Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O kause náhrad vazebně stíhaného poslance Davida Ratha jsme krátce psali zde, a soud, jak se zdá, zaujal stejný názor jako my. Kde se stala chyba a proč je výsledkem aplikace práva stav takto frapantně absurdní? Důvodem je obecná úroveň české legislativy, která se vyžívá v minuciosních detailech a třístých osmdesátých novelách měnících jedno písmeno ve znění po novele třísté sedmdesáté deváté, avšak důležité věci v zákonech chybějí: v daném případě tedy např. ustanovení, že náhrada nepřísluší tomu, kdo ji v určitém období zjevně nemůže využívat; není-li takového ustanovení, bude poslanci ve vězení příslušet nejen náhrada za representaci, ale např. i za používání osobního automobilu k cestám do zaměstnání.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2015-12-20 14:10
Zákon má podle Vás ustanovit, že náhrada je náhrada?
0 # Anonymní 2015-12-20 14:19
Članek není zas až tak dlouhý, tak si pane Davide přečtěte ještě jednou. Pan Pecina v něm zcela jasně a konkrétně formuloval svůj návrh na řešení problému - ustanovením toho, komu náhrady nepatří. Doplnit ustanovení, že náhrada je náhradou, může snad jenom poslance PSČR.
0 # David Schmidt 2015-12-20 14:46
Doplnit komu náhrada nepatří by bylo smysluplné u někoho, komu relevantní náklady vznikají, přesto se mu jejich náhrada z nějakého důvodu nepřizná. To ale není případ Ratha, kde jsou náklady vyloučeny, tudíž o nějaké jejich náhradě nemůže být řeč.
0 # Tomáš Pecina 2015-12-20 14:59
Váš právní názor znám, ale neztotožňuji se s ním.
0 # David Schmidt 2015-12-20 17:40
Nebylo by jediného racionálního důvodu, proč by zákon takto dělil platby poskytované poslancům, pokud by všechny byly finančněprávně platem. Ale přesto by to tolik nevadilo, pokud by zákon obsahoval neutrální formulaci např. "příplatek", i tak by bylo takové dělení iracionální.

Naopak výklad, že náhrada může být poskytnuta jen tehdy, pokud není vznik relevantních nákladů vyloučen, plně odpovídá smyslu i textu zákona.
0 # Anonymní 2015-12-21 10:07
Je někde v zákoně i judikatuře definováno, co se myslí slovem "reprezentace", které je použité v § 5 zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu?

Je tím myšlena reprezentace Sněmovny či občanů/voličů? Pokud to druhé, tak do Sněmovny zjevně nahý ani ve vězeňském nechodil, takže tam náklady pojmově vyloučit nejde. AHL
0 # Anonymní 2015-12-21 11:15
Nebylo by jediného racionálního důvodu, proč by zákon takto dělil platby poskytované poslancům

Ale jistěže to má z pohledu poslanců hluboce racionální důvody, např. daňové... :-P
0 # David Schmidt 2015-12-21 11:31
Ano.
0 # Báša 2015-12-21 13:10
Já mám v partě kluka, elektrikáře, kterej byl na Ruzyni (za alimenty) v době, kdy tam měli Ratha. Vyprávěl moc zajímavý věci. Jak měl Rath VIP celu, platil bachařům za úklid, nechal si posílat pro jídlo, s nikym se nebavil, ostraha si na něj muklům v hovoru stěžovala a nechtěla tam sloužit, páč jak denně nepodal alespoň dvě stížnosti, tak to byl ztracenej den... Je tedy vidět, že ty náhrady opravdu potřeboval. No jen si ho představte na rajónech.
0 # Exekuce 2015-12-21 14:22
Věřím tomu, že to tak je ..... a je to šílenééé !!!
0 # Anonymní 2015-12-21 14:35
Zcela se ztotožňuji s panem Schmidtem.

Ve vazbě nelze hovořit o možnosti, že by poslanci vznikly výdaje dle ust. § 5, odst. 1, písmeno a) až i) zákona. Kde nevznikají výdaje, nepřipadá v úvahu jejich náhrada.

A výdaje dle písmena j) až l) musí poslanec prokázat, respektive nenahrazují se paušálně a automaticky.

Chce to mít jen trošičku koule a kapku rozumu při rozhodování.
0 # Tomáš Pecina 2015-12-21 15:02
Paušalisace náhrady je v právu zcela běžnou věcí, např. v obchodním právu je smluvní pokuta paušalisovanou náhradou škody. Kdybyste se mohl zprostit povinnosti zaplatit smluvní pokutu tím, že druhému smluvníkovi žádná škoda nevznikla a tedy není co paušalisovat, byly by výsledky obchodních sporů často opačné.
0 # Anonymní 2015-12-21 15:46
Paušalizace je způsob stanovení náhrady. Abychom mohli náhradu paušalizovat, musíme napřed mít co nahrazovat.

Smluvní pokuta jako "paušalizovaná náhrada škody" je jen zavádějící, byť často používané teoretické pojmenování. Není vázaná na vznik škody, ale na porušení povinnosti.
0 # David Schmidt 2015-12-21 15:47
To není srovnatelná situace. Že uplatnění smluvní pokuty konzumuje nárok na náhradu škody je výslovně upraveno. Není to nic, co by vyplývalo ze samotného ustanovení o smluvní pokutě.
0 # Anonymní 2015-12-22 13:41
Kdo by rozhodoval, jestli poslancům skutečně ony výdaje vznikly? A měli by poslanci nárok na náhradu výdajů, které by překročily ony paušály? Nebylo by to trošku komplikované a nákladné? A právě z těchto důvodů stanovili zákonodárci paušální náhrady, které nebudou již z jejich podstaty spolehlivě odrážet skutečné výdaje. Pokud by byly paušální náhrady upřeny panu Ráthovi, pak by měl někdo začít zkoumat, zda ostatní poslanci nemají nadměrné paušální náhrady ve vztahu ke jejich skutečným výdajům na dané účely. Jde o princip paušálních náhrad, jak trefně argumentuje pan Pecina, jemuž je imanentní to, že paušál neodpovídá skutečnosti. Bez ohledu na to, jak evidentní nebo zastřená ta skutečnost je.

Richard
0 # David Schmidt 2015-12-22 14:02
Pokud je překážka ve výkonu mandátu, která vylučuje vznik příslušných výdajů, je to věcí Sněmovny, potažmo soudu. Není to nic výjimečného v porovnání s jinými situacemi práva.
0 # Anonymní 2015-12-22 20:22
0 # Rejna 2016-01-19 22:18
Ty jo no zajímavé....

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)