Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

A máme tu konečně rozsudek Vrchního soudu v Praze nad Igorem Ševcovem za přečin trestné pomoci při sprayerství formou natáčení na kameru. Senát složený ze tří předlistopadových členů komunistické strany Petra Píši, Miroslava Pavrovského a Jany Kantorové se vskutku vyznamenal a svému soudu, jenž je vyhlášený nekvalitou soudců i jejich produktů, neudělal ostudu.

Uložený trest spočívající v zákazu účasti na manifestacích, demonstracích, pochodech a veřejných shromážděních anarchistického hnutí po dobu tří let lze bez nutnosti hlubšího rozboru označit za protiústavní. Ovšem za pozornost stojí i to, že anarchista přišel o svou kameru, neboť jí prý bylo užito ke spáchání trestného činu. Pak mu arci soudruzi měli odebrat i brýle, neboť skrz ně se do kamery díval a trestný čin jimi tedy nespáchal o nic méně než onou kamerou.

Jak je příznačné, sedmistránkový rozsudek věnuje skutečnému odůvodnění jen několik slov, jimiž označuje rozsudek soudu I. stupně za správný a přesvědčivý, a jeho základní právní vadou, tedy že zaznamenávání trestného činu videokamerou ani provolávání solidárních hesel ještě neznamená pomoc pachateli, se nezabývá vůbec, vyjma jedné kostrbaté a vnitřní logikou na obě nohy kulhající věty, již si dovolujeme u vědomí její formální i právní monumentality ocitovat in extenso:

Jak již správně uvedl městský soud, část videozáznamu svědčí o tom, že obžalovaný kameru směroval i mimo počínání hlavního pachatele během sprejování nápisu (a současně i mimo skupinu ostatních přítomných podporovatelů anarchistického hnutí) na příjezdovou cestu a znovu na hranici příjezdové komunikace, takže toto počínání svědčí o monitorování okolí místa činu právě v době poškozování zdi věznice a jedná se tak o určitou formu „hlídání“ pachatele při páchání činu, neboť nesporně obžalovaný jednal při vědomí protiprávnosti akce anarchistů (ti měli s cílem ztížení své identifikace zakryté obličeje, což není povoleno ani při řádně ohlášených demonstracích), když jednali s vědomím, že jejich shromáždění nebylo řádně ohlášeno a kromě slovních projevů podpory svých členů, které jinak je nutno hodnotit pouze jako realizaci práva na svobodu projevu, vyústilo až do poškození cizího majetku.

Srpnová cena našeho blogu Osel měsíce nemůže tři shora jmenované justiční výtečníky minout. Gratulujeme – jen se trochu obáváme, že pokud se některému ministrovi nepodaří vrchní soudy rychle zrušit (zkoušeli to všichni, co jich cca posledních 20 let ve funkci bylo), bude to u Vrchního soudu v Praze zakrátko vypadat jako v oslí stáji.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-08-17 22:05
To je skoro jako ze Svejka:

"Mezi jiným při mém křížovém výslechu udal, že umí fotografovat, a to nejraději nádraží. Aparát fotografický sice u něho nalezen nebyl, ale jest domněnka, že ho někde skrývá, a proto s sebou nenosí, aby odvrátil od sebe pozornost, čemuž nasvědčuje i jeho vlastní doznání, že by fotografoval, kdyby měl aparát u sebe".....
..... "Jisto je, že dle jeho vlastního doznání jediné to, že nemá aparát fotografický s sebou, zabránilo tomu, aby nefotografoval nádražní budovy a vůbec místa strategické důležitosti, a jest nesporné, že by byl tak učinil, kdyby byl měl dotyčný fotografický přístroj, který ukryl, při sobě. Jedině té okolnosti, že nebyl fotografický aparát při ruce, lze děkovati tomu, že u něho nebyly nalezeny žádné fotografie."
0 # Anonymní 2016-08-18 10:52
Za absurdní považuji formu textu a trest, samotné odsouzení nikoli. Podle Vaší logiky, pokud by si někdo natáčel v dobrém rozmaru vraždu, také by nebyl spolupachatel? Možná měl dostat jiný paragraf, to nevím, jeho odsouzení ale považuji za správné.
0 # Anonymní 2016-08-18 13:04
Spolupachatel vraždy? No to asi fakt ne. :-)
0 # Anonymní 2016-08-18 10:57
Já na tom odůvodnění nic absurdního nevidím. Parta jde sprejovat, dva sprejujou, jeden hlídá, natáčí a glosuje to. Přečin páchají všichni. Méně hysterie, více odstupu.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 11:19
Podle téže "logiky": parta opilců jde městem, jeden trhá autům zpětná zrcátka, ale přečin páchají všichni. Tak jste to myslel?
0 # gogo 2016-08-18 12:26
Ona je široká šedá zóna od vlastnoručního trhání, přes nabádání a tipování, neutrální sledování, slovnímu odporu až po fyzické bránění.
To máte třeba tým bouchače s volavkou. Volavka rozepne knoflíček a požádá kolemjdoucího o pomoc při hledání pejska, co se zaběhl tááámhle do průjezdu. A tam nečeká pejsek, nýbrž chlap s obuškem.

