Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jak jsme naznačili, tak se stalo: průmyslovka Na Třebešíně se rozhodla přehodnotit trest za šikanu učitelky a dva ze tří potrestaných studentů vyloučila, podle všeho v režimu obnovy řízení, na základě nových videozáznamů. Má to ale jeden háček, a tím je návětí § 100 odst. 1 SprŘ, podle něhož musí obnovu řízení navrhnout účastník řízení. Tím může být v přestupkovém řízení i poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, avšak v disciplinárním řízení vedeném podle § 31 školského zákona nikdo jiný než student účastníkem není.

A další problém: prekluse. Podle § 31 odst. 4 školského zákona o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu.

Pokud nové video zachycuje něco, o čem se původně nevědělo, vzniká otázka identity skutku: nebyl-li ten vymezen dostatečně úzce a specificky, byli studenti za své jednání již postiženi a jak zákaz obnovy řízení ex officio, tak prekluse brání jejich novému potrestání.

Z čehož vyplývá, že pravdu bude mít nejspíš ten ze dvou vyloučených studentů, který prostřednictvím svého právního zástupce rozhodnutí označil za nezákonné a bude se proti němu bránit. Šance uspět má rozhodně slušné.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-04-16 10:00
Šance má slušné jen do té doby, dokud ho nezačnou trestně stíhat. Předpokládám, že jim všem bylo už 15.
0 # Tomáš Pecina 2016-04-16 10:14
To reálně vůbec nehrozí.
0 # Anonymní 2016-04-16 11:15
Vážně jejich konání nespadá pod žádnou skutkovou podstatu žádného trestného činu? Třeba soud bude mít jiný názor, uvidíme.
0 # Tomáš Pecina 2016-04-16 12:00
Za prvé je tu otázka nepřípustnosti stíhání pro delikt, pro který byl pachatel již potrestán kázeňsky. Judikatura Nejvyššího soudu je v tomto celkem turbulentní, během posledních 20 let prodělala dvě vlny, momentálně převažuje tendence k širšímu výkladu zásady ne bis in idem. Výsledek je nejistý.

Za druhé je zjevné, že k úmrtí nedošlo v přímé souvislosti se šikanou, a intensita protiprávního jednání studentů jen stěží odůvodňuje jejich trestní stíhání. Trestní právo je ultima ratio.

Za třetí by bylo velmi složité najít skutkovou podstatu, pod kterou lze tento skutek subsumovat; mám za to, že v opačném případě by pachatelé již dávno obviněni byli.
0 # Anonymní 2016-04-16 12:31
Co třeba skutková podstata trestného činu: Vzbuzení důvodné obavy?
0 # Tomáš Pecina 2016-04-16 12:38
Ten neexistuje.
0 # Anonymní 2016-04-16 13:37
Dříve Vzbuzení důvodné obavy, nyní poněkud eufemisticky přejmenováno na Nebezpečné pronásledování. Vzhledem k tomu, jak je u tohoto trestného činu široce definována skutková podstata, rovněž jmenovitě zahrnující podmínku vzbuzení důvodné obavy, tak by to OČTŘ mohly klidně na konání těch grázlíků napasovat, zvláště když vycházejí najevo nové právně rozhodné skutečnosti o konání těch grázlíků.
0 # Anonymní 2016-04-16 14:17
A co obyčejné výtržnictví?
0 # Tomáš Pecina 2016-04-16 14:26
Zákonné znaky nebezpečného pronásledování naplněny zcela jistě nebyly, a výtržnictví nepřichází v úvahu rovněž, to postihuje zcela jiný okruh jednání. Trestněprávní kvalifikace by byla možná pouze tehdy, kdyby se prokázal kausální nexus mezi šikanou a úmrtím.
0 # Anonymní 2016-04-16 20:10
Opomněl jste § 100 odst. 3 správního řádu - obnova řízení může být nařízena i z moci úřední, nejen tedy na návrh účastníka.
0 # Tomáš Pecina 2016-04-16 20:14
Ano, máte pravdu. Za splnění podmínky veřejného zájmu.
0 # Anonymní 2016-04-16 20:38
Veřejný zájem, to si snadno zdůvodní.
0 # Tomáš Pecina 2016-04-16 21:06
To bych si nebyl jist. Mediální tlak jistě, veřejný zájem stěží: video nepřineslo nic tak převratného.
0 # Anonymní 2016-04-17 16:24
Situace, kdy rodiče dotyčného spratka místo řemene vytahují paragrafy, jasně vypovídá o tom, kam jsme to dotáhli. Ostatně v podobných případech by jedinou citelnou sankcí bylo vyloučení z veškerých škol v republice a odeslání dotyčného k lopatě nejméně na rok. Pak by si možná vzdělání začal víc vážit.
0 # Anonymní 2016-04-17 18:30
Rodiče toho spratka vidí vzor třeba ve Štěchovi, bývalý bolševik nyní socan, který dnes v TV tvrdil, že konání fízlů na FAMU bylo v pořádku.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)