Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V Břeclavi by chtěl žít každý. Samozřejmě jen žertuji – v Břeclavi by nechtěl žít nikdo, což lze doložit faktem, že osoby toto místo obývající považují za civilisaci dokonce i Brno, pokud tam dojíždějí.

Proč o Břeclavi hovořím: nachází se tam totiž ulice zvaná Lednická, jejíž charakteristickou vlastností je, že jde o vynikající dopravně-policejní past: jedete otevřenou krajinou, po jedné straně nic, po druhé jakýsi kravín, pak dobrých 200 metrů nic opět po obou stranách, a najednou vyskočí policajt s plácačkou a jestli prý, pane řidiči, víte, čeho jste se dopustil, totiž že jste už dávno v obci a překročil jste nejvyšší dovolenou rychlost. Formálně má pravdu, orgán, cedule tam skutečně byla, ještě daleko v polích, ale o přestupku nelze hovořit, neboť tím může být toliko jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti: a v daném místě není nic, co by mohlo být vaší o něco rychlejší jízdou ohroženo. Jenže vysvětlujte si to orgánu, že…

Podobných pastí je na řidiče nalíčeno v této zemi mnoho, v každém okrese nejméně jedna, aby policie měla kde předstírat plnění svých úkolů. Což činí, zejména za dobrého počasí, s oblibou.

Až doposud ponechávala tato praxe Ústavní soud klidným. To se arci může změnit, neboť do břeclavské pasti chytili jednoho z ústavních soudců, Radovana Suchánka – ano, právě toho, který se stal soudcem nikoli pro své odborné kvality – žádné takové neexistují, Suchánek je právník naprosto tuctový – ale jen díky svému členství v ČSSD a zásluhám o tuto stranu.

Ústavní soudce je nadán přestupkovou indemnitou, je možné toliko stíhat ho kárně. Existuje tedy několik variant: 1. Ústavní soud kárné řízení ani nezahájí, věren zásadě, že ústavní soudce je bytost tak dokonalá, že žádné špatnosti, natožpak porušení zákona, není schopna; 2. řízení bude zahájeno, ovšem přítel Suchánek v něm příteli Rychetskému prokáže, že jednání policie bylo zneužitím práva, případně že za co jsou právem trestáni prostí občané, nemůže být vytýkáno soudci; anebo 3. kárné řízení skončí se závěrem, že se velikán deliktu dopustil; ostatně nic přísnějšího ani tato parodie na kárné řízení neumožňuje, potrestat ústavního soudce v něm není možné, ledaže by byl zbaven úřadu, což je arci možnost zcela hypothetická a upomínající úsloví o kaprech a vránách.

Vaše laskavé tipy, milí čtenáři, očekávám v diskusi pod tímto postem.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-07-22 09:53
A stihl vůbec ten Suchánek z té své rodné strany vystoupit – než se v 41 stal údem ÚS. Tedy, stát se v 41 údem ÚS je možné asi jen v našem klientelistickém Banánistánu.
0 # Anonymní 2016-07-22 10:33
- Stal se z Vás automobilista, že tak ridikulizujete práci dopravních policistů?
- Přestupkovou imunitu je třeba zrušit. Ale poslanci si na ni nedají sáhnout.
0 # Anonymní 2016-07-22 11:19
Bylo by dobré vědět, že se nejedná o první konflikt prvního soudce Ústavního soudu s dopravní policií, případně s policií na úseku dopravy. Není tedy třeba domněnek a jiných fantazií. Pokud je mi známo, tak se v minulosti vyvinula praxe, že kárné řízení bylo zahájeno v přímé závislosti na tom, zda k tomu byl dán podnět příslušnou policejní resp. správní složkou. V každém případě v minulosti takováto kárná řízení již proběhla. Proto předpokládám, že i v průběhu tohoto potenciálního kárného řízení se může ukázat to, co se naznačuje v článku - totiž že to, co jako jasný přestupek vidí zasahující či číhající policista, to jako přestupek neuvidí 14 soudců Ústavního soudu. A to se dá vidět buďto tak, jak vyznívá závěr článku, anebo také tak, že Ústavní soud zatím stále policii nepodléhá.

