Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Unikátní akcí, svou složitostí předstihující vše, čeho jsme doposud byli v českém právu svědky, dělení federace v r. 1993 i s měnovou odlukou v to včítaje, se ukazuje být splnění sociálně-demokratického slibu o kompensaci poplatků ve zdravotnictví cestou dotace z krajského rozpočtu.

Když jsem před několik dny v diskusi v nadsázce predikoval, že administrativní náklady této akce mohou dosáhnout i 500 Kč na zaplacený poplatek, netušil jsem, jak blízko mohu být realitě. Nejšílenější na celém podniku ovšem je, že nejen kompensaci samotnou, ale i tyto průvodní náklady zaplatí daňoví poplatníci, takže v důsledku Rathovy populistické taškařice sice nula od nuly pojde, ale dosažení tohoto výsledku bude enormně nákladné.

Téměř bych měl chuť napadnout toto neuvěřitelné plýtvání u soudu, ale bohužel, žádný zákon proti zneužívání veřejných peněz k realisaci populistických slibů zatím nebyl přijat, takže se vše děje zcela v rámci "platného práva".

Komentáře   

0 # cnemo 2008-12-20 17:24
No, když prolešly poplatky a Ústavní soud je ještě navíc schválil, je způsob jejich likvidace celkem nedůležitý příběh. Ve státě, kde je možné z tohoto textu:

Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

usoudit, že je možno přímo vybírat peníze za návštěvu lékaře, platit položku receptu nebo připlácet za léky je diskuse o "právu" opravdu pikantní.

Naše zákonodárství je něco jako podvodné dopisy, oznamující vaše vítěztví v nějaké loterii, když zavoláte na číslo 900 ... ... :) Jen tam jsou ty podvody v řádu milionů, zde frčí desítky miliard. Kdo umí, ten umí.
0 # Tomáš Pecina 2008-12-20 18:52
Naše zákonodárství je něco jako podvodné dopisy, oznamující vaše vítěztví v nějaké loterii, když zavoláte na číslo 900 ... ... :)

To máte naprostou pravdu.
0 # Guy Peters 2008-12-20 19:18
Kapitáne, asi jste tu druhou větu nedočetl do konce: "za podmínek, které stanoví zákon." To se stává.
0 # Starý pán 2008-12-20 19:50
Také nevím, proč ten pitomý článek 31 ještě nezrušili. Jen všechno komplikuje a de facto nebyl pravdivý nikdy.
0 # cnemo 2008-12-20 22:54
Obávám se, že s mým čtením je to docela v pořádku. Je-li listina nadřízeným dokumetem, může zákon stanovit přístup k lékaři třeba po rukou, ale nemůže porušit deklarovanou bezplatnost této péče. Bezplatnost je vlastnost zcela jasná a ve vyšším předpisu jmenovaná. Pĺatbu nelze ani deklarovat jako součást pojištění, protože v okamžiku čerpání zdravotnického výkonu se nemá nic platit, protože jedině tento průběh se označuje jako bezplatný. Chce to jen trochu logiky a méně překrucování.

Mimochdem, příslučná věta se dá ještě vysvětlit tímto způsobem:

(Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči) a [(na zdravotní pomůcky) (za podmínek, které stanoví zákon.)]

Pak se dovětek o zákoně vztahuje jen na zdravotní pomůcky:)

Právníci by měli psát zákony v nějakém umělém jazyce, který by byl jednoznačný. Jenže to by je pak nikdo nepotřeboval, k rozeznání práva by stačila matematická logika:)
0 # Guy Peters 2008-12-20 23:44
Tak si přeci přečtěte ten nález ÚS. Ten Vám oběma vysvětlí smysl čl. 31 Listiny. Ta právní norma není ani na nic, jak si myslí Starý pán, ani neznamená, že ve zdravotnictví je všechno zadarmo, jak si myslí Kapitán.

ale nemůže porušit deklarovanou bezplatnost této péče.
Tak znovu a lépe. Co znamenají jinými slovy slova "za podmínek"?

Chce to jen trochu logiky a méně překrucování.
Ne, chce to:
1. Umět česky.
2. Věty dočítat do konce.

Pak se dovětek o zákoně vztahuje jen na zdravotní pomůcky:)
Jistě, překroutit se dá všechno. Nicméně, kdyby někdo chtěl vyjádřit Váš smysl, tak by to napsal takto: "Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a za podmínek, které stanoví zákon, též právo na zdravotní pomůcky." Chce to jen umět česky.

Právníci by měli psát zákony v nějakém umělém jazyce, který by byl jednoznačný.
Typicky inženýrská představa. Zákony nejsou počítačové programy, měl byste s tím smířit. Ono, mám pocit, fungují v praxi (na Západě, nikoliv v ČR) lépe, než počítačové programy, které se každou chvíli zhroutí nebo dělají fatální chyby, vizte naposledy třeba Blogger.

Jenže to by je pak nikdo nepotřeboval, k rozeznání práva by stačila matematická logika:)
Ano. A kdyby lidé byli andělé, tak by bylo možné bez problémů vybudovat kommunism.
0 # Tomáš Pecina 2008-12-21 06:31
Nad nálezem ÚS ve věci poplatků ve zdravotnictví (sp. zn. Pl. ÚS 1/08) se široce debatovalo mj. na Jiném právu a závěr není zdaleka tak jednoznačný. Ústavní soud poplatky nezrušil víceméně jen z důvodu judicial restraint, nikoli proto, že by nebyly s čl. 31 Listiny v rozporu.
0 # Guy Peters 2008-12-21 14:51
K tomu bych chtěl dodat, že autor obou textů ("Regulační poplatky" ve zdravotnictví I i "Regulační poplatky" ve zdravotnictví II) je známý odpůrce stanoviska většiny. Já naopak s § 106 nálezu: "106. Esenciálním obsahem (jádrem) čl. 31 věty druhé Listiny je ústavní zakotvení obligatorního systému veřejného zdravotního pojištění, který vybírá a kumuluje prostředky od jednotlivých subjektů (plátců), aby je mohl na základě principu solidarity přerozdělit a umožnit jejich čerpání potřebným, nemocným, chronikům. Ústavní garanci, na základě které se bezplatná zdravotní péče poskytuje, požívá pouze a jenom suma takto shromážděných prostředků," plně souhlasím.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)