Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ano, vím, je to brutální novinářská zkratka: přesnější by bylo napsat, že Nejvyšší správní soud (NSS), přesněji řečeno jeho soudci Marie Žišková, Lenka Kaniová a Zdeněk Kühn, blokování demonstrací svévolným zabíráním veřejných prostranství umožnili, když nevyhověli námitce podjatosti směřující vůči ústeckým soudcům, kteří pravděpodobně dnes rozhodnou o správní žalobě proti zákazu shromáždění, jež je směřováno, inter alia, protiporušování svobody shromažďování jimi samými.

Soudci krajského soudu Markéta Lehká, Petr Černý a Václav Trajer příjemně překvapili a svou podjatost uznali, zato Jitka Vlastníková, úřednice duchovské radnice, která shromáždění zakázala, argumentaci, proč není přípustné zneužívat ústavního práva k tomu, aby bylo upíráno jiným, bohorovně pominuvši, ve svém vyjádření napsala, že účastník řízení si přece nemůže vybírat, který úřad, resp. soud, má o jeho věci rozhodovat.

Samozřejmě může, stejně jako v celé řadě jiných případů, kde to procesní předpis umožňuje, např. je-li dána místní příslušnost více úřadů/soudů a účastník si z nich zcela podle své úvahy vybírá. Není důležité, kdo rozhoduje – přirozeně v mezích ústavního imperativu práva na zákonného soudce – podstatné je, aby tak činil nezávisle a nestranně, a to, při vší úctě, o zákazu shromáždění ten, proti němuž shromáždění směřuje, nedokáže.

Argumentace NSS je směšná a právně zcela negramotná, svědčí o hrubé neznalosti judikatury ESLP týkající se subjektivního a objektivního testu nestrannosti a myslím si, že kdyby v řízení nešlo o demonstraci občanů II. kategorie – pravicových extremistů – a nestály proti nim spojené síly Pravdy a Lásky v té nejmilitantnější brožo-čonkovské podobě, tak neuvěřitelné rozhodnutí by ani NSS nevydal.

Kromě toho došlo i k procesním pochybením: žalobce nebyl vyrozuměn, který senát má o jeho námitce rozhodovat (a že by proti soudružce soudkyni Žiškové už z principu námitku podjatosti vznesl, lze mít za nepochybné!), a vyjádření duchovské radnice mu bylo zasláno těsně před vlastním rozhodnutím, bez možnosti repliky, ačkoli svým obsahem po ní přímo volalo.

Nezbývá tedy než udělit senátu NSS trojí oslí uši, pro M. Žiškovou ozdobené na koncích malými rudými hvězdičkami: její bývalá strana na ni může být i dnes hrdá – co předvedl její senát, nelze nazvat jinak než třídní justicí v akci. Laureátům blahopřejeme, s douškou, že proti jejich perversnímu právnímu názoru budeme bojovat dál, u Ústavního soudu a případně i ve Štrasburku. Jak známo, definitivně prohrál až ten, kdo svůj boj vzdal.

A aspoň symbolickou cenou Fair play v justici oceňujeme tři soudce ústecké, kteří nechtěli ve vlastní věci rozhodovat, a kteří nyní mají pro zamítnutí žaloby dokonalé alibi.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-08-08 09:34
Nerozumím tomu, jak je možné, že jestliže soudce sám prohlásí, že je podjatý, čímž cítí, že jeho rozhodování nebude nestranné, může kdokoli říci, že podjatý není. Tuto rovnici by asi zvládlo i dítě ze školky, tam není třeba žádné další argumentace, tohle mi není jasné.
0 # Anonymní 2013-08-08 13:22
Taky tomu nerozumím, z toho si nic nedělejte.
0 # Anonymní 2013-08-08 09:58
Rath protestuje proti svému soudu dnes a denně - to je pak soud z projednávání jeho věci taky vyloučen?
0 # Anonymní 2013-08-08 10:24
Ad fair play - ono se jim asi v Ústí spíš nechtělo rozhodovat, než že by se tolik cítili podjatí. Chápu rozčilení autora, ale usnesení NSS mi přijde přesvědčivé a dobře vyargumentované. Jinak protestováním vyloučit jakýkoliv soud, který se mi nelíbí, zajímavá idea. Horlení o Pravdě a Lásce, když mi něco nevyšlo (za všechno můžou cyklisti), už méně.
0 # Anonymní 2013-08-08 10:28
Souhlas, to operování s Pravdou a Láskou a bojující demokracií všude a v každém případě působí hodně inflačně. Nejste Harvey Specter, abyste všechno vyhrávali.:)

