Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

S prodlevou se dostávám ke komentáři nad usnesením plena Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/12, které se zabývalo stížností Davida Ratha ohledně toho, že před hlasováním o jeho (prvním) vydání nemohli ve sněmovně vystoupit jeho obhájci Adam Černý a Roman Jelínek.

Se samotným závěrem souhlasím: poslanecký mandát se vykonává osobně a procedura zbavení imunity není součástí trestního řízení, takže k újmě na Rathových základních právech tímto postupem nedošlo.

Nesouhlasím arci s jednostranným stanoviskem ÚS v otázce právní povahy imunity zákonodárce. Pojetí, že jde o výsadu celé komory, je anachronismem, a i u zahraničních soudů je tento názor podrobován kritice např. ve formě disentů.

Souverain, proti jehož zvůli původně imunita chránila, není již dávno mimo parlamentní komoru, ale je uvnitř; dnes je daleko víc účelem imunity chránit zákonodárce zastupující menšinu před zvůli parlamentní většiny. Účinnost této ochrany je jistě omezená; většina tím, že je většinou, může v konečném efektu oposici přehlasovat, avšak stát se tak nemůže potajmu, bez medialisace a bez práva zákonodárce, jemuž se děje příkoří, být slyšen.

Stát, kde by bylo nutno chránit před policií celou parlamentní komoru, jak Ústavní soud ve svém rozhodnutí anticipuje, by fakticky byl na pokraji státního převratu.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2012-12-07 09:16
Pravidlem je ochrana osobní svobody, která svým účelem nenáleží toliko poslancům opozice, ale každému jednotlivci.

Výjimkou z obecných pravidel je parlamentní imunita poskytující privilegium členům zákonodárného sboru (a to bez ohledu na slíbený vztah k exekutivě). Toto privilegium není nutné, ani účelné vykládat široce jako individuální právní statek každého člena zákonodárného sboru.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-07 11:22
Tak daleko nikdo nezachází. Tvrzeno je pouze tolik, že předmětem ochrany je nerušený výkon mandátu každého individuálního zákonodárce, nikoli funkce komory jako takové. To je nyní jasně demonstrováno na tom, že Rathovu předlohu odmítá PSP projednat, ačkoli vzetím do vazby jeho mandát a tedy ani právo tyto návrhy předkládat nezanikl.
0 # David Schmidt 2012-12-07 11:25
Pokud Sněmovna odmítá projednat návrh vazebně stíhaného poslance, jedná protiprávně, pokud jinak návrh lze podat bezvadně podat korespondenčně.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)