Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Skokie je severní předměstí Chicaga, obývané převážně židovskou populací. NSALP neboli National Socialist American Labor Party, dříve National Socialist Party of America (NSPA), je významem spíše okrajová americká neonacistická strana, jejíž členové si libují v nacistických uniformách a symbolice, hlásají theorii o nadřazenosti bílé rasy a mj. prosazují myšlenku deportace Američanů černošského původu do Afriky.

NSPA a Skokie vstoupily do právních dějin sporem o prvomájový pochod, který tam strana hodlala v r. 1977 uspořádat a který se skokieská radnice rozhodla zakázat. NSPA následný více než rok trvající soudní spor, v němž ji, mimochodem, zastupoval židovský advokát Burton Joseph, vyhrála a rozhodnutí odvolacího soudu, známé jako Collin v. Smith, 578 F. 2d 1197 (7th Cir.) (1978), se stalo jedním z úhelných kamenů moderního pojímání svobody projevu. Nejčastěji se z něj cituje následující věta: It is, after all, in part the fact that our constitutional system protects minorities unpopular at a particular time or place from governmental harassment and intimidation, that distinguishes life in this country from life under the Third Reich.

Nic podobného ve středu u Obvodního soudu pro Prahu 1 nezaznělo, obžalovaní byli zproštěni obžaloby pro nedostatek důkazů, přičemž soud dal jasně najevo, že kdyby bylo k prokázání strašlivého zločinu lepení protistátních samolepek k disposici víc důkazů, neváhal by je poslat do vězení. Zdá se, že – stejně jako v 80. letech – největším nepřítelem současného režimu je svobodné slovo, článek, kniha, leták, plakát, nálepka.

Přesto je rozsudek svým způsobem převratný: jen málokdo očekával, že by mohl skončit zproštěním případ, v němž byli hned tři z osmi obviněných stíháni vazebně. Spíše se čekaly mírné tresty, které by zaručily, že stát nebude muset obviněným vyplatit kompensaci za nedůvodné trestní stíhání, za vazbu a za náklady obhajoby. Je to u českých soudů téměř automatismus: jakmile je někdo vzat do vazby, je prakticky jisté, že od soudu s nějakým trestem odejde, i kdyby si orgány činné v trestním řízení měly příslušný skutek vymyslet.

Soudkyně Dana Šindelářová se snažila bagatelisovat význam obhajoby, což je z její strany patrně jen odplata za četná příkoří, jež jí bylo se strany obhájců, především dvou hlavních lepičů Vondráka a Rodové, snášet. Kdyby skutečně byl její senát od prvního okamžiku přesvědčen o nedostatečnosti předložených důkazů, neměla by Šindelářová nejmenší důvod dotazovat se nahoře, jestli má vyloučit znalce Svobodu: prostě by to udělala, anebo by důkaz znaleckými posudky jako nadbytečný zamítla: nejsou-li k disposici důkazy o podílu obžalovaných na skutku, nemá smysl zabývat se jeho povahou. Ve skutečnosti byla obhajoba a její kvalita a relativní agresivita rozhodujícím faktorem, který příznivý výsledek způsobil, a kdo si myslí opak, nechť si laskavě vzpomene na soudkyni Věru Bártovou a její senát a představí si, jak by asi hlavní líčení dopadlo, kdyby se obhajobě nepodařilo docílit před dvěma lety jejího vyloučení.

Vyhráno však zdaleka není. Zdeňka Galková a Dana Šindelářová se znají příliš dobře a příliš dlouho na to, aby se lehce vzdaly. Vzpomínám si na téměř dvanáct let starý případ, ve kterém hrály roli rovněž tyto dvě dámy, a rovněž v něm bylo potřeba, ve státním zájmu, odsoudit nevinného. Tím byl Mads Trærup, dánský mladík, kterého soud vzal do vazby při nepokojích okolo zasedání MMF a Světové banky v Praze v r. 2000.

Šindelářová a její senát nejprve Trærupa pro nedostatek důkazů zprostily, stejně jako v samolepkové kause, avšak poté, co se ukázalo, jak intensivní je státní zájem na jeho odsouzení, odvolací senát Jarmily Löffelmannové nejprve věc vrátil a poté se u Obvodního soudu pro Prahu 1 odehrála nebývalá fraška, když Zdeňka Galková přivedla jednoho ze svých universálních svědků, policistu, a ten, ačkoli bylo jasné, že na místě vůbec nebyl, dodal obžalobě rozhodující důkaz o Dánově vině. Obhajoba byla tehdy dost pasivní, patrně smířená s tím, že Česká republika stejně udělá vše pro to, aby neměla ostudu a Trærupovi nemusela vyplatit odškodnění, a pokud je mi známo, relativně mírný trest akceptovala a proti nespravedlivému rozsudku se neodvolala.

