Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Foto: Asociace Alerta

Monstrosní konspirace anarchistických center zaměřená na podpálení vlaku převážejícího vojenský materiál (nikoli nepřípadnou vtírající se otázkou je, odkud kam, totiž zda náhodou ne na vrakoviště) nemůže v právně vnímavém pozorovateli nevzbuzovat řadu judikatorních reminiscencí.

Obhajoba dosud publikuje jen útržky informací, nejčastěji v Deníku Referendum. Tam se rovněž píše o policejních provokaterech Petrovi a Robertovi, a pokud je pravda jen část z toho, co o jejich zapojení do trestné činnosti obhajoba tvrdí, bude mít státní zástupce v hlavním líčení co dělat, aby ubránil aspoň zlomek z obžaloby.

Judikatura týkající se policejní provokace je totiž poměrně kategorická. Klíčovým a dodnes aplikovaným je rozsudek ESLP ve věci Teixeira de Castro v. Portugalsko z r. 1998. Řečený byl dvěma policisty v civilu požádán, aby jim opatřil dávku heroinu, načež byl, vyhověv, za tento skutek odsouzen a poslán na šest let za mříže. ESLP byl však nemilosrdný (§ 38): [T]he Court concludes that the two police officers’ actions went beyond those of undercover agents because they instigated the offence and there is nothing to suggest that without their intervention it would have been committed. That intervention and its use in the impugned criminal proceedings meant that, right from the outset, the applicant was definitively deprived of a fair trial. Smůla.

Co rozumět policejní provokací, vyložily i české soudy, např. ve stanovisku Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2014 (in Rt 51/2014): Za policejní provokaci se považuje aktivní činnost policie, která směřuje k podněcování určité osoby (fyzické či právnické) ke spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání, a jejímž důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv předtím tato osoba žádný takový úmysl neměla. / Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného činu, k záměrnému podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněcovanou osobou, či k jiným způsobem vyvolané změně právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby, zejména pokud jde o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba byla k spáchání činu v obecném smyslu rozhodnuta.

Významným může být i usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 461/2002: Pachatel nemůže být trestně stíhán a odsouzen za tu část trestné činnosti, kterou spáchal za nepřípustné účasti policie, přestože policie jeho původní úmysl spáchat v určitém rozsahu trestný čin nijak nevyprovokovala. Proto jestliže pachatel chtěl sám původně odcizit a zpeněžit např. jen jedno motorové vozidlo, ale následný úmysl odcizit a zpeněžit více motorových vozidel pojal až na základě jednání se svědkem, který v tomto směru spolupracoval s policií, nejednal pachatel ohledně odcizení dalších motorových vozidel z vlastní vůle a v této části již sám nerozhodoval o rozsahu a spáchání trestné činnosti.

A jednoznačný je i Ústavní soud, který jednak v nálezu sp. zn. II. ÚS 710/01 recipoval závěry rozsudku Teixeira de Castro a v nálezu sp. zn. III. ÚS 597/99 judikoval: Je nepřípustným porušením čl. 39 Listiny a čl. 7 odst. 1 Úmluvy, pakliže jednání státu (v dané věci Policie) se stává součástí skutkového děje, celé posloupnosti úkonů, z nichž se trestní jednání skládá (např. provokace či iniciování trestného činu, jeho dokonání, apod.). Jinými slovy nepřípustný je takový zásah státu do skutkového děje, jenž ve své komplexnosti tvoří trestný čin, resp. takový podíl státu na jednání osoby, jehož důsledkem je trestní kvalifikace tohoto jednání.

To byl arci toliko příkladmý výčet. Principem je, že jakmile stát svými orgány vstoupí do skutkového děje tak, že určité jednání, jež by jinak bylo trestným činem, způsobí nebo mu napomůže, případně je modifikuje – v daném případě např. tak, že z úmyslu něco podpálit udělá úmysl zapálit vojenský transport –, vybočil z mezí stanovených podmínkami materiálního právního státu a není oprávněn toto jednání oběti provokace následně postihovat prostředky trestního práva.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-05-20 11:36
Moc se těším na ty odposlechy. Bez ohledu na to, zda je usvědčí nebo ne, to bude jistě překvapivá sonda do duše "nenásilné" krajní levice.

Yossi
0 # Radek Mikula 2016-05-20 18:11
Jste si jistý? Nepřipadá Vám pravděpodobnější, že se jen dozvíme, jakým způsobem se na sebe snažili vázat agenty ve snaze zabránit, aby se začali orientovat na někoho, koho by mohli skutečně k nějakým útokům přesvědčit? A uvědomujete si, že mluvíme o pacifistech, kteří se dlouhodobě angažovali v anarchistických aktivitách, ovšem teroristy se - údajně - snažili stát teprve, když se mezi ně vetřeli ti dva šmejdi?

