Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nápad kodifikovat minulost není nový, ostatně státní monopol na výklad historie byl jedním z nejdůležitějších indoktrinačních nástrojů jak nacistického, tak komunistického režimu: Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past, to dobře věděl už George Orwell.

Potíž, tak jako v Polsku, nastane, když se mocenského výkladu dopustí stát, který se pokládá za liberálně demokratický, a když navíc je tento výklad na štíru s realitou do té míry, že zločinci by se, účinností nového zákona, stala celá řada seriosních autorů historiografických prací; ledaže by historici svá tvrzení, nejlépe veřejně, odvolali a nové texty už sepisovali v souladu se zákonem, ale to, pokud známe přímou a čestnou polskou povahu, nelze rozumně předpokládat.

Bude-li skutečně zákonem popřen polský antisemitismus a veškerá odpovědnost za koncentrační a vyhlazovací tábory přenesena na Třetí říši, znamená to pro svobodu slova a vědeckého bádání paradoxně dobrou zprávu, protože čím víc popíračů, tím víc veřejné debaty a tím slabší posice nesvobodu zakotvující legislativy. I té, která nařizuje nepochybovat o holokaustu.

Komentáře   

0 # gogo 2018-02-01 12:49
Já ten zákon vysloveně vítám a doufám, že projde v té nejostřejší verzi.
Jedině tak totiž vyjde najevo absurdita existence lex Payne. Když nelze přesvědčit argumentací proti, pak je potřeba prokázat absurditu jeho užitím a hlavně co nejobecnějším rozšířením. U nás dokázali jen napsat, že Beneš se zasloužil o stát. To Poláci si hned napíšou analog a jdou do toho naplno... to se mi na nich líbí.
Já vím, že to myslí vážně a není to motivováno snahou o větší svobodu slova, ale dopřejte mi aspoň chvilku škodolibé radosti.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2018-02-02 13:24
Je třeba si opakovat slova us-historika Timothy Snydera, který se formálně hlásí k 4-6,3 milionům obětí šoa: "Holocaust spojujeme s nacistickou ideologií, ale zapomínáme přitom, že mnoho vrahů nebyli nacisté ani Němci. Uvažujeme především o německých židech, ačkoli většina z těch, kteří ztratili život během holocaustu, předtím v Německu nežila. Představujeme si, že většina z nich zahynula v německých koncentračních táborech, byť většina se v nich nikdy neocitla. Za viníka prohlašujeme stát, ačkoli k vraždění mohlo dojít jen tam, kde se státní instituce zhroutily. Navíc vinu zjednodušujeme a přičítáme ji celým národům."
0 # gogo 2018-02-02 13:42
Jelikož je podobná debata vzhledem k lex Payne a navázaným prodejným znalcům nemožná, tak se omezím na konstatování, že hlavní charakteristikou onoho jevu je jeho organizovaná masovost a plošnost.
S tím, koho označujete za historika, proto nesouhlasím. Organizovanou masovost z toho udělali právě Němci organizovaní ve své tisícileté Třetí říši. Že se k nim přidali dobrovolně či pod nátlakem jiní, je jiná otázka. Stejně jako zhodnocení toho, jak který aspekt tehdejší německé ideologie odpovídal vidění světa těch kterých Neněmců. Je jasné, že po porážce Němců se jim na hlavu nasypala i spousta toho popela, který patřil někomu jinému a že v takových případech se vždy ti s máslem na hlavě snaží být ti nejtvrdší soudci.
Ale jak jsem psal, v zemi, kde není svoboda slova, nelze beztrestně diskutovat o dogmatech a kultech, kodifikovaných zákonem se sazbou do 3 let.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2018-02-02 17:43
gogo, blábolíte! Je doloženo (například v publikaci Štěpána Pellara) zabíjení židů polskou státní policií (policja granatowa) a polskými civilisty po boku německých policejních Einsatzkommand. Polští civilisté neměli střelné zbraně, tak židy ubíjeli, čím se dalo, klacky, kameny, usekávali a rozpolcovali jim hlavy sekerami, pohřbívali je nebo upalovali je zaživa, kojence do plamenů házeli vidlemi. Je popsán případ úředníka magistrátu, který nemaje pušky ani revolveru, rubal sekerou hlavy židů vytahovaných ze skrýší.

Po vypuknutí války se Sovětským svazem se v Pobaltí, na Ukrajině a v Bělorusku ještě před příchodem Wehrmachtu odehrávaly, i po po příchodu německých policejních Zásahových oddílů Bezpečnostní policie a Bezpečnostní služby (Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei /Sipo/ und des Sicherheitsdienstes /SD/) převelených z Generalgouvernementu, krvavé pogromy na židy péčí výhradně místního sovětského obyvatelstva a místních sovětských úřadů (sic) bez jakéhokoliv německého popudu a koordinace. V létě 1941 byli tedy židé stříleni a zabíjeni příslušníky sovětských pomocných služeb, místní policie a dobrovolnických oddílů, tedy sovětskými občany. Když na místo přibyly ony německé policejní zásahové oddíly, přibraly si jako pomocníky velké množství sovětských dobrovolníků včetně mnoha komunistů i členů NKVD a oblékly je do uniforem. Snyder tvrdí, že bez pomoci sovětských dobrovolníků v řadách zformovaných policejních oddílů i coby dozorců v koncentračních táborech by se nikdy nepodařilo v okupovaných územích Sovětského svazu tolik židů pobít a uvěznit v koncentračních táborech na východ od Německé říše.

