Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ústavní soud vyhověl mé ústavní stížnosti (historicky sedmé úspěšné) a zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu o tom, že soudy nemusejí poskytovat informace o komunistické minulosti svých soudců, přičemž ostře kritisoval čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu za nerespektování své závazné judikatury.

Písemné vyhotovení nálezu nemám dosud k disposici, takže se k němu nemohu blíže vyjádřit. Zde je zpráva ČTK.

Aktualisováno.
Nález, z něhož je patrné, že si Ústavní soud na adresu Nejvyššího správního soudu věru servítky nebral.

Komentáře   

0 # Tomáš Marný 2011-11-22 11:14
Asi jsem nějaký natvrdlý: vysvětlete mi prosím, jak může nějaký soud zpřístupnit informaci, kterou nemá!? Jakkoli je otevřenost justice chvályhodná, překroutit přístup k informacím na povinnost dotazovaného zjišťovat si informace, které původně neměl, je mi dodnes záhadou. :-/
0 # Tomáš Pecina 2011-11-22 11:28
Poměrně přesné a věrohodné informace o členství soudců v KSČ lze získat z lístkové kartotheky v Národním archivu. Správa soudu, protože zná rodná čísla soudců, to může udělat snadno, já nikoli.
0 # Tomáš Marný 2011-11-22 11:51
Ovšem změnit povinnost vydat informaci, již mám, v povinnost zjišťovat informaci, kterou nemám, pokládám za velmi silný soudcovský aktivizmus, bez ohledu na to, že je sympaticky motivován. Někdy se panu prezidentovi ani nedivím, že si stěžuje na soudcokracii (chápu ovšem i motivaci pana prezidenta: necítí se pak jako opravdová hlava státu).
0 # Anonymní 2011-11-22 13:45
V podstatě souhlasím s názorem pana Marného. Snahu pana Peciny lze jistě pochválit. Aktivizmus ÚS mu v tomto případě plně vyhovuje.

Na druhou stranu v jiném případě (např. usmrcení dvou dětí na přechodě pro chodce v HK epiletpitem)"aktivizmus" soudce při vzetí do vazby pan Pecina odsuzuje. Podle zákona by vazba uvalena nejspíš neměla být, práva magora, co věděl, že trpí záchvaty a přesto řídil automobil, musí být chráněna. Otázka je, zda by takovou vazbu udělil i např. Vojtěch Cepl ml.(pokud by byl trestním soudcem), protože ten podle pana Peciny hledá zejména spravedlnost. Z pohledu rodičů zabitých dětí je vazba jistě spravedlivá.

Ale zpátky k soudcům komunistům.
Členství soudců v KSČ je jedna věc, ale o morální kvalitě soudce vypovídá i to, zda nebyl náhodou i kandidátem KSČ. MSp sice zveřejnilo seznam soudců - bývalých komunistů, nikoliv však kandidátů KSČ.
Není proto vůbec problém si požádat Národní archiv o zjištění, zda dotyčný soudce byl i kandidátem KSČ. Sám jsem to vyzkoušel a NA bez problému (za cca 14 dní) odpoví.

Data narození soudců jsou volně přístupná na internetu (viz. společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-11-22 13:55
O kandidáty jsem v tomto případě žádal rovněž, stejně jako je chci vědět u soudců NS.

Vazba není trest. Tohle si budu muset dát někam do widgetu, opakuju to tady několikrát za rok.

Opravdu jsou data narození soudců na psp.cz? To jsem netušil, v takovém případě by byl jen problém u soudkyň, které se po r. 1989 provdaly.
0 # Anonymní 2011-11-22 14:10
citace: opravdu jsou data narození soudců na psp.cz?

uvádím namátkově odkaz: www.psp.cz/.../zu122.htm

citace. O kandidáty jsem v tomto případě žádal rovněž:

uvádím citaci ze stránek MSp: Je nutné podotknout, že seznam není úplný – je založen na údajích dostupných justičnímu odboru ministerstva. Informace pocházejí z podkladů zpracovávaných soudy po roce 1989 v souvislosti se jmenováním kandidátů do funkcí soudců, kde byla v charakteristikách jednotlivých kandidátů zaznamenávána jejich politická příslušnost. Kandidáti KSČ uváděni nebyli viz: portal.justice.cz/.../...

citace: vazba není trest

Není, ale přesto, pokud se nepletu, v případě odsouzení, započítává, resp. odpočítává od uloženého trestu
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-11-22 19:44
To je ale něco zcela jiného. Vazba není trest, nelze vůbec uvažovat o tom, že je jí pachatel trestán, a to ani předběžně. Tedy v právním státě.

Nemáte vy, člověče, náhodou něco společného s OČTŘ? Ta podoba (názorů)… :-)
0 # Anonymní 2011-11-22 21:43
SAmozřejmě máte pravdu pane Pecino, dle zákona (dem. státu) není vazba trestem. Všichni ti co byli někdy ve vazbě to jistě za trest nepovažovali, naopak to bylo pro ně dovolená all inclusive :-)
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-11-22 22:20
Přečtěte si, prosím, na co jsem reagoval. Váš poslední komentář je pozoruhodně mimoběžný s linkou diskuse.
0 # Guy Peters 2011-11-22 23:34
Z pohledu rodičů zabitých dětí je vazba jistě spravedlivá.
Co je toto za nesmysl? Vazba je processní institut. Tam spravedlnost vůbec nepřipadá v úvahu. Processní opatření může být toliko právní či protiprávní. Zde bylo protiprávní, protože nebyl naplněn účel vazby.
0 # Guy Peters 2011-11-22 23:37
SAmozřejmě máte pravdu pane Pecino, dle zákona (dem. státu) není vazba trestem. Všichni ti co byli někdy ve vazbě to jistě za trest nepovažovali, naopak to bylo pro ně dovolená all inclusive :-)
Vazba není žalář, ale je to vězení. Proto se toto opatření, které má stejnorodou povahu jako trest, do trestu započítává.
0 # Guy Peters 2011-11-22 23:38
ad nález. Blahopřeji. Vynikající je zejména § 21.
0 # Tomáš Pecina 2011-11-22 23:42
Vynikající je zejména § 21.

