Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Brněnský spolek DATOS – data o spravedlnosti, z. s., zveřejnil statistický přehled úspěšnosti advokátů u tří vrcholných soudů, přičemž jako kriterion použil, zda podání bylo meritorně projednáno. O dvě rugbyová hřiště mimo, řekli bychom, arci naprosto nechápeme, proč proti tomu cokoli namítá Česká advokátní komora. Že lze data získaná z veřejně dostupných informačních systémů ministerstva spravedlnosti dále zpracovávat, potvrdil v případě legal.pecina.cz Úřad pro ochranu osobních údajů (a kdyby vydal stanovisko opačné, není nic jednoduššího než vyvést server z jeho jurisdikce), a pokud se týká domeny cestiadvokati.cz, na tu si ČAK nárok činit nemůže už proto, že existuje nespočet podobných domen, provozovaných od ní odlišnými subjekty: napadá mne, jen pro příklad, lawyers.cz Kláry Samkové nebo advokati.info Kláry Slámové (nevhodnou juxtaposici laskavě omluvte).

Katastrofální methodika nás arci mrzí, protože celý projekt tak právem získává špatné jméno již v zárodku: úspěšnost advokáta v žádném případě nelze hodnotit takto jednoduše, už proto, že u Nejvyššího správního soudu jsou odmítány zlomky z celkového počtu podání a soud Ústavní je schopen napsat traktát odmítající ústavní stížnost na třinácti stranách – máme sami takový případ – a stále se při tom tvářit, jako že jde o podání zjevně nedůvodné: zjevné je v dané věci ovšem cosi úplně jiného.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-09-16 19:00
Mezi top 3 nejhoršími byl dle té sranda metodiky Sokol a jemu podobní, proto tolik ČAK zuří. :)
0 # Anonymní 2017-09-17 09:23
A nechtel byste sam udelat neco podobneho kdy kriteriem by byla fakticka vyhra v razeni podle te ktere spisove znacky onech trech soudu?
0 # Tomáš Pecina 2017-09-17 09:34
Ne, protože to by nebylo z hlediska vypovídací hodnoty o mnoho lepší.
0 # Anonymní 2017-09-17 12:34
Osobně si myslím, že to není sranda metodika. Uživatel má možnost si projít jednotlivé judikáty a zjistit odůvodnění zamítnutí/odmítnutí. Dále má uživatel možnost zjistit, jak si advokát stojí v porovnání s ostatními advokáty, zda je "nad průměrem" nebo "pod průměrem", pokud je nad průměrem, tak to minimálně znamená, že daný advokát se ke klientovi chová slušně a odradí jej od podání, které je zjevně nesmyslné.
Navíc někdy i "zjevně neopodstatněná" podání mají význam - například lze jimi operovat na politické scéně a v politickém lobbyingu, mávat před novináři nebo je použít dále u mezinárodních soudních institucí, které obvykle dávají za pravdu občanovi proti státu.
0 # Tomáš Pecina 2017-09-17 12:55
Jejich "žebříček" je bezcenný. Proti zpřístupnění jednotlivých judikátů podle advokáta jistě nelze mít námitek.
0 # Anonymní 2017-09-17 17:24
Je to sranda metodika, protože to agreguje zcela nesouvisející věci. Asi jako statistika délky řízení podle advokátů. Taky to nic nevypovídá, dokud si neprojdete jednotlivá řízení.

Yossi
0 # Anonymní 2017-09-18 07:42
Ad vp. Pecina:
Vaším tvrzením o "bezcennosti" jste sebeméně argumenty předřečníka nevyvrátil. Má naprostou pravdu.
Žebříček sám o sobě jistě prakticky k ničemu není (snad kromě toho, aby se člověk raději vyhnul těm na chvostu), ale cenná je možnost vyhledání konkrétního advokáta. Osobně vítám každou možnost dozvědět se něco o schopnostech potenciálního poskytovatele služby, málokdy je to takto objektivně k dispozici. Určitě lepší, než nějaké subjektivní recenze, byť i ty by měly hodnotu.
Sranda, jak potrefené husy hlasitě kejhají... :-)
0 # Anonymní 2017-09-18 07:52
ad anonym:

Ano, potrefená husa, která je v tom řebříčku v první desítce. :P

Možnost vyhledat jednotlivá rozhodnutí je jistě fajn, ale nemusíte k tomu přidávat ten nesmyslný řebříček.

