Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ten nález by mohl mít stručné odůvodnění: Protože ČEZ. A hned by bylo jasno; jsme ostatně v zemi, jíž se mezi zasvěcenými přezdívá ČEZko.

Omezení práva na informace, které senát Ústavního soudu se soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským provedl, je poměrně dalekosáhlé. Doposud se mělo za to, že při posuzování, zda určitá právnická osoba je nebo není povinným subjektem, je rozhodující její účel a způsob jejího fungování, nikoli to, zda jde o subjekt soukromého nebo veřejného práva. Nebyl proto činěn zásadní rozdíl mezi státními podniky a obchodními společnostmi, ve kterých mají stát nebo samosprávné korporace rozhodující podíl.

To se nyní radikálně změní a spolu s ČEZem se zpod veřejného dohledu vymaňují mj. krajské nemocnice, městem zřizované a vlastněné sportovní kluby, nejrůznější komunální servisní a distribuční společnosti, prostě všechny ty obchodní společnosti, kde bývá zvykem umisťovat na dobře placená místa v radách vysloužilé politiky nebo jejich příbuzné (viz dávná kausa Livie Klausové). Kolik si takto zabezpečený emerita vydělal, bude nyní tajné, stejně jako celá řada dalších informací o tom, jak tyto, veřejné prostředky často obhospodařující, subjekty s našimi penězi nakládají.

Dalším problémem je, že výklad předestřený Ústavním soudem je poměrně nejasný, a tak jít do informačního sporu bude mnohem riskantnějším podnikem než doposud. Předpokládat přitom lze, že povzbuzeni úspěchem ČEZu začnou tvrdit, že zákonu nepodléhají, i mnohé další právnické osoby; nedivili bychom se, kdyby to nyní začala prohlašovat i sama veřejná správa, protože: co kdyby.

Komentáře   

0 # gogo 2017-07-19 16:33
Nejžalostnější mi to kdysi přišlo u Sorosovy České televize.
0 # Anonymní 2017-07-19 16:35
K vtípku "ČEZko". Nechcete změnit ostudnou informaci na Vašich sesterských stránkách iuridictum.pecina.cz?

„Malá skupina Čechů, zejména geografů, se pokouší veřejnosti vnutit název Česko. Přes značné jejich úsilí se jim to nepodařilo. Na Iuridictu tento název používán není, protože není ani officiální, ani vžitý.“
iuridictum.pecina.cz/w/%C4%8Cesk%C3%A1_republika

Zeměpisný název Česko je samozřejmě oficiální a je ve Slovníku spisovné českého jazyka: prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C4%8Cesko

Zeměpisné (krátké, neformální) jméno Česko a jeho překlady, např. anglické Czechia [čekia] [ˈtʃɛkiə] bylo standardizováno Názvoslovnou komisí ČÚZK v roce 1993 a od roku 2016 je uvedeno v oficiálních seznamech OSN “UNTERM” a “UNGEGN” a v mezinárodních standardech ISO.
www.go-czechia.cz
0 # Anonymní 2017-07-20 19:54
Ústav pro jazyk český nemá, zdůrazňuji nemá, žádné zákonem dané právo určovat co je a není v českém jazyce správné či nesprávné, spisovné či nespisovné.

To, že tento Ústav něco dodá do svého slovníku je sice hezké, ale každý člověk to může klidně ignorovat. Je to pro češtinu stejně závazné, jako kdyby svůj slovník češtiny vydal Fero Lakatoš nebo kdokoli jiný.

O to méně je pak směrodatná nějaká aktivistická skupinka.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-07-20 20:47
Pane Ponkráci, můžete to rozvést dále?

Jak zesměšníte Názvoslovnou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (NK ČÚZK), která standardizuje názvosloví? Česko a jeho překlady do angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny vydala již v roce 1993 v publikaci Jména států a jejich územních částí.
cuzk.cz/.../Nazvoslovna-komise-CUZK.aspx

Jak zesměšníte Český statistický úřad a jeho Čiselník zemí?
www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-

Jak zesměšníte Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)?
www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
www.iso.org/obp/ui/#search

Jak zesměšníte kartogafickou službu OSN?
unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/

A co české Ministerstvo zahraničních věcí?
www.mzv.cz/.../jak_na_cesko_v_zahranici.html

Nebo české Ministerstvo školství?
czechbadminton.cz/.../...

files.czechia-cesko.webnode.cz/.../...

Nemyslíte, že chyba bude někde jinde, že si chce fiktivní F. Lakatoš (alias Miloslav Ponkrác) zavádět svoje vlastní pravidla?
Mimochodem, jaké další přezdívky ještě používáte?
0 # Anonymní 2017-07-20 21:11
Pane anonymní, já nic nezesměšňuji. Není zesměšněním žádného úřadu, pokud se uvede pravdivě jeho skutečná autorita.

Namísto nálepkovacích invektiv bych byl rád, kdybyste mi vyvrátil, že nemám pravdu, že Ústav pro jazyk český nemá žádnou zákonnou pravomoc určovat spisovnost a správnost češtiny.

Chápu, že když mám pravdu, je jednodušší se vyhnout tématu a raději onálepkovat autora, že "zesměšňuje". Takové manipulaci od vás si vyprošuji.

Znovu se vás ptám, kde jsem napsal nepravdu? Nikde, že? Aha! A v tom to bude!

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-07-20 21:28
Je to můj subjektivní pocit.

