Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Když český soudce chce, je z černé bílá, říkal jsem si už dříve nad úvahami, zda by nebylo možné vyjmout z abolice aspoň část skutků, pro které byl amnestován soudce Jiří Berka. To se nyní potvrdilo: Berkovo trestní stíhání pro některé podvodné konkursy má podle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci pokračovat.

Po právní stránce rozhodnutí přisvědčit nelze, protože dospět k němu bylo možné jen na základě hrubé desinterpretace základních pojmů trestního procesu. Amnestie v čl. II stanoví, že se zastavují ta trestní stíhání, od jejichž zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, o tom, že by z tohoto pravidla byly nějaké výjimky v případě pokračujícího trestného činu, tam nestojí ani slovo.

Ale jak říkám, čeští soudci jsou lidé zvláštního ražení, ti si takovými drobnostmi, jako je platné právo, hlavu nelámou. A určitě se, zejména v mediích, najde dost pitomců, kteří takové svévoli zatleskají, aniž by si uvědomili, že v právním státě má na spravedlivý proces právo každý, i ten, koho by plebs nejraději pověsil na nejbližší lucerně. Kde justice ustupuje volání davu, právní stát končí.

Snad se o nápravu ještě pokusí Nejvyšší nebo Ústavní soud.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2013-04-20 10:00
Pane Pecina, Vy jste takový právnický "Blesk". Odůvodnění ještě nebylo zveřejněno a Vy již mluvíte o brutalitě výkladu a pitomcích, co nesouhlasí.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-20 13:45
Byly zveřejněny nosné důvody rozhodnutí a za pitomce označuji nikoli ty, kteří nesouhlasí s mým právním názorem, nýbrž ty, kteří jsou nadšeni tím, že se zákon podařilo překroutit tak, aby Berka nemohl být amnestován, minimálně u některých dílčích útoků pokračujícího trestného činu.
0 # Anonymní 2013-04-20 15:31
Nj, jednodušší by bylo aplikovat na to, co udělal Klaus, Radbrucha, a prostě to ignorovat.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-20 16:05
To by bylo na české soudce příliš odvážné.
0 # David Schmidt 2013-04-20 19:25
Aha. Lze nesouhlasit, ale ne nadšeně, jinak je člověk pitomec.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-20 19:30
Nedělejte, že neumíte číst. Nesouhlasit s mým názorem můžete, v komentářích to také neustále činíte, aniž byste byl jakkoli potírán nebo šikanován. Pitomci jsem označil ty, kteří uvítají verdikt bez ohledu na jeho nesoulad s platným právem.
0 # Ema 2013-04-22 05:09
Čiže, ak vyhrá právo, a prehrá spravodlivosť (môj skromný súkromný názor), bude všetko OK? V tom prípade sa asi dám spokojne zaradiť medzi "pitomcov".

Pozná niekto voľajaký systém, ako z tohto marazmu von? Pretože ak nie, tak výhercom bude p. Berka. Je totiž pravdepodobné, že ESpĽP mu dá za pravdu. A ČR bude cálovať.
0 # Ema 2013-04-22 05:22
A ozaj, existuje vôbec nejaké čisté právnické riešenie, aby sa p. Berka následne nemohol v blízkej/vzdialenejšej budúcnosti ujať svojho pôvodného sudcovského zamestnania/poslania? To ma vážne zaujíma.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-22 10:25
Jedinou cestou je zrušení čl. II amnestie, ale k tomu se Ústavní soud neodhodlal a zřejmě ani neodhodlá (i když, pokud vím, nejméně jednu ústavní stížnost, která to navrhuje, dosud v plenu projednává a neodmítl/nezamítl ji).

Amnestie je, na rozdíl od milosti, vždy, z principu a pojmově nespravedlivá, protože zakládá nerovnost mezi amnestovanými a neamnestovanými. O to výrazněji se tento rozdíl projeví u abolice, protože amnestie ve formě agraciace nevyrábí z gaunerů nevinné, pouze ty, jimž byl prominut trest, kdežto abolice ano.
0 # David Schmidt 2013-04-22 12:10
Amnestie sleduje etický koncept odpustitelnosti; že druhově a ne individuálně, na tom nic nemění. Je proto koncepčně součástí pojmu spravedlnosti stejně jako zákon, který též kategorizuje, aniž by byl proto "vždy, z principu a pojmově" nespravedlivý.
0 # Anonymní 2013-04-23 09:48
Vážený pane Pecino. Souhlasím, že jedinou možností jak dojít ke spravedlnosti cestou PRÁVA je zrušení abolice. Správně tvrdíte, že amnestie je nespravedlivá především ve vztahu k neamnestovaným. V daném případě jde ovšem o abolici, která je nespravedlivá především ve vztahu k poškozeným.