Yossi
0 # Anonymní 2017-09-18 09:39
Já vlastně ani žádný pořádný žebříček nevidím. Asi to není jádro problému, pro který husy kejhají. Jako to bývá v podobných případech obvyklé, daleko pravděpodobněji kejhají proto, že chtějí utajit před veřejností co nejvíc ze své špinavé parazitující praxe.
Vidím jen deset jakože "nejlepších", o nichž si můžu myslet ledasco, ale v podstatě mě, jakožto potenciálního zájemce o poskytnutí služby nezajímají, a pak deset jakože "nejhorších", kteří by mohli být odstrašujícími příklady. Ale pak se podívám třeba na toho "úplně nejhoršího" - Mgr. Jaroslava Topola - a vidím, že má dvakrát víc meritorních, než nemeritorních, rozhodnutí u NSS, celkově spoustu "meritorních úspěchů". Rázem by se stal mým favoritem, pakliže by teritoriálně a jinak vyhovoval, a já chtěl něco u NSS. Pro detailnější průzkum a konečné rozhodnutí bych si pak mohl počíst v konkrétních případech.
No ale pak je i typický odstrašující případ předpředposlední Mgr. Ivana Sládková - která má na kontě 875 "neúspěšných" ústavních podání, a to už mi přijde fakt na pováženou.
0 # Tomáš Pecina 2017-09-18 10:35
Ale o tom tu přece už půl dne mluvíme, Mlho! Stránka je cenná, ale ten pitomý žebříček ji devalvuje.
0 # Anonymní 2017-09-18 12:25
Jaký pitomý žebříček? Pokud jdu do soudního sporu, najdu si advokáta a tam vidím, kolik podání učinil na jednotlivé soudy a jak byla úspěšná, zda jsou "pod průměrem" nebo "nad průměrem". To dosti jednoznačně v daném statistickém vzorku svědčí o úrovni argumentace a filtrace argumentů hodných podání. Jistěže není vhodné míchat podání k NSS a ÚS, ale tyto agenty je možno zobrazit zvlášť. To zda má advokát tzv. "vyhratelné" případy nebo naopak případy ztracené, se obávám, je jev, který je advokáty ovlinitelný jen částečně.

Mám pocit, že potrefená husa se ozvala - advokáti prostě neradi vidí, když jim někdo vidí do kuchyně. Ještě je nutné, aby se tyto věci daly vyhledat podle soudců a to i na úrovni okresních soudů podle jednotlivých typů agend. Případné by například bylo udělat si žebříček v opatrovnických sporech - kolik procent dětí matce, kolik otci, kolik procent příjmu alimentů matce, kolik otci, jak dlouho trvá řízení, kolik případů a z jaké agendy soudce rozhoduje a tvrdě vymáhat případné logické odůvodnění statistických excesů. Něco jako jsou standardy péče v medicíně. Tam se Vás taky může někdo zeptat, proč je přežití vašich pacientů kupříkladu s karcinomem prsu pod průměrem a v případě, že zdravotnické zařízení neodpoví, tak prostě tomu zařízení danou péči zakázat nebo nezaplatit.

To stejné je samozřejmě kruciálně nutné požadovat u soudců jako součást veřejné kontroly výkonu moci. Pokud by snad soudruh soudce statistické excesy odůvodnit nedokázal, pak by to byl důvod jeho impeachmentu.
0 # Anonymní 2017-09-18 12:53
"zda jsou "pod průměrem" nebo "nad průměrem"."

A lidé, co tomu rozumí, se Vám tu snaží vysvětlit, že způsob výpočtu toho průměru, i kdybyste si to nafiltroval podle soudů, je pitomý.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-09-18 13:16
Jak pravil klasik, je to marný, je to marný, je to marný!

Ještě jednou: Advokát se 100% úspěšností může být taky takový, který se specialisuje na správní soudnictví, ústavní stížnosti nezpracovává, a u NSS všechno pro své klienty prohrál. Není to nepřesná, ale zcela s problémem mimoběžná, irelevantní statistika.
0 # Anonymní 2017-09-18 13:42
Ad Yossi: já myslím, že statistice docela rozumím. Čili proč si myslíte, že pokud někdo za svoji praxi má kupříkladu 100 podání k ÚS, kde meritorní je 1/3 a řekněme 20% je s vyhověním stížnosti tak je to nesignifikantní vůči někomu, kdo z 200 podání jich měl 195 odmítnutých pro nedůvodnost a z 5 podání, jimiž se soud zabýval meritorně, neuspěl ani jednou?

