Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejvyšší soud tentokrát potěšil a zrušil skandální rozsudek senátu komunistické soudkyně Romany Vostrejšové v případu známém jako justiční mafie. Omluva Marie Benešové je tedy od počátku neplatná, justiční mafie – přinejmenším do nového pravomocného rozsudku – existuje.

Jak tuto situaci řešit právně, je arci nejasné: jedinou reálnou možností je, že by si Benešová zaplatila v novinách nový inserát a ve stejném rozsahu, v jakém se omluvila, zveřejnila odvolání omluvy. A jestliže dojde k tradičnímu ping-pongu mezi vrchním a Nejvyšším soudem, aby si tam rovnou požádala o množstevní slevu: dá přece rozum, že odvolaná a popřená omluva nemá ty právní účinky jako nová, čerstvá a takříkajíc panenská, a omluvit se pak jistě bude třeba i za všechna předchozí odvolání.

Komentáře   

0 # Tomáš Marný 2013-01-17 18:38
Uvidíme, co bude v plném textu rozhodnutí. Každopádně všichni dobře věděli, že původní rozsudek nemůže obstát. Výkon VS v Praze je otřestný. Chápu, že nějaká komunistická dinosauří relikvie asi nezná judikaturu ESLP, ale hergot o kauze Vondráčková-Rejžek řešené u ÚS snad ví i malé děti.
0 # FORTUNA 2013-01-21 18:09
Dobrý den, nebudu rozvíjet debatu, ale když se Benešová již omluvila (asi jako svéprávná osoba), jak může být její omluva teď neplatná? A je-li její omluva neplatná teď, musela být neplatná, i když se myslelo, že platná je. A nebyla-li platná, proč ji teď odvolávat? A další, neodvolá-li Benešová svoji "omluvu", bude mít justiční mafie právo ji napadnout u soudu, že nerespektuje rozsudek soudu?
Smí vlastně parta lidí jít k soudu a oznámit, že je justiční mafie a chtít - jako justiční mafie - aby jí soud vyhověl? Myslím, že celá věc bude mít ve společnosti velmi vážný dopad, a nejen ve věci stávající amnestie.
Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2013-01-21 18:29
Jistě. Pochybený je celý koncept "úředně vynucené omluvy". Omluva je vyjádřením stavu mysli (stavu vůle), který nelze mocensky vynutit. Mělo by se to primárně řešit přes peníze, jako v zemích a-a práva.
0 # David Schmidt 2013-01-21 19:42
Omluva nemusí být upřímná. Je postačující, že přiměřeně reparuje narušení v osobnostních právech. V tomto pojetí je soukromoprávním úkonem, který byl ostatně učiněn s výhradou podaného dovolání.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-22 00:15
Neupřímná omluva zpravidla žádné reparační účinky nemý, říká toliko to, že omlouvající se byl k úkonu přinucen mocensky. Daleko účinnější by byla povinnost publikovat sdělení, např. že "Františka Vopičková byla za své hanlivé výroky na adresu svého polorodého bratra Emila Houžvičky odsouzena k zaplacení relutární satisfakce ve výši xxx korun", tedy za předpokladu, že nepostačí ty peníze samotné.
0 # David Schmidt 2013-01-22 00:21
Zaplacení si urážky je spíše jejím prohloubením.
0 # Anonymní 2013-01-22 09:41
Obecně a bez vztahu k dané kauze:

Jakkoli jsem zastáncem finančních satisfakcí, v životě bych si nedovolil zpochybňovat, že i mocensky vynucená veřejná omluva je pro osobu dotčenou zásahem satisfakcí. Nejde totiž jen o sféru původce zásahu (jak snad naznačuje TP), ale především o působení veřejné omluvy ve vztahu k adresátům původního neoprávněného zásahu, tj. o nápravu újmy vzniklé osobě dotčené zásahem ve společnosti. Osobu původce zásahu však jistě může lépe "napravit" povinnost k zaplacení finanční satisfakce s preventivními (odstrašujícími) účinky, což již naštěstí začíná pod tlakem judikatury ÚS stále častějí dovozovat i NS. O odstrašení původců zásahu již NS natvrdo hovoří třeba v aktuálním rozhodnutí ve věci ochrany soukromí dítěte celebrit:

"Kdyby se však jednání zákonného zástupce, objektivně kvalifikované jako rozporné se zájmy dítěte, mělo promítnout např. ve snížení výše uvažovaného peněžitého zadostiučinění, došlo by jednak k popření satisfakční funkce peněžitého zadostiučinění ve vztahu k dotčenému dítěti (nezletilému je peněžité zadostiučinění sníženo, ačkoliv se na vzniku újmy nepodílelo) a rovněž k preventivní funkci peněžitého zadostiučinění (šiřitel soukromých informací o dítěti by nebyl před dalšími útoky odstrašen výší přiznaného peněžitého zadostiučinění)."

(rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3770/2011 ze dne 12. 12. 2012)


MR
0 # Guy Peters 2013-01-22 16:22
Taky si myslím, že je to pseudosatisfakce: „It is important to note that one cannot include a claim for an apology in defamation proceedings. An apology can only arise as a negotiated term as part of a settlement.“ (PDF). Myslím, že by české soudy tento petit měly routinně odmítat, aby se právo se nedostalo do rozporu se zdravým rozumem jako v tomto případě.
0 # Tomáš Pecina 2013-01-22 19:23
Souhlasím s GP. Satisfakční působení nemá "omluva", nýbrž sdělení o výsledku soudního sporu, formou fiktivní omluvy zprostředkované.
0 # David Schmidt 2013-01-22 20:03
Neupřímná mocensky vynucená omluva může mít větší satisfakční potenciál než omluva upřímná. Je jedno, kdo si co myslí, předmětem je odčinění projevu, ne myšlenky. Určitě lepší než "Na, blbečku, kup si něco na sebe." :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-01-22 20:21
Bude-li výše relutární satisfakce přiměřená, ubezpečuji vás, že ani žalobce, ani žalovaný to tak vnímat nebude. Reprobací projevu je rozsudek, nikoli umělá a neupřímná "omluva".
0 # Anonymní 2013-01-23 11:40
Ad DS:

Souhlas, je to tak.

MR
0 # Guy Peters 2013-01-24 15:26
Neupřímná mocensky vynucená omluva může mít větší satisfakční potenciál než omluva upřímná.
V čem? Že v rámečku vyjde doslovné znění enunciátu bez jakéhokoliv osobního postoje omlouvajícího se? Tomu říkám pseudoomluva.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)