Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ve svém pátečním článku jsem napsal: …buď se státním orgánům podaří zbavit obviněné extremisty jejich obhájců, kteří mají odvahu požadovat pro ně spravedlivý proces, včetně vylučování podjatých, zkorumpovaných soudních znalců a možnosti nechat jejich produkt přezkoumat jiným znalcem, anebo se mohou s myšlenkou, že z představitelů Dělnické strany udělají kriminálníky a v ideálním případě vězně, natrvalo rozloučit.

To se, bohužel, ukázalo být prorockým. Tentýž den vydala Česká advokátní komora tiskovou zprávu, v níž oznámila, že na Petra Kočího bude kvůli jeho loňské námitce podjatosti vůči znalci Michalu Mazlovi podána kárná žaloba.

Připomínám, že P. Kočí měl dosud při obhajobě tzv. pravicových extremistů stoprocentní úspěšnost: všechny tři brněnské procesy s účastníky loňské prvomájové demonstrace skončily pravomocným zproštěním obžaloby, nepravomocným zproštěním skončilo hlavní líčení v Sokolově stejně jako první ze dvou procesů mosteckých. To je imposantní výsledek a pro příznivce bojující demokracie je to jistě nanejvýš znepokojivé, a tak je třeba zajistit, aby se nikdo další na obranu základních práv představitelů protisystémové oposice nepostavil.

Správný český obhájce ví, že – minimálně v extremistických kausách – je obhajoba dodnes součástí obžaloby, a kdo to ještě nepochopil, tomu to vysvětlíme mocensky.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2012-04-18 14:45
A soud je součástí veřejné správy... z tiskové zprávy: "Proti rozhodnutí kárného senátu se advokát může odvolat k odvolacímu kárnému senátu. Jeho rozhodnutí je ještě přezkoumatelné ve správním řízení před soudem" Soud je standardní součástí správního řízení, takže stačí se jen usnést a však on si je soud nějak přebere, když už tedy je třeba se zabývat i tím právem...

www.youtube.com/watch?v=4WRJ_FVOtvk
0 # Anonymní 2012-04-18 18:48
Netušil jsem, že minimálně zastrašovat nepohodlného advokáta je tak jednoduché.

cnemo
0 # Anonymní 2012-04-18 20:11
kočí se jednoduše ubrání. je spousta argumentů proč to bylo na místě. pokud vím, taqk komora (ústy čermáka v dnes už doufám slavném hyde parku, který by se měl povinně pouštět koncipientům na školeních) má jediný kvaziargument etikou, resp. neetičností takové námitky. od "reprezentantů" advokátů bych čekal odkazy k právním předpisům, a ne k vágním pojmům.
je takové hezké srovnání: camusův hrdina pádu popisuje moment, kdy musel odejít z advokacie, kdy jako advokát přestal být pro své klienty přijatelný, kdy mu přestali důvěřovat a on o ně přišel: bylo to ve chvíli, kdy se namísto k zákonu odvolával na morálku a boha. možná že kárné těleso komory ukazuje své terminální stadium, svůj pád.
p. švéda
0 # Anonymní 2012-04-18 21:55
@p.sveda:

Technicka (v meritu bychom se myslim shodli):

Argument etikou neni nijak sokujici, jedna-li se o tvrzene poruseni ETICKEHO kodexu, navic zrejme pujde o poruseni cl. 4/1, tedy blanketniho odkazu na ciste eticke normy.

OR
0 # Anonymní 2012-04-18 23:55
ano, ten interní předpis se tak skutečně jmenuje. ale i v něm jsou normy, a pokud čermák a spolek uplakánků z čak vinili a viní kočího z porušení něčeho (asi ESENCE slušnosti), pak mají jasně říct, kterou normu porušil. asi by se v tom cancu (etický kodex) nějaký obecný blábol o tom, že advokát se má chovat slušně našel, ale pak nastupuje VYSVĚTLENÍ, proč kočí jednal neslušně. a to dote´d nepřišlo. namístio toho jsme masírovaní, že nesmíte spojit slova žid a námitka. že to je tnt, které rozmetá jemnou a vždy SPRAVEDLIVOU duši funkcionáře čak, no a protože je to právě on, kdo je společenským arbitrem správnosti (jako mirek dušín, vinettou a svého času upřímný standa gross), tak samozřejmě byla pobouřena celá čr. kdo pobouřen nebyl, nepatří do čr, proto nemá cenu jeho hlas brát vážně, bude to nejspíš nějaký neonacista.
slova jako morálka používáme všichni na dluh, ale zdá se, že bafuňáři čaku si berou větší úvěr než ostatní.
švéda
0 # Anonymní 2012-04-19 00:07
Zkuste pri jednani u soudu odpovedet soudci "hovno ctihodnosti" a hlasite si rihnout a uvidite to vysvetleni :)