Ad TP: Jistěže by bylo záhodno přidat k podáním další atributy, především jaké právní agendy se týkaly, ale podle mě si klient obrázek zjevně udělá a pomůže mu to minimálně k tomu, aby si vybral advokáta, než v případě, že výsledky advokátů pokrývá "fog of war".

Advokáti fungují podle stejných pravidel jako lékaři a když lékaři mohou mít klinický audit, měli by podobný audit mít i advokáti. Lékaři si taky nevybírají, které případy léčí a které ne a podobné přehledy publikovat musejí (už jen jako součást reklamy na vlastní práci). Tečka. Zda ten audit okamžitě nenaplňuje Vaše představy je věc jiná, pokud si myslíte, že to umíte lépe, udělejte vlastní stránky s vlastními audity činnosti. A já bych něco podobného očekával zejména od soudců - to jest jasný a veřejně dostupný audit jejich činnosti. Mně to spíš připadá, že někdo nechce veřejný audit výsledků vlastní práce dělat vůbec - asi by bylo zajímavé sledovat, jak byste zrovna Vy tady dštil oheň a síru v případě, že by podobně odmítavé stanovisko k prezentaci výsledků vlastní práce měla kupříkladu Česká lékařská komora.

Je jasné, zákonné a perfektně mravné, aby se takové audity dělaly, je jedno jak jsou perfektní. Hlavně aby byly veřejně dostupné a pokud ČAK proti tomu brojí, pak se jednoznačně prokazuje, co je to za prasáckou organizaci, která se jen bojí, aby jim do toho někdo nemluvil, které vůbec nejde o nějaké chránění zájmu klientů - je to další argument pro demonopolizaci advokátní profese a dekonstrukci ČAK.
0 # Tomáš Pecina 2017-09-18 14:02
Tento "audit" s kvalitou práce nekoreluje. Převedeno do vámi traktované oblasti zdravotnictví, je to podobné, jako kdybyste hodnotil nemocnici podle procenta pacientů, kteří během hospitalisace zemřeli. Onkologická nemocnice bude mít v takové "statistice" úplně jiné podmínky než porodnice.
0 # Anonymní 2017-09-18 14:29
Presne tak-detska onkologie bude mit 85-93% vylecitelnost, kdezto klasicka onkologie bude mit 50-60% umrtnost, prestoze na te bezne budou stejne dobri lekari se stejnymzazemim a vybavenim.

Tedy absolutne souhlasim, ze sucha cisla jsou naprosto zavadejici, nicnerikajici a irelevantni.
Neocon
0 # Anonymní 2017-09-18 16:22
Ještě aby si to o těch číslech Neocon uvědomil, až bude příště třeba argumentovat nezaměstnaností v USA (či jinou statistikou) nebo jinými čísly. Ony ty fixlované hodnoty, zvláště se změnami metodik měření, když to nevychází příznivě - jsou jen kreativními hodnotami, ale realita je jiná.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-09-18 16:41
Pane Ponkrac-to mate tak.
Cisla neohnete, bez ohledu na rezim, ci rok, 2+2 jsou dnes 4 v Cine, US, CR i Congu a bylo tomu tak i pred 150ti lety.
A jestlize mame v US, 4.3% praceschonych lidi bez zamestnani, tak holt mame k Vasi nelibosti ,4.3% nezamestnanost.

Pokud z 10ti zaku neudela Maturitu jeden, tak holt 10% studentu toho konkretniho rocniku, te konkretni tridy, neodmaturovalo.

A pokud se dle poslednich cisel vyleci z rakoviny 93% deti (za vyleceni je nove povazovano 10+let, od doby, co nemoc zmizela, nikoliv 5let, jako byla metodika drive), tak holt ma CR 93% vylecitelnost rakoviny u deti. Atd.atd.atd.

Neocon
0 # Anonymní 2017-09-18 16:49
Neocone, to máte tak, čísla ohnete velice snadno, stačí změnit metodiku - a hned jsou, jaká je chcete mít.

Ne, vy v USA nemáte 4,3 % práceschopných lidí bez zaměstnání, vy jich tam máte několikanásobně více. Račte si někdy přečíst metodiku, jak se v USA počítá statistika nezaměstnanosti.

