Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Shodou náhod se mi dostalo do rukou několik dokumentů k případu Gilberta F. McCraee, jenž byl pravomocně odsouzen za loňskou vraždu v tramvaji 22. Zvlášť rozsudek soudu I. stupně je pozoruhodná četba. Podle verse obžaloby, potvrzené již třemi stupni soudní soustavy, se měla vražda seběhnout tak, že McCrae, obchodník s historickými zbraněmi s americkým a britským pasem, který žil od r. 2002 v České republice, se v baru Ještěrka v Londýnské ulici na Vinohradech dostal do verbálního konfliktu se svou obětí, čtyřiatřicetiletým narkomanem Rudolfem S. Toho poté sledoval na zastávku tramvaje na Tylově náměstí a odjel s ním inkriminovanou linkou č. 22 až na konečnou do Hostivaře, kde jej jedním výstřelem do hlavy chladnokrevně usmrtil. Načež z tramvaje v klidu vystoupil a vrátil se domů na Vinohrady. A co je nejzajímavější, po činu se ani nesnažil Českou republiku urychleně opustit, aby nemohl být dopaden (musel jistě počítat s tím, že hosté a barman z Ještěrky ho dokážou poměrně přesně popsat), ani se nepokoušel vražedné zbraně zbavit, ale čekal, až jej policie – po měsíci – vypátrá, zadrží a zbraň u něj v bytě objeví.

Jako sujet detektivky by to, jak jistě uznáte, nemohlo projít ani přes prvního lektora, nicméně české soudy jsou shovívavé: s touto versí se plně ztotožnily a Američana za vraždu odsoudily na šestnáct let do vězení. Odsouzený nyní tvrdí, že se stal obětí komplotu, a já, ačkoli bývám v těchto případech velmi nedůvěřivý – věznice na celém světě jsou plné dokonale nevinných lidí – mám rovněž problém to, co policie a městské státní zastupitelství soudu předložily, akceptovat byť jen jako zlomkově pravděpodobnou versi reality.

Pochybnosti vzbuzuje hlavně práce policie a jejího Kriminalistického ústavu Praha: Proč nebyl záznam kamerového systému zabírajícího prostor zastávky, kde vrah a oběť čekali na spoj, předložen znalci, který by posoudil identitu vraha a obviněného podle jeho výšky a způsobu chůze? Tyto techniky jsou přece běžně používány např. u bankovních loupeží. Proč policejní znalci tvrdí, že nábojnice prošla McCraeovou zbraní, ale nepřiložili na důkaz jedinou mikrofotografii? Opravdu nemají mikroskop, který by takový snímek dokázal zhotovit? Nevěřím. Proč se policie starala o nedopalky cigaret u KFC, ale nenapadlo ji předat k analyse ty z baru? Jestliže vrah kouřil, na některých z nich by musela být jeho DNA. Proč se nikdo u soudu nezabýval minulostí poškozeného, který měl podle mediálních zpráv krátce před vraždou opustit léčebnu, kde se léčil z drogové závislosti? Proč nebyl vyslechnut ani jeden ze svědků navržených obhajobou, snad s výjimkou obhájce ex offo, který jako správný český advokát vypovídal v neprospěch svého klienta? To samo o sobě svědčí o snaze soudu něco zatušovat.

Jistě, uznávám, že nepřímých důkazů proti obžalovanému byla řada, a také si nemyslím, že co policista, to organisovaný zločinec Kopáčova, Berdychova nebo Toflova kalibru. Přesto bych řekl, že justiční systém zde zase jednou spíš než usvědčeného pachatele poslal do chládku člověka, který se stal někomu nepohodlným.

Věřil bych spíš tomuto: Oběť a vrah si smluví schůzku v baru Ještěrka. Tam se pohádají, oběť možná vraha vydírá a vyhrožuje mu, že ho udá, možná jen odmítá zaplatit dluh, v každém případě se vrah rozhodne oběti zbavit, ještě ten samý den, resp. tu samou noc. Je to riskantní a nerozumný plán, ale vrah si zřejmě neuvědomí, že policie podle mobilu, který najde u oběti, za pár minut vypátrá bar, kde spolu byli, a do několika hodin bude mít jeho popis, anebo to ví, ale risiko je příliš velké – třeba netuší, kde oběť bydlí, a musí proto plán uskutečnit okamžitě, než opilou oběť ztratí s očí např. v taxíku. Ať tak nebo onak, vražda se podaří a policie je bezradná, a tak místo skutečného vraha za měsíc předloží mediím McCraee, na jehož likvidaci má někdo mocný zájem.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-12-21 07:27
Proč nebyl záznam kamerového systému zabírajícího prostor zastávky, kde vrah a oběť čekali na spoj, předložen znalci, který by posoudil identitu vraha a obviněného podle jeho výšky a způsobu chůze.

Shodou okolností jsem žádal jako poškozený, aby byl proveden znalecký posudek (biomechanika - bipedální lokomace), aby bylo prokázáno, že se podezřelý vloupal do prodejny.

Znalec záznam z kamery prozkoumal a dospěl k závěru, že není v kvalitě, která je nutná k tomu, aby mohlo dojít k identifikaci pachatele. Pachatel zabíral na záznamu jen plochu 1/5 a byl v šeru (vloupání proběhlo v nočních hodinách). Také je důležité, kolik snímků za sekundu záznam obsahuje. Identifikovat proto podle chůze nešel. Na záběru totiž musí být zřejmé, kde má oči, nos, uši, ramena ruce, atd.. V těch místech se pak na každém snímku udělají jaké si body a sleduje se pohyb těch bodů ze záznamů a porovnává se s pohybem bodů s porovnávacího záznamu, který se pak udělá s podezřelým. Když na záznamu nejsou k rozeznání všechna potřebná místa na postavě podezřelého, tak není co zkoumat. To je jen tak laické vysvětlení z toho co mi řekli z kriminalistického ústavu a co jsem si z toho ještě zapamatoval.

