Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nečekaný obrat nabírá případ Rathovy kauce: policie nechala zajistit finanční prostředky složené u Rathova advokáta Adama Černého, určené na její zaplacení.

Předesílám, že vazbu v Rathově případu pokládám od samého počátku za nedůvodnou a účelovou: pokračování v trestné činnosti je vyloučeno (jen naprostý blázen by dal stíhanému exhejtmanovi další úplatek), kolusnímu jednání vazba stejně nezabrání, má-li obviněný prostředky dostatečně motivovat obhájce, a útěk je nepravděpodobný – i když na druhou stranu, kdyby k němu došlo, mohlo by se po institutu uprchlého podnikatele objevit i světově unikátní a mediálně ještě vděčnější novum v podobě uprchlého poslance.

Cíl vazby byl nejspíš jen politický: dostat před volbami hlasitého a prominentního oposičního poslance do tepláků a ukázat jeho stranu v co nejnepříznivějším světle.

Rathův případ, pokud jde o peněžitou kauci nahrazující vazbu, ukazuje na dvě problematická místa české právní úpravy: za prvé není racionálně vyřešen vztah mezi kaucí a majetkem zajištěným v přípravném řízení, takže theoreticky může policie sebrat peníze na kauci osobě, která je právě přináší do pokladny soudu, za druhé se kaucí, bez ohledu na to, zda pochází z majetku obviněného nebo ji poskytla třetí osoba – říkejme jí třeba vazební ručitel –, nezajišťuje pouze součinnost obviněného s OČTŘ (a po skončení trestního řízení a případném nástupu trestu se automaticky nevrací), ale v celé řadě situací propadá (§ 73a odst. 4 TrŘ) a může být použita i k jiným účelům než jako vazební substitut (§ 73a odst. 6 a 7 TrŘ), konkrétně k zaplacení peněžitého trestu a k uspokojení nároků poškozených.

Tato deficitní úprava, směřující zřetelně in favorem vazby, staví osobu obviněnou z trestné činnosti s majetkovým prospěchem do prekerní posice, protože chce-li kauci zaplatit ze svého majetku, musí ho včas převést do bezpečí, mimo moc OČTŘ (a tím potenciálně ohrozit další osobu obviněním z podílnictví nebo jiného trestného činu), a extremně ztížená je i možnost jednat o složení kauce s vazebním ručitelem, protože u něj nepostačuje, aby obviněnému uvěřil, že neuprchne, ale musí se připravit na to, že jeho peníze budou použity k různým dalších úhradám, tedy fakticky tak, jako by je obviněnému poskytl bez omezení účelu, a s vyhlídkou na to, že splatit půjčku mu obviněný nebude mít z čeho. Těžko si představit, že by na něco takového přistoupila například banka.

Fakticky to znamená, že banky jsou ze hry a pokud v této zemi kdy vůbec vzniknou privátní a specialisovaní bail bondsmen, jejich business bude fungovat daleko spíš jako prostředek legalisace výnosů trestné činnosti, protože kauci budou moci zaplatit pouze ti zločinci, kteří mají výnosy své trestné činnosti dobře a bezpečně ukryty.

Zkrátka další institut, jehož přenesení do České republiky se nezdařilo a který se ukazuje být kontraproduktivní.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-08-28 17:56
jj, takto zpracovaná kauce "českým zakonodárstvím" je jen další komunistická sviňárna, při které se pravda a láska nažrala a koza zůstala celá...
0 # Anonymní 2012-08-28 18:03
"Uprchly poslanec" by nebylo svetove novum, viz en.wikipedia.org/wiki/John_Stonehouse I kdyz tento mel take vazby na Ceskoslovensko
0 # Anonymní 2012-08-28 18:08
Pokud prchne nebo pokud policie nenalezne důkazy tak osud ČR bude spečetěn. Stát musí umět chytat velké zloděje . www.menzone.cz/10-zemi-ktere-vas-nevydaji-496/ tento seznam je stále aktuální ? Žrec
0 # FORTUNA 2012-08-28 19:43
Krátká debata na toto téma proběhla na Jinému právu, 23.8.12. Proč mu nikdo nepůjčí na kauci?

Odmítám situaci vidět jinak než jednoduše: Kauce, říkejme raději BAIL, zde nemůže fungovat bez právního rámce, který tu prostě není. Zde máme vyhlášky, vládní nařízení, paragrafy, zákony, atd., ale tvrdit, že máme právní rámec je stejně směšné, jako dokazování pomocí zakoupeného nebo ukradeného diplomu, že jsem doktor práv nebo mediciny. Mám diplom, ale nejsem člověk, který prošel nějakým studiem, během kterého prokázal své schopnosti a znalosti pro jeho získání.

Navíc potřeba BAILu nebyla, jako spousta jiných věcí, v česku pochopena. V právním státě by RATH byl během krátké doby postaven před soud, kde by byl obviněn z porušení zákona a kde by se začalo řešit, zda je vinný či nikoliv. Pak by nastala otázka BAILu. Na co v česku BAIL, když mu stejně stát obstaví všechen majetek, o kterém ví? Stát už peníze a majetek má, ne? A Rath? Počkáme až vyměkne. V česku je to o něčem jiném. Kauce ani není BAIL. BAIL je specifická záruka (nemusejí to být peníze), že se obviněný dostaví k soudu. Když se dostaví, BAIL je vrácen. Kauce je peněžitá záruka a z §73, výše, je zřejmé, že se zárukou, že se obviněný dostaví k soudu to nemá moc společného. Soud ho může pustit, když ji složí, ale když se dostaví, záruku zpět nedostane?! Pánové???

mv

0 # Anonymní 2012-08-28 23:32
do p... kde je Facebook tlačítko? :)
0 # Anonymní 2012-09-10 21:37
Můžete se tu hádat do nekonečna... Socialistický monopolní systém státního centrálního plánování nikdy spravedlivě a efektivně fungovat nebude ... Stejneě také je jasné, že nikdy nebude apolotický...

petr v
0 # Anonymní 2012-09-10 22:09
Měli být, apolitický...

Komentář píši z mobil, tak to moc nejde...

Petr v

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)