Ne, pokud z 10 žáků neudělá maturitu jeden, tak to znamená pouze a jenom, že "10 % žáků co se pokusilo o maturitu jí neudělalo". Když k tomu připočtete třeba počty těch, co nebyli připuštěni k maturitě, či propadli, či to vzdali sami a školu předčasně ukončili - reálně máte z vašich 10 % třeba 30 % lidí, co "neudělalo maturitu v daném konkrétním ročníku". --- Vidíte, jak stačí přesně sledovat vyjádření statistiky a máte diametrálně rozdílné výsledky.

A jestli stejně "kvalitně" a "pozorně" čtete média a statistiky, tak získáváte, Neocone, velice falešný dojem, že situaci v Evropě či jinde alespoň trochu rozumíte.

To je také důvod, proč se s vámi příliš nepouštím do debat. Protože vaše tvrzení na číslech mají až přečasto spíše hodnotu výzkumu psychologických zkreslení, než formu debatu o skutečných stavech věcí. Ale připomněl jsem vám to poté, co nekonzistentně věříte číslům, a zde zastáváte, že číslům nelze vždy věřit, viz statistika z článku.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-09-18 16:50
Co je lepší: být milionářem, nebo souchotinářem? -- Jistě že souchotinářem. Milionáři umírají všichni, ale souchotinářů jen 20 %.
0 # Anonymní 2017-09-18 17:26
Nikoliv, nesmite verit vsemu, co si prectete na online.

Zastanci spiknuti jako Vy tvrdi, (coz byl i Trump a jeho podrztasky, dnes se vsak holedbaji, jak mame krasnou nezamestananost), ze fura lidi vzdalo hledani zamestnani a ze tudiz se cislo snizilo na 4.3%.

Coz je ovsem nesmysl, protoze v US je 99 tydnu podpora v nezamestnanosti+dostanete od statu Medicaid, tedy zdravotni peci zadarmo+stravenky $600/mesic-takze jenom sebevrah a blazen by vyskocil z unemploymentu.
Znam 35 lidi cca, kteri jsou oficialne nezamestnani, ale vsichni normalne/regularne pracuji 40 hod./week.
Nebo, snad nekoho takoveho znate, kdo by se vseho vzdal a odhlasil se?

A take druha vec-moje znama, jedina Demokratka, ma snidanovku, takovou tu klasickou, pracuji ji tam 3 zenske v jejim veku na place, cca okolo 50ti let. Vsechny 3 jsou na unemploymentu, ale pracuji u ni klasicky 5 dni v tydnu/40 h/week a to jiz radu let. Tyhle 3 zenske spadaji do tech 4.3% nezamestnanych, prestoze maji regularni praci s relativne dobrou mzdou.

Takze mate pravdu v tom, ze 4.3% je nerealne cislo-ve skutecnosti je samozrejme nizsi, muj odhad je, nekde mezi 1.5-2%.

A ohledne maturity-ja samozrejme myslel tech, co byli pripusteni k maturite, nemyslel jsem Honzika, ktereho vylili uz v prvaku a Marusku, ktera se odstehovala s rodici do Znojma v rocniku druhem.

Neocon
0 # Anonymní 2017-09-18 23:20
Já myslím, že máme v reále 2 alternativy. Počin lidí z DATOSu (jakkoli nedokonalý) a nic. Pan Pecina zde horuje pro "fog of war", tedy aby lidi neměli nic.
Pane Pecino, já myslím, že nechte to na lidech jak si data od DATOSu sami zinterpretují. Protože i to málo co DATOS nabízí, je lepší než nic.
0 # Anonymní 2017-09-19 13:31
Vekslák by si měl rozmyslet, jestli jsou jeho získaní američtí soudruzi absolutně pravdomluvní, podvoduneschopní a "prostě to tam všechno funguje na dobrý slovo", nebo zda platí, že "kdo by se vseho vzdal a odhlasil se?"
0 # Anonymní 2017-09-19 14:23
Veklsak-to zni hezky (clovek, ktery se o sebe vzdy umel postarat, poskytoval velmi zadane sluzby druhym a mel vzdy hromadu cash.), diky za projevenou duveru.

