tom nemístného? Byl to neuvěřitelný skandál? Byl. Došlo je spáchání trestného činu? Podle mne i podle soudu došlo, odlišnost je pouze v tom, kdo z akterů se ho dopustil. Měli by obvinění dostat exemplární nepodmíněné tresty? Ne, neměli, úplně postačí, když je vyhodí ze státní služby a případně jim dají podmínku, obecně prospěšné práce nebo jiný adekvátní trest.
0 # Anonymní 2014-07-03 13:31
Nemístné je, jak mi podsouváte, že žádám "zastřelení za úplňku", jak švejkovským vtípkem zlehčujete vážnost problematiky (kde v mém textu je cosi, na co by se dalo napasovat "kdyby měl fotoaparát, určitě by fotografoval"?) Příklad s analfabety v tajné službě je také "prudce inteligentní".
Jednoznačně se mýlíte, ať už vědomě, nebo nevědomě. "Věc" je velmi vážná, dotýkající se základních struktur státu, v jádru jde o "privatizaci" státu zákulisní mafií, o zločinné spolčení, o korupci na nejvyšší úrovni. Bagatelní jsou jen reálně hrozící důsledky, a i to jen v důsledku fungování té mafie. Pokud je mi známo, věc bagatelizují jen protagonisté té chobotnice.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 13:35
"Věc" je velmi vážná, dotýkající se základních struktur státu, v jádru jde o "privatizaci" státu zákulisní mafií, o zločinné spolčení, o korupci na nejvyšší úrovni.

Ne. Možnost existence takové mafie připouštím, ale affairka s Nečasovou a Nagyové řidičem s ní neměla absolutně nic společného. Až někdo přinese důkazy, jak Janoušek a Rittig Nagyovou podpláceli výměnou za obsazování určitých postů, bude to něco docela jiného. Zatím je to celé jen opereta.
0 # Anonymní 2014-07-03 14:19
0 # Tomáš Pecina 2014-07-03 15:04
Názor Martina Fendrycha něco dokazuje? Je to pouhý spin doctoring ve prospěch Pravdy a Lásky, žádná relevantní fakta.
0 # Anonymní 2014-07-07 11:18
Jste srandovní. I z názoru sebevětšího šmejda lze vypreparovat fakta.
zpravy.ihned.cz/.../
prehravac.rozhlas.cz/audio/3157328
0 # Tomáš Pecina 2014-07-07 11:23
Ale to je přece úplně jiný trestný čin! U OS pro Prahu 1 se řešilo zneužívání vojenského zpravodajství.
0 # Anonymní 2014-07-07 11:23
Asi znáte, ale pro přehlednost:
zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-07-07 11:24
Nechtěl jste důkazy " jak Janoušek a Rittig Nagyovou podpláceli výměnou za obsazování určitých postů"?
0 # Anonymní 2014-07-07 11:27
Nehledě na to, že je zde zjevná souvislost s kauzou přes posudek ÚZČ ke "kontrasledování".
0 # Anonymní 2014-07-08 14:17
Nepřekvapující až komické, jakým paskvilem zatím justice vyhodnotila ostudný bordel u ministerského předsedy, jeho milenky a naprosto neschopných vysokých důstojníků.

Zároveň jsem překvapen i zvláštním hodnocením autory, pana Peciny, pokud to nemyslel jako ironii.

Upřímnou soustrast paní Nečasové skz její narušení osobnostích práv. Ovšem toto se zde děje jak na bězícím pásu ze strany státních orgánů.

Naproti tomu nezákonné počínání vojáků a zpravodajců považuji ze mnohem více znepokující zprávu a horší exces. Bude vůbec justice schopna dospět ke spravedlivému trestu pro tyto pachatele? Jenom aby nedostali pouze domácí vězení na týden, nebo jim nezarazili vycházky. Neodejdou ještě včas s výsluhou, nebo ani předčasný odchod jim nehrozí?
0 # Anonymní 2014-06-30 21:39
Ze strany VZ to uplne bagatelni nebylo, dle meho nazoru. Jinak souhlas.
0 # Tomáš Pecina 2014-06-30 21:48
Jistě, trestný čin se stal. Ale především je tam zásah do osobnostních práv Nečasovy exmanželky, který by se měl řešit pořadem práva civilního. Ten bagatelni nebyl, neoprávněně někoho sledovat a poznatky předat manželově milence, to by mělo stát hodně velké peníze.
0 # Anonymní 2014-07-01 09:24
Tahle móda trestních příkazů v případech, kdy je jasné, že bude podán odpor, mi nepřijde jako nic dobrého. AHL
0 # Anonymní 2014-07-01 09:38
Rozumne, bez prekvapeni a nepodlehla?!
Dala jediny trest osobe, ktera porusila nejmene povinnosti, ale je v nemilosti davu!
Prijmeme-li sled deni podle zalobcu, pak trestni prikaz asi OK (nechapu, jaky trest ji chce Komar navrhovat), Pohunek asi taky OK (rozkazy se poslouchaji a vyjma zjevne zlocinnych neprezkoumavaji podrizenymi), ale oba sefove tajne sluzby jen disciplinarni delikt??? U nich byl zajem na dodrzovani zakona nejvyssi. Vyjimecne je v tomto pripade treba hledet na (udajneho) organizatora mirneji nez na (udajne) vykonavatele.
0 # Tomáš Pecina 2014-07-01 09:42
S tím souhlasím, v tom se také můj názor od názoru soudu odlišuje. Na druhé straně si umím představit důvody, proč byla potrestána Nagyová a ne generálové: Nagyová u nich mohla vyvolat oprávněnou obavu, že v případě neuposlechnutí to pro ně může mít nepříznivé karierní důsledky (a vice versa pokud budou povolní).
0 # Anonymní 2014-07-01 21:04
Kauza nastesti dopadla normalne civilizovane ... Takze ti co touzili po krvi jsou zklamani... Noviny ji vyrobily, chvilku zivily, ale uz to netahne... Je potreba pomalu najit dalsi kauzu... Obdobne kauza Rath ... Ta uz nam take neplni stranky novin... To uz take neni zajimave... Nudny malo akcni proces... Takovy trest smrti, kdyby byl. To by byl panecku primy prenos!

Petr V
0 # Anonymní 2014-07-13 13:20
svobodnyodpor.info/.../... - Další zneužití institutu trestního příkazu Helenou Královou. AHL

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)