Ano, jen kdyby ten dialog mezi ústavním a obecným soudem nešel k újmě účastníků řízení.

Proto se toto opatření, které má stejnorodou povahu jako trest, do trestu započítává.

Přirozeně, ale trest to není, je to zajišťovací opatření. Proto je scestné vůbec uvažovat o tom, zda je vazba z hlediska příbuzných poškozených "spravedlivá", to je naprostý úlet.
0 # Guy Peters 2011-11-22 23:46
Ano, jen kdyby ten dialog mezi ústavním a obecným soudem nešel k újmě účastníků řízení.
??? Z povahy věci jde k újmě pouze jedné straně.
0 # Tomáš Pecina 2011-11-22 23:51
??? Z povahy věci jde k újmě pouze jedné straně.

Myslím to obecně, ve vztahu k jednomu řízení jistě jen jednomu účastníku.

Osobně, jak víte, nejsem vůbec stoupencem toho, aby obecný soud mohl se závaznou judikaturou ÚS takto "přes strany" polemisovat, pokládám to za přímé porušení Ústavy. Byl bych de lege ferenda ochoten to akceptovat, pokud by povinností obecného soudu bylo řízení přerušit a předložit svůj záměr odchýlit se od judikátu, který pokládá za obsoletní, k rozhodnutí Ústavnímu soudu.
0 # Stan 2011-11-23 06:41
Vazba by měla být zdůvodněna. Pokud vím, důvody mohou být dva - prvním je nebezpečí, že obviněný ze závažného trestného činu bude v trestné činnosti pokračovat, druhým riziko, že uprchne. Z toho pohledu je nutné se zabývat tím, jak soud zdůvodnil vazbu dotyčného řidiče, a na základě jakých skutečností k tomuto rozhodnutí dospěl. Vše ostatní jsou plané žvásty.
0 # Guy Peters 2011-11-23 09:02
pokud by povinností obecného soudu bylo řízení přerušit a předložit svůj záměr odchýlit se od judikátu, který pokládá za obsoletní, k rozhodnutí Ústavnímu soudu.
Předběžná otázka je zlo, jeden z nejhorších francouzských importů. Protože dotázaný soud nemusí rozhodovat konkrétní spor, odpovídá velice pýthicky.
0 # Guy Peters 2011-11-23 09:03
Stane, bylo by dobré, kdybyste si nastudoval právní úpravu vazby. Zase to není tak složité.
0 # Tomáš Marný 2011-11-23 09:11
Nebudeme-li uvažovat o vazbě vydávací a zůstaneme-li v rovině § 67 tr.ř., vazba může být útěková, koluzní nebo předstižná. Podle novinových zpráv "Policie na uvalení vazby trvala, protože se bála, že se muž bude vyhýbat trestnímu řízení." Nenašel jsem však v článcích zmínku o tom, zda soud shledal právě tento důvod vazby nebo jiný (soud není vázán navrhovaným důvodem).
Samozřejmě pouze z toho, že je někdo obviněn a že je hlášen na úřadě, nevyplývá automaticky důvod útěkové vazby. Aspoň tak by to správně mělo být ...
0 # Tomáš Pecina 2011-11-23 10:33
Předběžná otázka je zlo, jeden z nejhorších francouzských importů. Protože dotázaný soud nemusí rozhodovat konkrétní spor, odpovídá velice pýthicky.

Mám opačný názor, předběžná otázka nezatěžuje účastníky tak jako nutnost vyčerpat cestou k ÚS několik instancí.
0 # Stan 2011-11-23 18:25
Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava,

* že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest (tzv. útěková vazba),
* že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání (tzv. koluzní vazba), nebo
* že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil (tzv. předstižná vazba).

Další podmínkou pro vzetí obviněného do vazby je, že dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.


Tak jo, já si to dostudoval, a na první pohled to na mě působí dojmem, že dotyčný pán splňuje podmínky pro vazbu. Vidím je především v tom, že:

- mu hrozí vysoký trest a mohl by uprchnout nebo se skrývat
- by mohl působit na svědky a ovlivňovat je
- že by mohl pokračovat ve své činnosti (přestože věděl o svém zdravotním stavu, opakovaně řídil)
- zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že trestný čin spáchal obviněný

Otázkou je dle mého názoru pouze to, zda nelze účelu vazby dosáhnout jiným způsobem, např. domácím vězením...
0 # Tomáš Pecina 2011-11-23 19:59
Velmi dobře, Stane, ještě si k tomu budete muset prostudovat judikaturu, zejména celou řadu rozhodnutí ÚS.

Pak lze rozumně diskutovat s lidmi, kteří to vše (už roky) znají. Sorry, to je život, právo není jako napsat komentář o politické situaci.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)