Richard
0 # Dan Dvoracek 2013-04-22 09:30
"Čiže, ak vyhrá právo, a prehrá spravodlivosť (môj skromný súkromný názor), bude všetko OK?"

Mno... OK to možná není, ale opačný přístup je začátek cesty k tomu, aby vás spravedlivě zavřeli i za situace, kdy zákon říká, že máte jít domů. Vy přece nejste Berka, že... Nejste, ale takovejch už bylo, co se na to spolehli.
Bohužel, dosud dlouhodobě nejspravedlivější systém, jaký jsme byli schopni vymyslet, je přes všechny své vady ten, který nechá jít i gaunera domů, pokud tak praví zákon.
0 # FORTUNA 2013-04-22 13:58
ad Dan Dvořáček, 22.4.2013, 9:30

Je fakt zajímavé, jak právníci vnímají spravedlnost, zákony a tak. Možná, že se DD jen špatně vyjadřuje, ale:
Praví-li zákon, že gauner může jít, je takový zákon (v rámci právního státu a demokracie) protizákonný a žádný soudce se jím nesmí řídit.
Praví-li však zákon, že než člověk smí být prohlášen za gaunera, je absolutně nutno mu to u soudu veřejně dokázat a pak jej případně a zřejmě potrestat, pak je to zákon správný a v rámci našich schopností i spravedlivý.

mv
0 # Tomáš Pecina 2013-04-22 15:26
Tím narážíte na tzv. Radbruchovu formuli, podle které soudce, který sezná rozpor mezi zákonem a požadavkem spravedlnosti, musí upřednostnit spravedlnost před zákonem tehdy a jen tehdy, pokud by aplikace zákona byla nesnesitelně nespravedlivá (unerträglich ungerecht).

Kdyby VS-O judikoval, že Berka bude stíhán dál, protože by bylo nesnesitelně nespravedlivé nechat ho jít, dalo by se to jistě akceptovat, ale nikoli, pokud k tomu překroutil v zákoně jasně stanovené pojetí pokračujícího trestného činu a stíhání za něj.
0 # FORTUNA 2013-04-23 07:49
ad TP, 22.4.2013, 15:26

Nevím nic o Radbruchově formuli. Je-li ale gauner někdo, kdo právo, zákon (tedy vůli lidu) porušil, soudce tedy porušení zákona již vyslovil, musí být zřejmé, že následuje trest. V opačném případě budeme mít nesnesitelně nespravedlivou situaci, což nelze. To nelze proto, že spravedlost je cílem práva a jeho beztrestné porušování je její protiklad.

Problém českého práva spočívá kromě jiného hlavně v tom, druhý odstavec výše uvedeného textu, že upřednostňujeme způsob a postup soudního řízení před podstatou věci, čímž je ochrana práv, tedy spravedlnost. Zatímco docílení spravedlnosti musíme provést správnou cestou, nelze dovodit, že správnou cestou ji automaticky budeme mít.

mv
0 # FORTUNA 2013-04-22 13:41
Proč si prostě nepřiznat, má-li česko býti právní a demokratický stát, že do něj amnestie a milosti prostě nepatří. Dodržování a výkon spravedlnosti (cožpak o ni nejde?) má v dikci přece jiná moc, ne? Pak nebude nutno řešit, zda zdánlivý lump smí či nesmí býti soudcem, nebo zda, a jak, okradení a poškození lidé se smějí domoci spravedlnosti, ne? Vždyť je to tak prosté. mv
0 # Anonymní 2013-04-23 10:24
Dovolím si oponovat. V kombinaci morálně pevný prezident + servilní a poslušná justice, je amnestie a milost jedinou cestou, jak dospět ke spravedlnosti. Jistě máte pravdu v případě, že máme proradného prezidenta a vzornou justici. Pak udílení milostí a abolice může vést především k nespravedlnostem. Absolutní soudy v ohledu milostí a amnestií považuji dokonce za nebezpečné. Poslední důvod k zachování udílení milostí a amnestií je, že i vzorná o právo a spravedlnost dbající justice může být nelidsky krutá a surová (např. pro nezřízenost zákonodárců, kteří zavedou drakonické tresty za bagatelní činy). V takových případech může být pravomoc prezidenta protiváhou zdivočelých zákonodárců (za předpokladu, že nebude nutná kontrasignace premiéra).

