Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Happy ending se zřejmě blíží v tišickém informačním sporu. Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch žalobce, pana Ch., obecního zastupitele, který se po obecní kanalisační společnosti bezvýsledně domáhá informace o výši platu její bývalé ředitelky.

S výrokem rozsudku jsem spokojen, s odůvodněním se však částečně neztotožňuji. Protože oprávnění zastupitele na informace spočívá na zvláštním zákonném zmocnění, nelze InfZ použít ani subsidiárně. Rozsah informační povinnosti obecní právnické osoby vůči členům zastupitelstva je širší (fakticky neomezený) a měla-li by být, jak NSS předjímá, při rozhodování o důvodnosti žádosti pana Ch. brána za směrodatnou judikatura týkající se žádostí běžných, neprivilegovaných žadatelů, došlo by tím ke zkrácení práva zastupitelů na informace o činnosti obecních právnických osob, které by se tak fakticky vyvázaly z toho, co je jim expressis verbis uloženo obecním zřízením.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)