Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dosti eratická kodifikace pro případ rozpuštění politické strany jak v zákoně o politických stranách, tak ve volebním zákoně, způsobuje, že po rozpuštění Dělnické strany (DS) může dojít k některým zajímavým a ne zcela předvídatelným situacím.

Kuriosní je, že zákonodárce si tento fakt uvědomil a včlenil proto do zákona o politických stranách § 16, jenž však zůstal nenaplněn, neboť zvláštní zákon upravující důsledky zrušení politické strany nebo hnutí nebo pozastavení jejich činnosti nebyl nikdy přijat.

Doručením rozsudku NSS oběma stranám a určenému likvidátorovi nabude rozhodnutí o rozpuštění DS právní moci a stane se zároveň vykonatelným. Od tohoto okamžiku počíná běžet třicetidenní lhůta, v níž lze rozsudek napadnout návrhem podle čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy.

Podáním tohoto návrhu se vykonatelnost rozsudku odkládá a strana může pokračovat v činnosti, jako by se nic nestalo.

Dále bude záležet na Ústavním soudu. Návrh se projednává jako běžná ústavní stížnost, s tím rozdílem, že o něm rozhoduje plenum ÚS. To však může návrh odmítnout jako zjevně neodpodstatněný, takže s obstrukcemi, mají-li být efektivní, musí DS začít už při jeho podání.

Jestliže Ústavní soud rozsudek zruší, je další průběh banální a právně nezajímavý. Zajímavé naopak může být, když ÚS nevyhoví a napadený rozsudek potvrdí.

Doručením nálezu nebo usnesení Ústavního soudu všem účastníkům a vedlejším účastníkům řízení se obnovuje vykonatelnost rozsudku a strana je definitivně a nezvratně zrušena-rozpuštěna.

Důležité je, kdy se tak stane. Jsou tři možnosti:
  1. Předtím, než strana zaregistruje svou kandidátku. V takovém případě se strana nemůže voleb zúčastnit a žádné právní bizarnosti nenastávají. Vzhledem ke lhůtám ve volebním zákoně je však tato možnost u DS prakticky vyloučena.
  2. Po registraci kandidátky, ale před datem voleb. Při této eventualitě (jež je reálná, avšak DS má v rukou dostatek obstrukčních instrumentů, aby k ní nedošlo: minimálně podání blanketního návrhu a námitku podjatosti) strana nesmí vést volební kampaň, ale její kandidáti jsou vytištěni na volební lístky, a to bez jakéhokoli upozornění o zrušení strany. Voliči tuto stranu a její kandidáty mohou volit. Jejich hlasy se sečtou, nicméně straně se nepřidělí žádné mandáty.
  3. Nejzajímavější – a v našem konkrétním případě i nejpravděpodobnější – situace nastává, pokud rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci až po uskutečnění voleb. V takovém případě všechny mandáty zůstávají platné, ale – zcela nesystémově – zaniká nástupnictví náhradníků. Pokud by některý z poslanců DS zemřel, odstoupil nebo ztratil způsobilost k výkonu mandátu z jiného důvodu, jeho mandát by zůstal až do konce volebního období uprázdněn a sněmovna by tedy měla méně než 200 poslanců.
Tak se tedy budeme těšit – držte si klobouky, jedeme s kopce!

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-02-18 17:58
Velmi zajímavé.
Díky.
0 # Anonymní 2010-02-18 18:01
Podle mě bude podána kandidátka DSSS s tím, že na ní budou i (a hlavně) členové a sympatizanti DS.

AHL
0 # Anonymní 2010-02-20 11:56
Tak jsem měl pravdu.

AHL
0 # Tomáš Pecina 2010-02-20 14:17
Ano.
0 # Tomáš Pecina 2010-02-22 05:45
Vandas je miserný taktik: místo aby šel do voleb s DS a ponechal si tak aureolu mučedníka, převede členy do DSSS, čímž vyvolá dojem, jak vládu i soud, odpustíte-li ten výraz, "přechcal". To není cesta k voličských hlasům.
0 # Jiří Dvořák 2010-02-22 08:37
Nebyl bych si tím tak jistý. Myslím, že se Vandas obával, že si volič řekne: "Aha, oni jsou už stejně zrušení, tak ty volit nebudu." (Musíme brát v potaz, že "stádnímu občanovi" výše popsané právní důsledky rozpuštění DS zcela unikají a uvažuje spíše tak, jak jsem napsal. Zvláště pokud by Ústavní soud rozpuštění potvrdil ještě před volbami.)
0 # Tomáš Pecina 2010-02-22 17:14
To je možná pravda, ale mohl založit volební kampaň na sloganu "Ukažte svými hlasy, co si myslíte o zákazu DS".
0 # Anonymní 2010-02-22 17:36
Ovšem název Dělnická strana SS je velmi úderný. Zvlášť, když ta SS nebudou oblá, že...
0 # Guy Peters 2010-02-22 18:19
Kdyby jen taktik: Jeho vystupování u soudu bylo pod psa a rozsudek na to oprávněně poukazuje.

Na druhou stranu je to dobře. Aspoň nám žádné nebezpečí od nácků nehrozí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)