Ukrajince nakonec osvobodili, protože měli jen jeho pachovou stopu z prodejny. Tvrdil, že ji tam mohl zanechat, když byl jako zákazník v prodejně, v době kdy byla otevřená.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-21 13:09
Na to místo jsou zaměřeny nejméně dvě kamery, takže bych předpokládal, že aspoň z jedné z nich se budou uchovávat záznamy s dostatečnou snímkovou frekvencí.
0 # Anonymní 2012-12-21 15:43
Proti McCraeovi měli i vzorky pachové stopy, přičemž se jednalo o stopu silnou, to znamená, že se nemohlo jednat o přenos. Pokud by v té tramvaji seděl jen pár zastávek, pachovou stopu by infikoval jiný pach a nebyla by silné intenzity. McCrae v té tramvaji musel jet. O silnou stopu se jedná, pokud pes prochází jednotlivé vzorky a zastaví se u vzorku s pachem zájmové osoby. Pokud projde všechny vzorky a poté se vrátí zpět ke vzorku zájmové osoby, jedná se o slabou stopu. Tzn. v sadě vzorků je vzorek pachatele na 3 místě z deseti, pes se zastaví na třetím místě, pokud by byla stopa slabá, prošel by všech deset vzorků a vrátil by se ke vzorku č. 3. to vše se dělá třikrát. Silnou stopu nezpochybní, prostě v té tramvaji McCrae byl a vystoupil z ní v době, kdy došlo ke vraždě.

Z odůvodnění vyplývá, že sledujícího muže nelze s ohledem na kvalitu záznamu individuálně identifikovat, tzn. že záznam prověřoval znalec prof. Straus (nikdo jiný se totiž touto vědou nezabývá a je to jediný znalec v ČR), který záznam vyhodnotil jako nekvalitní.

Nepřímých důkazů byla spousta, a nemyslím si, že McCrae je obětí komplotu.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-21 16:10
Pachovou stopu sejmuli s plastových sedaček, u kterých si dovolím pochybovat o silné absorpční schopnosti, a žádného znalce k analyse záznamu soud nevyslýchal.

Nejsem zcela přesvědčen o jeho nevině (i když se k této alternativě kloním), ale jsem si jist vadností dovozeného motivu.
0 # Anonymní 2012-12-21 16:54
"znalce k analyse záznamu soud nevyslýchali"

Znalce vyslýchat nemuseli, pokud znalecký posudek neprovedl, kvůli kvalitě záznamu. V opačném případě (že to znalec nezkoumal) je to chyba obhajoby. Pokud soud tvrdí, že záznam nebyl kvalitní, aniž by měl pro takový závěr odborné předpoklady a nenechal na to vypracovat znalecký posudek, pak měl obhájce takovou skutečnost namítat. Zvlášť za situace, kdy se soud pouští do rádoby odborných hodnocení (typově, druhem postavy odpovídá muži, kterého svědci spatřili).

Právě proto, že sedačky mají špatnou absorpční schopnost, se jednalo o silnou pachovou stopu. Jak se píše v odůvodnění, musel ji tam McCrae zanechat bezprostředně před tím, než byla stopa sejmuta.

Jak říkají odsouzení (na otázku, za co se dostali do vězení), advokát to posral.

Z Pavláku je to do Hostivaře tramvají cca 30 minut. Co to muselo být za člověka, že ani během 30 minut nedokázal vychladnout a změnit svůj úmysl vraždit. Normální člověk za půl hodiny neví, že k nějakému konfliktu došlo. Vypustí to prostě z hlavy.
0 # Anonymní 2012-12-21 18:32
Co to bylo za člověka, že neuměl česky (neuměl si ani objednat pivo - podle rozsudku si ho objednal gestem - a s nikým za celou dobu nepromluvil ani slovo), ale natolik rozuměl blábolení nějakého ožraly, že ho za to zabil a nejen že zůstal v ČR (čemuž bych snad ještě věřil - mohl být přesvědčený, že ho nechytí), ale nezbavil se vražedné zbraně, což by z preventivních důvodů udělal i ten největší primitiv (zvlášť když McCray neměl o zbraně nouzi, takže by to nepociťoval jako nějakou ztrátu).

Linka 22 byla McCrayova domovská, takže jí denně jezdil i několikrát - i kdyby byla pachová stopa silná a dokazovalo to, že v ní seděl (otázka je před jakou dobou), tak to je celkem chabý nepřímý důkaz. A když už jsme u těch pachových stop v tramvaji novinky.cz/.../...

Také mě celkem zarazilo opakované tvrzení soudu, že do baru vesměs chodila stálá klientela, takže si McCraye nikdo nevšiml a nepoznal ho (až na jednoho člověka). Logicky je to přece přesně naopak - pokud někam chodí stále stejní lidé, tak si někoho cizího všimnou.

Každopádně když český soud v rozsudku konstatuje, že "neexistoval žádný přýmý důkaz, ale k odsouzení postačuje řetězec nepřímých", tak je mi přesně jasné, jaká prasečina bylo celé řízení.

-es-
0 # Anonymní 2012-12-21 18:34
přímý :-)
0 # Anonymní 2012-12-21 09:36
Na odlehčení - nemám nic proti baru Ještěrka ani proti Američanům žijícím 10 let v Praze, kteří tu s něčím obchodnují, ale kdo někdy v tom baru byl a setkal se s nějakým podobným Američanem, ten si scénář policejní scénář dokáže představit relativně snadno. Oni ti Američané, kteří zde dlouhodobě žijí a s něčím obchodují, případně dělají nějaký consulting atd. atd. (přeloženo do češtiny - utrácejí zde peníze svých buď ještě živých nebo již mrtvých rodičů a vzpomínají na dobu, kdy byl dolar za 40), většinou moc rozumu nepobrali.
0 # Anonymní 2012-12-21 10:46
Jen tak pro zajímavost, co o tom říká ing. Fiala, který s McCrayem strávil nějakou dobu na Pankráci:

Rozhovor s Fialou zhruba od času 51:40.

McCray: neudělal to (má cenu číst druhou polovinu článku pod čarou)

McCray: perfektně trefený podezřelý

-es-
0 # Anonymní 2012-12-21 10:49
Poukazal bych na nehorazny postup "policie" pri zatykani. Tohle prece porusuje zakladni pravo na dustojnost! A jeste satek pres oci, a pak jej donutit, aby sel po schodech! Jaky trest by si za takovyto postup zaslouzili ti "policiste"? Presnejsi vyraz by byl zrejme ozbrojeni lumpove.j
0 # Anonymní 2012-12-21 10:58
Mohu Vám sdělit, že o spiknutí soudu se s téměř jistě nejednalo. Usuzuji tak z jistých okolností, které nemohu prozradit.

PS: na straně 6 rozsudku máte neanymizované jméno oběti.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-21 13:09
Pokud to udělal, tak určitě ne z toho důvodu, který dovodila obžaloba. To je nesmysl samo o sobě.