OR
0 # Tomáš Pecina 2012-04-19 03:42
Na to dopadá čl. 17 odst. 1 ethického kodexu. Na námitku podjatosti nikoli, to je čirá dojmologie.
0 # Anonymní 2012-04-19 10:28
námitka podjatosti je výkonem procesního práva. jako výkon práva nemůže být neetická. vulgární oslovení soudce není výkonem žádného dovoleného práva. kromě etického kodexu na to samozřejmě dopadají a postihují to i další normy. námitkuschvalujícíobhájce
0 # Anonymní 2012-04-18 20:52
Netrpte advokátům nemístné používání citátů z marxismu-leninismu, netrpte jim napadat orgány SNB a správnost administrativních protokolů. (Otakar Heráf)

Mnoho advokátů se stále nepoddávalo, znalostí marxismu-leninismu uváděli ve zmatek pologramotné nové kádry i novopečené členy KSČ mezi soudci, a konečně za procesů poukazovali na estébácké násilí. (Vilém Hejl)

zdroj:
Vilém Hejl: Zpráva o organizovaném násilí. Univerzum, Praha, 1990, 350 s.
0 # Anonymní 2012-04-19 16:21
víte, co mi přijde na tom celém nejnechutnější? to, jak si komora dělá legraci z advokátů, kteří ji štědře dotují a inteligencí nepatří tak úplně k podprůměru země. když totiž například vláda nebo VV přijdou s nějakým nad slunce jasným zastíracím vysvětlením, nějakou jasnou lží, dá se to ještě pochopit: vždyť mluví k hlupákům, kteří je volili. ale že komora bude zastírat tak pitomě to, že kočího chce klepnout přes prsty za taláry, to je ubohost. p.s.: myslíte, že činovníci komory (navrhuji je nazývat komořany) museli blažkovi za (do velké míry) zmařený kšeft něco vracet?
znechucenýobhájce
0 # Tomáš Pecina 2012-04-19 16:59
Otázka vracení úplatků není, obávám se, v zákoně o veřejných zakázkách pojednána dost podrobně :-)
0 # Anonymní 2012-04-19 17:45
Není, ale nešlo by o duplicitu s § 70 TZ v kombinaci s jeho § 39 odst. 7 a § 256 a 257? MP
0 # Anonymní 2012-04-20 08:32
Zejména v Brně je to impozantní výsledek. Svým vystupováním přesvědčil pan obhájce dokonce i státní zástupce, kteří si pod dojmem jeho závěrečných řečích nepodali proti zprošťujícím rozsudkům odvolání a v jednom případě dokonce ponechali ve své závěrečné řeči rozhodnutí plně na úvaze soudu s tím, že se jim správnější zdá být zproštění.

Tedy klobouk dolů. (smějící se smajlíci)
0 # Anonymní 2012-04-20 11:13
no jo, když ale komora neoceňuje práci advokáta a nestíhá jeho nečinnost nebo vadnou činnost. v prvním případě by dělala reklamu úspěšným, pracovitým a vzdělaným advokátům, čímž by si ta partička neschopných aparátčíků z čaku jen sypala sůl do svých ran, v druhém případě by se museli vyškrtat navzájem.
0 # Anonymní 2012-10-10 11:37
Kárný senát České advokátní komory potrestal ročním zákazem výkonu advokátní praxe Petra Kočího

Židovský lobbing je zákeřný.
0 # Dan Dvoracek 2012-10-10 12:06
Nemyslím, že to je židovský lobbing, myslím, že je to prostá stupidita.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 13:50
Kočí mimo jiné kritisoval korupční zakázku ČAK na taláry. Při ní si vedení Komory přišlo na pěkných pár mega na provisích. To je celé, skutečně nevěřím, že "rozkaz z Tel Avivu zněl jasně".

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)