Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dnes vyhlášeným rozsudkem rozhodl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, že soud setrvá na dosavadní praxi, podle níž se žadatelům o informace poskytovaly všechny údaje týkající se odměn a platů zaměstnanců veřejného sektoru, modifikovav ji toliko nepatrně v tom, že se neposkytnou informace o osobách, u nichž jsou cumulative splněny dvě podmínky: 1) osoba, o jejíchž platových poměrech má být poskytnuta informace, se na podstatě vlastní činnosti povinného subjektu podílí jen nepřímo a při zohlednění všech okolností nevýznamným způsobem; a 2) nevyvstávají konkrétní pochybnosti o tom, zda v souvislosti s odměňováním této osoby jsou veřejné prostředky vynakládány hospodárně.

To je velmi rozumné rozhodnutí, jímž snad bude konečně vyřešena nyní již šestikolová informační bitva mého klienta, Občanského sdružení Borsko (míněn Bor u Tachova, nikoli podobně pojmenovaná věznice v Plzni), o informace týkající se mimořádných odměn tajemníka tamního městského úřadu a jeho spřátelené vedoucí odboru. Pro klienta jsem sepsal celkem šest odvolání, aniž by se věci pohnuly kupředu, neboť povinný subjekt, město Bor, ústy informační žádostí přímo dotčeného tajemníka městského úřadu tvrdilo, že se mu líbí víc názor osmého senátu NSS než senátu pátého, a když provedlo oním senátem nastíněný test proporcionality (resp. to předstíralo), překvapivě mu vyšlo, že poskytnutí těchto informací by příliš silně negativně zasáhlo do osobnostního práva tajemníka a vedoucí odboru, takže žádné informace o jejich odměnách poskytnout nelze.

Odvolacímu krajskému úřadu se rovněž líbilo, že by se měl provést test proporcionality, a tak do jeho řádného provedení povinný subjekt nutil – což bylo arci úsilí evidentně ultra vires, pročež výsledkem je prozatím zcela frustrovaný klient, pět zrušených prvoinstančních rozhodnutí a šest odvolání, to celé v trvání jednoho roku. Nyní, kdy test proporcionality provedl paušálně Nejvyšší správní soud, by výsledek měl být jasný – a tajemník si bude muset najít jiný důvod, proč své příjmy před žadateli o informace tajit.

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-10-22 21:07
A vy myslíte, že to něco změní? Stále se bude muset k soudu a pokud odvolací orgán nedá, tak se to k soudu nedostane.
0 # Tomáš Pecina 2014-10-22 21:17
Ale otevřou se tím mimoprocesní cesty: zejména možnost podat trestní oznámení.
0 # Anonymní 2014-10-22 21:29
To take k cíli nepovede, stz typu Petrásek to shodí jako neopodstatněné a úřad to použije jako důkaz zneužití práva.
0 # Tomáš Pecina 2014-10-22 21:36
Dum spiro spero; to by měli mít v InfZ uvedeno jako motto v preambuli.
0 # Anonymní 2014-10-22 21:44
Ja neříkal, že to taky ne nepoužiju(už to píšu) :), jen to pouziju jako důkaz porušení art. 13:(
0 # Anonymní 2014-10-23 22:39
A co když KS PŘIKÁŽE informaci poskytnout. A povinný subjekt informaci opět neposkytne. V minulosti, pokud se nepletu, jste v podobných případech podával návrh na exekuci. Proč nyní TO? Je to jiný případ?
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2014-10-23 22:52
Ano, protože nadřízený orgán podle stávajícího znění InfZ nemůže poskytnutí informací povinnému subjektu nařídit. Takovou pravomoc má až soud.
0 # Anonymní 2014-10-22 21:35
Muzete pane Pecino to trestni oznameni obecne trochu priblizit?
0 # Tomáš Pecina 2014-10-22 21:37
Když budu mít sedmé rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které nebude respektovat výslovný pokyn nadřízeného orgánu, je to zneužívání pravomoci jak vyšité.
0 # Anonymní 2014-10-23 09:23
Supr, tak už se těším, až mi hrad odepíše, že Hasenkopfova nebo Hájkova práce byla nepodstatná, a proto mi info o jejích odměnách nedají. :)
0 # Anonymní 2014-10-23 11:24
Jak to vypadá s aplikací OdpŠk na žádosti podle InfZ (nemajetková újma)? Pokud si dobře pamatuji, vedl jste v této věci soudní spor, ale judikaturu jsem nikde nenašel.
0 # Tomáš Pecina 2014-10-23 22:00
Vedl jsem, resp. dosud vedu, několik takových sporů, ale ty se týkají toliko průtahů v řízení před soudem. O náhradu za neposkytnutí informací jsem se dosud nesoudil.
0 # Anonymní 2014-10-24 12:20
Bojovník za informace 15x neuspěl. Teď má na drzé úřady soudní verdikt
lidovky.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)