Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Právně zajímavý případ se vyskytl na gymnasiu v Hořovicích. Tamní studentka vytvořila na Facebooku difamační stránku o své učitelce, za což byla nyní potrestána ředitelskou důtkou.

Platné právo – školský zákon – stanoví v § 36 odst. 1 písm. a), co všechno smí upravovat školní řád, avšak jak se zdá, v Hořovicích přežívá totalitní praxe, kdy škola, jejímž úkolem nebylo žáky pouze vzdělávat, ale též (v příslušném ideologickém duchu) vychovávat, vykonávala kontrolu nad svými žáky po 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu; rodiče tu byli jen jako její výchovný komplement a prodloužená ruka.

Sám se pamatuji, že v 80. letech bylo možné na gymnasiu potrestat studenta za to, že – v době svého volna – byl profesorem, jak si středoškolští učitelé dodnes říkají, přistižen v restauraci u piva, a tehdejší školní řády zcela běžně stanovily, jak se žáci smějí chovat např. na veřejnosti.

Demokratická společnost však výchovu dětí svěřuje rodičům, škole přísluší toliko úkol děti vzdělávat, a její pravomoci jsou tomu přizpůsobeny. A tak, i když vyložíme oprávnění školy stanovit ve školním řádu rovněž pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky extensivně, vychází nám, že internetové stránky o pedagozích, nejsou-li vytvářeny ze školního počítače, ve škole nebo během vyučování, jsou mimo pravomoc školy; případné excesy, jestliže k nim došlo, měl řešit orgán sociálně-právní ochrany dětí, nikoli samotná škola.

Kromě toho, odhlédneme-li od ryze právní roviny věci, měli bychom respektovat, že právo výsměchu je přirozenou a odvěkou protiváhou každé moci, tedy i moci, již nad žáky vykonává pedagogický sbor. I my jsme, přiznejme si to, v příslušném věku měli tendenci připodobňovat své učitele k hovězímu dobytku, a naše hodnocení se změnilo – minimálně ve většině případů – až s lety dospívání; symptomaticky nejrychleji a nejvýrazněji právě u těch učitelů, kteří k nám byli nejfairovější a nejvelkorysejší.

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-03-10 09:15
V zásadě s Vámi souhlasí. Nelze ovšem přehlédnout skutečnost, že s rozvojem informačních technologií je třeba reagovat na (dle některých mínění) vzrůstající frekvenci, agresivitu a intenzitu útoků proti profesorům (ne vždy nezaslouženě). Nabízí se otázka (samozřejmě spíše de lege ferenda) zda školní potrestání, tam kde se jedná o první/ojedinělý incident, není nakonec citlivější a nemá-li vyváženější účinek, než případné kroky ze strany kontrola OSPODu, popř. trestní řízení, neboť v případě dostatečné intenzity přichází i tento postup v úvahu.

Adam Biňovec
0 # Tomáš Pecina 2010-03-10 12:04
Trestní řízení v úvahu nepřipadá, dívce je třináct, a jak hrozné věci publikovala, nevím, nicméně soudím, že pro zásah sociálky také předpoklady nebyly. Zastávám názor, že škola to měla přejít velkorysou ignorancí, že Servít je vůl, se prostě psalo, píše a psát bude, dokud bude škola školou.

Alternative by škola mohla na delikt upozornit rodiče, ale trestat dítě za mimoškolní aktivitu by rozhodně neměla, tím vytváříte dojem její všemocnosti a potlačujete v dítěti cit pro demokratické principy dělby moci.

Výsledky tohoto pojetí školství jsou vidět např. na české wikipedii, která běžně trestá editory za kritiku wikipedii mimo její prostor.
0 # Jan Vaněk jr. 2010-03-10 19:12
S tím pivem šlo o zletilého nebo nezletilého?
0 # Guy Peters 2010-03-10 19:21
Off topic. Autor napsal: "nejsou-li vytvářeny ze školního počítače, ve škole nebo během vyučování, jsou mimo pravomoc školy", já nezávisle na něm: "ze školy, v době školního vyučování nebo s využitím školních prostředků, podléhá podle mého názoru školní pravomoci". Z toho je vidět, že i stejnou myšlenku vyjádří dva různí lidé různě. Formální plagiát lze tedy velice snadno odhalit. A psycholog by mohl hloubat nad tím, proč Tomáš Pecinu tu myšlenku vyjádřil negativně, zatímco já positivně.
0 # Tomáš Pecina 2010-03-10 22:31
S tím pivem šlo o zletilého nebo nezletilého?

Nezletilého, tehdy byla základní docházka osmiletá.
0 # Anonymní 2010-03-19 00:55
Za přistižení "profesorem" u piva, s cigaretou na ulici nebo v sázkové kanceláři nám na gymnáziu taky vyhrožovali důtkou. Jestli ji za to i dávali si už nevzpomínám, je to asi deset let, ale každopádně žalovali domů :-)
Takovéto chování prý poškozovalo dobré jméno školy. Zkrátka takové rádoby elitní maloměstské rodinné gymnázium.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)