Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Tento plán nemohl vzniknout v hlavě prostého státního úředníka; něco tak záludného si vyžádalo mentalitu osoby morálně zocelené dlouholetým členstvím v KSČ a ošlehané větry první presidentské volby, samotného Velkého Mathematika Václava Henycha, jinak úředníka ministerstva vnitra, který stál za pět a půl roku odpíranou registrací našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanského sdružení: protože po rozsudku Nejvyššího správního soudu, jímž došlo k registraci spolku, už nezbylo ministerstvu mnoho prostoru, jak nám v činnosti bránit, vymysleli Henych a jeho lidé Plán B.

Ten je založen na určité nedokonalosti nové úpravy spolčovacího práva, jak je zakotveno v občanském zákoníku a rejstříkovém zákoně (RejZ). Zákon stanoví, že dosavadní evidence občanských sdružení, vedená ministerstvem vnitra, se účinností zákona, tedy 1. lednem 2014, stává spolkovým rejstříkem podle nové úpravy (§ 125 odst. 1 RejZ). Protože rejstříky vedou soudy, ustanovení § 125 odst. 2 RejZ upravuje, v jakých lhůtách jim ministerstvo předá spisy, arci nepraví nic o tom, co s případy registrací, k nimž dojde až po účinnosti RejZ na základě přechodného ustanovení § 3041 odst. 1 ObčZ, což dopadá právě i na registraci našeho spolku, která byla nastolena rozhodnutím soudu.

Abychom mohli právně jednat, potřebujeme po 1. lednu 2014 nezbytně zápis ve spolkovém rejstříku; ten měl být proveden bez návrhu na základě rozsudku NSS. Městský soud v Praze, velmi pravděpodobně na základě přátelského doporučení ministerstva, však podle rozsudku zápis neprovedl a nepokládal ani za potřebné nás uvědomit o důvodech svého rozhodnutí: neexistující právnická osoba nemá žádná práva. A aby byla paralysace naší činnosti pojištěna i z druhé strany, Henychovi lidé nám odepřeli stanovy s doložkou registrace, s odůvodněním, že nám je pošlou, až jim soudy vrátí spis – takže v optimálním případě nikdy.

Právní bitva o registraci tedy zdaleka neskončila, svých práv se nyní budeme muset domáhat v řízení o provedení zápisu do rejstříku (patrně serií návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu) a v dalším soudním řízení o uložení povinnosti zaslat nám stanovy s registrační doložkou. Jisto je jediné: neustoupíme, a jak děl klasik genru, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.

Přijde den, zúčtujeme spolu, Henychu!

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-03-28 14:16
Znovu název.
Mě se zdá že název Sudetoněmecké "krajanské sdružení" není přesným překladem německého Sudetendeutsche Landsmannschaft. Landsmannschaft je podle mě "krajanstvo" nebo "krajanství".
0 # Anonymní 2015-03-28 14:20
A ještě něco pro zasmání. Odbor bezpečnostní politiky MV ČR překládal název "Sudetendeutsche Landsmannschaft" ve svojí „Zprávy o problematice extremismu na území České republiky v r. 2000“ jako "Sudetoněmecká zemská družina".

Cituju:
Ve Zprávě se píše (str.17), že „tento název bývá do češtiny nepřesně překládán jako Sudetoněmecké krajanské sdružení, zatímco přesný překlad zní Sudetoněmecká zemská družina, což přesněji vyjadřuje její tradiční ideovou kolonizační bojechtivost.“
0 # Anonymní 2015-03-28 14:22
viz Výroční zprávy o extremismu a koncepce boje proti extremismu
mvcr.cz/.../...
0 # Tomáš Pecina 2015-03-28 14:42
což přesněji vyjadřuje její tradiční ideovou kolonizační bojechtivost

Počkejte, chcete naznačit, že tohle napsal státní orgán? Bože!
0 # Tomáš Pecina 2015-03-28 15:28
Družina je Gesellschaft (od Geselle = druh). Landsmannschaft označuje komunitu vzniklou fakticky, založenou krajanstvím, nikoli volbou. Ministerstvo dělí to slovo zcela nesmyslně, a podle toho dopadá "překlad".
0 # Anonymní 2015-03-28 16:13
Počkejte, chcete naznačit, že tohle napsal státní orgán?

Mgr. Jitka Gjuričová (za doby šéfování Mgr. Michala Mazela)
mvcr.cz/.../...
prevencekriminality.cz/.../...
0 # Anonymní 2015-03-30 22:55
V podobných zprávách o extremismu se podobných perel najde celé moře. Pokud Vám bylo jejich čaro doposud neznámo je to zajímavé čtivo na dlouhé zimní večery. Určitě doporučuji :-) pan x
0 # Anonymní 2015-03-28 22:21
Henych, tupý mouřenín úspěšně škodí dále. Matematik Henych, průměrný Henych. Ale ta ostuda mu za jeho plat stojí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)