Yossi
0 # Anonymní 2013-08-08 12:19
Výše uvedeným komentátorům Pravdy a Lásky: "Ticho tam dole, Vy psi bojující demokracie, sednout a lísat se."
0 # Tomáš Pecina 2013-08-08 14:39
Zmínky o Pravdě a Lásce jsou víceméně jen pro pobaveni čtenářů, ale podstatnou věc jste nepochopili: důvodem podjatosti není, že pan Matějný chce proti soudcům protestovat, ale že mají rozhodovat o tom, jestli se jeho protest smí konat. Takže podjatost pro poměr k věci, ne k osobě. Nepochopili to arci ani negramoti na NSS…
0 # Anonymní 2013-08-08 14:43
Ono i těch námitek podjatosti je v každé kauze TP nějak přespříliš. I když tady ji celkem chápu.

Jinak pokud se nemýlím, tak p. Matějný protestovat ale může a bude - jen ne v části města, kde se hodlá usalašit Brož - ve zbytku má ale volné pole působnosti, ne?

JP
0 # Tomáš Pecina 2013-08-08 14:56
Jak řekl do telefonu Brož, protestovat si může – třeba v lese. Město patří jemu a Čonkové.
0 # Anonymní 2013-08-08 12:28
Argumentace NSS by byla v pořádku potud, pokud by se daní soudci sami neoznačili za podjaté. Nad takovým overruled však zůstává rozum stát...
0 # Anonymní 2013-08-08 14:40
Ono by to usnesení NSS šlo aplikovat na případy, kdy se soudci či úředníci účelově prohlašují za podjaté, aby nemuseli to či ono řešit. To mohl být i aktuálně diskutovaný případ. Osobně si myslím, že by se toho KS v ÚnL rád zbavil, tím spíš, když proti sobě mají právě T.Pecinu. Doposud jsem zastával názor, že když se jednou někdo prohlásí za podjatého, nelze s tím už nic dělat, byť je to od něj neseriózní a nekolegiální. Tady by ale mohla být cesta, tak podobným obstrukcím, tentokrát se strany rozhodujících orgánů, bránit.
JP
0 # Anonymní 2013-08-08 13:00
V naší zemi jsou některé myšlenky trestné, můžeme být v klidu? Jsou to jen myšlenky pravicově extremistické, zatím...
0 # Anonymní 2013-08-08 14:13
V Česku to dopadne brzy jako v utopickém filmu Minority Report. Tam trestali na základě jakých si předvídačů, kteří poznali/vycítili, že někdo "hodlá spáchat trestný čin". Posílali tedy do vězení lidi, kteří nic neudělali - tedy nevinné.
0 # Anonymní 2013-08-08 14:13
Jen dodávám své iniciály, za příspěvek o Minority Report
/Mia
0 # Anonymní 2013-08-08 23:03
Říkám to pořád.

Soudnictví a byrokratický aparát zůstal centrálně plánovaný. Tak jako v případě jakéhokoliv jiného administrativního monopolu (popsaného v každé základní učebnici ekonomie) poskytuje (respektive neposkytuje) odpovídající služby... Protože není závislý na kvalitě poskytovaných služeb pro své zákazníky, logicky se pak zabývá spíše zachováním sebe sama, posilováním své moci a pravomocí, navyšováním svého rozpočtu atd. zcela dle popisu jiné ekonomické teorie - teorie veřejné volby ( public school )...

Takže žádná suverenita, žádná svoboda volby, žádná "služba" pro občana, žádné rovné zacházení... A tak jako za komunistů to pak vypadá - tam si spotřebitel, uživatel, občan nemohl také moc vybírat... a komu se nelíbilo co mu komunistický byrokratismus servíruje a nedejbože protestoval či se domáhal jakýchsi svých občanských pseudopráv a pseudosvobod, byl logicky jen nebezpečím pro stát a režim ... a tak šup s ním do basy, aby si konečně uvědomil a pochopil, že než jeho pomatené ideje jsou mnohem důležitější jeho biologické potřeby...

Petr V

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)