Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V roce 1992 bylo Janu Š. dvacet. Pracoval v rodném Hlinsku jako noční hlídač a jeho život se, minimálně z trestněprávního hlediska, vyvíjel nezajímavě. Až do doby, kdy jej policie obvinila ze znásilnění dvou žen a z neoprávněného užití zaměstnavatelova motocyklu Babeta, na němž měl na místo činu dojet (ano, bdělému oku strážců zákona neujde ani taková maličkost). Pod pohrůžkou vazby se obviněný ke svým skutkům doznal a policie tak mohla případ uzavřít. V hlavním líčení sice Jan Š. svou vinu popíral a tvrdil, že přiznání na něm bylo vynuceno, avšak to obvinění dělávají: jak stojí v rozsudku, obhajoba obžalovaného v tomto směru je nepravdivá, neboť z výpovědi svědka kpt. Františka Šumpíka soud zjistil, že obžalovaný nebyl k výpovědi jakkoliv donucován a jeho výslech byl proveden objektivně a v souladu s procesními předpisy. A policisté nikdy nelžou, zvlášť když totéž potvrdil i pachatelův obhájce ex offo, kterého soud vyslechl jako svědka. Podivné? U českých soudů (a obhájců ex offo) té doby snad ani ne.

Nakonec byl Jan Š. odsouzen jen pro jeden z uvedených skutků, a to přesto, že poškozená, sedmnáctiletá dívka, pachatele popsala jako muže mezi 40 a 50 lety, a provedený rozbor krve jednoznačně vylučoval, že by mu mohlo patřit sperma nalezené na jejím oděvu. Ale proč se zabývat takovými detaily, když pachatele jednou máme: přece nebudeme hledat nového!

Po roce ve vězení se Jan Š. mohl zařadil zpět do společnosti, přestože v postavení, řekněme, poněkud změněném. Ještě mu byl vyúčtován pobyt ve věznici a pro orgány činné v trestním řízení tím jeho případ skončil.

V roce 2006 policie – přirozeně, že jen náhodou, či spíše nedopatřením – vypátrala skutečného pachatele. Tím ovšem vznikl problém, co s tím minulým, nevinným. Řešení, které soudy nalezly, bylo šalamounské: v řízení o povolení obnovy byl zrušen rozsudek pouze v části týkající se znásilnění, pokud šlo o neoprávněné užívání cizí věci, tedy zmíněné babety, na níž měl Jan Š. ujet bez dovolení zaměstnavatele celkem cca 20 km a způsobit mu tak škodu dvacet korun, zůstal původní rozsudek beze změny. Čímž přirozeně obviněný pozbyl i nároku na náhradu neoprávněné vazby, v níž byl, skrze onu babetu, důvodně a která téměř celý trest pokryla. Logika té věci? Dobře, obviněný tedy nikoho neznásilnil, ale něčím přece na místo činu musel dojet, ne!? U některých soudců člověk pochybuje, zda by takový jedinec zvládl přijímací testy pro nástup do mateřské školy, ale jaké soudce nám presidenti jmenovali, takové máme. Doživotně.

Jan Š. měl ale štěstí, protože v jeho prospěch podala stížnost pro porušení zákona ministryně spravedlnosti. Nejvyšší soud vyhověl a Jan Š. tak byl, po osmnácti letech, konečně opět nevinný.

Poslední fasí je řízení o náhradu způsobené újmy. Ministerstvo spravedlnosti bylo k Janu Š. neobyčejně štědré: za to, že z nevinného člověka udělaly orgány činné v trestním řízení nebezpečného sexuálního násilníka a téměř rok jej držely ve vězení, mu na náhradě přiznalo celých 409 tisíc korun!

Není to báječné, žít v právním státě?