Já si proto myslím, že Ševcov spolupachatelem byl, protože ty, kteří konali, nijak od jednání nezrazoval a očividně tvořili jednu skupinu.
Jakožto právní bezvědomec ale zastávám zásadu, že základním opatřením je uvedení věci do původního stavu právě původci (nejlépe vlastnoručně) a poté přiměřený trest.
To, co vymysleli naši slovutní právníci, jsem nepochopil... zákaz účasti na veřejných shromážděních je dost absurdní věc.

Kdyby dostali ostrahu a museli tu zeď uvést do původního stavu a Ševcov to mohl opět natáčet, jednak by si to třeba příště rozmysleli a hlavně by někteří prvně v životě okusili práci.

nějak takto bych to viděl:
www.youtube.com/watch?v=0lczHvB3Y9s
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 12:33
Nebránění sprayerství není trestné, musíte sprayerovi pomáhat. I soudu bylo jasné, že natáčení přečinem není, proto vymyslel thesi, že Ševcov zároveň hlídal. Ta je arci neudržitelná.
0 # Pefi 2016-08-18 13:12
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Pefi 2016-08-18 13:14
Jaký přečin ? Nedovolené rozhlížení se? Napomáhání bych měl za prokázané, kdyby podával spreje, nebo držel kbelík s barvou, nebo nějak jinak aktivně přispíval ke vzniku škody.

Sice si mohu myslet, že je to zmetek a že vandalismus schvaloval/podporoval/podněcoval, ale nemohu kvůli své nepodložené doměnce a osobní antipatii někoho odsoudit za přečin.
0 # gogo 2016-08-18 13:25
To je právě to, proč je mi celá tahle právnická subkultura tak cizí. Je asi lidsky jasné jak to bylo. Kdyby se jedalo o zeď souseda a aktéři byly děti, tak rozumní rodiče vypráší kalhoty všem podle zásluh a přístupu a budou muset zeď sousedovi umýt - to ať si domluví mezi sebou, ale do večera bude čistá. V těchto případech se pak ukáže, kdo je kdo a pro všiváky je to dobrá škola života, kdy si uvědomí jak je to s individuální a kolektivní vinou a jak si kdo stojí za svým v těžkých chvílích.

Kdežto u Ševcova se jedna parta hňupů snaží překrucovat realitu tak, aby ho mohli potrestat za něco, co před nimi jiná parta hňupů sepsala do seznamu, protože to, co udělal, se rozumně postihnout nedá. V důsledku z toho udělají kovbojku a o další kus pokřiví vnímání spravedlnosti. Případ se to dostane do stavu jakési umělé a absurdní dichotomie, kdy běžný občan není ochoten akceptovat jako rozumné ani jedno z "řešení".
A nakonec vymyslí totální krávovinu, které nenechá nikoho na pochybách, že to jsou úplní pitomci.
0 # Anonymní 2016-08-18 13:53
Ad "Podle téže "logiky": parta opilců jde městem, jeden trhá autům zpětná zrcátka, ale přečin páchají všichni. Tak jste to myslel?"
Nikoli, myslel jsme to takto,což jistě chápete: "Parta opilců jde do města s tím, že jdou trhat zrcátka, a tak trhají autům zpětná zrcátka, jeden z nich však netrhá, ale natáčí si je, povzbuzuje a hlídá, jestli nejede hlídka, takže přečin páchají všichni."
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 14:30
A co například kausa Zemanových trenýrek? Dopustili se trestného činu nejen ti, kteří je vyvěsili, ale také kameraman?

Trestní represi nelze rozšiřovat analogicky, to je jedno ze základních ústavních pravidel, jimiž se trestní právo řídí: nullum crimen sine lege.
0 # gogo 2016-08-18 14:47
Záleží, je-li kameraman součástí teamu nebo jen náhodný divák.

Co to vlastně bylo za trestný čin.. nějaké hanobení nebo výtržnictví? Anebo zůstali střídmě u poškozování/krádeže cizí věci?
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 15:08
Anebo co vyškovský výtržník? Co když se domluvil s kamarádem, aby mu estheticky hodnotným způsobem jeho výkon zachytil, na památku příštím generacím?

Trestní zákoník stanoví, že trestným činem je jednání, jehož znaky jsou výslovně zákonem popsány, a toto vymezení nelze rozšiřovat na další, obdobná jednání, jakkoli se vám subjektivně mohou jevit trestuhodnými.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 15:15
Záleží, je-li kameraman součástí teamu nebo jen náhodný divák.

Zákon nic o teamu neříká. Ten říká, že trestná je pomoc pachateli. Takže trestně odpovědný by byl kameraman, který by druhým dvěma držel žebřík nebo jim říkal: "Vzduch je čistej, můžeš!" Záznam trestného činu kamerou trestné není.
0 # gogo 2016-08-18 16:04
Stará lidová moudrost říká: "Spolu kradli, spolu visí"