Richard
0 # FORTUNA 2013-04-23 11:35
ad Richard, 23.4.2013, 10:24

Hmm. Děkuji za reakci.
Víte, Masarykovo "máme demokracii, teď ještě demokraty" je divné a nedává smysl. Argument morálně pevný prezident a servilní justice (vůči komu servilní?) je stejně prázdný a nic neznamená. Vymýšlet, jak má fungovat demokracie, je ztráta času. Navíc společnost, která si dala do vínku právní kontinuitu se zločinem, zcela zřejmě již předtím ztratila schopnost rozpoznat co je správné a co je špatné a řešení problémů, které z toho všeho LOGICKY vyplývají, není v její vlastní moci. Nebo, já se tak aspoň domnívám.
Potom polemiky na téma právo, spravedlnost, zákon mohou mít jen tu hodnotu, kterou společnost jako celek sama disponuje.
mv
0 # Anonymní 2013-04-23 15:55
Masarykovo "máme demokracii, teď ještě demokraty" je velmi výstižné pro naši současnost. Tato země disponuje demokratickými institucemi, které jsou ovšem často naplněny lidmi, kteří tyto instituce zcela bezostyšně zneužívají a výsledek této jejich činnosti tedy není možné považovat za skutečnou demokracií ani ze srandy. Vy nevíte vůči komu je naše justice servilní? Prázdný argument? Vždyť toto je jádro celého problému. Celá tato kauza vychází pouze ze skutečnosti, že prezident rozhodl (a premiér to spolupodepsal) o zcela diletantské (spíše však zlovolné) abolici. Na samotném institutu abolice není vůbec nic špatného. V daném případě došlo "pouze" k zcela diletantskému použití (spíše však zneužití) tohoto institutu. Proto se zvedl takový odpor vůči abolici, nikoli však pro její samotnou podstatu. Následné návrhy na zrušení milostí a amnestií jsou ve světle uvedeného zcela pomýlené. Nůž je výborný nástroj v kuchyni. Současně je to často vražedná zbraň. V daném případě byla abolice použita jako zbraň proti torzu právního státu v této zemi, nikoli jako vhodná korekce justičních poklesků. Špatní byli v daném případě pouze ti, kdo svou pravomoc (zdánlivou) použili, nikoli ta pravomoc samotná. Návrh na zrušení pravomoci udělovat amnestie je jako návrh na zakázaní používání nože.

Richard
0 # FORTUNA 2013-04-23 21:17
ad Richard, 23.4.2013, 15:55

DEMOKRATICKÉ INSTITUCE
Ano, instituce je demokratickou, ne proto, že ji tak nazýváme, ale protože demokratická je. Já se domnívám, a Vy asi také, že některé instituce jsou demokratické jen dle názvu. Pak nejsou však.

SERVILITA JUSTICE
Ať přemýšlím jak přemýšlím, fakt nevím. Máte na mysli úřady prezidenta a předsedy vlády, nebo jen pány Klause a Nečase? Servilní pro českou justici vůbec není slovo, které napadá mne. Vůči komu je tedy servilní?

ABOLICE
Všechno je na ní špatné. O nůž přece vůbec nejde. Jde o to, kdo jím vládne. Špatní nejsou jen ti, kdo jím špatně vládli, ale hlavně ti, kdo jim svěřili jeho vládu. Zvedl-li se odpor proti náplni abolice a ne proti ní samotné, je to jen proto, že společnost má infantilní představy o tom, co je správné. Nejde tedy o zákaz nože, ale o potřebu jej svěřit do správných rukou, neboť moc škodit není vlastnost nože, ale rukou, které nožem vládnou. Úpadek justice je naprosto zřejmý jako je zřejmá nemožnost problém řešit vlastními silami.

mv
0 # Anonymní 2013-04-23 09:36
Z nespravedlnosti (abolice) může vzejít zase jen nespravedlnost (možnost beztrestné pokračování v trestné činnosti). A pan Pecina to "pokryje" tvrzením, že tak to má být podle práva. Takové právo je směšné a absurdní, resp. jeho důsledky.