Komentáře   

0 # Guy Peters 2011-05-06 19:39
To je šílené!
0 # Anonymní 2011-05-06 19:49
vazby, v níž byl, skrze onu babetu, důvodně a která téměř celý trest pokryla

Bohužel tento postup je běžný dodnes.
Využívá se k tomu nelegálně držený software. Obviní podezřelého a provedou mu domovní prohlídku, na kompu zjistí nelegální software.
Pokud se nepodaří prokázat skutek ze kterého byl původně obviněn, dotyčného nakonec odsoudí za nelegální software, aby mu nemuseli platit za nezákonnou vazbu.
0 # Anonymní 2011-05-09 22:42
Podobná šílenost jako případ "tulipán" - dosud bezproblémový chlapec dětského domova se několika různým pracovníkům svěřil, že jej měl bít zástupce ředitelky, až se z toho dokonce pomočil. Nikdo to moc neřešil, ale nakonec to na základě trestního oznámení musela policie řešit. Zástupce ředitelky byl vyšetřován pro týrání, ale jeho švagr byl funkcionářem na místní policii, takže se to odložilo. Jenže chlapec byl záhy obviněn z křivé výpovědi, neboť primářka blízké nemocnice, dlouholetá spolupracovnice dětského domova, napsala posudek, že chlapec má sklony lhát. Chlapec byl také za trest z dětského domova přemístěn do diagnosťáku a pak do výchovného ústavu a posléze se u něj "náhodou" našla marihuana, přestože chlapec byl vždy nekuřák. Policie naplánovala výslech chlapce tak, aby proběhl bez jeho zástupců. Před soudem naopak vůbec nebyla slyšena řada svědků v jeho prospěch, například lidé, kterým se svěřil s bitím, nebo další chovanci, kteří by popsali jeho vztah k drogám. Výsledek - chlapec byl odsouzen za křivé obvinění a držení drog, zvrátil to až Nejvyšší soud (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 10. 2010, sp. zn. 8 Tdo 830/2010). Nové projednání bude 24. 5. 2011 ve 12:30 u Okresniho soudu v Ostrave-Porube. Mimochodem vzhledem k tomu, že podezření z týrání chlapce příslušné orgány neřešily, snažili se je různými podněty k tomu přimět manželé, kteří s chlapcem přišli do kontaktu. Jak dopadli, to je možné si přečíst v předposledním Respektu č. 18 v článku o whistleblowerech - byli rovněž odsouzeni - za pomluvu!
ZC
0 # Mirek 2011-05-10 21:41
ZC: Tak to je síla, už jsem měl jednou toto usnesení otevřené a na krycí jméno "tulipán" si dobře pamatuji, ale nikdy by mě nenapadlo, k jakému případu jsem se dostal.
Stejně je pozoruhodné, jak takový zástupce ředitelky dětského domova dosáhne na dvě soudní instance. K té posudkové "mafii" se už radši vyjadřovat nebudu, to bych byl hodně přísný.
0 # Anonymní 2011-05-11 13:27
Stačí zjistit, zda šlo o komunistické soudce, či nikoliv. V případě pomluvy ano. Pak nepřekvapí, že soudce nemá ani ponětí o tom, co znamená "spravedlnost", ale moc dobře mu jde "bezpráví". Většina těchto komunistických soudců prostě považuje za správné v případě, kdy proti sobě stojí výpověď ctihodného zástupce ředitele dětského domova a romského chlapce ze špatné rodiny, už z principu nepřipustit, aby se zjistila skutečná pravda.
ZC
0 # Anonymní 2011-05-20 22:44
Za chyby úředníků platí občané stovky miliónů ročně, úředníci sami však jsou trestání pouze symbolicky.
Podobný, ale ještě křiklavější, je případ Hučín-Pščkolka, kdy bylo rozhodnuto, že se Pščkolka dopustil chyby, ale nakonec musel Hučín platit jemu, viz Hučínovy stránky.
0 # Anonymní 2013-02-04 15:56
4,88 Mega je slušné odškodnění

novinky.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)