Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11/10 jsem čekal poměrně netrpělivě: Obvodní soud pro Prahu 2 navrhl Ústavnímu soudu derogaci ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) ZOŠ, které umožňuje odepřít náhradu za vazbu, odsouzení nebo ochranné opatření (dále jen vazba) osobě, která si je přivodila vlastní vinou.

Že derogační návrh bude zamítnut, jsem pokládal za velmi pravděpodobné, ale zajímalo mne, jak Ústavní soud vymezí situace, kdy lze toto ustanovení aplikovat, aniž by došlo ke kolisi s ústavními právy žalobce-poškozeného.

Dílo soudce zpravodaje Michaely Židlické je pro mne spíše zklamáním: zdá se mi právně plytké a ne dosti určité, aby bylo možno jeho závěry rozumně aplikovat. Pokusím se proto krátce vysvětlit svůj pohled na tuto problematiku:

S Ústavním soudem souhlasím potud, že de lege lata užívaná civilistická konstrukce operující se zaviněním je nevhodná, protože vztah mezi státem a odškodňovaným je specifické, veřejnoprávní povahy. De lege ferenda bych proto preferoval textaci např. způsobil sám v důsledku svého protiprávního jednání; ta by ihned vylučovala možnost odpírat odškodnění těm osobám, které byly v konečném efektu, často jen účelově právě proto, aby nemusely být odškodněny, odsouzeny za bagatelní delikt, tak jako se o to pokusily soudy v našem Příběhu z Vysočiny, a naopak by mohly být i nadále postihovány osoby, které si způsobily útěkovou vazbu např. tím, že nerespektovaly předvolání – nikoli ovšem třeba tím, že se častěji stěhovaly nebo odjely do zahraničí, protože takové jednání protiprávní není.

Odpovědnost státu za nezákonnou vazbu je objektivní, a rozhodně nemůže postačit, jak ministerstvo spravedlnosti stále dokola píše ve svých stanoviscích k nárokům, že orgány činné v trestním řízení nepochybily a to, že posílají do vazby nevinného, nemohly objektivně nijak rozpoznat. Tato zásada musí být prolamována jen ve zcela výjimečných situacích.

Podle mého mínění je zásadně vyloučeno odepřít odškodnění za předstižnou vazbu a jen naprosto výjimečně je to možné v případě vazby kolusní, a to pokud by obviněný skutečně svědkům vyhrožoval, zastrašoval je nebo se je snažil ovlivnit, aby vypověděli nepravdu: nikoli tedy, aby pravdivě vypověděli v jeho prospěch. A ani v případě vazby útěkové není situace jednoduchá a ani tyto případy nelze rozhodovat mechanicky.

Bohužel, Ústavní soud toto rozlišení neprovedl a použitelnost svého nálezu tak značnou měrou omezil, aniž by obecným soudům dal rozumné vodítko, jak u zaviněné vazby rozhodovat.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-09-22 17:28
Soudíte se, nebo se budete soudit se státem?
www.ejustice.cz/.../

K čemu je odbor odškodňování ministerstva spravedlnosti?
www.ejustice.cz/.../
0 # Tomáš Pecina 2011-09-22 19:30
To jsou poměrně povrchní a nepřesné texty: nad státem (ministerstvem spravedlnosti) jsem vyhrál mnohokrát, či spíš vyhrávám nad ním pravidelně.
0 # Anonymní 2011-09-26 13:23
nad ... (ministerstvem spravedlnosti) ..... vyhrávám nad ním pravidelně

Poslední dobou se ale nedaří...
v jaké fázi máte to poslední promlčení nároku?
0 # Tomáš Pecina 2011-09-26 14:02
v jaké fázi máte to poslední promlčení nároku?

To byl (naštěstí) jediný případ, a je to už několik měsíců u ÚS.
0 # Anonymní 2011-09-26 14:19
Díky vašemu článku

Konečně! z pátku 10. prosince 2010

jsem stejnou chybu (pokud to byla chyba) neudělal. Takže máte mé díky, protože jsem to podával v sobotu 11.12. a lhůta vypršela 13.12.

Žaloval jsem je za průtahy u městského soudu (3 roky a 50 dnů) o cca 60 tisíc (10 tisíc mi dali dobrovolně).

Přesto mělo ministerstvo tu drzost namítat promlčení a při jednání na dotaz soudkyně, podle čeho (jakého výpočtu)dospělo ministerstvo k přesvědčení, že je nárok promlčen, se zmohli jen na to, že si to tak spočítali a vyšlo jim to.
Tento čtvrtek by mělo být rozhodnuto. Anonymizovaný rozsudek Vám pošlu mailem,jakmile mi bude doručen.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-26 14:32
Zda to byla chyba, nám poví ÚS; zde je moje ústavní stížnost, argumenty v ní pokládám za pádné, tak uvidíme.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)