Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dnes vyhlášeným nálezem zrušil Ústavní soud (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) rozhodnutí Vrchního soudu v Praze o ponechání anarchisty Martina Ignačáka, stíhaného v souvislosti s plánovaným útokem na vojenský vlak, ve vazbě.

To jsme čekali, překvapivé je pouze to, že se Ústavní soud v obiter dicto zabýval, a to poměrně zevrubně, ústavními konotacemi policejní provokace. Podobně jako my vyšel zejména z rozsudku ESLP ve věci Teixeira de Castro v. Portugalsko, arci vytknout mu je třeba, že judikoval: Oproti tomu není problematické, pokud policista pouze vytvoří pro obviněného možnost spáchat trestný čin, například tím, že u něj poptá prodej zakázaného předmětu. To však není pravda, skutkovou podstatou provokace v případu Teixeira de Castro byla právě taková nedovolená poptávka.
Pokud si dáme dohromady to, co o případu Fénix víme, domníváme se, že policejní agenti Petr a Robert trestnou činnost nevyprovokovali, avšak zapojovali se do její – trestné – přípravy. A protože hloupost policistů je jednou z mála jistot, na něž lze u soudu spoléhat, očekáváme, že to klidně přiznají, čímž budou splněny podmínky pro vyvinění obžalovaných.

Aktualisováno.
Na sociálních sítích se množí dotazy, kdy bude M. Ignačák skutečně propuštěn. To nelze úplně přesně odhadnout, uplatní se ustanovení § 314h odst. 1 TrŘ: Po doručení nálezu Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo jeho části, pokračuje tento orgán v tom stadiu řízení, které bezprostředně předcházelo vydání zrušeného rozhodnutí, nestanoví-li zákon nebo nález Ústavního soudu jinak. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Ústavní soud, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení Ústavní soud nařídil.

Vrchní soud v Praze bude nově rozhodovat o stížnosti státního zástupce proti nahrazení vazby zajišťovacími instituty, tzv. vazebními substituty. Toto usnesení může vydat v neveřejném zasedání, avšak měl by si vyžádat od městského soudu spis; proto lze čekat, že propuštění – pokud k němu vůbec dojde, i opačné precedenty tu bohužel jsou – bude otázkou několika následujících dnů.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-09-21 21:05
Moje znalost případu a především scény říká, že pokud by se neobjevili na scene policiste tak by nedoslo ani k "přípravě". Pokud za přípravu nepovažujeme hospodské řeči. A představa že by Ignačák utočil zápalnými lahvemi na cokoliv je naprosto absurdní.
0 # Tomáš Pecina 2016-09-21 21:39
To je na jedné straně pravda, ale na druhé to bude strašně složité u soudu prokázat. Zvlášť kdy oni subjektivně ten útok připravovali, nevědouce, že ho nejsou schopni realisovat.
0 # Anonymní 2016-09-23 22:20
Druhá věc je, že Ignačák potažmo ta partička okolo snad věděli, že se jedná o policajty a stejně s nima hrali nějaký hry... chjo jsou to oslove
0 # Tomáš Pecina 2016-09-24 07:44
Jiné vysvětlení současná věda nenabízí.
0 # Radek Mikula 2016-09-22 15:59
Co ukazuje, že "chtěli realizovat"?
0 # Tomáš Pecina 2016-09-22 16:08
Jejich jednání. Proč by šli zkoušet demižony do lomu, kdyby nechtěli?
0 # Radek Mikula 2016-09-23 16:25
Asi už nestačilo jen kývat na naléhání agentů, řekl bych.
0 # Tomáš Pecina 2016-09-23 16:57
To je verse obhajoby, které ne zcela věřím a kterou mám za téměř neprokazatelnou, nemají-li obžalovaní objektivní záznamy např. ve formě nahrávek rozhovorů s agenty.
0 # Radek Mikula 2016-09-24 20:36
Dovozuješ, že agenti dokázali z pacifistů, kteří nikdy v životě neprojevili výraznější známky odvahy, udělat odhodlané záškodníky, kteří se vrhli do akce, kterou tu snad od války nikdo (včetně nejmilitantnějších anarchistů) neprovedl?
0 # Leo Tydlitát 2016-09-24 22:26
Já bych tomu klidně věřil..
0 # Tomáš Pecina 2016-09-24 22:36
Pacifistou se člověk nestává tím, že to o sobě vznešeně prohlašuje, ale že se tak chová. Příprava útoků na vojenské i civilní cíle se s mou představou o pacifismu jaksi neslučuje.
0 # Leo Tydlitát 2016-09-24 23:06
Pokud v obhajobě nezazní: Chceš-li mír, připravuj válku, bude to houby obhajoba.
0 # Radek Mikula 2016-09-25 01:14
To jsou všechno jistě moudré úvahy. Zásadní je ovšem to, zda příprava byla projevem úmyslu takový útok nebo útoky skutečně provést, anebo záměr útočit na vlak či jiné cíle pouze předstírat. Tvrdit, že první varianta je pravděpodobnější a nevysvětlit dostatečně, proč by tomu tak mělo být, nemohu s ohledem na postavení obžalovaných považovat za etické.
0 # Tomáš Pecina 2016-09-26 11:35
Snažím se vnitřně smířit s představou, že ten vlak chtěli podpálit proto, aby agentům udělali radost. Už se mi to skoro podařilo, ale pak jsem si uvědomil, že je to můj vlak a moje vojenská technika – zaplatil jsem si ji do posledního šroubku na pásu a do posledního vývodu na integrovaném obvodu řídicí elektroniky v daních.
0 # Leo Tydlitát 2016-09-26 12:14
Ach, ty zpropadené daně a integrované obvody!

