Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Obvodní soud pro Prahu 1 dnes v senátě předsedkyně Dany Šindelářové zprostil obžaloby všech osm obžalovaných v samolepkovém procesu, které OSZ pro Prahu 1 vinilo z propagace hnutí Národní odpor formou vylepování samolepek, uspořádání pietního pochodu za oběti 2. světové války v Jihlavě, organisace koncertu závadové hudby a administrace webových stránek ženské organisace Resistance Women Unity (RWU). Tři z obžalovaných byli přitom stíhání vazebně: Patrik Vondrák a Michaela Rodová strávili ve vazbě více než rok, Richard Lang byl propuštěn zhruba po půl roce poté, co začal spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

V ústním odůvodnění soud uvedl, že důvodem zproštění byl naprostý nedostatek důkazů o vině obžalovaných. Státní zástupkyně se proti rozsudku na místě odvolala a kausa tak jde podle očekávání do dalšího kola. V něm se ovšem bude muset nejprve vyřešit otázka konsultací, které prvoinstančnímu soudu poskytoval místopředseda Městského soudu v Praze Bohuslav Horký. Podle mého právního názoru je tato koluse jasným důvodem pro vyloučení všech soudců tohoto soudu a pro nutnou delegaci věci jinam.

Obžalovaným blahopřejeme! Zvláštní poděkování patří znalci a komikovi Ivo Svobodovi: u soudů v případech pravicového extremismu zatím ve 100 % případů platí, že kdekoli tento amatérský bavič vystoupí, tam se následně zprošťuje. Možná by bylo na místě, aby mu obžalovaní za jeho červnové vystoupení poslali nějaký drobný dárek: třeba něco malého, plyšového.

Aktualisováno.
Video (1. část, 2. část).

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-10-17 13:41
Přiznám se, že jsem překvapen. Čekal jsem nízké podmíněné tresty. Účelu celého stíhání bylo i tak dosaženo.

AHL
0 # Sekal 2012-10-17 13:59
Já ani ne; čekal jsem to ve chvíli, kdy soud zamítl další důkazy obhajoby. To se dělá ve chvíli, kdy je rozhodnut žalobu zamítnout a další důkazy pro obhajobu by byly ztrátou času.
0 # Wenceslas 2012-10-17 14:19
Wow.
0 # gogo 2012-10-17 14:19
Doufám, že lze následně požadovat odškodnění a eventuelně popohnat čelní aktéry honu před soud za zneužití pravomoci, pomluvu nebo něco podobného.

Docela se mi příčí představa takhle svévolného a účelového zničení roku života s koncem .. tak běžte domů, sprostí podezřelí.
Dnešní Brožová-Polednová by neměla čekat na spravedlnost 50 let.
0 # Wenceslas 2012-10-17 14:26
Dokud rozsudek nenabyl právní moci, není nic vyhráno.
0 # Anonymní 2012-10-17 18:52
Přesně tak, počítám, že ještě bude veselo.

cnemo
0 # Anonymní 2012-10-17 15:01
"třeba něco malého, plyšového." bych být Vámi odstranil. Určitě jde v myslích některých o nějakou skrytou výhružku smrtí či násilím.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-17 19:57
Měl jsem na mysli třeba nějakého hlodavce. Toho, kterého jsem si představoval, snad žádná SS-Division ve znaku neměla :-)
0 # Anonymní 2012-10-17 16:21
Nějak jsem to tušil :-)

Je zajímavé vidět, že Šindelářová nezamítla důkazní návrhy proto, že by chtěla upírat obžalovaným právo na obhajobu, ale proto, že je považovala za nadbytečné, protože neviděla žádné relevantní důkazy proti obžalovaným. To samé platí ohledně vyloučení znalce pro podjatost: z praktického pohledu by to proces jen protáhlo a prodražilo.

Z dnešního pohledu: nekřivdil jste jí trochu? :-)

OR
0 # Tomáš Pecina 2012-10-17 16:23
Kdyby to bylo, jak píšete, proč by se ptala Šámalové a Horkého. Soudci se rádi v rozsudcích dělají hezčími, než jsou. Kromě toho, v tomto procesu není zdaleka všem dnům konec. Znám své Pappenheimské.
0 # Anonymní 2012-10-17 17:31
Nebyl bych přílišným optimistou. Další posudky nebude vypracovávat zjevný psychopat Svoboda, ale (relativně) pohledná, kultivovaná blondýnka Vejvodová z Marešovy školy, Šindelářová možná "za odměnu" poputuje někam na severní Moravu jako Stworův soudce a jako vždy bude platit, že jedna vlaštovka jaro nedělá, byť i nad tou jednou vlaštovkou může srdce zaplesat.

