Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

K otázce, zda Rathovi příslušejí náhrady za pobyt ve vazbě, jsme se jasně vyjádřili již několikrát; posledně jsme napsali:
O kause náhrad vazebně stíhaného poslance Davida Ratha jsme krátce psali zde, a soud, jak se zdá, zaujal stejný názor jako my. Kde se stala chyba a proč je výsledkem aplikace práva stav takto frapantně absurdní? Důvodem je obecná úroveň české legislativy, která se vyžívá v minuciosních detailech a třístých osmdesátých novelách měnících jedno písmeno ve znění po novele třísté sedmdesáté deváté, avšak důležité věci v zákonech chybějí: v daném případě tedy např. ustanovení, že náhrada nepřísluší tomu, kdo ji v určitém období zjevně nemůže využívat; není-li takového ustanovení, bude poslanci ve vězení příslušet nejen náhrada za representaci, ale např. i za používání osobního automobilu k cestám do zaměstnání.
Jde zde o jednoduchý princip, že korektiv dobrých mravů má ve veřejném právu místo jen zcela omezeně, a tak dostává pensi i bohatý důchodce, který ji zjevně nepotřebuje, volební právo přísluší i osobě intelektu tak mdlého, že ho evidentně nedokáže účelně využít (a bude volit určitě někoho nevhodného, ne-li přímo závadového), a poslanecké náhrady se prostě vyplácejí všem poslancům bez rozdílu, i těm momentálně inkarcerovaným. Je-li to špatně, s reklamací se obraťte na zákonodárce, nikoli na soudce.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-04-06 16:45
A co obecný princip spravedlnosti? Soudce nemá povinnost rozhodovat v souladu s ním? A proč schvalujete, že soudy rozhodly toliko formalisticky na základě jen jazykového výkladu právní normy, když jindy zde plédujete pro teologický výklad? Pročpak soudy v rozporu s obecnými názory ÚS na výklad právních norem, nezohlednily smysl a účel ustanovení, které zakládá nárok poslance na náhrady? Tím jistě není to, aby je bral někdo ve vazební věznici, který se tam stravoval na účet státu a rovněž měl zdarma převoz do Poslanecké sněmovny a zpět do vazební věznice. A navíc oba rozsudky Fischera z MS Pha a Jurečkové z ObS Pha 1 nejsou racionálně a logicky odůvodněny. ÚS již judikoval, např. I. ÚS 22/10, N77/57, SbNU43 - Libovůle v rozhodování soudů, že onou libovůlí je výklad a použití jednoduchého práva v rozporu s principy spravedlnosti. Jistě není spravedlivé, aby Kancelář PS Parlamentu ČR platila v tomto konkrétním případě Rathovi.
0 # Tomáš Pecina 2016-04-06 17:17
Byl Rath poslancem? Byl. Má podle zákona poslanec nárok na náhrady? Má. Tedy není co řešit, tak jako má pensista-milionář nárok na svou pensi, má poslanec ve vazbě nárok na náhrady.

Ostatně, jak kdosi poznamenat na sociálních sítích, když si Sobotka z ušetřených náhrad koupil byt, proč by neměl dostávat náhrady Rath.
0 # Anonymní 2016-04-06 17:50
Utíkáte z mé otázky, kdy jste moji argumentaci o nesprávné interpretaci a aplikaci právních norem včetně jejich výkladu soudy ani nevyvrátil. Ostatně, proč pak musel Gross rezignovat v 2005, kdy si tehdy pořídil byt taky z poslaneckých náhrad, akorát se k tomu přiznal až po letech? Neboli, co bylo protiprávní a amorální v 2005, již v 2016 není, ačkoliv se právní úprava nezměnila? To, že Sobotka a jiní si to dosud neodskákali, neznamená, že u Ratha soudy rozhodly v souladu s principy spravedlnosti a platným právem. Chyba tak není u zákonodárců, neb lze předpokládat, že soud bude uvažovat logicky, samozřejmě nikoliv u českých soudců. A ten Rathův případ taky není tak černobílý, jak ho líčíte. Dle důvodové zprávy se náhrady berou za výkon mandátu poslance, nikoliv jen za to, že někdo je poslanec. Rath samozřejmě mandát plnohodnotně nevykonával, např. jistě nepořádal setkání s občany jako poslanec ve vazební věznici, haha. Ostatně Jurečková je známa tím, že zvládne opravdu jen jazykový výklad právní normy, a Fischer rovněž není žádný "Legal Eagle", leda tak paralegál, haha. Doufám, že to bude pokračovat přes NS na ÚS, aby ty paskvily byly zrušeny jako u poslanecké imunity - viz onen nález Šimáčkové a Spol.
0 # Tomáš Pecina 2016-04-06 18:04
Soudy vyložili právní normu správně. Náhrada je spojena s výkonem mandátu (který Rath i ve vazbě vykonával, i když v omezeném rozsahu) a náhrady se paušalisují stanovenou částkou, bez ohledu na jejich skutečnou výši. Paušalisace je ve veřejném, ale i soukromém, právu naprosto běžná, její případná nespravedlnost není důvodem k popření jasné dikce zákona. Podobně se třeba paušalisují výdaje spojené s právním úkonem. I když pošlete jednu datovou zprávu soudu, což představuje prakticky nulové výdaje, přísluší vám za to 300 korun, stejně jako když posíláte desetikilový balík dokumentů expres kurýrem.
0 # Anonymní 2016-04-06 18:34
Zapomněl jste na jednu věc: Ona paušalizace pro osobu (právnickou či fyzickou), nezastoupenou advokátem, platí jen od 2014. Aneb nic není neměnné, a ÚS si k poslaneckým náhradám jistě řekne svoje (pokud to k němu dojde, kdy zde naštěstí je aktivní věčná legitimace obou stran). A samozřejmě, že Rath ve vazbě nevykonával mandát poslance, jak ho definuje důvodová zpráva. Takže rozsudky jsou vadné, ostatně soudy se ani nezmínily, že by při svých rozhodnutích vyšly z důvodové zprávy, toliko nepřípustně jen z jazykového výkladu, respektive z paragrafovaného znění, což však dle ÚS je nepřípustné a je libovůle až svévole soudu. Pokud to bude pokračovat, tipuji, že Rath jistě 280t. nedostane.
0 # Anonymní 2016-04-06 17:59
Proč by to mělo být špatně?