Nebozí anarchisté, což jim nebylo jasné, že daně zbožnivští a daněmi ujařmená pracující veřejnost bude i kvůli šmouze od sazí na vlaku požadovat krvelačný, exemplární trest? Jaká to ohavná policejní léčka!

Inu, nelehký je úděl anarchisty ve společnosti, která adoruje hausnumera a jediným přítelem na její bludné pouti vesmírem je jí kus plastu s obvody a kondenzátory.

Dá se daň zapálit molotovem? (Soukromě doufám, že možná přec snadněji, než vlak.)
0 # Radek Mikula 2016-09-26 13:20
Chtě nechtě opět přeskočím surrealistickou vložku s připomínkou, že rozhodně nebylo zveřejněno dost informací, které by nám umožňovaly dovodit, jaký byl skutečný úmysl obžalovaných.

I kdybychom ale přistoupili na tezi o autentičnosti jejich plánu, ptám se po zkušenostech s dodržováním mezinárodního práva ze strany NATO, jak jsou morálně odůvodněné obavy o vojenský materiál armád jeho členských zemí.
0 # Anonymní 2016-09-26 14:40
"ptám se po zkušenostech s dodržováním mezinárodního práva ze strany NATO, jak jsou morálně odůvodněné obavy o vojenský materiál armád jeho členských zemí."

Ano, ano, přesně ve stylu Řízkárny - prý neplatí zaměstnancům, tak je morální zapálit mu auto.

Yossi
0 # Radek Mikula 2016-09-26 19:36
Yossi: Ovšem s tím rozdílem, že o mzdových nedoplatcích v Řízkárně na rozdíl od zahraničních misí zemí NATO nemám bližších informací.
0 # Soudkyně zpravodajka 2016-09-25 02:06
Ještě tu nezazněla obhajoba sexuální orientace. Ta by mohla být v naší multikulturní společnosti úspěšná..
Jmenovaní anarchisté, dle zjevu a chování mají očividně nedostatek reproduktivních hormonů.. Působí bezpohlavně, tak typické pro homosexuály, kde se sexuální orientace zaměřuje na muže. Anarchisté z akce Fénix, jejíž jméno je symbolem ptáka, který znova a znova povstává, byli omámeni žívočíšným kouzlem agentů provokatérů. Přiznejme si, že Petru a Robertovi, samcům-pohodářům by neodolaly leckteré ženy a proto je i fascinace gay anarchistů pochopitelná.
U soudu by pak mohli obžalovaní argumentovat, že je policejní agenti sexuálně velmi přitahovali a oni, vzhledem ke své sexuální orientaci, si prostě "nemohli" pomoci. Ve hře sabotáží pokračovali , přes všechny varovné signály.
Homosexuální orientaci lze dokázat testem penilní pletysmografie. Při obnaženějších fotografiích Petra a Roberta by falogram u revolucionářů pravděpodobně zaznamenal jasné sexuální vzrušení, což by se pak odrazilo na osvobozujícím rozsudku.
Pacifisté by měli ve svém zájmu žádat o pletysmografii.
0 # Anonymní 2016-10-14 00:21
Martina jsem poznal tam, kde slunce nesvítí a podle dlouhých diskuzí o jeho případu jsem si vyvodil, že byl těmito Agenty (Co tak rádi Dýňovou polévku :o)) neustále lákán na "výjezdy" útvar asi chtěli zrušit a tak zašlapali na šéfa, ať přijde s něčím zajímavým a tak započala tahle konstrukce týhle šaškárny (ve které je sice, jako největší problém v jeho beztrestnosti vidím to, že se podílel na "přípravě"... Hodně štěstí Martine.. :P

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)