E. Sedláček
0 # Tomáš Pecina 2012-10-17 18:03
O Vejvodové se domnívám, že má osobní integritu a nedá se koupit tak levně jako Mazel nebo Svoboda. To je pro obhajobu, pokud se P&L nepodaří zastrašit všechny obhájce, velká výhoda. Vždycky se lépe bojuje s enthusiastou než s korupčníkem.
0 # Anonymní 2012-10-17 18:14
Nejsem stejného názoru, nicméně tato otázka bude rozřešena v blízké budoucnosti a obávám se, že události dají za pravdu mně. Metoda "Svoboda" je dlouhodobě neudržitelná a je nezbytný návrat k metodě "Mareš" - obsahově sice obdobné bláboly, ale bez škodlivého patosu, hysterie a očividné zaujatosti - naopak v obalu zdánlivé vědeckosti.

A v nejbližších letech očekávám úplné opuštění znalců, protože pro revoluční tribunály je to jen zbytečná zátěž. Vítězství práva a svobody však tento posun představovat nebude, právě naopak.

-es-
0 # Tomáš Pecina 2012-10-17 18:25
Na různé protivníky platí různé methody. Na Mazla fungoval zájem o účtování posudků, na Svobodu exposice, Vejvodová má slabé místo právě ve "vědeckosti" svých závěrů.
0 # Vodník 2012-10-17 17:36
Rovněž jsem překvapen a nejásám - bojující demokracie se nevzdává jen tak! To by tak hrálo, aby Lež a Nenávist natrvalo zvítězily!
0 # gogo 2012-10-17 17:46
Já v tom taky nevidím projev spravedlnosti. Spíš mám dojem, jako by se zadřelo kolo a oni seznali, že tlačit vůz je příliš vysilující. Navíc začalo být příliš viditelné, kdo všechno se účastní tahání řepy, že to není jen dědeček s babičkou, ale pomáhá a spolupracuje celá rodina včetně sousedů a myšky s kočkou. Náklady přerostly možné výnosy (nemyslím peněžní), tak to v této fázi odpískali. Je ale otázka, co přesně odpískali, dost možná se zpracovává něco nového, lépe připraveného a poučeni z krizového vývoje příště vytrhnou řepu jedním škubnutím, s lepším mediálním a procesním pokrytím a nově vyzkoušenou pákou na obhájce.
0 # Anonymní 2013-01-07 22:37
Přemýšlím, kdy začnou stíhat za tento blog. Nebo, ještě lépe, za to, že má někdo v přátelích na FB lidi, hlásící se k Třetí říši.

Nebo nejlépe, uložit všem občanům povinnost, účastnit se honu na "neonacisty" pod pohružkou, že v opačném případě budou zařazeni mezi ně.
0 # Anonymní 2012-10-17 17:55
Za poměrně vypovídající skutečnost pokládám, že proces od prvního Svobodova vystoupení (kromě ČTK) začala zcela bojkotovat všechna média. Prostě se dospělo k závěru, že takového kripla - a následně celý proces - již nejde ani překrucovat, takže nejlepší bude zachovat "hlasité mlčení" (O zpropštění se doposud nikde - až na krátké sloupečky - neobjevilo ani slovo). Co kdyby pracující lid náhodou začal pochybovat o panující svobodě a demokracii, to by tak hrálo.

-es-
0 # Anonymní 2012-10-17 18:14
Já bych moc nejásal, zproštění bohužel není proto, že by vylepování samolepek nebylo trestné, ale proto, že policie odflákla vyšetrování. Takže pokud se státní zástupkyni podaří sehnat nějaké další důkazy, může se rozsudek změnit. Případně pokud někdo zase bude vylepovat závadové samolepky, bude s ním nakládáno stejně jako v tomto případě.
0 # Anonymní 2012-10-17 22:21
Ministr vnitra Martin Pecina na své tiskové konferenci v létě 2009 jasně prohlásil, že budou přijatá opatření a připraveny akce k tomu, aby byla "pravicově extrémistická" scéna finančně vyčerpávána a vyčerpána.

Není důvod se nedomnívat, že vlna kriminalizace (a tedy soudních stíhaní řádově mnoha desítek osob) která se od jeho aktivního vstupu do této problematiky rozpoutala, není součástí této strategie.

Vnutit vybrané skupině obyvatel a jejich okolí nutnost hradit mnohatisícové náklady na vedení obhajob (a u vazebně stíhaných výdělečně činných také i mnohonásobně vyšší náklady související se ztrátou příjmů, zaměstnaní, kaucí etc..) jsou v celku logickou součástí takového počínání a taktiky, kterou ostatně ministr veřejně prezentoval.