(Literatura k tomu vydaná zcela legálně v ČR na požádání.)
-1 # Tomáš Pecina 2018-02-02 17:46
Já chápu polskou frustraci z toho, že Poláků zemřelo za WWII víc než Židů, ale žádný kult okolo toho vytvořen nebyl. Na druhé straně je polský antisemitismus faktem, který nevyzmizíkujete bez porušení (liberálně demokratické) povahy režimu.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2018-02-02 17:52
Zde literatura:
Pellar, Štěpán: Hrdí orli ve smrtelném obklíčení. Polské stereotypizované vidění moderního světa. Dokořán, Praha 2009
Snyder, Timothy: Krvavé země. Paseka/Prostor, Praha/Litomyšl 2013
Snyder, Timothy: Černá zem. Holokaust – Historie a varování. Prostor, Praha 2015
0 # Anonymní 2018-02-02 18:12
Obzvlášť poslední dobou se velmi rozšířila praxe nenápadně vyjímat ze zodpovědnosti za 2. světovou válku Německo. Chodí se kolem horké kaše, takže se válčilo s nacisty, koncentráky byly nacistické, jeden by skoro řekl, že Hitler byl kancléřem nějakého podivného Nacisticka. No a do toho se německé koncentráky na někdejším anektovaném území Polska nazývají koncentráky polskými, jako by si je tam postavilo Polsko a ne Něme... pardon Nacisticko. Takže minimálně v této oblasti Poláky velmi chápu. Obzvláště dnes, kdy Vůdkyně bývalého Nacisticka se tváří, že je vůdkyní celé Euroříše a nikdo si ji nedovolí ani napomenout.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2018-02-02 22:18
Omyl, nic takového se neděje, jen vychází najevo, že odpovědnost za WW II nese více států: D, PL, GB, SSSR a F. Jen dva vyhlazovací tábory byly na anektovaném pl-území Německem: Chelmno a Birkenau (Auschwitz II). Zbývající 4 vyhlazovací KZs byly na pl-území: Treblinka, Sobibór, Majdanek (KZ Lublin), Bełżec.
0 # Anonymní 2018-02-03 12:49
Stačí si přečíst první větu článku cs.wikipedia.org/.../... a je jasné, že to není omyl, ale pravda. Nacismus je ideologie a ideologie sama o sobě nic nepostavila. Ten tábor vymysleli a postavili konkrétní občané konkrétního státu a konkrétní národnosti.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-03 12:55
V polské versi najdete, že je to německý vyhlazovací tábor.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2018-02-03 14:00
Bez pomoci sovětských dobrovolníků v řadách zformovaných policejních oddílů i coby dozorců v koncentračních táborech by se nikdy nepodařilo v okupovaných územích Sovětského svazu tolik židů pobít na východ od Německé říše [Snyder 2010]. Do prosince 1941 jich v bývalých územích SSSR bylo zabito kolem jednoho milionu [Snyder 2015]. Pomocná policie složená z cca 100 000 Ukrajinců, přibližně 50 000 běloruských milicionářů a další útvary sestavené z jiných státních příslušníků SSSR zabíjely židy mimo tábory [Burleigh, Pohl]. Podle historika Michaela Burleigha „celkem 2,9 milionů židů zahynulo zastřelením tak, že vrazi stáli jen krok dva za svými oběťmi, protože hromadné, ,tovární´ zabíjení nebylo k dispozici“. [Burleigh] V německých koncentračních táborech na východě převládali dozorci-Ukrajinci nad dozorci-příslušníky SS v poměru patnáct až dvacet ku jednomu [Burleigh, Pohl].