Anonymisace opravena, díky.
0 # Anonymní 2012-12-21 15:21
Nijak jsem to blíže nezkoumal, ale mám za to, že soud byl o vině dostatečně přesvědčen. Jestli to bylo z důvodu,který dovodila obžaloba, nevím.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-21 15:33
Bylo-li tomu tak, pak je to smutné. Rozsudek se tváří, jako že soud nehoráznostem v obžalobě uvěřil.
0 # gogo 2012-12-21 15:52
Myslíte, že měl soud vyšetřovat a pokusit se logicky zrekonstruovat celou událost, nebo jen před vynesením rozsudku přihlédnout k tvrzení obžaloby a obhajoby?
0 # Tomáš Pecina 2012-12-21 16:06
Je na obžalobě, aby soud přesvědčila. Trestní řízení ve fasi hlavního líčení je kontradiktorní.
0 # Anonymní 2012-12-22 13:31
Není.
0 # Anonymní 2012-12-22 05:36
Pane Pecina, ja Vam uplne nerozumim. Snazite se rict, ze v tom baru Jesterka to nebyl McCrae?

Jestli ano, rozvedme si to dal. Aby tomu nahoda prala, McCrae se ve stejnou dobu prochazel s manzelkou kolem toho baru, ale v tom baru nebyl? To je mozne, tak to rozvedme dal. Potom tvrdite, ze nekdo jiny podobne postavy a podobneho obleceni nastoupil ve stejne dobe na stejnem miste do tramvaje 22 se kterou dojel do Hostivare. Ok. Tady to stale je mozne. Ale potom reknete, ze ten nekdo jiny nez McCrae se rozhodl zastrelit Rudolfa S. protoze s nim mel nejake nevyrizene spory a nemohl ho zastrelit nekde jinde nez v te tramvaji. To uz je hodne velka nahoda, ale budiz. Potom ale zatknou McCrae protoze nekomu mocnemu lezi v zaludku. Tady si uz myslim, ze to je moc. To predpoklada spiknuti docela hodne lidi, pricemz minimalne dva jsou vedci evropskeho formatu (rozhodne ne svetoveho jak tvrdi soud, ale take ne bezvyznamni), kteri se rozhodnou riskovat vsechno pricemz vi, ze pokud bude jeden primy dukaz proti nim, uplne ztrati respekt vedeckeho sveta. Stale je to mozne. I pes mohl byt uplaceny (staci mu namazat pachovou stopu nejakym tukem a uvidite divy). I ten svedek muze byt uplaceny. Ale rozhodne bych v tom nevidel, ze nekdo mocny nema rad McCraee, protoze to by dodalo dalsi dimenzi komplexity do teto uz tezke situace, spise ze by se to snazili zamest pod koberec.

Nabidnu alternativni vysvetleni. McCrae smelil se zbranemi a pod.a Rudolf S. mu bud dluzil nebo ho vydiral nebo neco podobneho. A McCrae necekal, ze se v CR bude tak moc vysetrovat takova vrazda. V USA jsou takoveto pripady normalne neodhalene a policajti se moc nesnazi, protoze to je skoro vzdy najemna vrazda beze stop.

Proc ho nikdo z Jesterky nemohl identifikovat? Protoze vsichni byli strasne pod parou. Asi patnact malych rumu?

Proc neutekl? Tady je jedno mozne a stupidni vysvetleni. Protoze nemel kam. Jak je videt ve spise z mnoha indicii, McCrae je v pocatecnim stadiu alkoholismu (coz potvrdila i manzelka a sousedka). Uz mu schazeji penize. Z USA se odstehoval v 2002 a ve Velke Britanii s velkou pravdepodobnosti nema velke kontakty, protoze asi jeho otec nebo matka popr. prarodice odesli do USA. Utect se da pokud mate penize a mate kam. On nemel ani jedno.

Proc nevyhodil zbran? Taky jedno mozne a stupidni vysvetleni. Protoze uz jednu zbran ztratil a bal se to ted rict manzelce, jejiz zbran to byla, protoze ta by to chtela asi nahlasit na policii, ktera by se mohla zacit o tu zbran zajimat a divat se vic na McCrae. Nemohl prece vedet ze ta kulka je zdemolovana.

Toho puvodniho advokata by meli vyhodit z komory. Beru zpatku, on vlastne asi dostane metal pri soucasnem vedeni...
0 # Anonymní 2012-12-22 09:52
"Potom tvrdite, ze nekdo jiny podobne postavy a podobneho obleceni..."
Když se podíváte na identikit a popis pachatele, tak zjistíte, že oblečení ani vzhled neodpovídá - policie napřed hledala Ukrajince. Takže: proč policie původně hledá někoho v jiném oblečení mluvícího ukrajinsky a nakonec dopadne Američana? :-)

"Jak je videt ve spise..."
Vy jste viděl spis?

"Utect se da pokud mate penize a mate kam. On nemel ani jedno."
- Jak to víte? Z rozsudku vyplývá, že on i jeho manželka opakovaně cestovali do USA a tahali odtamtud zbraně - to není zrovna popis chudáka, který nemá ani na letenku.

"Protoze uz jednu zbran ztratil a bal se to ted rict manzelce..."
Manželce nemusel říct nic nebo jí mohl říct cokoliv a zařídit to tak, aby nic nehlásila. Nechat si doma usvědčující důkaz spáchané vraždy kvůli strachu z manželky, to je opravdu stupidní vysvětlení.

-es-
0 # Tomáš Pecina 2012-12-22 15:00
Netvrdím, že to McCrae neudělal, i když k takovému závěru nepřikláním. Pouze říkám, že to nemohlo být, jak stojí v rozsudku.
0 # Anonymní 2012-12-22 20:32
-es-:

- Spis jsem nevidel, myslel jsem rozsudek, omlouvam se.

- Z rozsudku je jasne, ze v roce 2002 se prestehoval a privezl si zbrane z USA. Pokud se stehujete, muzete si privezt zbrane, ktere jste nejakou dobu vlastnil a ktere mate pro vlastni potrebu. Privezt si je lze bez cel a pod. Jinak je to neuveritelne tezke a chce to hodne papirovani a nevyplati se to.
Nevim tedy, kde jste vzal, ze tam opakovane letal a privazel si zbrane? Vzhledem k tomu, ze mu byl sebran zbrojni pas, tak by asi ty povoleni na prevoz, ani na jedne strane, nedostal.