Já se nepřu o současný český zákon, natož o nějaký politicky konformní výklad.
Vyškovský výtržník podle mne neměl být vůbec trestán za výtržnost. Jako soudce bych si položil otázku, zda by to bylo jiné, kdyby vytrkoval zadnici na Noční vlky, Zemana, Merkelovou, souseda... a pokud tam budou rozdíly, jde o politické gesto a tam by měla být větší volnost ve vyjádření. Podobně jako když symbolicky Menzel sešvihal kohosi proutkem nebo Macek dal záhlavec Rathovi. Stejně tak mlaskavá facka dlaní není ublížení na těle.
Jiné by to bylo, kdyby jeho pohnutny byly exhibicionistické nebo nebezpečné např. kvůli provozu na komunikaci. Pak by to ovšem nebylo výtržnictví.
Ohledně kameramana ... např. kdyby skupina vlezla do synagogy, umělkyně potřisňovaly sakrální předměty menstruační krví a kameraman to natáčel jako formu happeningu, tak z mého hlediska je vinen i on v podobné míře jako ty umělkyně.
Kdyby to ovšem točil nějaký náhodný kolemjdoucí, tak ten v mých očích vinen není.
Tedy ta pomoc nemusí být jen v přímém jednání na místě, ale i pomoci následné, nepř. bylo-li cílem sestříhat z akce video a to vystavit na youtube, pak je spolupachatelem jak kameraman, tak třeba i střihač .. samozřejmě s různou mírou zavinění. A samozřejmě ne všechno je třeba trestat odnětím svobody.

Píšu to samozřejmě z pozice právního bezvědomce.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 16:30
Váš "zdravý občanský cit" je v tomto případě vskutku nerozhodný.

Posprayování zdi věznice je trestný čin (i když by se dalo, s ohledem na výši škody i na obsah nápisu hovořit i o přestupku), hlídání, když někdo sprayuje zeď věznice, je trestný čin, ale natáčení činu kamerou trestný čin není.

Vyvěsit trenýrky místo presidentské standarty je trestný čin (i když i zde platí to samé, jako u předchozího), hlídat, jestli někdo nejde, je trestný čin, ale natáčet to videokamerou trestné není.

Vystrčit zadek na veřejném místě je trestný čin (opět s touž výhradou), ale natáčet to trestný čin není.
0 # gogo 2016-08-18 16:33
"Vystrčit zadek na veřejném místě je trestný čin"
Opravdu? Já měl zato, že jde jen o přestupek. Přece orgány mají povinnost reagovat na TČ aktivně, takže by analogicky musely posbírat i pár kousků na gay parádách, což se očividně neděje.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 16:42
Samozřejmě, že mají. Proč to nedělají, se tažte jinde než na tomto blogu.
0 # Soudruh Stvořitel 2016-08-18 19:11
Gogo vy mě děsíte. Takže vinen bude kameraman který mozkovým myšlením tuší, že umělkyně je "praštěná" a místo bohabojného sklopení zraku se její nápad v synagoze rozhodne filmovat. Střihač ateista který se seznámí z obsahem a začne stříhat, podle vás také. A další člověk, co to vloží na své stránky a celé to vtipně okomentuje bude také vinen? Nebudou vinni i ti co se tomu budou smát a místo modlitby olajkují stránku? Jak mám jako kameraman vědět co v synagoze dělá farář nebo jejich umělkyně v jiné dny, já jen mačkám tlačítko "rec" když se něco děje. Pouliční herečky bývají nevypočitatelné a nikdy nevíte co si za materiál domů odnesete.
0 # Pefi 2016-08-19 15:25
gogo: Nejde o politicky komfortní výklad, ale o principy, na základě kterých jepřípustné vykonávat represi.

A jedním z těch důležitých principů je, že když si nejsem stoprocentně jistý, tak je lepší pustit vraha, než zavřít nevinného. Další z principů je, že co není zakázáno, nemůže být trestáno.

Právníci takových principů mají hromady a tyto principy vedle sebe brání zvůli a svévoli ze strany státního aparátu. Ano, někdy to vede k tomu, že šmejd vyvázne bez postihu, ale také to brání tomu, aby nás policajti mlátili pendrekem jen proto, že nemáme správně ostříhané vlasy. A nelze to aplikovat tak, že pro jednoho podezřelého principy platí a pro druhého ne.

Domnívám se, že také proto pan Pecina hájí "extrémisty", se kterými toho jinak názorově mnoho společného nemá, protože on nehájí ani tak extrémisty, ale především ony základní principy, které nás dělí od nějaké další totality.
0 # gogo 2016-08-19 15:57
To já chápu, že jde o principy - a v tom je právě jádro celé té diskuse o holém zadku ve Vyškově a v Praze. Jestli o trestnosti rozhoduje jen to, zda je vystrčen na člověka v americké uniformě, kožené bundě motorkáře, nebo na rušné ulici hrdým homosexuálem na odiv všem, tak se pak nemůžeme bavit o trestnosti vystrkování holé zadnice jako takové, nýbrž přiznat, že jde o zásah orgánů s čistě politickou motivací. No a pak už zbývá jen dodat, že my můžeme, protože máme přece ve všem pravdu a naše politická orientace je nejlepší možná. Čímž se dostaneme do čistokrevné totality.
A tyhle vyškovské zadnice jsou takovým testerem, jak hluboko v totalitě zrovna jsme.