Richard
0 # Tomáš Pecina 2013-04-23 11:50
To nesmírně zjednodušujete. Máme tady právní řád, který umožňuje presidentovi s kontrasignací premierem vyhlásit abolici, a to bez omezení rozsahu. Když budou ti dva chtít, mohou zastavit třeba i všechna trestní stíhání.

Dosud nikdy nebylo této pravomoci použito jinak než jako logického doplňku práva agraciace. Nyní se to stalo a máme v zásadě dvě možnosti: a) akceptovat to a dbát, aby při realisaci abolice nedocházelo ke svévoli nebo nedůvodné diskriminaci; nebo b) abolici prohlásit za nesnesitelnou nespravedlnost a odmítnout ji en bloc, s odkazem na Radbruchovu formuli.

To, co se děje, je kombinace obou alternativ, která je IMHO větším zásahem do právního prostředí (do "materiálního právního státu") než abolice samotná, protože tím bereme presidentovi a premierovi jeji prerogativní pravomoc a sami rozhodujeme, že tomu ještě ano, ale tomu už ne.
0 # FORTUNA 2013-04-23 15:23
ad TP, 23.4.2013, 11:50

PREZIDENTOVA A PREMIEROVA PREROGATIVNÍ PRAVOMOC

Víte, já se domnívám, že v právním a demokratickém státě, oni dva tuto pravomoc třeba i mají, ale jen do okamžiku, než se rozhodnou ji použít. Když ji použijí, deklasují tím systém, který jim takovou pravomoc dává. Právní a demokratické zřízení, hlavně tedy udržování a výkon spravedlnosti má vyšší pravomoc, než zmíněné pravomoci. To proto, že obě funkce mají své pravomoci odvozené z práva a z demokracie. Obě pravomoci jsou tedy sice platné, nikoliv však použivatelné.
Ani jeden, či oba najednou, nemají právo bránit výkonu spravedlnosti. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná (čl.9 (2)). Ochrana a výkon spravedlnosti je úplně nejzákladnější náležitostí právního a demokratického státu, a nelze-li se na toto spolehnout, stojí takový stát na vratkých základech.
mv
0 # Anonymní 2013-04-23 16:11
Vážený pane Pecino. Vy se skutečně domníváte, že když budou ti dva chtít, tak mohou zastavit všechna řízení a pustit na svobodu všechny vězně? To ty jejich pravomoci ale nesmírně zjednodušujete :-). Jakákoli neomezená moc orgánů státu je v právním státě nepřijatelná. Pravomoc udělit amnestii není neomezená a bezbřehá, stejně jako nejsou absolutní ani základní lidská práva, o čemž nás ÚS školí dnes a denně. Mantinely pro tuto pravomoc tvoří již samotná skutečnost, že se ČR v Ústavě hlásí k principům materiálního právního státu. Tyto principy omezují všechny pravomoci všech orgánů státu a samospráv, a to samozřejmě včetně prezidenta. Rovněž přirozenoprávní principy vylučují Vaše pojetí neomezené moci prezidenta nad justicí. A lze doplnit, že takové pojetí neomezené moci orgánu veřejné moci se nikterak neslučuje ani s ideou naplňování spravedlnosti, bez které právo jako takové zcela postrádá jakýkoliv smysl existence.

Richard
0 # Tomáš Pecina 2013-04-23 17:12
Vážený pane Pecino. Vy se skutečně domníváte, že když budou ti dva chtít, tak mohou zastavit všechna řízení a pustit na svobodu všechny vězně?

Jak nám vysvětlila majorita ÚS, mohou a nikdo není oprávněn cokoli s tím udělat.
0 # Anonymní 2013-04-24 10:34
Bohužel moje slova o institucích a jejich obsazeních lidmi a jejich činnosti platí analogicky i pro ÚS. Těmi rozhodnutími o abolici se ÚS v mých očích (domnívám se, že nejen v mých) totálně zdiskreditoval. Stejně jako zde máme karikaturu demokracie, tak tady máme i karikatury ústavních soudců (čest výjimce JUDr. Janů).

Richard

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)