- Na druhe strane je v rozsudku napsano, ze nemel penize.

- S tim "bal se rict manzelce", to byla basnicka metafora. Myslel jsem, ze pokud by to rekl manzelce, ta by to chtela nahlasit, protoze to uz v minulosti udelala. Asi by ji musel vysvetlit proc to nechce udelat. Nerikam, ze to je nejpravdepodobnejsi, ale pokud jste ochoten pripustit, ze se vsichni proti nemu spikli, coz taky neni nejpravdepodobnejsi, proc ne toto?

- Muzete mi dat odkaz na identikit pachatele?

- Pokud hledali Ukrajince (nekdo rikal Rusa), tak to muze byt tim, ze v CR je 600 000 cizincu, pricemz 100 000 je Vietnamcu a ti jsou identifikovatelni. Zbytek se moc neda identifikovat z par slov. Poznate, ze ma prizvuk, ale ne odkud. Ja treba nerozeznam prizvuk Slovaka z vychodu a Ukrajince ze zapadu. Tato chyba je pochopitelna. Lidi z byvaleho Sovetskeho svazu je v CR statisice, ale Americanu 3.

- Pokud rikate, ze identikit je uplne jiny, mohl byste to nejak ozrejmit? Mohl byste dat odkaz nebo citovat z rozsudku? Ja tam nasel presny opak, ale jestli mi ukazete, ze to soudce/asistent zkazil, jsem ochoten pripustit, ze to nebyl McCrae.
0 # Anonymní 2012-12-22 20:36
Ad Tomas Pecina: nemohlo byt jak stoji v rozsudku? Rozumim, ale mohl byste mi to vysvetlit na priklade, co si myslite, ze meli delat? Pokud by Adam Lanza prezil, ale odmitl se s kymkoli bavit, co by soud napsal? Podle me by napsal, ze mu ruplo v bedne (i kdyz to mohlo byt, ze ho nekdo v te skole sikanoval...). A to soud v pripade McCraee taky napsal. Co mel tedy soud napsat?
0 # Anonymní 2012-12-22 20:43
Identikit: poslední příspěvek 21. prosince 2012 10:46.
0 # Anonymní 2012-12-22 22:21
"Identikit: poslední příspěvek 21. prosince 2012 10:46."

nevim, ale dava mi to pouze 404-neexistuje. Nemuzete to upresnit abych se k tomu dostal?
0 # Anonymní 2012-12-23 09:58
Zdá se, že web je mimo provoz, budeme muset počkat, až znovu naběhne.

-es-
0 # Frantisek Hucek 2012-12-23 10:56
"soud má svědky za svědky za zcela věrohodné, byť si průběh večera nepamatují zcela přesně a při rekognici obžalovaného McRae nepoznali.." WTF?
0 # Anonymní 2012-12-24 01:11
Str 11. - "Nabojnice nalezena na miste cinu byla S JISTOTOU vystrelena
z pistole HK registrovane na obzalovanou... tohle Vam jako dukaz nestaci?
0 # Tomáš Pecina 2012-12-24 06:52
Nestačí, protože je to opřeno o to, co znalec z KÚP viděl pod mikroskopem, ale z nepochopitelných důvodů nezdokumentoval fotograficky. Snad nemusím dodávat, že KÚP je složkou policie, není nestranný a nezávislý. Je to podobné, jako kdyby Svoboda tvrdil, že na demonstraci viděl závadová hesla, ale ničím by to nemohl doložit.
0 # Anonymní 2012-12-24 17:23
To by ale právě znamenalo, že ten znalec dává do banku vše, celou svou kariéru a pověst. Nechce se mi věřit, že by něco takového udělal bez zjevného důvodu. U Svobody je to jiná káva, tam je to o dialektice :-), tohle o forenzním důkazu. Nebe a dudy.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-24 17:50
Nemůžou to dělat pravidelně, ale pokud byl zájem na odsouzení, jak se lze domnívat, risiko je minimální: v nejhorším případě jejich trestný čin pokryje GIBS (když dokázali odložit střelbu na Strakonické, falešný znalecký posudek je proti tomu úplná drobnost).
0 # Anonymní 2012-12-24 22:12
Obhajce zvolil taktiku kobercoveho naletu. Zpochybnime vsechno, i kdyz to je uplne spravne, ono se snad neco najde. Mnohokrat to byly uplne blbosti a jen vec na nastvani. Potom se mel divit, ze uz z toho byli vsichni nastvani.

Pokud je to takovy problem, proc si teda obzalovany nepribral jineho znalce? Proc si nenechal udelat ty fotografie sam?

K tem fotkam a "nepochopitelnym duvodum." Proc nekdo nepouzije InfZ a podiva se, co je standardni procedura v tomto pripade. Pokud se tam dela fotka, tak ok. Pokud ale znalec neporusil proceduru, tak by asi museli to udelat cele znovu, coz by bylo hodne prace a ztracenych penez a soud to nevyzadoval. Mozna pokud by obhajce nepouzival metodu kobercoveho naletu, mozna kdyby obhajce pouzival metodu vypichnu jen to podstatne.
0 # Anonymní 2012-12-24 22:28
No já si nejsem úplně jistej, ale mam pocit že se to porovnává na stereomikroskopu, a to se moc věrohodně fotograficky dokumentovat nedá, možná nějaký detaily a markanty. Pokud jde o 3D objekty, je snad pro kontrolní posouzení nejlíp vyjít rovnou z nich, a ne z dokumentace od zpochybňovanýho znalce, byť by byla sebeobsáhlejší.
0 # Anonymní 2012-12-26 02:17
I kdž připustíme, že možnost manipulace tu je (pak by byla ovšem u znalců, nikoli u soudu),patrně se shodneme, že riskovat něco takového bude znalec jen z vážného důvodu. Popravdě, nevidím zde zatím žádný, natož pak vážný zájem "vyšší moci" na McCraeeho odsouzení. Jinými sovy, na obzoru není nic podezřelého. A že by se všichni spikli za účelem odsouzení ubohého Američana jen aby dostali někoho za mříže, se mi zdá hodně přitažené za vlasy. Prostě, pokud neseženete motiv, nebude ani spiknutí. Postrádá důvod. Konstruovat jej pouze z toho, že považujete za sporné některé názory obžaloby či některé důkazy, je přehané.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-26 05:41
Výborně, takže znalec motiv k manipulaci mít musí, kdežto obžalovaný k vraždě ne.
0 # Anonymní 2012-12-26 18:06
No, to skutečně nemusí. Lidi dělají spoustu věcí jen tak, vlastně ani sami neví proč. Zejména opilí lidé nebo lidé v silném emoionálním rozrušení. Udivuje mne, že požadujete od pachatele železnou logiku jednání. Ta tam vůbec nemusí být přítomna. A i kdyby tam nakrásně nějaká byla a soud ji nerozluštil, neznamená to přece, že dotyčného osvobodí. Soud uznává vinu. Motiv může být její součástí, ale nemusí.
Naproti tomu u znalce je věc jasná. Bez motivu, a to velmi závažného, by něco takového udělal jen opravdu stěží. Překvapuje mne, že si ten rozdíl neuvědomujete.
0 # Anonymní 2012-12-27 07:41
Motiv znalce - Kriminalistický ústav je součástí policie a ta potřebovala dopadnout vraha. Vraždy jsou výkladní skřín policejních statistik a každá nevyřešená je obrovský problém, to není jako když se před obchoďákem ztratí kolo. Takže mít vyřešenou vraždu pokládám za slušný motiv (samozřejmě včetně nejrůznějších osobních vazeb, známostí atd. v pavučině znalec-policisté-kolegové).