Není vyloučeno, že Galková se Šindelářovou se pokusí o reprisu a nedostatky v důkazní situaci dalším podobně podlým trikem napraví. Anebo se do věci vloží přímo Městský soud v Praze a nařídí Šindelářové hodnotit důkazy jiným způsobem a obžalované odsoudit.

V každém případě bychom neměli případ závadového lepení pouštět ze zřetele, protože ať chceme nebo ne, rozsah naší vlastní svobody projevu určuje to, jak je nakládáno s projevy těch, kteří jsou v menšině a se kterými, často i hluboce a vášnivě, nesouhlasíme. Šrouby státní represe oposičních politických názorů se v této zemi dlouhodobě utahují a je jen otázkou času, kdy se, budeme-li pasivní, na lavici obžalovaných po Vondrákovi a Rodové ocitneme my sami.

Komentáře   

0 # Báša 2012-10-19 00:31
Bylo by zajímavé sledovat, co by se stalo, kdyby některý ze, zajisté jen omylem, neodsouzených zločinců teď vyrazil do terénu a jal se lepit prázdné samolepky. Domnívám se, že by byl neodkladně zatčen, protože osoba zdrženého definuje smysl samolepky a tím se stává samolepka závadovou a v podstatě nesejde na jejím obsahu.
0 # Anonymní 2012-10-22 19:27
Záleží na podkladové barvě samolepky. Bílá=rasismus, černá=SS, tmavě šedá=dým krematorií z Osvětimy, červená=krev (subverze karmínová=Kristallnacht), zelená=militarismus... ect.
* * * * *
Jak snadné, milý Wattsone. :-D
Swantoviet
0 # gogo 2012-10-19 09:03
Přesně tak. (reakce na článek)
0 # Anonymní 2012-10-19 11:36
Opravdu mě pobavil výrok Šindelářové, že by obžalovaní byli zproštěni i v případě, kdy by se hájili sami (bez advokátů), nebo se dokonce nehájili vůbec. HA HA HA! Tak předně, v takovém případě by je vůbec nesoudila Šindelářová, ale Bártová, a hlavně by už dávno byli odsouzeni. Zproštěni byli naopak jen díky - na české poměry - nebývalému úsilí všech obhájců, zejména pak Mgr. Cholenského a spol. Nijak mě ovšem nepřekvapí, když to teď bude pokračovat "stworovským ping-pongem" a ve finále se těch nepodmíněných ještě dočkáme.

-es-
0 # Anonymní 2012-10-19 13:24
Ono by stacilo, kdyby ted lepili nalepky s textem 'Svoboda!' Prece kazdemu je jasne, jakou svobodu maji na mysli...
0 # Anonymní 2012-10-19 13:31
Ivo Svoboda? :-)
0 # Anonymní 2012-10-22 19:32
Což prostě použít sportovně-fanouškovský žargon?
Např:
"Íííívo Svoboda!!!!"
"Svoboda je bůh!"
"Svobodááááá, Svobodááááá, héjá-héjá-heja Svoboda"
(nápěv melodie z MS v Hokeji)