No, 25.8. sem přijede německá kancléřka a bude další příležitost k testu pevnosti principů. To, co bylo aplikováno na Zemana by mělo být přijatelné i pro Merkelovou.
0 # maaartinus 2016-08-19 17:04
Co naprosto postradam v tom trestnim paskvilu je soumeritelnost. Pokud vystrkovani brusele v Praglu neni trestne, pak by v rozsudku melo stat cim se vystrkovani ve Vyskove odlisuje (samozrejme jen na zadost obhajoby, protoze nelze zohlednovat vsechny podobne udalosti automaticky). Jako laik se ptam:

1. Existuje takove pravidlo nekde? (podobne je snad anglosaske pravo).

2. Vadilo by to necemu? (az na to ze by se soudce musel nemalo ztrapnit kdyby chtel oduvodnit vice nez par hodin nucenych praci. Pardon, nucene prospeschych. Pardon, verejne.)
0 # Anonymní 2016-08-18 11:20
Což není povoleno ani při řádně ohlášených demonstracích... Jeden by si myslel, že zakrytí obličeje je zakázáno, nikoliv nepovoleno. Sonda do hlubin duše soudruha soudce.
0 # Martin Prokeš 2016-08-19 11:27
Přesně to mi blesklo hlavou.
0 # Soudruh Stvořitel 2016-08-18 13:28
No já si občas také něco natáčím a snad každý reportér zná že pokud filmuje zvířátka nebo člověka nesmí do děje zasahovat. Pokud bych byl pozván si něco natočit, šel bych tam a točil. Asi je nejlepší sedět s kamerou doma u televize jinak vám jí seberou. www.youtube.com/watch?v=M0RB7a-ZLBM
0 # gogo 2016-08-18 13:52
Na to téma měl scénku Pavel Liška, který natáčel poslední slova lidí.
Taky nezasahoval, jen musel dávat pozor, aby mu tonoucí se nestrhl mikrofon pod vodu. I kus mystiky v tom bylo :-)
0 # Anonymní 2016-08-18 16:31
Je to napsané tak, že to svádí myslet si, že to psali troubové. Ale zkusme připustit, že je to záměr. Když obžalovaný nabude dojmu, že mu vážné nebezpečí nehrozí, nebude se bránit a nechá to dojít do právní moci a vykonatelnosti. Na ulici k němu pak přistoupí dvě osoby a policista. Osoby prohlásí, že se hlásí k anarchismu, a policista z kapsy vytáhne „zákaz účasti obžalovaného na ... veřejných shromážděních anarchistického hnutí.“ Igorovi sdělí, že „porušil zákaz plynoucí z výše uloženého trestu, a páchá trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. d) tr.zákoníku.“ Zatčení a konečná. Proč by to na něho nemohli mít vymyšlené takto?
0 # gogo 2016-08-18 16:48
Pravé diktatury si myslím, že nejsou založeny na detailním postihování za něco předem dobře definovaného.
Naopak, ta pravá forma imanentního strachu a nejistoty je založena na stavu, kdy není občan schopen žít svůj život tak, aby nemohl být, když to někomu bude vyhovovat, obviněn prakticky kdykoliv a to z něčeho obecně opovrženíhodného.
Nedávno jsem byl v Jeseníku v tamním muzeu čarodějnictví a to je přesně ono - gumové definice, důkazy kruhem a tautologie. Odklon od přiměřenosti a fanatismus.
Stačí potom mít sadu dostatečně gumových zákonů s dobrým PR krytím (rozvracení, ochrana menšin, proti nenávisti, proti genocitě, za lidská práva) a dostatečně uvědomělí soudci a orgány to udělají v rámci zákonů za vás.
To je pro ně ideál - mít v záloze něco, na co člověka udělají kdykoliv. Takže to, co píšete o Ševcovovi, je teoreticky možné (byť o tom pochybuji) a do budoucna by to umožňovalo na něj vyvíjet tlak tím, že jej lze kdykoliv zavřít a tím i snadno vydírat a pomalu přitahovat šrouby. Pochybuji o tom ale proto, že nepokládám za pravděpodobné takové plánování do budoucna. Spíš to vidím jako obyčejné hňupství.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 16:57
Já v tom vidím hlavně alibismus: za to hlavní ho neusvědčili, tak aspoň něco, aby nemuseli vysvětlovat, proč ho drželi několik měsíců ve vazbě a rok ho tahali po soudech.
0 # Anonymní 2016-08-18 17:50
Jako „rozumný“ občan, snažící se o odstup a objektivitu, musím s gogo i TP souhlasit. Být Igorem, stížnost k ÚS bych ale podal, tipuji to na 80% šance pro zrušení zákazu. Jako anarchista ale autoritu ÚS asi připustit nemůže, tak teda nevím...
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 17:57
Nyní je ve fasi dovolání. To by mohlo být úspěšné.
0 # Anonymní 2016-08-18 17:07
TP:
přehlížíte, že provolávání hesel na podporu činnosti pachatele, stejně jako natáčení jeho trestného činu za tím účelem, aby se jím následně pachatel mohl chlubit na netu, JE účastenství na trestné činnosti.

Dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) TZ je přeci účastenstvím mj. i utvrzování pachatele v jeho předsevzetí spáchat trestný čin. Pokud někdo pachateli při páchání trestné činnosti hlasitě fandí a dělá mu reklamní video (které bylo mimochodem takto i následně uveřejněno), je po účastenství jako vyšité.

Současně obhajoba p. odsouzeného nepůsobí moc přesvědčivě, protože pro svou aktivitu nedokázal předložit žádné jiné uvěřitelné vysvětlení. Jeho snaha vylíčit sebe sama jako vzorného člena společnosti byla stejně trapná a srandovní, jako opačná snaha SZ vylíčit ho jako nebezpečného anarchistu, který páchá div ne teroristické činy po od Kamčatky po Aš.

