Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Po téměř půl roce čekání (lhůta je 15 dní) vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí, jímž potvrdilo názor Západočeské university v Plzni, že informace o studiu znalce v oboru tělovýchovy a závadového diskursu Ivo Svobody lze před veřejností utajovat. Rozhodnutí má čtyři stránky, vlastní odůvodnění je však jednověté: prostě je to tak, pravil Zarathustra (tedy úředník).

Proti rozhodnutí pokládám za svou povinnost podat správní žalobu s návrhem na delegaci věci jinému než místně příslušnému Krajskému soudu v Plzni, jehož soudci zčásti na oné vzorně vedené právnické fakultě vyučují, zčásti ji absolvovali a jistě by nedopustili, aby jejich alma mater byla donucena pečlivě střežené tajemství vydat.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-09-28 13:00
Proč žalujete MŠMT u krajského soudu v Plzni, když má sídlo v Praze 1, Karmelitské ulici ?
0 # Dan Dvoracek 2012-09-28 16:46
Protože § 7 odst. 2 SŘS.
0 # Anonymní 2012-09-28 21:11
Správní orgán, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni, je MŠMT, které má sídlo v Praze 1, Karmelitské ulici, takže žaloba by měla být podána u MS v Praze a ne u Krajského soudu v Plzni.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-28 21:13
Před novelou ano, po ní ne. Aktualisujte si, prosím, znění SŘS.
0 # Sekal 2012-09-30 20:37
Víte o nějakém soudci v Plzni, který je podezřelý z rychlostudia?
Pokud ano, je na místě uvést jej jako příklad (a podporu pro svůj argument k žádosti o delegaci), pokud ne, je to nepříliš důstojné okopávání kotníků.
0 # Anonymní 2012-09-30 22:58
všichni mají máslo na hlavě,dokud se neprokáže opak.
0 # Sekal 2012-10-01 02:43
Odpusťte mou naivitu... ale měl jsem za to že prokazovat se musí vina, nikoli nevina. Prokazovat, že jsem nic nespáchal, je vždycky těžší. Proto se za prokázanou nevinu bere, když neexistují důkazy o vině.
0 # Anonymní 2012-10-01 13:20
(Sekal1. října 2012 2:43

(Odpusťte mou naivitu... ale měl jsem za to že prokazovat se musí vina, nikoli nevina. Prokazovat, že jsem nic nespáchal, je vždycky těžší. Proto se za prokázanou nevinu bere, když neexistují důkazy o vině. )Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat že v připadě nutnosti naši soudci vždy vinu prokáží.Jejich dnešní žaci nebudou určitě lepší.Bez soudců a ostatních statních uředníků by nemohl být stát tak předlužen.(nechci řici rozkraden)
0 # Sekal 2013-04-18 14:48
Odbočujete od tématu, což zjevně značí nedostatek argumentů.
0 # J. Janát 2012-10-01 08:08
S rozhodnutím MŠMT neoushlasím, ale vznesená námitka podjatosti mi připadá jako symptom počínajícího pathologického querulantství žalobce. Jednak z důvodů uvedených Sekalem, jednak proto, že bylo na místě takovou námitku vznášet až poté, co bude zjištěno, kteří soudci a s jakým konkrétním poměrem k PF ZČU věc dostanou na stůl.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-01 10:29
Podotýkám, že tříčlenný senát se bude vybírat ze čtyř soudců. Jak z nich vybrat senát bez přímé vazby na ZČU, si neumím představit.
0 # Anonymní 2012-10-01 13:33
Také mi to tam přijde navíc a připomíná mi to projev různých chronických stěžovatelů.

AHL
0 # Tomáš Pecina 2012-10-01 13:34
V tom případě vás mohu potěšit, že v konečné versi podání jsme tuto insinuaci vypustili.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-01 13:37
Od názoru, že by věc měla být delegována, nicméně neustupuji. Jestliže někdo na PF ZČU přednáší, opravdu nemůže být soudcem v případu žádosti o informace universitě směřované.
0 # Anonymní 2012-10-01 13:39
v konečné versi podání jsme tuto insinuaci vypustili

sebereflexe?
0 # Tomáš Pecina 2012-10-01 13:54
Výsledek diskuse. Od počátku jsem měl s touto formulací problém: na jedné straně je jasné, že takové podezření existuje v podstatě u všech nedávných absolventů PF ZČU, na straně druhé je jeho artikulace vůči všem soudcům KS v Plzni, bez konkrétního podezření, poněkud nezdvořilá.
0 # Dan Dvoracek 2012-10-01 14:58
Připomíná mi to veselou debatu s jinak široce respektovaným odborníkem na správní právo a soudcem NSS, který mi zcela bezelstně sdělil, že ani v případu napadení rozhodnutí university, kdež vyučoval coby kmenový zaměstnanec, necítil by se podjatým, protože když je ve škole, tak učí a když je na soudě tak soudí, což spolu nemá nic společného.
Ku cti mu budiž, že pak přípustil, že by se podjatým prohlásil, ne však snad proto, že by se za podjatého pokládal, ale proto, aby nebyly řeči.

Z hlediska případu plzeňského, jevilo by se podle mne příhodným prohlásiti se podjatým - bez ohledu na to, jak se cítím - prostě proto, aby nebyly ty řeči. Výjimkou snad budiž ti, kdož byli do Plzně naplaveni a s fakultou nemají nic společného. Z určité omezené zkušenosti bych ale spíše očekával argmenty typu "soudce XY není vyloučen, protožena fakultě sice občas učí, ale jako externista a to se nepočítá".

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)