-es-
0 # Anonymní 2012-12-27 11:02
Musím říct, že mi tento motiv připadal slabý. Nicméně jsem se podíval na objasněnost vražd v ČR a to můj názor poněkud znejistilo.
Zde: policie.cz/.../...
se dá nalézt, že uzavřených vražd je 153, z toho objasněných 152. To už celkem vypadá, že by tato pohnutka mohla hrát roli. Je ovšem pravdou, že čísla ve výkazu jsou poněkud podivná, neboť celkem je vražd zjištěno 171, ale ukončeno 153 a prověřováno 24, což je celkem 177, tedy o 6 víc, než je zjištěno. Takže se buď ve výkazu neorientuju, nebo jsou ta čísla vycucaná z prstu.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-27 12:13
Ve statistice není arci zachyceno, kolik vražd se vyšetří jako sebevražda.
0 # Anonymní 2012-12-24 20:28
No já nějak nevim, proč by do vyjádření pro soud dával fotky, který může posoudit stejně jen balistickej znalec? On má snad na základě svý odborný působnosti dodat soudu zpracovanej odbornej závěr, ne hromadu výchozích surovin do guláše.
Jestli to má nebo nemá ofocený a uložený v archivu se z toho stejně nedá dovozovat.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-24 21:38
No například proto, aby jeho posudek byl přezkoumatelný jiným balistickým znalcem.
0 # Anonymní 2012-12-25 00:50
Jinej balistickej znalec přece může ten posudek přezkoumat. Tu kulku pořád mají, ne?
0 # Anonymní 2012-12-25 06:33
Rozsudek se tváří, jako že soud nehoráznostem v obžalobě uvěřil.

Mně tedy popis skutku, tak jak jej podala obžaloba, nehorázný nepřipadá. Rád bych tedy uvítal, kromě planých výpadů, alespoň stručný výběr toho, co TP považuje za nehoráznost.
0 # Anonymní 2012-12-25 11:33
Jojo, uz to vidim uplne jasne. Jsem v cizi zemi a v tramvaji sundam fetaka, pak cekam mesic doma, nez si pro me prijdou a zbran mam pritom schovanou pod polstarem, abych OCTR ulehcil praci a nemuseli ji nikde hledat... To je prece uplne bezny postup, kauza jako kazda jina, coz?
0 # Tomáš Pecina 2012-12-25 20:15
Vidím neslučitelnost dvou premis: za prvé, že McCrae byl v baru opilcem Rudolfem S. verbálně urážen (pomiňme, že jeho znalost českého jazyka není právě dokonalá, ani po osmi letech života zde), a za druhé, že kvůli tomu si na oběť chladnokrevně počkal na zastávce, nastoupil za ní do tramvaje a na konečné ji zastřelil. Pokud by platilo první, chápal bych, že by mu jednu vrazil (a v extremním případě by ho v rozrušení i na místě zastřelil, jako Ďuričko Kočku), ale je vyloučeno, že by se zachoval takto nesmyslným způsobem, a že by jeho "uražení" vydrželo ještě víc než hodinu mezi incidentem a vraždou.
0 # Anonymní 2012-12-25 20:46
To že vy byste to udělal osobně třeba jinak, přece ještě nic u jiného jedince nevylučuje .. nejsme stroje se shodnym sw, a v tom odkazovanym rozsudku jsou věci, podle kterých by se ten člověk dal možná i psychiatricky diagnostikovat. Já se spokujim s tim, že s takovym parťákem bych nechtěl bejt na pivu ani nešťastnou náhodou.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-25 22:30
Z této osobní anamnesy vyplývá, že obžalovaný je prchlivé povahy, a o to méně by bylo pochopitelné, proč by řešil spor s poškozeným, kterého do té doby podle všeho nikdy nespatřil, úkladnou vraždou.
0 # Anonymní 2012-12-25 23:15
Takže ho měl střelit na fleku před desíti zvědkama a jít si to odsedět? Jo, to by bylo ještě celkem férový, ale on na férovýho chlapa zas tak moc nevypadá, z těch informací co jsou k dispozici. Zoufalá obrana, to je pochopitelný, komu by se chtělo strávit zbytek života v krimu, ale víc bych za tim nehledal, rozhodně ne spiknutí.

A koukám že autenticitu nábojnice z tramvaje samozřejmě zpochybňovali taky, ale soud jim to nesežral. To je imho mnohem pravděpodobnější, než že znalec vidí co neviděl .. že vidí správně, ale na podstrčenym kusu, kdybych už chtěl teda něco zmanipulovat nade vši pochybnost.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-26 00:04
Opakuji, že soud směšuje dvě neslučitelné domněnky: vraždu v afektu (motiv) s úkladnou vraždou (provedení). V tom mne obžaloba nad rozumnou pochybnost rozhodně nepřesvědčila.

S nábojnicí mi situace není zcela jasná.
0 # Anonymní 2012-12-26 08:34
Soud mozna smesuje dve neslucitelne domnenky, ale to stale nerika nic o tom, zda je nevinny.

Proc si teda McCrae nenajal jineho znalce na tu nabojnici? Nebo je v CR jen jeden?