Můžeme sice polemizovat o tom, jestli takto široce pojaté účastenství má v TZ být - to ale nemění nic na tom, že tam momentálně je (stejná polemika se dá ostatně vést i o speciální skutkové podstatě spreyerství - a se stejným výsledkem).

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 17:23
Nevím, z čeho usuzujete, že provolávali hesla na podporu sprayera (něco jako "Sláva mu!"?) nebo že ho v jeho předsevzetí spáchat trestný čin utvrzovali. To jako kdyby nekřičeli, tak by svého hanebného jednání v szlách zanechal?

Jeho obhajoba byla nekvalitní, ale to nic nemění na tom, že se daného přečinu nedopustil.
0 # Anonymní 2016-08-18 17:34
No usuzuji to především z toho, že upřeně jej pozorujíc provolávali hesla obdobná těm, která on právě spreyoval na zeď.

Může samozřejmě být, že je to všechno jenom náhoda. Stejně jako všechno ostatní, co v tom řízení vyšlo najevo. Počínaje tím, že jím pořízený videozáznam se pak objevil na anarchistickém webu, ačkoliv on ho nezveřejnil, ani takové zveřejnění nechtěl umožnit (haha).

Kdyby byl pravý anarchista, tak se normálně přizná a řekne, že tam byl, hesla provolával a dělal to proto, že se s ztotožňuje, stejně jako se ztotožňuje s činem hlavního pachatele. Nicméně ona hesla provolával v rámci svého politického názoru a svobody projevu, nikoliv proto, aby někoho podporoval v trestné činnosti v trestněprávním slova smyslu. To by ale musel mít koule. A nebýt pozér, který sice někde v davu řve "smrt státu!" a "boj nekončí!", ale jak na něho stát trošku přitlačí, boj najednou skočil a on se vykrucuje a lže jak malý kluk.

PV

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-08-18 17:51
Opakuji, že jeho obhajoba uplatněná v odvolání byla špatná, ale to nic nemění na podstatě věci, že natáčením pachatele tomuto nepomáhal, a už vůbec ne provoláním hesel, která byla zaměřena proti státu a proti policii, nikoli na podporu pachatele.

Zajímalo by mě, jak hodnotíte to propadnutí kamery jako věci, jíž byl přečin spáchán.
0 # Anonymní 2016-08-19 00:45
No to je jasné, blbě vidí a kamera mu posloužila jako dalekohled. Jak píšete, měli mu sebrat i brýle, ale to nevím jestli jde, když je to zdravotní kompenzační pomůcka. To by bylo stejné, jako kdyby zloději na vozíčku propadl vozíček, protože na něm odvezl lup. :-)
0 # maaartinus 2016-08-19 06:01
Jeste jste neco zapomnel: Zabavit boty ktere umoznily spachani cinu (bez nich by tam nejspis nedosel).

Uriznou ruce ktere pouzival zlocinnym zpusobem k drzeni zlocinne kamery....
0 # Unknown 2016-08-19 10:21
TP:
tak jinak: pokud někdo verbálně povzbuzuje pachatele v průběhu páchání trestného činu, pak se asi shodneme na tom, že to účastenství je (přinejmenším tak, jak to chápe aktuální TZ).

Můžeme se pak samozřejmě přít o to, jestli to tak v daném případě fakticky bylo, tj. jestli ta hesla provolával na podporu pachatele nebo jestli to dělal jenom tak.

To, co se v tom rozsudku píše, mě osobně přesvědčilo o tom, že odsouzený pachatele povzbuzoval a tímto způsobem se na jeho činnosti podílel. Prosím: můžete na to, resp. na hodnocení důkazů, mít jiný názor. Nicméně musím trvat na tom, že ve výše naznačené obecné právní rovině nelze tomu rozsudku nic vytknout a už vůbec bych se neodvažoval tvrdit, že jeho autor je nějaký osel.

Dokazování ostatně není exaktní matematická disciplína a nefunguje na mechanismu 1 + 1 = 2. Je to naopak poznávací proces, jehož účelem je přesvědčit soudce o tom, jak to bylo. A spíše se se dá schematizovat zhruba tak, že "tvrdí-li se C a současně je to dokládáno A a B, pak jsme nemám důvod pochybovat o tom, že se C skutečně nastalo". V tomto směru z toho rozsudku vyplývá, že odsouzený s pachatelem přinejmenším velmi intenzivně sympatizoval, jeho čin schvaloval a to jak na místě samém, tak i následně, kdy mu dělal promo na netu. Za této situace je pak poměrně logický (důvodný) závěr, že to, co tam v daném okamžiku směrem k pachateli vykřikoval, zřejmě vykřikoval proto, aby pachatele povzbuzoval ("hecoval"). Zejm. pokud obhajoba odsouzeného vypadala jak vypadala.

Jiná věc samozřejmě je, že spreyerství samo o sobě je delikt přestupkového charakteru a nemá v TZ co dělat. Stejně jako fakt, že OČTŘ by možná mohly energii věnovanou do usvědčení Ševcova, vynaložit na užitečnější věci. Příkladmo na stíhání opravdické trestné činnosti.