Samozrejme, ze v tomto pripade plati to druhe. (To jsem Vam, resp.p. Ponkracovi ale jiz vysvetloval na mych prikladech vyse).
Neocon
0 # Guy Peters 2017-09-19 21:21
Yossi, Vy se jmenujete:

Mgr.et Mgr. Marek Čechovský
JUDr. Zbyněk Dvořák
Prof.JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Jindřich Lechovský
JUDr. Lubomír Müller
JUDr. Milena Nováková
JUDr. Jaroslav Polanský
JUDr. Šárka Toulová
Mgr. Petr Václavek nebo
Mgr. Karel Volf?

To jsem nevěděl.
0 # Unknown 2017-09-18 10:12
Metodika je komická z více důvodů. Kolega tam má např. takto uvedenou věc, kde bylo postupně odmítnuto dovolání i ústavní stížnost. Následně ale uspěl u ESLP a ÚS mu v obnoveném řízení vyhověl. V metodice DATOSu má na té věci skóre -1.

Také se nijak nezohledňuje to, že advokáti často uplatňují mimořádné opravné prostředky nikoliv z vlastní vůle. Sám tam mám na své jméno pouze dvě věci, přičemž k podání obou těchto opravných prostředků jsem byl ustanoven (jednou soudem, podruhé komorou). Co to pak má dělat s mými profesními schopnostmi dost dobře nechápu.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-09-18 10:43
Přesně tak. Úspěch u ÚS následující po odmítnutém dovolání je hodnocen nula body. Statistika tak pro novináře.
0 # Anonymní 2017-09-18 11:15
A odmítnutá kasačka v azylovém řízení je stejná jako odmítnutá kasačka pro zmeškání lhůty. Přitom důvod podání kasační stížnosti v azylech je nasnadě. :)

Yossi
0 # Christabel 2017-09-18 12:08
Samotná dostupnost dat mi nevadí, ostatně ve vyhledávačích rozhodnutí soudů byla tato data dostupná i dříve, pokud se nemýlím, ale jsem dost zděšená úrovní toho projektu, jeho prezentací, žebříčky "úspěšnosti" a celkovým neporozuměním problému, a to po stránce právní i statistické.
Podpořeno zřejmě nadací Open Society Fund a Fondem Otakara Motejla:

www.youtube.com/watch?v=EAAjsKijqPQ&t=62s
www.youtube.com/watch?v=CfC6pOHXvXQ

Co k tomu dodat?

PS. S vlastními daty jsem na tom velmi podobně jako kolega PV, takže se necítím projektem potrefena osobně, vadí mi to z principu.
0 # Anonymní 2017-09-18 14:59
Jojo, tyhlety "principy" advokátů... :-)
Mi se to jeví, že za hlavní princip evidentně mají "peníze nesmrdí". To pak hej. Však sprostý vrah si přece "zaslouží" vysekat z problému, když z toho něco kápne.
Je to statistika. Může sloužit výborně v prvním přiblížení. Pokud si někdo výsledky neprostuduje podrobněji, jeho chyba.
Souhlasím s kolegou, že ještě daleko užitečnější by byl podobný nástroj na soudce. Nechápu, proč to dávno není. Ale jo, chápu. Ti by skučeli ještě víc, než advokáti.
0 # Anonymní 2017-09-18 19:08
Statistika zrušených rozhodnutí na soudce by byla jistě zajímavá, ale problém by byl při určení soudce zpravodaje. Ze samotného rozhodnutí (pořadí v záhlaví) to bezpečně určit nelze (s výjimkou ÚS, který to výslovně píše, ale tomu nikdo nic nezruší). Navíc někdy je to docela loterie, jak to u vyšší instance dopadne, podle toho, kdo to dostane k vyřízení. Např. je-li stranou sporu zástupce nějaké menšiny či někdo "utiskovaný", má to u dr. Šimáčkové jisté, zatímco jiný senát ÚS by jej odmítl. Podobně je to např. na NSS, tam u některých soudců můžete dopředu tipovat výsledek, někteří jsou (ultra)liberální zatímco jiní konzervativní, někteří extrémně prouprchličtí, jiní zase protiuprchličtí. Takže to nemusí nic vypovídat o kvalitě předchozího soudního rozhodnutí, ale roli hrajou i jiné faktory.
0 # Tomáš Pecina 2017-09-19 06:35
A nejsmutnější na tom je, že ani taková statistika by nebyla užitečná v tom směru, že čím "zrušovanější" soudce, tím horší, protože neplatí, že vyšší soud=kvalitnější soud. Vzpomeňme na válku mezi Ceplem ml. a soudružkou Vostrejšovou nebo na rozhodování NSS, které je dnes, po ochodu Šimáčkové a Šimíčka, už konstatně horší než rozsudky krajských soudů…
0 # Unknown 2017-09-19 09:14
TP:
nebudu komentovat "justiční mafii", ale Cepl je soudce přinejlepším podprůměrný. O čemž ostatně nejlépe svědčí jeho stávající alokace na insolvenční úsek.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-09-19 09:50
Viděl jsem ho třikrát, mj. ve sporu Pěnice z Řitky et cons. v. Jan Šinágl, a vždy se mi líbil. Špatného soudce si představuji jinak.
0 # Anonymní 2017-09-19 10:35
Taky bych se Cepla zastal. Navíc špatné soudce alokují spíš na rejstřík, a když je to fakt špatné, tak na nezletilé. Pokud je na IŘ špatný soudce, je to obvykle někdo z dob ZKV, co 20 let nevedl ústní jednání.

