Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Policejní orgán je bytost křehká a citlivá, jíž se lze dotknout pouhým náznakem. Neradno arci orgána popouzet, neboť onen má k disposici institut pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 trestního řádu, jímž může – alespoň podle svých představ – jakékoli urážky své osoby, ať na souši, na vodě či ve vzduchu, nemilosrdně pronásledovat a viníky stíhat.

Dojde-li k takovému případu, výsledkem bývají komická policejní usnesení a méně vtipné a lakonické, leč, doufejme, úspěšné stížnosti proti nim.

Komentáře   

0 # 64871 2016-07-21 12:03
Kde chybí sebevědomí, nastupuje šiml s pokutou.
0 # Anonymní 2016-07-21 12:23
Bohuzel mi nejde stahnout/otevrit druha strana toho policejniho skvostu .... a je to urcite strana s temi jeste pikantnejsimi slovy :-)
DS
0 # Anonymní 2016-07-21 13:46
Jak vidno, opět jste v pomyslném tvůrčím rozletu, ale k věci. S obdobnou problematikou mám také určité - byť podstatně skromnější - zkušenosti, avšak pouze v rámci obstrukčních aktivit nejmenovaného krajského úřadu při vyřizování (opakovaného odmítání) mé žádosti o sdělení výše platů několika pracovnic/pracovníků tohoto správního orgánu, jež nakonec vyústilo v podání správní žaloby. Jestliže jsem v minulosti zainteresované osoby kritizoval vskutku nevybíravými výroky typu: "ta a ta úřední osoba zcela zlovolně či spíše účelově interpretuje jednotlivé právní předpisy tak, aby odpovídaly jejím subjektivním požadavkům", a proto dospěly k závěru, že z mé strany se jedná o zneužití práva na informace, neboť výše naznačeným způsobem tyto verbálně atakuji, přičemž mi zásadně nepřísluší kritizovat činnost těchto osob. Obšírněji jsem tuto bezpochyby účelovou argumentaci zpochybnil odkazem na dle mého názoru relevantní judikaturu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.5. 2008, sp. zn. 7 Tdo 608/2008, resp. nález Ústavního soudu ze dne 15.3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03). Nutno dodat s poněkud sarkastickou poznámkou o tom, že "subjektivní nespokojenost či snad neschopnost dotčených úředních osob strpět konstruktivní kritiku od toho kterého adresáta veřejné správy toliko žalobce, ještě sama o sobě nemůže být relevantním důvodem k odmítnutí požadovaných informací". Vámi formulované argumenty podpořené, ať již citacemi nebo jen odkazy na kogentní judikaturu Ústavního soudu jsou opravdu velmi zdařilé.

Jan K.
0 # gogo 2016-07-21 14:25
Z toho textu a také z článku přímo čiší zoufalství, které se naštěstí vybíjí v neškodném hraní si se slovy. V trochu horkokrevnější společnosti by lítaly facky nebo hořela auta.
0 # Anonymní 2016-07-21 15:03
Jak byla ta svatokrádežná věta?: Král Lávra má oslí uši!

Vidím, že komedie mu jdou stejně dobře, jako státní převraty:)

cnemo
0 # gogo 2018-03-20 17:17
Nejlepší rakouské tradice úcty k uniformě:
zpravy.idnes.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)