Konečně pomíjíte zřejmě zásadní aspekt věci, a to pravděpodobný smysl celého trestního stíhání. V daném případě bylo zjevně zájmem dosáhnout trestu vyhoštění. To byl ostatně důvod, proč byla tak úporná snaha ho stíhat za takovou prkotinu jako je účastenství na spreyerství. Je to poměrně běžná policejní metoda, kdy se trestní řízení užívá jako substitut při nemožnosti dosáhnout vyhoštění cizince správní cestou. Třeba loni nám takhle chtěli jednoho klienta "udělat" na "falešný" řidičák.

Že si pan Ševcov neuvědomuje, že je persona non grata a poskytuje státu střelivo účastí na takových skopičinách, je jeho hloupost a jeho riziko. Nic to ale nemění na tom, že změna trestu na cokoliv krom vyhoštění je z jeho pohledu relativní vítězství a hlavně z pohledu SZ čistá prohra.

Propadnutí věci je samozřejmě pitomost, ale samo o sobě je to jenom typický produkt nadužívání tohoto institutu. Pokud jde o kameru, je to prkotina. Za mnohem horší považuji např. reálný případ, kdy soud rozhodl o propadnutí prakticky veškerého majetku pachatele (2 os. automobilů), který by alespoň teoreticky mohl sloužit k náhradě škody způsobené cca 40 poškozeným. Kteří se dle našeho TŘ nemohou proti takovému výroku o trestu ani odvolat...

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-08-19 11:08
Vaše argumentace by byla relevantní, kdyby se prokázaly výkřiky typu "Sprayuj!" nebo "Dobře to děláš!". Ve skutečnosti byly výkřiky synergické se sprayovaným nápisem, a důkazně o tom nebylo sporu (výkřiky jsou zachyceny na videozáznamu).

Bylo by pro Borla sprayování jednodušší, kdyby tam Ševcov s kamerou nebyl? V žádném případě nebylo. Proto Ševcov nebyl Borlovým pomocníkem, nejvýš schvalovatelem jeho činu, a schvalování přečinu není bohudík již trestné.
0 # Anonymní 2016-08-19 11:15
TP:

Vidíte, tady se ukazuje ta Vaše neobjektivita a chorobná nenávist k policii. Je zcela zřejmé, že se toho TČ účastnil, jednak tím, že dával pozor, druhak tím, že je utvrzoval ve spáchání TČ. PV Vám to tu opakovaně srozumitelně popsal, ale Vy si jedete dál svou, používáte berličky, jakože nepoužil rozkazovací způsob (lol) nebo, že kdyby tam s kamerou nebyl, nebylo by páchání jednodušší (megalol).

Yossi
0 # Unknown 2016-08-19 13:46
TP:
no tak já bych řekl, že pokud páchám nějakou trestnou činnost, jejíž podstata spočívá v honění si trika a propagaci nějakého názoru psaním po zdi, pak je takováto činnost pro mne nepochybně snazší a celkově atraktivnější, pokud mě někdo povzbuzuje a volá na mě, že to co dělám, je správné. Přinejmenším mě to nepochybně utvrdí v mém odhodlání v tom psaní pokračovat a v tom, že je to cool.

Ostatně specificky účastenství ve formě utvrzování v sobě vždycky imanentně obsahuje i schvalování takového skutku, protože jedno bez druhého dost dobře nejde. To ale neznamená, že je to totéž.

Jak sám říkáte: ta argumentace je relevantní v případě, že by obsahem popř. záměrem těch výkřiků bylo povzbuzování pachatele.

Jestli ty výkřiky takovou kvalitu měly či nikoliv, je - jak jsem už říkal - otázka důkazní. Já jsem ten videozáznam neviděl, ale tak, jak je rekapitulován v rozsudku, mi takový závěr z něj učiněný přijde zcela legitimní. Tím neříkám, že jiný soudce, popř. i na základě jiné obhajoby, by došel k něčemu jinému. Jenom říkám, že to nejde a priori označit za nějakou blbost.

Jinak jste správně poznamenal, že ty výkřiky byly synergické s právě sprayovanými nápisy. Připomínám ostatně také to, že během toho vykřikování se odsouzený na hlavního pachatele stále díval (jinak by jej ostatně nemohl natáčet, že) a toto jeho konání zaznamenával. Z toho se dá celkem rozumně vyvodit, že tyto výkřiky byly určeny právě hlavnímu pachateli, neboť:
- byly proneseny v době páchání trestného činu,
- byly obsahově shodné s danými nápisy, tj. tuto činnost zjevně schvalovaly a zejm. směřovaly zjevně ve zcela shodnému cíli (čili: mám stejný cíl a schvaluji tvé prostředky), a
- byly proneseny směrem k pachateli.

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-08-19 14:45
Jak soudy vyhodnotily důkazní situaci, je popsáno v obou rozsudcích.

Představme si aktuální případ. Dvacet fanoušků fotbalové Slavie, v hluboké frustraci po včerejším výkonu v poháru, půjde na Letnou, kde budou hrozit pěstmi a křičet "Smrt Spartě!". Jeden vytáhne spray a totéž nasprayuje. Podle vaší theorie jsou trestně odpovědni všichni, protože sprayera v páchání přečinu podporovali.

Já to arci vidím tak, že OČTŘ se snaží křečovitě najít něco na člověka, kterého musely zprostit pro absolutní nedostatek důkazů z "hlavního" činu, pro který byl ve vazbě a který byl pro tyto orgány značně prestižní; resp. je značně velkou ostudou, když musely přiznat, že pravého pachatele nemají.
0 # gogo 2016-08-19 15:06
V podstatě je to komické. Chápu to dobře, že Ševcov je jediný, koho z té skupiny chytili a přitom má vlastnoručně natočený důkaz, že on nesprejoval?
0 # Unknown 2016-08-19 15:13
TP:
to si sice představit umím, ale je to zcela jiná situace. Zejm. je tam zcela jiná časová souslednost.