Ke kvalitě NSS - doporučuji cizinecké rozsudky KS PL.

Yossi
0 # Unknown 2017-09-19 23:30
TP:
já jsem ho zažil taky cca třikrát. Pokaždé jsem to vyhrál, ale měl jsem z toho smíšené pocity. Dvakrát to byla nějaká věc proti OSA, kde jsme vyhráli prostě proto, že je pan předseda zjevně nemá rád. Přinejmenším nebyl jiný důvod patrný ani z postupu řízení, ani z odůvodnění.

Potřetí to byla jakási věc související se spory kolem závodů chrtů. To vedl pro českého soudce typickým "nejdřív dokazovat - pak až přemýšlet" a zjevně do konce řízení příliš nepochopil, oč v té věci právně je. A to jak hmotněprávně, tak i procesně, kdy nejdřív vyhlásil koncentraci a pak ji ignoroval. Své několikaleté počínání korunoval obsáhlým zcela nesrozumitelným rozsudkem, který byl obratem zrušen pro naprostou nepřezkoumatelnost. Utkvěla mi v paměti věta odvolacího soudu: "z odůvodnění rozsudku dále není zřejmé, proč se soud prvního stupně obsáhle zabýval zdravotním stavem psa Drupi Cocco, co z něj vyvozoval, komu toto zvíře patří a jaký má tato skutečnost vztah k předmětu řízení".

PV
0 # Anonymní 2017-09-18 15:00
ad Anonymní 18. září 2017 9:39 "Ale pak se podívám třeba na toho "úplně nejhoršího" - Mgr. Jaroslava Topola - a vidím, že má dvakrát víc meritorních, než nemeritorních, rozhodnutí u NSS, celkově spoustu "meritorních úspěchů". Rázem by se stal mým favoritem, pakliže by teritoriálně a jinak vyhovoval, a já chtěl něco u NSS."

No to byste si pomohl. Tento "advokát" má možná hodně meritorních věcí (protože si jeho fabrika hlídá podmínky řízení), ale naprostá většina z nich není věcně úspěšná. Navíc, způsob jakým uplatňuje ta jeho parta právo je od počátku dost za hranou advokátské etiky a mezi těmi, kdo se objevují před správními soudy patří mezi nejhorší volbu, kterou byste mohl učinit. V tomto žebříček sice odpovídá realitě, ale je to falešná korelace. Důvody jsou jiné než počty nemeritorních rozhodnutí.
Stejně tak ovšem nic nevypovádající je první desítka, v níž se objevují někteří advokáti specializovaní na cizince. Ano, mají hodně meritorních věcí (podmínky řízení není zas tak těžké splnit), ale kvalita jejich podání je nevalná, podání jsou často formulářová a nepřiléhavá konkrétnímu případu. Z hlediska kvality patří někam na chvost.
To jsou jen drobné příklady potvrzující,co již bylo řečeno. Ta statistika postrádá smysl.
Navíc, z hlediska toho, co je pro soudní soustavu zatěžující, tak to nejsou odmítnutí a zastavení, ale naopak právě věcně nekvalitní podání, která splňují formální náležitosti, a nelze je proto vyřídit nemeritorně.