Swantoviet
0 # Anonymní 2012-10-22 05:07
Ten případ je šílený. To se skutečně zítra můžeme ocitnout v base za vyjádření nesouhlasu s gay pride, nebo poukazem na vysokou kriminalitu Vietnamců (co na to, že je to z policejních statistik) . Nejvíc mě děsí, že 23. let po pádu bolševika musím zase číst samizdaty, abych se dozvěděl pravdu.. to je paradox, co...?
0 # Anonymní 2012-10-22 05:56
Musíme mít právo urážet, horlí proti cenzuře Mr Bean
0 # FORTUNA 2012-10-22 08:40
ad Anon.22.10.12, 5:07
Žádný paradox, pane. Samolepky,advokát Kočí,voda z kašny, atd, mají společného jmenovatele. Je to autoritativní moc státních orgánů nad občany a nad jejich uskupeními. Myslím, že pro své potřeby zahrnuje i justici, byť ne Parlament. Říká se jí moc veřejná. Je v rozporu s Ústavou a pochopitelně s Charter of Fundamental Rights of EU, kterou navíc někdo do češtiny nesprávně přeložil. Do doby, než Parlament toto vše pochopí a sjedná nápravu, ze srabu, v kterém se česko nachází, NEMŮŽE být východisko.
mirek vorlický
0 # Anonymní 2012-10-22 11:37
ad Fortuna: vaše výlevy už překračují hranici, kde končí blábolení a začíná trolling...
0 # Tomáš Pecina 2012-10-22 14:24
Nemyslím. Omezil jsem dávkování, což se ukázalo dostatečným prostředkem ochrany.
0 # FORTUNA 2012-10-23 12:21
ad Anon.22.10.12, 11:37
Škoda, že strach nedovolí neznámému vystoupit ze stínu své masky, aby mohl/mohla přispět ke zlepšení obecně velmi špatného stavu u nás doma. Nenabízím své řešení jako možné jediné (tedy nahradit moc veřejnou známými třemi díly moci státní), byť jsem přesvědčen, ergo vím, že jako jedno toto funguje dobře. Také chápu, že přistoupit na můj návrh, by pro hodně lidí znamenalo předčasný odchod z profesního života. Alas, to se mělo stát již dávno...
mv
0 # Tomáš Pecina 2012-10-23 19:16
Na druhou stranu, jsem elitář a tak jako nediskutuji o programování s někým, kdo neví, co je stack a heap, o francouzské gramatice s osobou, která neumí vyčasovat avoir, a o digitálních fotoaparátech s někým, kdo nerozumí pojmu bracketing, nemám důvod pouštět se do debat s p. Vorlickým, který je schopen mařit odstavce o každému právníku intuitivně jasných termínech jako "veřejná moc".
0 # FORTUNA 2012-10-24 15:22
ad TP, 23.10.12, 19:16
Slovo elitář je důkazem, jak relativní jsou elity, možná skoro až abstraktní, jako je určitě moc veřejná. I komunisté měli svoje elity a elitáře, i když trochu jinak než proletáře. Na úhelných kamenech se toho nepostaví tolik jako na cornerstones. Je tedy lepší použít dobré kameny základní. Může jich být několik, minimálně však tři. To věděly i dojičky krav.
Co dodat? Snad jen, že to je "ta nešťastná víra v policii" (TGM, České myšlení), která i dnešním právníkům umožňuje se stydět za svoji ČAK, než čelit její autoritativní moci stavovskou hrdostí. Že by hrdost stojící než na úhelných kamenech? Co zbývá, než intuice, pane Pecino?

mv
0 # Anonymní 2012-10-22 22:38
Svoboda projevu je omezena vládou a jejími přisluhovači dost dlouho,praktická svoboda slova existoval pouze tři roky po r.1989 a od r.1992 zase nastalo..utahování opasků jak říkal satan Klaus, k tomu patřila i ztráta svobodného názoru a dnešní globalizace velice omezuje svobody slova,koukal sem na to co se děje ve španělsku,policie utočí na lidi,lidi si to nahrávají na mobily a španělská vláda chce vydat zákon že natáčet zásah policie je trestný čin-to je ..demokracie-.a toto přijde i sem do dvou let,ne že si řeknete o čísl policisty..jo mužete ale dostanete odpoved obuchem a už vubec si ho smet natáčet..nedavnej příklad měštáků jak zballi starýho duchodce a jeste ho obvinili a pritom na nem páchali násilí ale dost blbečku poplatných systemu to jeste schvalovalo jako že policie udržuje pořádek od žebráku v ulicích..a že žebráci jsou dusledkem vlády to už neřeknou,to je ta globalizace-svinstvo všeho zdravého,k nálepkáčum at jsou už fašouny nebo ne nic nespáchali co by ohrožovalo jiné,ohrozuje to pouze vládu protože mají jiný názor a to se nesmí to se trestá.tedy zas globalizace a vlezdořitství amíkům a ukázat .. i my to umíme zatočit s nespolehlivými narušujíc náš system a i když to nejsou teroristi tak s nima zametem..to označení teroristi sedí ale vláda ví že by ji takovou blamáž nikdo pod IQ 70 nesežral ..podpis MATRIX(nemuzu se osobne predstavit právě proto co pisu a co si myslím o vládě a o policii)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)