Ste Sta
0 # Anonymní 2016-07-22 11:33
Myslím, že to zkusí přes § 2 písm cc) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:

cc) obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují,

Pokud je tam jeden kravín a široko daleko pole, svádí to k výkladu, že nejde o zastavěné území, ergo jsme mimo obec a podle § 18 odst. 3 věta prvá téhož zákona "Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1." Pokud tedy Suchánkovi naměřili 96 km/h, po odečtení tolerance radaru lze hovořit o rychlosti 93 km/h a tři km/h přes limit opravdu nemá se společenskou nebezpečností nic moc společného...
0 # Pavel 2016-07-22 14:53
361/2000 Sb. § 2 pism. cc) obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují,

Tedy pokud po obou stranach neni nic, imho zmineny ridic neni ani v obci a tedy predpokladam, ze soudruhu Rychtskemu nebude problem prokazat za 3km/hod pres limit neni prestup, nybrz bezna policejni buzerace nebude velky problem.

Bohuzel jsem jeste nemel prilezitost to vyzkouset ve spravku:)
0 # Anonymní 2016-07-23 15:01
Dobrý den pane pecina. S tématem to souvisí jen vzdáleně, ale přeci jen by mne zajímal váš názor na objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, jak obecně, tak z hlediska ústavnosti.

Děkuji. Kamil.
0 # Tomáš Pecina 2016-07-23 16:04
Máte na mysli odpovědnost za přestupky spáchané neztotožněným řidičem motorového vozidla? Objektivní odpovědnost je širší pojem, zejména v souvislosti s provozování motorových vozidel.
0 # Anonymní 2016-07-23 18:44
Kolega patrně myslel § 10 odst. 3 ve spojení s § 125f, oba zák. 361/2000 Sb., na který podal KS v Ostrave návrh na zrušení k US, a ještě před jeho rozhodnutím si NSS zahrál na Ústavní soud a vypotil 6 As 73/2016.
0 # Tomáš Pecina 2016-07-23 19:12
NSS projevil tupost, bohužel poslední dobou pro tento soud příznačnou, nicméně námitky kasační stěžovatelky nebyly podřaditelné důvodům návrhu KS v Ostravě.

Osobně pokládám za nejschůdnější odmítnout pachatele označit s odvoláním na zákaz sebeobviňování (osoba blízká) a objektivní odpovědnost za jednání této osoby prohlásit za neústavní.
0 # Anonymní 2016-07-23 19:53
Ano, myslel jsem § 10 odst. 3 a na to navazující § 125f zák. 361/2000 Sb.

Dovolím si položit ještě jeden dotaz. Jak je možné, že se do našeho právního řádu vůbec může dostat, setrvat tam tak dlouho a být denně uplatňován neústavní zákon? Omluvte mé nízké právní povědomí.

Děkuji za odpověd.

Kamil.
0 # abba Hilarion 2016-09-21 08:57
Rád bych se p.t. autora zeptal na řečení o kaprech a strakách, jelikož ho neznám...chápu, co chce p.t. autor říci, ale rád bych znal i to rčení, aby mi to docvaklo úplně.
0 # Tomáš Pecina 2016-09-21 09:23
Kapři si rybník nevypustí. Straka strace oči nevyklove.
0 # Anonymní 2016-09-21 10:58
Aha... já to znám s vránama. V polštině mají obdobné přísloví dokonce rýmované:
Kurwa kurwie rzyć nieurwie.
0 # Tomáš Pecina 2016-09-21 11:02
Máte pravdu. Opravím.

To polské přísloví znám trochu jinak, se "łba".

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)