Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Talár, vhodný model pro advokáty

K důležitosti taláru pro výkon advokacie se vyjádřil Ústavní soud v tomto skvostném obíčku:

Ostatně i stavovská diskuse zaznamenala, že všechny principy, jimiž je advokát při výkonu své profese povinen se řídit, mohou být v jeho mysli zhmotněny mimo jiné do podoby taláru, který je svého druhu uniformou či dresem. Maje pak tuto uniformu či dres na sobě, každý její nositel spíše pocítí význam okamžiku, pro který si talár oblékl a své úlohy při něm, jakož i cti profese, k níž přísluší a kterou reprezentuje. Tím spíše se pak své role chopí s plným nasazením a bude ji vykonávat skutečně tak, jak to podle svého nejlepšího vědomí pokládá za prospěšné.

Slováci při podobných výlevech říkají: Bože môj, do čeho si to dušu dal? Do somára!" My se, u vědomí vznešenosti našeho nejvyššího soudního tělesa, omezíme na konstatování, že na základě empirického zkoumání lze s úspěchem tvrdit, že pro většinu advokátů se principy výkonu této profese zhmotňují spíše do obrazu bankovky než do taláru.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)