Jednou za čas je nějaký poslanec zavřenej, budeme proto mít zvláštní paragraf, který bude přesně specifikovat, kdy to dostat může a kdy ne? Co, když mu spadne na hlavu kokos a on zapomene, kdo je a bude nezvěstný? Taky paragraf?

Dobře, bohatý nebude mít důchod. Od jaké hranice? Co když zchudne? Kdo to bude hlídat? Každý měsíc majetkové přiznání? Není jednodušší si to vzít na daních?

To samé rodinné přídavky, proč ta armádu úředníků, žádosti, potvrzení o příjmu a podobně? Když se do toho započítají všechny náklady, je to dražší, než kdyby to dostali automaticky všichni jen na základě rodného čísla dítěte a matky, či pěstouna.

Volební právo? Bude komise, která stanoví, jestli jste volby schopen, či ne, bude k tomu úřad, zdravotní prohlídka, pravidelné přezkumy, momentální indispozice, úrazy...

Pokud si mám vybrat mezi stavem, kdy ne vše je ideálně spravedlivé (avšak nelikvidační) ale jednoduché nebo komplikovanými zákony, volím to první.

cnemo
0 # Anonymní 2016-04-06 19:03
Nepotřebujete mít na každou prkotinu zákon či jiný právní předpis, ale soudce, kteří umí a vykládají právo v souladu s principy spravedlnosti a aplikují teologický výklad právních norem, jak vyžaduje ÚS. Pletete si pojmy s dojmy.
0 # Anonymní 2016-04-06 19:25
Teologický výklad norem, to se dělá jak? Jakože se zeptám, co si o tom myslí Bůh? Pojmy si tu evidentně plete víc lidí.
0 # Anonymní 2016-04-06 19:28
A nepleťte si důchod z náhradou. Důchod je ve své podstatě spoření, nebo pojištění svého druhu kdy do systému platíte a v momentě kdy nastane nějaká událost (dosažení věku, odchod do důchodu, prostě si něco dasa´dte) se vám zase vyplácí zpět. Kdežto poslanec do systému náhrad nic neodvádí a dokonce ani není schopen provádět úkony na kterých se zakládá čerpání náhrad.
Toť můj laický výklad.
0 # Tomáš Pecina 2016-04-06 19:29
Smyslem právní normy je, aby poslanci dostali co nejvíc peněz, ale přitom to nevypadalo jako plat. Asi tolik k teleologickému výkladu.
0 # Anonymní 2016-04-06 19:57
Teleologický výklad je takový výklad právní normy, který zdůrazňuje účel právní normy s přihlížením ke společenským podmínkám. Tento výklad se děje za použití právních zásad, včetně principu spravedlnosti. Pořád si pletete pojmy s dojmy, včetně toho, že bazírujete na překlepech.
0 # Anonymní 2016-04-06 20:10
A aby Vám to nebylo líto, je zde též komparativní výklad právní normy, který rovněž používá ÚS, a který Rath najisto neustojí, neb ÚS zpravidla porovnává českou normu s německou, holandskou, francouzskou či jinou západoevropskou právní úpravou, haha.
0 # Anonymní 2016-04-06 21:32
Při představě, že by měli příliš velký prostor pro vlastní "tvořivost" dostávám osypky, to mě děsí víc, než invaze mimozemšťanů:) Principy "spravedlnosti"? Čí spravedlnosti, v obou mě známých režimech byla tzv. spravedlnost vždy rovna zájmu vládnoucí skupiny. Ti bolševici byli alespoň upřímnější, dali to přímo do zákonů. Vždycky se našel a nachází nějaký ten "princip", aby se tak mohlo dít.

cnemo
0 # Anonymní 2016-04-07 16:00
Jak principy spravedlnosti např. definuje ESLP, ESD (nyní SD EU), které jistě nejednají v zájmu vládnoucí skupiny.
0 # Tomáš Marný 2016-04-06 18:37
Zde se domnívám, že nejde o chybu, nýbrž úmysl. "Náhrady" byly od počátku zamýšleny jako nepříliš maskovaná součást poslaneckého příjmu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)