Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Vše nasvědčuje tomu, že se schyluje k soudnímu sporu o zaplacení karlovarských dluhopisů z r. 1924. Výsledek predikovat těžko: jestliže byl poslední úkon, který lze interpretovat jako uznání dluhu, učiněn v 80. letech, mohla by uspět námitka promlčení, avšak záleží na tom, co přesně bylo obsahem tehdejší dohody.

Je pozoruhodné, jak se Československo pokoušelo zbavovat svých závazků legislativní (nebo quasilegislativní) cestou. Nejprve Benešovým dekretem č. 95/1945 Sb. zavázalo zahraniční majitele všech československých cenných papírů registrovat a deponovat je v dvou- až tříměsíční lhůtě na československé ambasádě, a to pod sankcí konfiskace. To je samo o sobě značně neobvyklé opatření, normálně se má za to, že povinnosti majitele dluhopisu jsou založeny v době jejich emise a nelze je, nota bene ze strany emitenta, tímto způsobem sub poena rozšiřovat; tento druh nepravé retroaktivity může stěží obstát jako fairový.

Druhým kolem pak byla měnová reforma v r. 1953, jíž byly pohledávky a závazky z těchto cenných papírů bez náhrady zrušeny [§ 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 41/1953 Sb.].

Sami komunisté ovšem tyto předpisy ve vztahu k zahraničním majitelům cenných papírů neaplikovali, jsouce si dobře vědomi, že by v případě soudního sporu u jiného než vlastního soudu nedopadli dobře (naopak postkomunističtí Kalouskovi úředníci, v řízení o náhradě za znárodněný koncern Baťa, s tím nemají nejmenší problém – ale to by bylo zase na jiné povídání).

Nezbývá než popřát České republice, aby ve sporu o staré karlovarské dluhopisy prohrála, protože dluhy se prostě v civilisovaném světě platí, a s tím, kdo se ze svého dluhu snaží nejrůznějšími kličkami vymluvit, je právem nakládáno jako s podvodníkem, zcela bez ohledu na to, jde-li o jednotlivce nebo o stát.

Komentáře   

0 # Tribun 2011-10-21 08:49
Zcela vážně se ptám: Neexistuje něco jako promlčení dluhu? Není platnost emise omezena? Trochu mě zaráží (no dobře, asi jsem naivní), že je prakticky možné koupit nepříliš velký, a tedy nepříliš drahý, objem dluhopisů, dostatečně dlouho počkat (to není problém, když mě skoro nic nestály) a po desítkách let napochodovat pro astronomické úroky, nehledě o možnosti, že by se takto dal kdokoliv ekonomicky zlikvidovat.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-21 09:04
Samozřejmě, ale zde se Československo k placení nemělo a dohodlo se, zřejmě opakovaně, na odložení splátek. Proto není jisté, zda je dluh promlčen.
0 # marie dubanova 2011-10-22 23:01
Promlčený dluh, na toto téma jsem četla několik typicky českých komentářů, dotyční komentátoři se tam "oháněli" českým právem promlčení. Jestliže jsem dlužna v USA, či kdekoliv jinde, pak se nejspíše musím řídit právem té které země, kde byli tak laskaví, že mě půjčili. Ovšem jen potud pokud chci zůstat věrohodný, pakliže nikoliv,budu se "ohánět" arbitráží, kterou s největší pravděpodobností prohraji, ale příště mě už nikdo nic nepůjčí....
0 # J. Janát 2011-10-25 07:51
Předpokládám, že s ohledem na zrušení obcí komunistickým státem je ve sporu pasivně legitimována ČR, nikoli město Karlovy Vary, které vzniklo až roku 1990.
0 # Tomáš Pecina 2011-10-25 12:16
Ano, bezesporu.
0 # Guy Peters 2011-10-28 12:27
město Karlovy Vary, které vzniklo až roku 1990
Cože?

s ohledem na zrušení obcí komunistickým státem
K ničemu takovému nedošlo. Asi si pletete zrušení samosprávy s existencí veřejnoprávní korporace.
0 # J. Janát 2011-10-31 14:00
Pokud se pletu, rád se nechám poučit. Obce však za komunismu neexistovaly ani jako veřejnoprávní korporace.
0 # Guy Peters 2011-10-31 15:26
Samozřejmě, že existovaly; stačí si přečíst libovolný zákon o národních výborech. Např. § 8 zákona č. 69/1967 Sb.: „V obcích a ve městech jsou místní a městské národní výbory, v okresech okresní národní výbory a v krajích krajské národní výbory.“ Nechápu, kde jste na takovou absurditu vůbec přišel.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)