Podstrcit nabojnici by bylo docela tezke, protoze by nekdo musel mit nabojnici predem, aby tam v te tramvaji uz lezela.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-26 08:53
Presumpce neviny předpokládá, že u soudu se dokazuje vina, nikoli nevina. Mohl to udělat, to od počátku připouštím, ale soud mě o tom spektakulárně nepřesvědčil.

Vyměnit nábojnici tak těžké není, zejména pokud se nepořídily fotografie umožňující záměnu zjistit.
0 # Anonymní 2012-12-26 10:18
Presumpce neviny předpokládá, že v České republice bude nejdříve každý uznán vinným. Pokud má dostatek prostředků, může svou nevinu prokázat mimořádnými opravnými prostředky. Typický příklad je, když bývá obžalovaný uznán vinným pouze na základě výpovědi poškozeného, která byla učiněna jako neodkladný úkon,přičemž u soudu již nebylo možné poškozeného vyslechnout a obžalovaný tak neměl možnost v žádné fázi řízení klást tomuto svědkovi otázky a jeho výpověď vyvrátit.

V Česku běžná věc. Obžalovaný se pak domůže ve Štrasburku toho, že může u Ústavního soudu podat návrh na obnovu, ale k čemu mu to je, když si mezitím trest odseděl. Silně pochybuji o tom, že po obnově řízení by byl výsledek jiný, za situace , kdy si odseděl několik let vězení. Stát udělá vše proto, aby nemusel platit odškodnění.

v poslední době se jednalo o Breukhoven proti ČR nebo nenovější Tseber proti ČR. Ústavní soud měl dokonce tu drzost tvrdit, že vinu prokazovaly i jiné důkazy, s čímž ESLP nesouhlasil. Prostě v Česku se opravnými prostředky spravedlnosti nedomůže, protože soudy dělají vše proto, aby poskytly ochranu soudům nižšího stupně a ne proto, aby poskytly ochranu právům obžalovaného.
0 # Anonymní 2012-12-26 10:33
Soud dokazuje vinu a ne motiv. Ja nemam pristup do spisu, vy asi ano. Pokud v nem vidite nejake nekalosti, sem s nimi.

Nabojnice se nasla na miste cinu. Jestli ji nevyfotili tam, tak je neco hodne spatne a pokus to tak doopravdy bylo, doufam, ze US ho osvobodi. Nabojnic je pekna radka, teda aspon v USA, nevim, jak je to v CR. Protoze se stejne nabojnice nasly u nej doma a jeho zena to podepsala a pokud jsem spravne pochopil, nenamital, ze tam nebyly nalezeny, tak by zamena nabojnic byla velice tezka. Tezka protoze by museli nejakym zpusobem ukrast starsi nabojnici, podstrcit ji tam a jeste riskovat, ze nekdo zkusi zjistit stari nabojnice (nebo kdy bylo vystreleno).

Potom je tu ten problem s fotografiemi tech dvou nabojnic. Nevim, ale myslim si, ze neni cilem techto znaleckych posudku dodat fotografie. Pokud obzalovany chce, muze si je nechat udelat svym znalcem. Tady se podle me uz dostavame na vedeckou polemiku, kde nejsem expert. Jestlize se normalne tyto fotografie nedelaji, chapu, proc je soudce nechce kdyz je z jinych duvodu presvedcen o vine.
0 # Anonymní 2012-12-26 13:09
ÚS nikoho osvobozovat nebude. Proč by to dělal? Spravedlnost tam nikoho nezajímá. Tam si jen vyberou nějakou populistickou věc aby nám ukázali, že nejsou k ničemu, ale když už jde o to, zachovat se statečně a ukázat, že je v našem soudnictví bordel, raději stížnost odmítnou a najdou si způsob, jak to sofistikovaně odůvodnit.
0 # Anonymní 2012-12-26 13:56
Nábojnici na místě činu samozřejmě vyfotili, ale přímo v rozsudku nahoře odkazovanén se celkem jasně dočtete, jak je to s vypovídací hodnotou běžných fotografií vůči individuálnim mikroskopickym identifikačnim stopám na nich. Nemusíte věřit ničemu.
0 # Frantisek Hucek 2012-12-25 20:26
z rozsudku: "Pokud jde o výslech svědka Tomáše K, je tento bezpředměntý s ohledem na bezpečně zjištěný skutkový stav. Zmíněný svědek se totiž dle úředního záznamu měl jen zprostřekovaně od blíže neztotožněného Zdenka K. dozvědět, že se K.. poškozený před vraždou svěřil s obavou ze smrti zastřelením, jejíž důvody nechtěl uvést. Jde o informaci z prvotní fáce prošetřování, kdy policie mapuje vazby poškozeného a hledá motiv činu, přičemž pro tuto skutkovou verzi nebyl zjištěn žádný další důkaz a byla proto logicky opuštěna. Na faktu, že poškozeného zastřelil obžalovaný, což je důkazy bezpochyby prokázáno, tak nemohou předchozí neurčité obavy poškozeného ze smrti nic změnit, když s těmito jeho obavami (a to i kdyby byly důvodné) jeho vražda zjevně nesouvisí. "
0 # Anonymní 2012-12-27 07:53
0 # Anonymní 2012-12-27 12:41
Tohle by stálo za celovečerní film, jen jak jsem četl rozsudek. Nejsem právník, jsem technik, ale aspoň v trestním právu jsem doufal že naše soudy fungují. Ale tohle? Kde je presumpce neviny v případě vraždy? Ozbrojování je prokázané nezpochybnitelně, ale je to zde podruné. Netvrdím že tu vraždu nemohl udělat, ale doložené důkazy jsou jen nepřímé a ne zrovna přesvědčivé. Co proboha dělal obhájce? Vlastně jsou pouze 3 nepřímé důkazy.
1) svědek D.T. identifikující obžalovaného v baru
2) nábojnice
3) pachová stopa
K důkazu 1). svědek uklidňoval zavražděného, který napadal obžalovaného s domněnkou že je Rus. A D.T. mu nevadil (někde jsem tam tuším zahlédl že je snad ukrajinec), nechal se od něj uklidnit? To umí D.T. tak skvěle česky že to zavražděný byť opilý nepoznal? Jaktože nikdo nešel po vztahu zavražděného, svědkyně J.R. a onoho D.T.? Vždyť ta svědkyně uvedla že oba byly její známí a D.T. s ní odešel domů? Jaké povahy známí? Jakto že po tom nikdo nešel? Cizinec který má záznamy a pracuje jako kurýr? To je jak z laciného kriminálního románu. Jak neměl motiv, co třeba prostá spolupráce s policií za "dobré chování" pro body na předčasné propuštění z vězení (v době soudu D.T. "seděl")? Nebo vyhovění své "známé" svědkyni J.R. která chce "toho vraha" vidět sedět? Nebo jiné motivy?
2) nábojnice. Nejsem expert na zbraně, ale jen letmým dotazem po netu je vidět, že to je jedna z velmi častých nábojnic a projektilů, nic exotického, stejně tak zbraň (konec konců když obžalovaný o jednu zbraň přišel, obratem si legálně sehnal jinou). Jako technik věřím balistikům, že pro porovnání v tomto případě stačí kolem 3 kontrolních výstřelů nábojů které mají totožnou nábojnici a na kulce až tolik nezáleží. Ale jaktože nikoho nenapadlo porovnání kontrolní výstřel z jiné zbraně stejného typu a série? Neměl by to být takový problém sehnat. Tam by se prokázalo nakolik jsou individuální stopy na nábojnici skutečně individuální...
3) Pachová stopa. Jaktože byla tak silná, když nevěděli přesně z kterého sedadla ji odebrat (dle řidiče nevěděl které přesně sedadlo) a ke srovnání mohli přistoupit až po měsíci když zadrželi obžalovaného? To jako "otiskli" všechna sedadla v oblasti kterou řidič určil (odhadem tak 3-6 sedadel) a prostě zkoušeli všechny až se pes na nějakou chytil? Tohle celé je divné - ale ne nemožné. Paradoxně tohle ale vnímám jako možná nejsilnější nepřímý důkaz pokud to bylo opravdu správně a prokazatelně provedeno. Jak to je kdyby tam seděl obžalovaný a po něm někdo jiný? Kolik sledovatelných stop asi na sedadle tramvaje bude?