P.S.: Pokud Vám opět docházejí argumenty, tak raději začněte znovu rozebírat mojí emocionální zaujatost.
0 # Anonymní 2016-05-21 11:47
K čemu bych měl argumentovat? Lex se často deklaruje za pacifisty a realita je obvykle jiná. Tvrzení, že to hráli, aby ochránili jiné, je taky dost slabe, pokud nevytáhnou NZ, kde to předem prohlasili
0 # Tomáš Pecina 2016-05-21 13:31
Oni rozlišují. Za násilí považují pouze útoky proti životu a zdraví, nikoli nutně proti majetku, zejména pokud je to majetek pro ně nepřátelský (patří majiteli Řízkárny, vysílá kapitalistickou propagandu, je symbolem konsumerismu apod.).

To znamená, že LEX-pacifista klidně zapálí vojenský vlak, stejně jako antifašista klidně zablokuje pozemní komunikaci, aby nemohl projít průvod PEX, a bude hovořit o "nenásilné blokádě".
0 # Anonymní 2016-05-21 13:36
Jo, s tím souhlasím, jen bych řekl, že i LEX-pacifista se nebojí útoku na lidi. Oni Vám totiž řeknou, že násilím není ani znárodnění (nebo nově zdruštěvnění). A když se jich zeptáte, co když se bude kulak bránit, jestli mu rozbijou hubu, tak zmlknou.

Yossi
0 # Radek Mikula 2016-05-21 19:32
Nepřipadá Vám tato debata tak trochu nemístně akademická? Ptám se s ohledem na notorickou pasivitu českých anarchistů. Či si snad vybavujete nějakou násilnou přímou akci proti státním institucím, která jim byla prokázána? A kolik bylo takovch, ze kterých byli alespoň podezříváni?
0 # Radek Mikula 2016-05-21 19:51
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Anonymní 2016-05-21 21:16
No s policií se bijou vcelku běžně. Policejní auta taky podporuje spíše LEX, než-li PEX, pokud nevěříte spikleneckým báchorkám, že si to podpálili sami. Ale máte pravdu v tom, že v ČR jsou extrémisté mnohem méně aktivní než jinde.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-22 01:00
Debata není akademická, jestliže je soudem projednávána obžaloba na přípravu teroristického útoku a jeden z obviněných je dosud ve vazbě. Jiná otázka je, co veřejná žaloba skutečně v hlavním líčení prokáže.
0 # Radek Mikula 2016-05-22 16:50
Z praktického hlediska je pak ovšem třeba dodat, že zapálit vlak dosud nenapadlo ani anarchistické militanty, natož pacifisty. Tohle je skutečně hodně daleko za obzorem české levicové představivosti. Faktem však zůstává, že by podobnou diverzi - pokud by se odehrála třeba v USA nebo v Rusku - nejspíš neodsoudili, v našich podmínkách ale i zapálení automobilu představuje nevídaný extrém.
0 # anonymní zbabělec 2016-05-22 22:03
Mno ... já nevím ... "já jsem věděl, že je to policejní agent, a tak jsem se od něj nechal schválně zatáhnout do maléru, aby nezatáhl do maléru jiného".
Přijde mi to asi tak věrohodné vysvětlení jako "já jsem věděla, že si mě nahrávají a zveřejní to, a tak jsem schválně mluvila tak, abych se sama postavila do nejhoršího světla, a tak je odhalila".
:-) :-) :-)
Nenásilná a mírumilovná povaha LEX je samozřejmě další fór.
0 # Radek Mikula 2016-05-23 19:44
To se ale moc nepovedlo. Ta úvaha obžalovaných stála takto: "Budu pouze předstírat zájem o zapojení. Mezitím můžu využívat cenných služeb, které agenti hnutí poskytují, a zároveň tím zamezím, aby se zaměřili na naivnější soudruhy. Sám se nenechám zatáhnout do ničeho nebezpečného."
Chyba lávky pak spočívala v trestnosti samotné přípravy, o níž se stíhaní dozvěděli až po svém zadržení.

Poslední věta reaguje na můj argument, že stoupenci levice nikdy neprovedli žádnou akci podobnou zapálení vlaku, nikdy nic podobného ani neplánovali a jejich útoky na státní instituce jsou řídké a vedené s velmi nízkou intenzitou. Výrok o "nenásilné a mírumilovné povaha LEX" potom představuje přehnanou parafrázi mých formulací. Nic podobného zajisté tvrdit nelze, jak by nepochybně dosvědčila dlouhá řada náckovských čumáků.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)