Docela by mě zajímalo, jestli tenhle pokus o dělání vědy byl financován z evropských fondů, na nichž je založen Ústav pro otázky soudnictví, kam paní Papoušková patří
0 # Anonymní 2017-09-19 13:24
Kdybyste byl/a gramotný/á, tak byste neukončil/a citaci tam, kde jste ji ukončil/a, nýbrž až za další mou větou "Pro detailnější průzkum a konečné rozhodnutí bych si pak mohl počíst v konkrétních případech."
A v takovém případě byste ovšem neměl/a o čem psát, že.

Ta statistika samozřejmě smysl má. Ale ne pro potrefené husy, že. Potenciální klient si samozřejmě nebude vybírat podle top nebo bottom ten, ale vyhledá si jemu dostupného advokáta podle jména a "proklepne si ho". To se husám a houserům nelíbí, že.
0 # Anonymní 2017-09-19 13:57
Nerozumím, proč na mě útočíte. Vaše citace byla využita jen jako odrazový můstek pro argument o nespolehlivosti statistiky.
Nebudu se snižovat na Vaši úroveň a psát něco ve stylu, "kdybyste byl/a gramotný/á", ale pokud byste si ten příspěvek přečetl, pochopil byste, že nepíšu z pozice "husího" stavu (nemyslím to rozhodně jako urážku pro advokáty, jen používám Vaši terminologii), takže střílíte dost mimo.
0 # Anonymní 2017-09-19 14:41
Já bych tedy řekla, že pán či paní docela gramotný/á je. Navíc to bude pravděpodobně někdo, kdo má vztah ke správnímu soudnictví, protože evidentně ví, o čem mluví. Přesně na těch příkladech, co jste uvedl ve svém původním komentáři, je totiž patrné, proč je ten žebříček a statistika zavádějící. Napsal jste, že u Mgr. Sládkové je podání více než 800 neúspěšných ústavních stížností na pováženou. Ty stížnosti se ale, pokud si dobře pamatuji, týkaly jedné jediné věci a jednoho klienta. A byly na ÚS podávány, aby se mohla Mgr. Sládková probojovat se stížností k ESLP. Jak dopadla u ESLP, nevím (ani to, zda nakonec stížnosti podali). Ale přesně tohle je ten případ, proč je to zavádějící. Protože z toho rozhodně nemůžete vyvodit, jaká je Mgr. Sládková advokátka. Můžete vyvodit pouze to, že měla tu „drzost“ nebo možná odvahu, že zavalila Ústavní soud. Ale není to něco, co by jí mělo zařazovat mezi desítku nejhorších. A přesně takhle to bude fungovat; nikdo totiž tohle nebude zjišťovat, ale rovnou toho dotyčného odsoudí. Pokud budete otvírat jednotlivá rozhodnutí, pak budete čestnou výjimkou. Navíc je otázkou, zda počet řízení před Nejvyšším soudem vůbec může něco vypovědět o kvalitě advokáta. Pro klienta je asi lepší to vyřešit u soudů nižších stupňů, než spoléhat na Nejvyšší soud nebo dokonce Ústavní soud, kde se logicky šance rapidně snižují.
0 # Anonymní 2017-09-20 11:53
"Nerozumím, proč na mě útočíte."

To je omyl, vážený/á. Já na Vás neútočím. Ani to nejspíš nejde, útočit na anonyma. "Útočím" na Vaši manipulativní a chybnou argumentaci. Opakovaně vyjadřuji názor, že "žebříčky" top a bottom ten jsou zcela nepodstatnou součástí aplikace Datosu (a domnívám se, že mají nejspíš úlohu pouze provokační, reklamní, což zjevně plní). Jádrem statistiky je přímý přístup k jakémusi hodnocení konkrétních advokátů a toto považuji za velmi užitečné. A pokud si někdo tento přístup sám omezí jen na povrchní statistiku, je to jen jeho chyba. Gramotný člověk využije především přímý přístup ke konkrétním kauzám, na kterých se daný advokát zúčastnil. Předřečník má (v tom jediném) naprostou pravdu, že by bylo dobré mít přístup i k rozhodnutím soudů nižších stupňů, to však není asi možné, pokud je mi známo. Nicméně i rozsudky vyšších stupňů obvykle obsahují stručnou rekapitulaci předchozích jednání a i z nich se někdy dá hodně o kvalitě advokáta zjistit (např. argumentuje-li věcně racionálně, přesně a efektivně, nebo zmateně, formalisticky či blábolivě).
Navíc je vzhledem ke známým "kvalitám" soudců i na nižších stupních nepravděpodobné, že by se i kvalitním advokátům dařilo vše řešit na nižších stupních. Nezřídka se jakési spravedlnosti daří dosáhnout až na nejvyšších stupních soudů či dokonce až v zahraničí (čímž samozřejmě naprosto neříkám, že tyto stupně mají másla na hlavě méně, ani si to nemyslím).