A jako třešnička na dortu citace posudku psychologa. Vždyť si to místy protiřečí a na konci předjímá formulaci pro případ odsouzení. Za takovýto posudek bych psychologa vyloučil pro předpojatost jako experta.

Prostě v tom vidím nevěrohodný motiv a neprůkazné nepřímé důkazy. Nedostatečná práce policie, státního zástupce a právníka obžalovaného že tak slabé důkazy nedokázal zbořit. Obžalovaný přece nemá dokazovat nevinu, soud mu má dokázat vinu!

Nezávidím soudcům jejich práci, já bych při tom dobře spát nemohl ani při jednom rozhodnutí. Na jednu stranu jsou důkazy dle mě velmi nedostatečné, na druhou stranu není vyloučeno že to skutečně udělal a že prostě pouze policie a právníci nekvalitně neprověřili a nedoložili důkazy.

Martin Prokš
0 # Anonymní 2012-12-27 17:52
Ad 2) Oni jsou prave experti od toho, aby vedeli nakolik kontrolni vystrel z jine zbrane by zmenil vysledek. Na druhe strane, proc si obzalovany nenechal udelat vlastni posudek kdyz mu jde o tolik? Nebo to nejde? A nebo je tu jiny duvod jako ze jeho pravnik je idiot nebo ze to byla ta zbran?
+1 # Anonymní 2012-12-27 17:56
Ještě mě napadá jedna věc, která v rozsudku není a kterou měl obhájce určitě prověřit. Jak vůbec policie přišla na obžalovaného? Měla jen velmi hrubý popis od řidiče tramvaje který si nepamatoval podrobnosti + podobné od lidí z baru a jedinou konkrétnější podobu mohli mít od D.T. Jazyk/národnost pachatele neznali, v baru neřekl ani slovo. Pachové stopy zajistili ale ty jméno neřeknou, otisky prstů asi nebyly použitelné žádné jinak by byli mezi důkazy, zajistili kulku a nábojnici které obecně ukazovali na pistoli 9mm, možná mohli vytipovat několik typů zbraní které zanechají na nábojnici obdobnou stopu (jak dlouho mohla trvat expertyza). Pachatel podle rozsudku neměl k oběti žádný vztah a nevyvíjel žádnou aktivitu vůči majetku ani lidem kolem. Najít "náhodného" pachatele nijak nespojeného s obětí je přeci strašně těžké. Jak vytipovali podezřelého za pouhý měsíc? Na základě jakých důkazů nebo indicií, proč to nebylo mezi důkazy?

Tohle prostě podělal v první řadě obhájce a je mi čím dál divnější, že se nad tím nepozastavil soudce sám který musí mít zkušenosti a neprohlásil důkazy za nedostatečné. Přinejmenší ty které uvedl v rozsudku.

Martin Prokš
0 # Anonymní 2012-12-27 21:34
Pravděpodobně z evidence zbraní shodného typu, ze které byla vystřelena nábojnice .. mých 20 hal. Ono se to totiž dá identifikovat velmi přesně, bo kromě individuálních mikrostop existujou i typové. Mně se líbí jak všichni šmahem zpochybňujou mechanoskopii, to snad už můžete zpochybnit i ty otisky prstů.

A pak se mi moc líbí, jak se usvědčenej americkej vrahoun naváží do dvojnásobnýho bulharskýho recidivisty.
0 # Anonymní 2012-12-27 23:08
S nikým v případu nemám nic společného, jen jsem četl zde zveřejněný nascanovaný rozsudek. Netvrdím že to odsouzený určitě neudělal, ale že důkazy a rozsudek nejsou košer. Že tu zkrátka je velká pochybnost, že to bylo jak soud řekl. Proto se do toho navážím. Dost možná že to udělal, dost možná že to je takový magor. Ale to co je v rozsudku a v jeho odůvodnění zakládá na vážné pochybnosti a jedná se tu o 16 let vězení za vraždu. Mě to na klidu nepřidá skutečně vědět o skutečné nesmyšlené aktuální kauze která dost smrdí - při nejmenším odfláknutím. Nechtěl bych se někdy dostat do soukolí takovéhle policie/státního zástupce/obžaloby/obhajoby/justice která klidně odflákne svou práci a jede se dál, ani bezzubej pes neštěkne...

A jsem moc rád že existují lidé jako pan Pecinovský, Huček, nebo třeba Spolek Šalamoun, byť s nimi v mnohém nesouhlasím a mám s nimi v některých věcech problém, kteří se o to jak naše justice pracuje zajímají a snaží se s tím něco dělat... Ale to je již zcela mimo téma.