Poněkud jiný příklad: dvacet fanoušků fotbalové Slavie vyhmátne jednoho fanouška fotbalové Sparty. Pět z nich ho začne mlátit, zatímco z těch zbylých patnácti to jeden natáčí (a později uveřejní na slávistickén fan-webu) a zbývajících čtrnáct směrem k těm pěti bijcům volá "Smrt Spartě!". Podle Vaší teorie by nikdo z nich účastníkem nebyl, neboť do toho sparťana by se pachatelům jistě kopalo stejně snadno i bez toho, aniž by je někdo povzbuzoval.

Pokud jde o druhý odstavec, pak to vidíme zhruba stejně. Tj. normálně by asi nikdo nic takového nestíhal a když už, tak rozhodně ne tak úporně. To ale nemění nic na tom, že čistě hmotněprávně to trestné být může.

K té poslední větě jen poznámka: řekl, bych, že asi i měli pachatele, ale nemají odsouzeného...

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-08-19 15:25
Přesně tak. Kdyby křičeli "Smrt Spartě!" a do brachiálního násilí se nijak nezapojili, nebyli by vinni účastenstvím ve formě pomoci.
0 # gogo 2016-08-19 15:42
To tedy znamená, že když se dva domluví na vykradení prodejny, je lepší, když si jeden vezme kameru a natáčí toho druhého při činu. Kdyby totiž kameru neměl, mohli by vyšetřovatelé usoudit, že byl spolupachatelem. Takhle ale pouze natáčel a vinen tudíž není.
0 # Unknown 2016-08-19 15:52
TP:
to nemáte pravdu. Zkuste např. legendární a ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek zvěčnělý traktorový výlet po okrese Most. Tam bylo řečeno, že trestné je např. i akceptovat nabídku nějakého ožraly, že člověka hodí traktorem domů a ukázat mu cestu (4 Tz 27/91).

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-08-19 16:06
Ale ovšem, zde je pomoc jasná: kdyby nesouhlasil, že ho opilec odveze domů, k trestnému činu by nedošlo. Kromě toho právní věta končí explicitním upozorněním, že pouhá společná jízda s takovým řidičem není trestná.

V případě Ševcova by tomu odpovídalo, že by se Borl zeptal, jestli má sprayovat, a Ševcov by řekl, že ano, a ještě by mu poradil, jaké i/y se píše ve "Smrt systému!".
0 # Anonymní 2016-08-20 14:05
TP:

Ale my se nebavíme o pomoci, to bylo to hlídání, křičení bylo utvrzování. Fakt se v tom motáte a skáčete mezi dvěma formami účastenství, kterých se Ševcov dopustil. Opět příklad PV s bitím fanoušků je zcela přiléhavý.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-08-20 14:23
Máte v tom hockey, případně jiný kolektivní sport.

Pomocníkem je, inter alia, ten, kdo pachatele utvrzuje v předsevzetí. To se dočtete v TrZ, kterýžto text doporučuji jako cenný pramen k další argumentaci. Abyste prokázal, že Ševcov Borla utvrzoval v předsevzetí posprayovat zeď, musel byste prokázat, že v okamžiku skandování Ševcov o záměru věděl, a že svými výkřiky v Borlovi záměr sprayovat posiloval. Ani k jednomu nemáte důkazní podklady, třebaže si můžete myslet, že ve skutečnosti to tak bylo; osobně se domnívám, že o záměru věděl, ale skandování s tímto záměrem nemělo nic společného, to bylo směřováno vazebně stíhaným uvnitř.
0 # Anonymní 2016-08-18 21:24
„...hlídáním přístupových cest k místu činu prostřednictvím kamery, jíž sledoval okolí a zároveň dokumentoval činnost L. B. , přičemž jej při činu společně s dalšími blíže neztotožněnými spolupachateli psychicky podporoval skandováním hesel „Odpor žije“, „Boj pokračuje“ a podílel se tak posprejováním zdi na vzniku blíže nezjištěné škody...,“ říká soud I. stupně. Kamerou tedy jenom sledoval okolí a dokumentoval, a poškozování podporoval skandováním.
„Obžalovaný přitom svou přítomností na místě činu, skandováním hesel a natáčením celé akce, ... poskytoval hlavnímu pachateli činu fyzickou i psychickou podporu a utvrzoval jej o správnosti akce směřující k podpoře myšlenek anarchistického hnutí a jejich členů,“ říká sám odvolací soud, a Vrchní nic nenamítá. Nikoli podporu k „poškození cizího majetku,“ ale podporu k akci podporující myšlenku anarchismu. Soud tedy souvislost poškozování majetku a kamery nikde ani netvrdí.
Dle § 70 (2) Soud může uložit trest propadnutí věci, a) které bylo užito k spáchání trestného činu nebo která byla k spáchání trestného činu určena. Soud tvrdí, že kamera byla užita k spáchání trestného činu teprve v samotném výroku o propadnutí, přestože z veškerého dokazování plyne opak.
Zajímavé je posuzování způsobené škody podle velikosti nápisů, namísto podle hodnoty poškozeného podkladu.
0 # Anonymní 2016-08-20 14:09
Vy nás máte za debily? Vždyť od 1:29 krásně vidíte, jak hlídá přístupovou cestu.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-08-20 14:24
Vidím to tak jasně, že i vrchní soud v rozsudku raději hovoří o hlídání v uvozovkách, čímž se sám usvědčuje z aplikace analogie v neprospěch.
0 # Radek Mikula 2016-08-20 02:00
Debata o tom, zda je psychická či ideologická podpora pachateli sprayování trestná, nemorální atd. je v Ševcovově případu spíš teoretická, jak ukazuje videozáznam z předchozího příspěvku.