Skutečnost, že na veřejnosti byla snaha po "zbavení extrémistů" financí prezentována zejména kampaní proti pořádání koncertů (a distribuce CD, DVD, oblečení atd..) ještě neznamená, že dosud trvající vlna kriminalizace její součástí není. Jen samozřejmě nebylo a není možné (a taktické) tuto součást kampaně veřejně prezentovat, jelikož není žádoucí připouštět to, že výkon spravedlnosti /minimálně po úroveň státního zastupitelství/ je zde zcela podřízen politickým a mocenským intrikám estabilishmentu.
DS
0 # Tomáš Pecina 2012-10-17 22:34
Ovšem pokud bude odškodněno nedůvodné stíhání a vazba, "extremisté" budou mít do další politické činnosti slušný závdavek: předpokládám, že se dá dosáhnout sazby 1 500 až 2 000 Kč za den vazby, což máme jen pro Vondráka a Rodovou po tři čtvrtě milionu, plus několik set tisíc za stíhání…
0 # Anonymní 2012-10-17 23:00
Osobně si vybavuji dost podobnou kauzu (záměrná kriminalizace za okolností, kdy i OČTŘ bylo jasné, že stíhaný je nevinný, 2 roky vazby) a od zprošťujícího rozsudku po skončení sporu o odškodnění uběhlo DESET let. A odškodnění sice bylo v řádu asi dvou až tří statisíců, ale v zásadě.

S tím souvisí i to, že třeba se i po mnohaletém sporu s vysokými finančními (a také časovými) náklady doberou k satisfakci. A co? Ti úřadové je ze svého neplatí, platí je poplatník. A po dobu sporu mají dané osoby o nemalý podíl času (a výdajů) postaráno. Takže dle mého soudu to žádná velký výhra není a přesně s tímto účelem jsou takové spory vedeny.
A pokud je někdo méně inteligentní a svoji obhajobu zanedbá a tudíž dokonce umožní aby past sklapla dokonale, tím hůře pro něj. A tím lépe pro ty, kteří tyto hry (za naše peníze a v námi placené pracovní době) vedou.
DS
0 # J. Janát 2012-10-18 07:36
Můžete se pokusit nějak odůvodnit svůj výrok "Podle mého právního názoru je tato koluse jasným důvodem pro vyloučení všech soudců tohoto soudu a pro nutnou delegaci věci jinam." Podle mě je to naprostý nesmysl, nesoucí v sobě příznaky paranoi.
0 # Anonymní 2012-10-18 07:54
Důvody najdete v námitce podjatosti /pdf?namitka6.pdf
0 # Tomáš Pecina 2012-10-18 09:06
Souhlasím, v námitce je tato argumentace obsažena.
0 # J. Janát 2012-10-18 12:21
Promiňte, ale citovaná námitka se týká (a důvodně) pouze a jedině Dr. Šindelářové, nikoli "všech soudců tohoto soudu". Setrvávám tedy na své původní otázce.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-18 12:32
Rozumíme si správně, že "tímto soudem" je míněn soud odvolací?
0 # Anonymní 2012-10-18 18:57
Pane Janáte, s T. Pecinou těžko můžete diskutovat o právních otázkách. Jeho právní vědomí je na úrovni podprůměrného středoškolského studenta...
0 # Anonymní 2012-10-18 20:45
... řekl anonym, jehož právní vědomí je jistě na úrovni akademika (bohužel nelze ověřit).
0 # Tomáš Pecina 2012-10-18 20:56
Ale pánové, nechte, prosím, toho špičkování. Že jsem totální idiot, pozná přece i neškolený pozorovatel!
0 # Anonymní 2012-10-19 08:36
Konečně jste trefil hřebíček na hlavičku, pane Pecino.
0 # Leon Kreutzfeld 2012-10-18 08:25
To je jiste dobra zprava, zlocincum i jejich obhajcum blahopreji, nemohu se vsak ubranit pocitu, ze se jedna o reseni "vlk se nazral, a koza zustala cela".

Mozna jsou problemem ceske justice i podjati soudci a aktivisticti znalci, systemovy problem ale spatruji v existenci orwellianskych, vagnich zakonu oklestujicich svobodu slova, ktere jsou statni moci snadno zneuzitelne, tu proti neonanistum, tam zase proti amaterskym historikum ci publicistum. Zatim se to aplikuje na professionalni kverulanty, ale az se to moc nauci aplikovat na mainstreamoveho Frantu Vohnouta, to bude jeste vetsi problem.

S tim ten rozsudek nepohnul ani o pid.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-18 09:10
Vp. Kreutzfeld, když v r. 1989 zavřeli několik disidentů za tzv. Palachův týden, také jste nemohl očekávat, že budou zproštěni obžaloby s odůvodněním, že si každý smí kdy-chce-jak-chce přijít na Václavské náměstí a tam položit květinu, či snad nedejlenin veřejně promluvit. Kdyby je režim pod mezinárodním tlakem zprostil pro nedostatek důkazů, rozhodně by to nebyl neúspěch.

Jsme momentálně zhruba ve stejné situaci.
0 # Báša 2012-10-18 09:32
1. Účelu celé věci bylo dosaženo. Kriminál jako kriminál. I bez odsouzení.
2. V případě konečného zproštěníní... Kolik může činit náhrada škody zproštěným? IMHO ať bude jaká bude, bude-li vůbec, jednak bude za léta a rozvrat života už nikomu nenahradí.
0 # Anonymní 2012-10-18 15:34
Obávám se, že Sváčkův soud potvrdit toto zproštění nebude chtít za žádnou cenu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)