K tématu už nemám co říci, jen spekulace co ničemu nepomohou - protože jsou to nepodložené spekulace...

Martin Prokš
0 # Anonymní 2012-12-28 15:12
Jaktože byla tak silná, když nevěděli přesně z kterého sedadla ji odebrat

Pachová stopa se odebírá, prostřednictvím zařízení, které funguje podobně jako vysavač. Technik, který to provádí, tím "vysavačem" nasává pach (vzduch) z různých míst, přičemž ten vzduch jde přes speciální látku, která se po té uloží do konzervy, ve která vydrží několik let. Těch pachů (konzerv) se z každého zájmového místa odebere větší množství, protože pokud by byla konzerva otevřena nešla by již použít pro další zkoumání (byla by již zamořena).
Ta konzerva se pak zkoumá teprve tehdy, když je již známa osoba podezřelého. Do té doby leží mezi důkazy.
Není proto důležité zda věděli, odkud stopu sejmout. Jsem si docela jistý tím, že pachovou sejmuli ze všech sedadel na levé straně v přední části.
Pokud obžalovaný tvrdil, že v tramvaji nejel, vyvrací jeho tvrzení čerstvá pachová stopa. Obžalovaný v tramvaji jel, a ze sedadla, z něhož byla stopa sejmuta, se zvedl několik minut před tím, než dorazila mordparta, jejíž technik stopy ze sedadel sejmul.
Čecháček ale pořád bude vymýšlet nějaké spiklenecké teorie, ačkoliv je jasné, byť na základě nepřímých důkazů, že McCrae zavraždil poškozeného.
Pro srovnání, stejně dementní teorie se vymýšlely na účet vraha Kájínka.
0 # Anonymní 2012-12-27 14:57
Z výše citovaného odkazu:

"Obžalovaný je "bezpečně" usvědčován jediným svědkem, bulharským recidivistou, čerstvě odsouzeným na 10 měsíců, který prý obžalovaného "poznal". Z dopisu se dozvídáme, že proto, aby ho poznal, byl vezen s obžalovaným stejnou eskortou a navíc byl umístěn ve stejné eskortní cele spolu s obžalovaným, což je z procesního i logického pohledu zcela nepřípustné, takže jeho "svědectví" je zcela bezcenné. Jeho svědectví lze tedy považovat za důkaz zfalšovaný policií, patrně výměnou za kratší trest pro svědka nebo něco podobného."

Holt jen z rozsudku nebo ze spisu člověk všechny potřebné informace nezíská :-)

Jinak mě tak napadlo: barman podle rozsudku "během směny vypil 10 až 15 malých panáků rumu, opilý se necítil". U lidí, kteří v rámci své profese chlastají denně (číšníci, barmani) není "10 až 15 malých panáků rumu za směnu" (tj. pravděpodobně minimálně za 6, ale možná také za 8 nebo 12 hodin) taková dávka alkoholu, aby byli nějak extrémně opilí. Ostatně sám barman tvrdil, že se opilý necítil. Přesto ovšem McCrae nepoznal, i když ho obsluhoval a musel na něj zhruba tu hodinu, co seděl na baru, koukat. A soud v rozporu s tvrzením barmana i s výše uvedenými fakty jednoduše prohlásí, že byl tak ožralý, že si McCrae naprosto logicky pamatovat nemohl, a je vymalováno :-) A když ještě máme korunního svědka x-krát trestaného bulharského recidivistu, tak tady něco dost smrdí.

-es-
0 # Anonymní 2012-12-27 16:29
A to "výše citované" je informace, fabulace nebo dezinformace?
0 # Anonymní 2012-12-27 17:22
Je to informace, mající stejnou hodnotu, jako kozí pšouk. Pochází od psychouše Ing. Fialy, kterému ji v dopisu svěřil McCrae.
0 # Anonymní 2012-12-28 08:33
Když si budu mět vybrat, jestli uvěřím průměrnému vrahovi nebo průměrnému českému soudci/státnímu zástupci/fízlovi, tak si ve 100 % případů vyberu toho prvního. Pár vrahů (nebo z vraždy obviněných) jsem poznal, lidí z druhé skupiny pak nepoměrně více a naprostí psychopaté, amorální, bezcharakterní a všeho schopní grázlové převažují hádejte kde?

-es-
0 # Anonymní 2012-12-28 14:06
Na stranách 7, 9 a 23 máte neanymisovaná jména svědků.

Jinak by mne docela zajímalo, co ta žena, kterou viděl řidič vystupovat společně s pachatelem. V rozsudku jsem o ní nic nenašel.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-28 15:45
Na stranách 7, 9 a 23 máte neanymisovaná jména svědků.

Díky!
0 # Jan Vučka 2013-05-18 19:21
Nemohu hovořit o běžné praxi, pokud jde o posudky z balistiky. Tento druh trestné činnosti jsem nikdy nedělal. Nicméně fotografie z komparativních mikroskopů jsou v učebnicích kriminalistiky zcela běžné. Konečně solidní kameru, kterou lze zasunout do okulárové šachty mikroskopu, si můžete za pár tisíc koupit na dobírku přes internet. Šmejdskou verzi téhož pro děti za pár stovek.
Pokud KÚP tvrdí, že to nejde, pak je něco velmi v nepořádku. Buď v jejich vybavení nebo jejich přístupu.
0 # Jan Vučka 2013-05-18 20:01
Přiznávám, že teď se v tom trochu ztrácím ...
V rozsudku se na str. 13 dole píše toto:
"[...] veškerá odborná vyjádření KÚP jsou doprovázena fotodokumentací a to dle názoru soudu v rozsahu zcela dostatečném. Znalci na této fotodokumentaci během svých výpovědí shodu určitých znaků sorzumitelně demonstrovali."
Jak se přislo na to, že nebyla fotodokumentace? Přinejmenším část očividně byla. A jestli obviněný tvrdí, že právě ta nejdůležitější část chyběla, tak to je asi tak přesvědčivé jako ostatní jeho tvrzení.
0 # Tomáš Pecina 2013-05-18 20:10
Pokud jsem pochopil, mikrofotografie týkající se smrtící střely scházely, s odůvodněním, že stačí, když se v KÚP podívali do mikroskopu.

S tvrzeními odsouzeného je více problémů, jak už to u odsouzených, i neprávem, bývá.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)