Počet zajatých sovětských vojáků, které Němci ve svých zajateckých táborech nízkým přídělem jídla v podstatě nechávali vyhladověli, byl vysoký – do zimy 1941/42 jich asi dva miliony zemřelo. Hrozba smrti vyhladověním proměnila zajatecké tábory se sovětskými vojáky v líheň kolaborantů. Asi 1,2 až 1,24 milionu mladých mužů ze sovětských ozbrojených sil bojovalo ve Wehrmachtu proti SSSR – Rusové, Ukrajinci, Bělorusové a příslušníci dalších etnik, bez ohledu na svou komunistickou minulost, bylo vybráno k plnění nových povinností zaměřených proti jejich vlasti nebo proti židům. Není znám ani jeden případ, že by zajatec nabídku k odchodu z „hladového tábora“ odmítl.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2018-02-03 14:13
Literatura:
Burleigh, Michael: Morální dilema. Dějiny druhé světové války. Academia, Praha 2016
Pohl, Dietrich: Der dunkle Kontinent. In: Der Spiegel 21/2009, 18. 5. 2009
Snyder, Timothy: Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. Basic Books, New York, 2010; česky: Krvavé země. Paseka/Prostor, Praha/Litomyšl 2013
Snyder, Timothy: Černá zem. Holokaust – Historie a varování. Prostor, Praha 2015
0 # Anonymní 2018-02-04 03:08
Vaše logika, Herr Krystlik, je nadmíru podivná. Podle Vás poškozená strana nese odpovědnost za to, co provádí agresor??? Tedy, když Vás někdo přepadne a okrade, můžete si za to sám?
0 # tkrystlik@yahoo.de 2018-02-05 18:06
Ad 3:08: Teprve po WW II se redefinoval podle UN agresor též jako stát, který odmítne jednat o sporných otázkách mírovou cestou. A přesně toto PL s krytými zády GB udělalo - odmítlo jednat o Danzigu a dopravním koridoru, ař podle arbitrážní smlouvy s D z Locarna, mělo k tomu povinnost. A Hitler předešel ozbrojenému vpádu SSSR do Evropy tak o dva nebo tři týdny. Důkazů je o tom dost.
0 # Anonymní 2018-02-05 19:18
Presne tak-Nemecko predeslo vpadu bolseviku do Evropy v radech tydnu, max. par mesicu, coz by melo nedozirne nasledky po staleti a sta miliony mrtvych, nemluve o milionech umucenych.
Neocon
0 # Anonymní 2018-02-05 19:30
. února 2018 18:06: Zajímavé, akorát v tom nějak nevidím souvislost s nacistickými vyhlazovacími tábory.
0 # Anonymní 2018-02-03 19:49
Já to chápu jako stopku holocaustového vydírání. Sionisté se domnívají, že touto kartou půjde hrát navěky. Ponižují tak památku vlastních oběti a z lidských tragédií dělají masové vydírací a zastrašovací nástroje. Tím lze skrývat etnické čistky na hranici genocidy v Palestině, či podvodně získaný jaderný program.

Zákony kanonizující speciálně a pouze toto vraždění jsou hanebné, účelové a ve svém důsledku budou stejně kontraproduktivní, jako např. zákon o vedoucí úloze KSČ. Všichni je nakonec budou nenávidět.

Přitom v krvavé WWII šlo téměř přehlednutelnou historku, kdyby holocaust nenastal, naše odhady počtu obětí by se moc nezměnily. Nejistota odhadů je v desetimilionech, jen za dobu mého života narostly cca o 10 milionů. Pokud byla WWI válkou proti nějakému etniku, byli to Slované, ne Židé.

A nebyl ani nejstrašnější genocidou. Tou bylo asi dobytí Nového světa, možná anglická koloniální správa v Indii a mnoho dalších. U nás jednoznačně 30 letá válka, také vraždění ve jménu jednoho náboženství dobra a lásky.

70. let po válce je třeba říct: je to historie, kterou nezměníme, přestaňte to používat jako politickou kartu.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2018-02-04 00:27
Kdyby pl-zákon znamenal onu „stopku holocaustového vydírání“! Evropa potřebuje diskurs o svém málem podlehnutí svodům národního socialismu, o obrovském antisemitismu též v USA, PL, UA, BY, LT, LV, RO, že vinu na válce a holocaustu nenesou pouze Němci, že jen celá vina za obě dvě věci byla v u norimberského tribunálu shozena pouze na Němce, aby spojenci zůstali bez viny.

Když odhad obětí šoa považujete za zanedbatelný v rámci WW II, což nebyl, nebo ho považujete za nadsazený, tak se musíte vypořádat s otázkou, kam židé zmizeli a hlavně: proč se po válce neohlásili příbuzným a známým, když takto pronikaly po válce zprávy o zavřených i ze sovětského GULAGu.

WW II jako válka proti Slovanům je hloupost. Důvod d-pl-války byl Hitlerův poker: válka byla proponována jako lokální pl-d-ozbrojený konflikt, Hitler počítal, že mu to s Varšavou projde, že evropská válka nevypukne. Jenže Britové si válku s D přáli a trvali na ní proti mínění F a I. Důvod přepadení SSSR byla skutečnost, že se Hitlerovi nedařilo přes dva tucty pokusů uzavřít s GB mír. Neméně jasné bylo, že D nedobyde GB invazí a GB se nedostane do kontinentální Evropy. Ale s in spe zataženými USA do války nemůže GB ve válce s D padnout, ničení cílů v USA je mimo technické možnosti. Nebezpečí zapojení USA do války hrozilo odhadem v roce 1943. Hitler se tedy musel pokusit zlikvidovat SSSR jako trvalé nebezpečí pro kontinentální Evropu a soupeře - Stalin totiž hodlal celý kontinent ve vhodné chvíli bolševizovat. Fatální chyba Hitlera bylo vypovězení války USA po přepadu Pearl Harboru.
0 # Anonymní 2018-02-06 11:32
vp Krystlík, válku vyhlásilo dle pramenů USA Německu, nikoli naopak. Dokonce ještě předtím, než vyhlásilo válku Japonsku...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)