Jak jistě víte, na Jazykovou poradnu ÚSTAVU pro jazyk český AV ČR se obrací právníci, aby jim Ústav pro jazyk český vyhotovil expertizy, co vlastně autoři různých smluv měli na mysli.
cs.wikipedia.org/.../...

Ale vyjádřete se k dalším úřadům: ČÚZK, ČSÚ, ÚNMZ, MZV, MŠMT, OSN.
0 # Anonymní 2017-07-20 21:39
Pane anonymní, mám dojem, že vaše subjektivno už začíná být virtuální realitou.

Je od vás hezké, že jako anonym se navážíte do jména druhého - najmě mě, který se podepisuje pravým jménem. Že vás hanba nefackuje! Právo vyčítat druhému podpis má až ten, kdo se sám podepisuje. Zkuste být trochu soudný sám k sobě.

Dále si nejdříve ve slovníku najděte rozdíl mezi "vyhotovovat exprertízy" a "určovat český jazyk".

Já jsem se vyjádřil k tomu, čemu jsem se vyjádřil. Vyjádřil bych se i dál, ale nemám ani nejmenší touhu dále diskutovat s někým, kdo mě onálepkuje a vyčítá snad i to, že jsem se narodil a že dýchám jen proto, že napíši o něčem pravdu. Která nesouhlasí s vaším subjektivním pocitem.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-07-19 16:48
Ono by ani tak nevadilo, že by ze statutu veřejné instituce unikl zrovna ČEZ, na základě nového přehodnocení „převahy znaků“ v testu zavedeném v I. ÚS 260/06, pokud by nebyl zároveň zpochybněn princip, tedy že otázku, zda je osoba veřejnou institucí a tedy i povinným subjektem podle InfZ, je nutno zkoumat materiálně (jiná věc je, zda jsou správně ta konkrétní z prstu vycucaná kritéria a jak to případně udělat jinak, aby to posouzení bylo lépe předvídatelné).

Bohužel ÚS tohle naboural a dal návod, jak instituce typu dopravních podniků, nemocnic atp. (které nepochybně žijí převážně z veřejných prostředků a plní veřejnoprávní funkce) vymanit z dosahu InfZ jen ryze formálním opatřením, např. převodem jedné akcie na libovolný soukromý subjekt.
0 # Anonymní 2017-07-20 13:33
"jiná věc je, zda jsou správně ta konkrétní z prstu vycucaná kritéria a jak to případně udělat jinak, aby to posouzení bylo lépe předvídatelné"

Ale to je právě ten problém. Aby ta kritéria byla předvídatelná a jasná, měla by být v zákoně. Vůči osobě soukromého práva, na níž mají majetkový podíl další reálné osoby soukromého práva (a ne jen stát v převlečení) by povinnost neměla být ukládána pouze na základě soudem vymyšlených a v každém dalším řízení kole upřesňovaných kriterií. Materiální hodnocení je stále možné (a vhodné), má ale mít jasný základ v zákoně.

0 # Anonymní 2017-07-21 10:31
O tom žádná, že by to mělo být v zákoně. To ale soudy neřeší a ani nevyřeší. Navíc zákonodárce způsob, jakým soudy judikaturně postupně pojem veřejné instituce extrapolovaly na různé typy subjektů akceptoval - mlčky - v mnoha případech, kdy byl InfZ „otevřen“, do té definice nehrábnul, všechny vládní návrhy počítaly buď s tím to nechat, nebo petrifikovat taxativním výčtem status quo.

Problém s daným rozhodnutím ÚS je ale v tom, že tu nejistotu neodstraňuje. Pochopil bych, pokud by to celé derogoval s tím, že je to příliš neurčité a pro adresáty povinností nepředvídatelné. Nesouhlasil, ale pochopil bych i pokud by konstatoval, že obchodní korporace PS zkrátka být nemůže (není-li jím podle § 2/2).

Místo toho ale ÚS jen řekl, že obchodní korporace PS být může, jen že to je nějakým způsobem závislé na tom, kdo a jak velké v ní má podíly. Takže nejistota zůstává (co třeba 100% dcera korporace 100% vlastněné obcí?), jen je dán návod, jak z toho materiálního posuzování utéct.
0 # Anonymní 2017-07-20 08:18
dalsi klinec do rakvy demokracie v cechach. rychetsky je curak...
0 # Anonymní 2017-07-20 10:07
ČEZ je také významným poskytovatelem dotací nejrůznějším subjektům. Dopadá nález i na poskytování info o nich?
0 # Tomáš Pecina 2017-07-20 10:44
Samozřejmě.
0 # Anonymní 2017-07-20 13:06
Musil, Sládeček, Rychetský. Nepřekvapuje.
0 # Anonymní 2017-07-20 13:56
Ani to, že Rychetský a Pelikán mají drzost se vměšovat do vnitřních záležitostí Polska a poslat ministru spravedlnosti Polska dopis, aby zastavil justiční reformu v Polsku, která mj. vyhází exbolševiky a jinou pakáž z polského Nejvyššího soudu. Rychetský a nyní i Pelikán, odpovědní za neexistenci právního státu v ČR, opět jen udělali ostudu českým občanům v zahraničí a evidentně škodí českým národním zájmům!
0 # Anonymní 2017-07-28 13:35
Veřejné je dneska všechno ( i hospoda ) a tak kontrolu vykonava efektivně všude stát ( eet, hygiena, kouření ).

Není proto důvod, aby nějaké další spolky či obyčejni lidi ještě prováděli nějakou svou laickou kontrolu.

PV

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)