Během "páchání" Ševcov mlčí jsa soustředěn na dokumentaci. Během toho k němu doléhá skandování, u kterého vůbec není jasné, zda má jakoukoli souvislost s probíhající výtvarnou činností. Když ta skončí, skandování pokračuje, což provázanost obou samozřejmě zpochybňuje. Teprve následně Ševcov sám několikrát vykřikně skandovaná hesla.

Jsem zvědav, co na to Yossi. Něco asi vymyslí. Ale pozor na ztrapnění mimořádného kalibru!
0 # Anonymní 2016-08-20 14:10
RM:

Vidíte, tady krásně ukazuje svůj kognitivní bias, video v příspěvku je přestřiháno mezi časy 1:33 a 1:34, takže tam právě nevidíte to povzbuzování.

Snad dokážete uznat jednoduchý fakt, že je tam střih.

Yossi
0 # Anonymní 2016-08-20 16:18
Video uploaded by hchkrdtn Monday, May 11, 2015 at 9:55 AM, takže určitě přesně tohle viděli orgáni i soud.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-20 17:16
Podle informace odsouzeného se u soudu pouštělo toto video, takže je-li tato informace pravdivá, o čemž nemám vážnějších pochybností, ta rána, kterou jsme právě slyšeli, byla způsobena zhroucením Yossiho hypothes.
0 # Radek Mikula 2016-08-20 18:05
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Anonymní 2016-08-21 21:52
TP:

OK, pak tedy nevím, jak soud dovodil, že je povzbuzoval, pokud to nikde nebylo nahráno, to klidně uznám, že je přes čáru.

Myslím si ale, že to napomáhání je i ze sestříhaného videa zjevné.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-08-21 22:24
Myslím si ale, že to napomáhání je i ze sestříhaného videa zjevné.

Čím a kde konkrétně?
0 # Radek Mikula 2016-08-22 03:13
Pokud bych chtěl pomalovat vězeňskou zeď, považoval bych za užitečné, aby přitom byla pořízena dokumentace. Jestliže by mi někdo v tomto smyslu poskytl na základě předchozí domluvy součinnost, jednalo by se o napomáhání s trestněprávním dopadem? -
0 # Anonymní 2016-08-22 07:48
TP:

Konkrétně u 1.29, kde je z pohybu kamery i laikovi zjevné, že hlídá.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-08-22 08:05
Není. Pouze krátce ukazuje okolí. Hlídal by tak, že by kameru nechal namířenou na Borla a krátce otočil hlavu, což bychom na záběru pochopitelně neviděli.
0 # Radek Mikula 2016-08-23 01:05
Myslím, že k bezpečnému závěru v této věci asi nedojdete. Obě varianty nelze prokázat ani vyvrátit.

To dovedou jen naše OČTŘ.
0 # Radek Mikula 2016-08-21 00:23
Yossi: Já teď opravdu nevím..., prostě mám pocit, že Vy opravdu dovedete argumentovat s naprostou sebejistotou v jakékoli situaci. Jako diskutér jste ve zdejším prostředí nepochybným přínosem, protože nikdo si netroufne jít tak daleko jako Vaše obhajoba policejní a justiční zvůle, a to ani já v opačném směru (ačkoli se považuji za velmi vyhraněného diskutéra, který občas rychleji píše než myslí). Jestli ale podobné postoje aktivně prosazujete ve svém občanském nebo profesním životě, tak mi z toho trochu běhá mráz po zádech a musím přemýšlet, co byste prováděl za časů Gestapa nebo StB.

Jestliže jste chtěl ve svém posledním příspěvku naznačit, že Ševcov činil cosi nekalého, co následovalo po střihu, můžete mít jistě pravdu, tak jako ji máte v tom, že jsem si tohoto střihu nevšiml. Obhajoba je tím pochopitelně oslabena. Poučte mě ale,prosím,: nemělo by být pro odsouzení zločinného pomocníka nezbytné, aby se podařilo prokázat, že po střihu skutečně následovalo nějaké jeho protiprávní jednání? A pokud ano, kde a jak se to soudu podařilo? A pokud by se to tedy prokázat mělo a zároveň bychom nemohli dohledat, že v tomto ohledu soud uspěl, co Vás může kromě vlastní ideologické předpojatosti vést k tomu, že jste práci soudců ještě neodsoudil?

Samozřejmě pochopím, pokud mé otázky budete považovat za rétorické, a neodpovíte na ně. Také se nerad zesměšňuji víc než jednou za dva dny.
0 # Anonymní 2016-08-21 21:50
RM: Vzhledem k tomu, že zase jedete ad hominem, bude Vás dále ignorovat.

Yossi

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)