Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Aniž si to možná uvědomujeme, dnešek je jedním z nejvýznamnějších dnů české demokracie za celou existenci země: Nejvyšší správní soud odmítl vyhovět vládnímu návrhu a nezrušil Dělnickou stranu.

Ačkoli jsem v prvních letech existence NSS byl k tomuto soudu, obsazenému na počátku soudci spíše podle hesla "ber, kde můžeš", značně kritický, zdá se, že NSS se dokázal zbavit dětských nemocí a kvalita jeho rozhodování neustále stoupá.

Dnešní jednání přenášela televisní stanice ČT24. Písemné vyhotovení rozsudku by mělo být v krátké době k disposici na webových stránkách soudu.

Aktualisováno.
Stalo se.

Aktualisováno.
Proti obsahu rozsudku podle mého mínění nelze mít vážnějších námitek. Vládní návrh byl patrně velmi slabý, vedený představou, že soud návrhu vyhoví už proto, že jej o něco žádá exekutiva a rozhodnutí o rozpuštění k neonacismu inklinující strany bude populární (o čemž lze vzhledem k průběhu litvínovských událostí poněkud pochybovat).

Za důležité pokládám, že soud akcentoval jako jednu z podmínek pro rozpuštění politické strany i to, že namítaný delikt je této straně přičitatelný: v případě KSČM tak nelze bez dalšího používat argumentaci, že ten nebo onen funkcionář strany kdesi pronesl antidemokratický projev.

Nejzávažnější z toho, co bylo neonacistům z Dělnické strany vytýkáno, je patrně jejich programový požadavek na rozpuštění všech stávajících parlamentních stran. NSS se k tomu vyjádřil poměrně vyhýbavě (§§ 85–86). Se závěrem, že se nutně nemusí jednat o programový cíl strany, lze však podle všeho souhlasit, a důležitá je i aplikace testu proporcionality: rozpuštění politické strany je třeba vždy posuzovat ve světle vzájemné konkurence práva na politické sdružování a ostatních ústavně zaručených práv.

Komentáře   

0 # OS 2009-03-05 09:00
Významné pro demokracii to jistě je. Na druhou stranu jde pro DS o určité Pyrrhovo vítězství. Teď už těžko může odvozovat svou legitimitu jako "protisystémový disent", neboť se u NSS jasně ukázalo, že to s demokracií a politickou svobodou zas tak nahnuté nebude :-)
0 # Starý pán 2009-03-05 22:18
"programový požadavek na rozpuštění všech stávajících parlamentních stran"

Pane Pecino, omlouvám se za svou ignoranci danou tím, že poslední měsíce jsem spíše ponořen do lůna přírody (nebo lůna a přírody, jak chcete), ale to je jako opravdový programový požadavek? Mně to totiž zní úplně haškovsky, nemohu vyloučit, že by mě to v nějaké keramické náladě přimělo volit DS.
Snad je to mou senilní demencí.
0 # Tomáš Pecina 2009-03-05 22:26
Cituji:

Toto tvrzení vláda prokazovala tiskovým prohlášením Dělnické strany ze dne 17. 10. 2008, podle nějž „ …Dělnická strana vyhlašuje nulovou toleranci k polistopadovému politickému systému, po jehož odstranění již delší dobu voláme. V praxi to znamená rozpuštění stávajících parlamentních stran a prošetření všech jejich zločinů po roce 1989. Tento revoluční zvrat si ovšem vyžádá celonárodní účast, a právě k ní naše strana bude v následujících dnech a týdnech obyvatelstvo země mobilizovat.“.

Bezesporu atraktivní proposice.
0 # Starý pán 2009-03-05 22:37
Ty vole (omluvte to citoslovce), to je fakt hudba z Marsu. Zkoušel jsem leccos, včetně pojídání Tatranky z boku, ale tohle je skutečné akční umění. Jan má co dohánět.
0 # cnemo 2009-03-07 18:27
>V praxi to znamená rozpuštění stávajících parlamentních stran a prošetření všech jejich zločinů po roce 1989.

Toto je právě na DS nebezpečné. Odhaduju, že již dnes by toto prohlášení podepsala nezanedbatelná část obyvatelstva. DS je pro dnešní tzv. demokraty něco jako vzpomínka na budoucnost, připomíná, že žádná moc netrvá věčně, a ta arogantní zvlášť:) Langerova a mediální hysterická reakce o něčem svědčí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)