Okrajově ke Sládkové a dalším žebříčkově umístěným. Neznám nikoho z nich, snad s mediální výjimkou Gerlocha, kterého považuji za zhola neužitečného papaláše, tupou mluvící hlavu, a v životě bych se na něho neobracel. Tomana bych si podrobněji proklepl a nejspíš zjistil, že se věnuje "přestupkovým zoufalcům", kde asi většinou neuspěje, což nemusí být úplně jeho vina, ale aspoň pravděpodobně dovede sesmolit meritorně projednatelné podání. 897 meritorně nepřezkoumaných (oproti dvěma opačným) ústavních podání Sládkové mi přijde už fakt přes čáru. Když si pak první z nich prohlédnu (III.ÚS 566/16), vidím, že je totálně mimo, zjevně neopodstatněná. Takže fakt nevím, co by s ní ještě chtěla otravovat ESLP.
0 # Anonymní 2017-09-20 16:07
Já myslím, že Vy žádného advokáta nepotřebujete. Pokud se Vám zdá, že má pan profesor Gerloch tupou hlavu, tak se obávám, že by Vám stejně žádný advokát nebyl dobrý a nejlépe se obhájíte sám. Jsem ráda, že takoví lidé jako Vy existují. My ostatní hloupí smrtelníci si vedle nich uvědomujeme svoje chyby a nedokonalost a možná jsme pak tolerantnější k pochybení druhých.
0 # Anonymní 2017-09-21 07:37
Vy jste ta s tou rtěnkou? :-)
Díky za uznání, myslím, že máte z větší části pravdu. Bohužel, ta justičně/zákonodárská svoloč zařídila advokátům monopol a často i povinné zastoupení, takže se úplně bez nich nedá. Advokáti se jí pak odvděčují tím, že víc, než s klienty jsou zhusta loajální s celou tou bandou (pochopitelně se jim to tak víc vyplácí. Všechno dohromady je to justiční mafie.
0 # Christabel 2017-09-21 09:52
Technická: dočítám si diskusi; pokud je tady pochybnost o autorství příspěvků, pak vězte, že píšu vždy pod svým nickem. Do této diskuse jsem napsala dosud jeden příspěvek. Anonymní komentáře nejsou moje.
0 # Anonymní 2017-09-18 15:57
Tu statistiku tvořil někdo, kdo jednotlivým řízením před vrcholnými soudy vůbec nerozumí a nerozumí ani podstatě práce advokáta. Má to asi stejnou úroveň jako dotazník, který paní Papoušková poslala advokátům ve vztahu k řízení před Ústavním soudem asi před půl rokem. Ty otázky v něm byly naprosto mimo. Na to, že dělala 5 měsíců asistentku doktorce Šimáčkové, tak zjevně podstatu řízení před Ústavním soudem, NS a NSS nepochytila. Nejhorší jsou ti, kteří si myslí, že se život dá nacpat do tabulek.
0 # Anonymní 2017-09-18 16:53
Anonymní: Takto se ale tvoří většina statistik. Podle nafixlovaných čísel s mimózní metodikou je dokazováno kde co. Je nám dokazováno, že se máme lépe a máme skvělou budoucnost, nebo cokoli je ideologicky potřeba.

Z uzoufání je pak diskuse s lidmi, kteří práskají čísly, aniž by znali metodiku vzniku těch čísel. A často za situace, kdy praxe a realita ukazuje zjevně naprostý opak, než daná čísla.

Je to velice častý jev, a kdyby tato statistika nešlápla advokátům na paty, tak si toho ani nikdo nevšimne.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-09-21 15:07
Ústavní je schopen napsat traktát odmítající ústavní stížnost na třinácti stranách – máme sami takový případ – a stále se při tom tvářit, jako že jde o podání zjevně nedůvodné

No vidíte, tak máme nový rekord - zjevně nedůvodná ústavní stížnost, s usnesením pojednávajícím kriploidního čuráka na 18 stranách. :-D

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)